Tworzymy wartość poprzez aktywne zarządzanie rosnącym portfelem nieruchomości


Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości,  koncentrującym swoje działania na rynku polskim oraz trzech stolicach Europy  Środkowej i Wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech. Dodatkowo Grupa posiada grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną na Ukrainie. Grupa powstała w 1994 r. i od tego czasu prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych.

 

Od momentu powstania Grupa :

  • wybudowała 67 nieruchomości komercyjne oferujące blisko 1 200 000 m kw. powierzchni do wynajmu,
  • nabyła 8 nieruchomości komercyjnych oferujących ok. 112 000 m kw. powierzchni do wynajmu,
  •  wybudowała dziesięć projektów mieszkaniowych oferujących ok. 400 000 m kw. powierzchni.

 

Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 37 budynków komercyjnych oferujących 621 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej swoim klientom w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji i na Węgrzech. Ponadto Grupa planuje zrealizować 341 000 m kw. powierzchni handlowej i biurowej w stolicach Europy Środkowej i Wschodniej, z których 137 000 jest w trakcie budowy.

Dodatkowo Grupa zarządza aktywami należącymi do podmiotów trzecich w Warszawie, Katowicach oraz Pradze.

Struktura regionalna Grupy GTC, z siedziba główną w Warsza­wie oraz biurami regionalnymi w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, i na Węgrzech, pozwala na zarządzanie portfelem nieruchomości komercyjnych w całym regionie. Podczas gdy biuro w Warszawie pełni funkcje zarządcze, to każdy z oddziałów regionalnych peł­ni funkcje zarządzania nieruchomościami, leasingu i rachunkowości, które są wspomagane przez zespół doświadczonych menedżerów, jak i renomowanych agentów nieruchomości i firm serwi­sowych.

GTC aktywnie zarządza rosnącym portfelem nieruchomości komer­cyjnych. Grupa rozwija go poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich oraz zakup nieruchomości, jednocześnie zachowu­jąc zasady ograniczania ryzyka oraz optymalizacji wyników dzięki strukturze regionalnej Grupy.

GTC koncentruje swoje działania na polskim rynku ze względu na ce­chującą go stabilność makroekonomiczną, trwały wzrost PKB oraz nieustający popyt ze strony inwestorów i najemców.

Zakładając długoterminowy wzrost Grupy, GTC inwestuje również w pozostałych krajach Europy Wschodniej i Południowej, w tym w Serbii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Kraje te, dzięki stosunkowo słabo rozwiniętym lokalnym rynkom nieru­chomości charakteryzuje długoterminowy potencjał wzrostu. Każ­da inwestycja, którą realizuje Grupa jest dokładnie analizowana pod względem korzyści i ryzyka, jakie za sobą pociąga.

 

Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (inward listing) oraz wchodzą w skład indeksu WIG30, Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index.

 


Siedziba Spółki Globe Trade Centre S.A. znajduje się w Warszawie, przy ulicy 17 Stycznia 45A.


Globe Trade Centre S.A.

ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania GTC Annual Report Logo GTC

© 2018 Globe Trade Centre made by Esencja Studio