Erez Boniel

Członek zarządu GTC oraz Dyrektor Finansowy. Pan Boniel odpowiada za działania z obszaru finansów od 1997 roku. Dodatkowo przez wiele lat pełnił funkcje członka rady nadzorczej Orbis SA (należącego do grupy Accor) oraz wchodził w skład różnych komitetów utworzonych w ramach tej rady nadzorczej. Pan Boniel jest również wykładowcą na Politechnice Warszawskiej oraz innych licznych organizacjach. Przed dołączaniem do Grupy GTC przez trzy lata pracował na stanowisku kontrolera finansowego w firmie z branży budowlanej – Reynolds Construction (Zachodnia Afryka), wcześniej w latach 1990 – 1993 zajmował stanowisko audytora. Pan Boniel ukończył studia MBA z wyróżnieniem na Uniwersytecie Calgary oraz uzyskał certyfikat C.P.A.

Globe Trade Centre S.A.

ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania GTC 2017 Annual Report Logo GTC

© 2019 Globe Trade Centre made by Esencja Studio