Thomas Kurzmann

Prezes Zarządu GTC od sierpnia 2014 roku. Pan Kurzmann posiada udokumentowane doświadczenie na rynku nieruchomości oraz zasiadał w wyższej kadrze zaradzającej przez kilka lat. Przed przejściem z Volksbank AG do GTC, Pan Kurzmann objął stanowisko Dyrektora Naczelnego Europolis AG (2009-2011) gdzie nadzorował i kierował sprzedażą oraz integracji firmy Europolis AG do CA Immo AG. Wcześniej Pan Kurzmann pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego BV Development Company w Moskwie (2007-2009) oraz pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego IBI Real Estate GmbH (2006-2007). W latach 2003 – 2005 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego IBI Real Estate GmbH. Pan Kurzmann ukończył Federalny Wyższy Instytut Techniczny w Graz w Austrii na kierunku inżynierii lądowej i wodnej.

Globe Trade Centre S.A.

ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania GTC 2017 Annual Report Logo GTC

© 2019 Globe Trade Centre made by Esencja Studio