Thomas Kurzmann

Prezes Zarządu GTC od 2014 roku. Ukończył Federalny Wyższy Instytut Techniczny w Grazu na kierunku inżynierii lądowej i wodnej. W latach 1995-99 pracował na stanowisku Dyrektora Wayss & Freytag AG Poland i Dyrektora Naczelnego Wayss & Freytag Poland Sp z o.o. W latach 1999-2003 przeniósł się do West GkA Management GmbH na stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Projektów. W latach 2003 – 2005 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego IBI Real Estate GmbH. W roku 2006 Thomas Kurzmann stanął na czele Globalnych Funduszy Nieruchomościowych Deka w firmie Deka Immobilien Gmb. W latach 2007-2009 Thomas Kurzmann pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego BV Development Company w Moskwie, a w roku 2009 objął stanowisko Dyrektora Naczelnego Europolis AG. Po sprzedaży Europolis i włączeniu tej firmy do CA Immo AG w roku 2011 Thomas Kurzmann przeszedł do Volksbank AG.

Globe Trade Centre S.A.

ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania GTC 2017 Annual Report Logo GTC

© 2018 Globe Trade Centre made by Esencja Studio