Nowe punkty na mapie międzynarodowych inwestycji GTC

GTC znacznie powiększa portfel inwestycji i umacnia swą pozycję w Europie Środkowowschodniej.

GTC Bulgaria nabyła 75 proc. udziałów w spółce budującej centrum handlowe w miejscowości Stara Zagora w Bułgarii . W Rumunii portfel inwestycji GTC powiększy się o 57 000 mkw. mieszkań dzięki kolejnej inwestycji w Bukareszcie

Spółki zależne Globe Trade Centre S.A. (GTC) rozpoczną realizację nowych inwestycji w Rumunii i Bułgarii. GTC Bulgaria nabyła 75 proc. udziałów w spółce budującej centrum handlowe w Starej Zagorze w Bułgarii. GTC Romania – zakupiła grunt pod inwestycję mieszkaniową w Bukareszcie.

GTC Bulgaria wybuduje w Starej Zagorze pierwsze nowoczesne centrum handlowe. Stara Zagora to miejscowość położona na trasie prowadzącej z Sofii na wybrzeże Morza Czarnego. W mieście liczącym 180 000 mieszkańców są aktualnie prowadzone dwie ważne dla bułgarskiego rynku inwestycje – powstają tam: największy w kraju browar firmy Heineken oraz elektrownia cieplna. GTC nabyła w tym mieście działkę o powierzchni 12 500 mkw. i planuje budowę centrum handlowego o powierzchni 23 000 mkw. netto. Otwarcie centrum jest planowane na wiosnę 2009 roku. Wartość inwestycji to 42 mln euro, z czego 5,5 mln euro to koszt zakupu działki (4,1 mln euro to część przypadająca na GTC Bulgaria).

Centrum handlowe w Starej Zagorze to druga tego typu inwestycja GTC w Bułgarii, jest prowadzona przy udziale lokalnego partnera posiadającego 25 proc. udziałów w przedsięwzięciu. W maju br. GTC Bułgaria nabyła również większościowe udziały w spółce realizującejcentrum handlowe w Warnie. Aktualnie spółka planuje kolejne inwestycje w tym sektorze w Bułgarii, która ma jeden z najniższych w regionie wskaźników nowoczesnej powierzchni handlowej przypadającej na jednego mieszkańca. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej spodziewany jest dynamiczny rozwój sektora handlowego w tym kraju – zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty będzie rosnąć wraz ze wzrostem dochodów miejscowej ludności, dodatkowo wzmacnianym przez siłę nabywczą.

Kolejna inwestycja GTC w Rumunii rozpoczęła się od nabycia za 9,61 mln euro 66,7 proc. udziałów w spółce posiadającej grunt o powierzchni46 500 mkw.

Na terenie nowej inwestycji powstanie 85 000 mkw. mieszkań ( z czego 57 000 mkw. to część GTC). Działka znajduje się w północnej części Bukaresztu, w popularnej i szybko rozwijającej się dzielnicy mieszkaniowej, niedaleko inwestycji, którą GTC pozyskało na początku lipca bieżącego roku (100 000 mkw. mieszkań dla klasy średniej i wyższej), usytuowanej w pobliżu prestiżowej Szkoły Amerykańskiej. Oddanie mieszkań do użytku jest planowane w latach 2009-2010. Spółka, poza posiadaniem większościowego udziału, będzie również odpowiadać za zarządzanie inwestycją, za co otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 proc. kosztów inwestycji bez kosztu nabytej ziemi.

Po sfinalizowaniu tej transakcji portfel ukończonych i realizowanych inwestycji GTC w Rumunii będzie zawierał:
· 427 000 mkw. powierzchni mieszkaniowej
· 115 700 mkw. powierzchni handlowej
· i 98 400 mkw. powierzchni biurowej.

Natomiast projekty deweloperskie prowadzone przez GTC w Bułgarii będą obejmowały:
· 60 700 mkw. powierzchni handlowej
· i 8500 mkw. powierzchni biurowej.

Nowa inwestycja mieszkaniowa GTC w Budapeszcie

GTC Hungary nabyła 61 000 mkw. terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w atrakcyjnej dzielnicy Budapesztu. Spółka planuje budowę 58 500 mkw. nowoczesnej powierzchni mieszkaniowej.

GTC Hungary, spółka zależna Globe Trade Centre S.A. (GTC) podpisała umowę na zakup 6,1 ha działki w XIV Dzielnicy Budapesztu. W latach 2009-2010 roku GTC planuje oddać na tym terenie osiedle mieszkaniowe z częścią handlową o łącznej powierzchni 58 500 mkw.

Zakupiona działka jest położona w atrakcyjnej i popularnej dzielnicy mieszkaniowej Budapesztu – Zuglo, w pobliżu dwóch głównych pasm komunikacyjnych, w odległości 500 m od planowanej stacji metra na Placu Bośniaka. W sąsiedztwie znajdują się również kompleks term Paskal.

Koszt zakupu działki to 17,5 mln euro. Budowa zespołu mieszkalnego dla klasy średniej będzie kosztowała ponad 75 mln euro.

Rozpoczynająca się inwestycja jest trzecią w portfelu realizacji mieszkaniowych GTC w Budapeszcie, obok River Loft i Sasad Resort. W stolicy Węgier spółka inwestuje również w budowę powierzchni biurowych. W najbliższych latach GTC odda do użytku powierzchnie w: Spiral, GTC Metro, Szeremi Gateway, Renaissance, które dołączą do już istniejącego Centerpoint. Łączny koszt inwestycji GTC na Węgrzech wynosi 494 mln euro. Portfel GTC Hungary zawiera ponad 331 000 mkw. powierzchni mieszkaniowej i biurowej netto.

Nowa inwestycja GTC w Bukareszcie

Portfel inwestycji mieszkaniowych GTC w Rumunii powiększa się o 67 000 mkw. GTC umacnia swoją pozycję na rumuńskim rynku – prowadzi realizacje mieszkaniowe o łącznej powierzchni 370 000 mkw.

GTC Romania nabyła 66,6 proc. udziałów w spółce, która zamierza wybudować w Bukareszcie mieszkania o łącznej powierzchni ponad 100 000 mkw. Realizowane obecnie inwestycje mieszkaniowe GTC w Rumunii to łącznie 370 000 mkw.

Spółka celowa – GML American Regency Pipera S.R.L – w której GTC Romania nabyła większościowe udziały – dysponuje działką o powierzchni 5,4 ha. Położona jest w północnej części Bukaresztu w pobliżu Szkoły Amerykańskiej, w dynamicznie rozwijającej się, popularnej dzielnicy mieszkaniowej. GTC przewiduje, że na działce powstaną mieszkania dla klasy średniej i wyższej o łącznej powierzchni 100 000 mkw. Inwestycja będzie realizowana w dwóch fazach po 50 000 mkw. każda – oddanie do użytku pierwszej z nich jest planowane na 2009 rok, a drugiej w 2010 r.

GTC Romania, poza posiadaniem większościowego udziału w przedsięwzięciu, będzie nim również zarządzała, za co otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 proc. kosztów inwestycji.

66,6 proc. udziałów w spółce celowej GTC Romania kosztowało 11,1 mln euro.

Rumunia jest jednym z najważniejszych dla Globe Trade Centre rynków inwestycji mieszkaniowych. Obecnie spółka realizuje tam cztery inwestycje: realizowane wspólnie z zarządzanym przez Deutsche Bank funduszem REEFF Rose Garden (85 000 mkw.) i Felicity (130 000 mkw.) oraz budowane samodzielnie Jasmin Park (30 000 mkw.) i Green Dream (25 000 mkw.). Nowa inwestycja będzie piątą realizacją w tym kraju i powiększa całkowity portfel realizowanych projektów mieszkaniowych do 370 000 mkw. ( z tego na GTC Romania przypada 230 000 mkw)