Bank UBS rekomenduje kupno akcji GTC

Bank UBS rozpoczął rekomendowanie akcji Globe Trade Centre SA od zalecenia „kupuj” z ceną docelową na poziomie 65 zł.

W raporcie analitycznym datowanym na 18 października 2007 roku międzynarodowy bank UBS zarekomendował kupno akcji GTC, określając ich wartość docelową na 65 zł. Bank rozpoczął tym raportem analizowanie pięciu deweloperów z Europy Środkowo-Wschodniej.

GTC jest w opinii UBS najbardziej rozwojową firmą z notowanych na warszawskiej giełdzie deweloperów. Najważniejszymi czynnikami takiej oceny są szeroki portfel planowanych inwestycji, jasna strategia rozwoju, pozytywne efekty dotychczasowej działalności w sektorze nieruchomości, duża aktywność
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz niski poziom zadłużenia.

„Wierzymy, że te czynniki pozwolą na szybki wzrost wartości GTC w obecnych warunkach rynkowych” – napisał Andrzej Kasperek, autor raportu.

Zdaniem analityka, spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej i jest dobrze przygotowana do osiągnięcia korzyści z szybkiego rozwoju rynków nieruchomości państw w tych regionach. UBS szacuje, że GTC osiągnie średnioroczną stopę wzrostu aktywów netto w wysokości 27% (lata 2007-10), a głównymi czynnikami wzrostu będą wysoka wartość planowanych inwestycji (1,7 mld euro) oraz program sprzedaży mieszkań o wartości 1,4 mld euro.

W opinii UBS, dotychczasowe działania zarządu GTC oraz historia spółki są najlepszym gwarantem wykonania ambitnego planu inwestycyjnego. „Jako dodatkowe czynniki wzrostu wartości spółki zauważamy wzrost stawek czynszowych oraz spadek stóp kapitalizacji” – napisał A. Kasperek.

Analityk UBS jest także optymistą, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju całego rynku nieruchomości, na którym GTC ma tak silną pozycję. Najważniejszymi czynnikami wyznaczającymi atrakcyjność regionu są: silna gospodarka, korzystna relacja popytu do podaży oraz napływ kapitału. „Jesteśmy pozytywnie nastawieni do rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak największy potencjał dostrzegamy w Europie Południowo-Wschodniej
i Wspólnocie Niepodległych Państw” – uważa A. Kasperek.

Bank UBS jest zdania, że ocena rynku nieruchomości powinna stać się bardziej atrakcyjna po przecenie z początku roku. W jego opinii, solidne podstawy, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowią atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.

Biurowiec Lighthouse w Pradze sprzedany

Lighthouse Holdings s.a., w której Globe Trade Centre SA ma 31,6% udziałów, sprzedała swój cały 87,5-proc. udział w Lighthouse Vltava waterfront towers s.r.o. funduszowi zarządzanemu przez Deka Immobilien GmbH. Transakcję przeprowadzono przy wycenie biurowca na poziomie 76,5 mln EUR i stopie kapitalizacji 5,65%.

Biurowiec Lighthouse położony jest w dzielnicy Holesovice nad brzegiem Wełtawy, kilka minut drogi od centrum Pragi. Oferuje 27 000 mkw. powierzchni do wynajęcia netto i szczyci się listą renomowanych najemców – m.in.: VZP (czeski zakład ubezpieczeń zdrowotnych), towarzystwo ubezpieczeniowe DIRECT, Iscare Clinic, Sixth, Pharmaswiss, Delta Systems, Konica Minolta, Impast-Corti, LMC. Lokalizacja budynku oraz jakość zawartych umowy najmu czynią biurowiec Lighthouse pierwszorzędnym produktem inwestycyjnym w Pradze.

Doradcą komercyjnym GTC przy sprzedaży budynku była firma
Jones Lang LaSalle.

Globe Trade Centre realizuje w Czechach wspólnie z partnerami (Deutsche Bank i BSG Group) inwestycje komercyjne i mieszkaniowe o łącznej powierzchni około 500 000 mkw.

Pod koniec września 2007 roku GTC Romania sprzedała funduszowi zarządzanemu przez IXIS AEW Europe 100% udziałów w America House, biurowcu klasy A w pierwszorzędnej lokalizacji w Bukareszcie. Wycena budynku została oparta na stopie kapitalizacji w wysokości 5,55%.

Transakcje w Bukareszcie i Pradze potwierdzają najwyższą jakość aktywów GTC, jak również wskazują na dalszy wzrost wartości nieruchomości komercyjnych w regionie.