GTC Deweloperem Roku w Europie Środkowo-Wschodniej w 2007 roku.Eli Alroy zwyciężył w kategorii CEE Real Estate Industry Professional

Globe Trade Centre S.A. otrzymało prestiżową nagrodę Central & Eastern European Real Estate Quality Award dla Dewelopera Roku 2007 w Europie Środkowo-Wschodniej. Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC został wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 lutego 2008 roku w hotelu Hilton w Warszawie. Wśród uczestników uroczystej gali nie zabrakło gości z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i z całego świata. Jury konkursu Quality Awards składa się z przedstawicieli branży nieruchomości – finansistów, deweloperów, agentów nieruchomości oraz doradców.

W kategorii Dewelopera Roku 2007 w Europie Środkowowschodniej GTC zostało wybrane “numerem jeden” spośród prestiżowego grona nominowanych firm takich, jak: Echo Investment, Ghelamco, ING Real Estate Development, Orco Property Group, ProLogis, Quinlan Private Golub czy Trigranit Development. GTC zdobyło już podobne wyróżnienie w 2004 r., zdobywając wtedy dodatkowo tytuł Najbardziej Wyróżniającej się Spółki rynku nieruchomości w regionie.

“Nasz ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej jest kontynuowana z dużym rozmachem. Aktywnie poszukujemy okazji do inwestycji w całym regionie. Jednak sukces GTC nie byłby możliwy bez wytężonej pracy i wielkiego oddania naszych managerów i pracowników, a także bez wsparcia ze strony akcjonariuszy” – powiedział Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Eli Alroy został też osobiście wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional za rok 2007, za wkład w rozwój branży nieruchomości w regionie, wizję dalszego rozwoju oraz zdolności przywódcze.

Nagrody CEE Real Estate Quality Awards są przyznawane projektom, firmom oraz osobom aktywnie działającym w branży nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które zaprezentowały w 2007 najwyższy poziom jakości w planowaniu, zarządzaniu i realizacji swoich inwestycji. Podlegają one szczegółowej ocenie jury, składającego się z osób o bogatej wiedzy i doświadczeniu branżowym. W tym roku nagrody CEE Real Estate Quality Awards zostały przyznane po raz piąty.

Kolejny rekordowy rok GTC

Globe Trade Centre S.A. (GTC) wypracowało w 2007 roku rekordowy zysk netto w wysokości 261 mln EUR (wzrost o 32% w porównaniu do roku poprzedniego). Zysk operacyjny wzrósł o 38% do 323 mln EUR. Spółka osiągnęła marżędeweloperską na poziomie 120% na budynkach oddanych do użytku w 2007 roku. Łączna powierzchnia ukończonych, realizowanych i planowanych inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych wzrosła do 2,1 mln mkw. netto.

W IV kwartale zysk netto osiągnął poziom 60 mln EUR, co jest wartością o 376% wyższą od zanotowanej w IV kw. 2006 r. Zakończenie budowy nowych budynków biurowych w Polsce i Serbii o łącznej powierzchni 46 000 mkw. netto znacznie
przyczyniło się do osiągnięcia takiego rezultatu, przynosząc 69,3 mln EUR zysku z aktualizacji wyceny. Warszawskie biurowce (Platinium Business Park i Okęcie Business Park) oraz krakowski Edison zostały wycenione przy stopie kapitalizacji na poziomie około 6%, a biurowiec 19 Avenue w Belgradzie przy stopie 7,6%.

W 2007 roku GTC ukończyło realizację blisko 100 000 mkw. netto powierzchni.Poza inwestycjami oddanymi do użytku w IV kw., portfel nieruchomości spółki powiększył się o biurowiec Newton w Krakowie, oddano również do użytku domy z III
fazy Osiedla Konstancja w Warszawie. W czerwcu GTC ukończyło budowę centrum handlowego Avenue Mall, które odwiedza 800 000 klientów miesięcznie.

Efektywna kontrola kosztów i skuteczny wynajem powierzchni komercyjnych zaowocowały osiągnięciem imponującej 120-proc. marży deweloperskiej na nieruchomościach oddanych do użytku w 2007 roku. Także marża operacyjna była
bardzo wysoka: w 2007 roku marża operacyjna brutto na przychodach z najmu wzrosła do 79% (z 71% w 2006 r.), głównie z powodu zmiany struktury portfela powierzchni biurowej związanej ze sprzedażą starszych aktywów jak Mokotów
Business Park i zastępowaniem ich nowymi biurowcami klasy A.

Sprzedaż Mokotów Business Park, biurowców America House i Lighthouse negatywnie wpłynęła na przychody operacyjne w 2007 roku, które obniżyły się do 73 mln EUR w porównaniu do 80,9 mln EUR w 2006 r. Natomiast zysk brutto z
wynajmu wzrósł o 9%, do 41,2 mln EUR.

Sprzedaż ukończonych inwestycji jest częścią strategii GTC, przewidującej dywersyfikację portfela poprzez sprzedaż starszych aktywów i uwalnianie środków na nowe inwestycje. W 2007 r. spółka zbyła dwa biurowce o powierzchni 27 000
mkw. netto każdy: za 120 mln EUR sprzedany został biurowiec America House w Bukareszcie (przy stopie kapitalizacji 5,55%), a Lighthouse w Pradze znalazł nabywcę za 76,5 mln EUR (stopa kapitalizacji 5,65%).

GTC zwiększyło portfel centrów handlowych, korzystając z sukcesu już posiadanych obiektów. Galerię Mokotów, Galerię Kazimierz i Avenue Mall odwiedza łącznie 2,4 mln klientów miesięcznie. Planowana jest realizacja 17 nowych tego
typu inwestycji w Rumunii, Czechach, Bułgarii, Serbii i Chorwacji. Realizacja największej inwestycji handlowej – Galerii Jurajskiej w Częstochowie o powierzchni 48 000 mkw. do wynajęcia netto – właśnie się rozpoczęła, a otwarcie zaplanowano na II półrocze 2009 roku.

GTC z sukcesem wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe – wszystkie ukończone budynki zostały już w 100% wynajęte, a nowe inwestycje są prawie w całości wynajmowane jeszcze przed zakończeniem budowy.
Rynek powierzchni biurowych w największych polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław) oraz w Bukareszcie jest szczególnie atrakcyjny dla GTC, gdyż odsetek nie wynajętych powierzchni jest bardzo niski. GTC kontynuuje swoją
ekspansję także w innych polskich miastach (Łódź, Katowice) oraz realizuje nowe projekty w Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Zagrzebiu i Belgradzie – planowane w tych miastach inwestycje biurowe stanowią łącznie 700 000 mkw. powierzchni netto i zostaną ukończone w ciągu najbliższych 3-4 lat.

W 2007 roku inwestycje mieszkaniowe GTC cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nabywców – aż 60% z oferowanych apartamentów zostało już sprzedanych. Kolejne realizacje w Belgradzie (Park Apartments),
Bukareszcie (Rose Garden i Felicity), Pradze (Prague Marina, Greek City), Warszawie (Konstancja IV), Budapeszcie (Sasad Resort) oraz Bratysławie (Vinohradis) mają zostać ukończone w latach 2008-2009, jednakże zarówno zyski jak
i przychody zostaną uznane dopiero po ukończeniu budowy i przekazaniu kluczy.Portfel inwestycji mieszkaniowych spółki obejmuje około 9 000 apartamentów (część przypadająca na GTC z wyłączeniem partnerów), które są w różnym stadium
realizacji. Inwestycje skierowane do klientów z wyższego segmentu rynku, są usytuowane zazwyczaj w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach.

Siła finansowa spółki i jej zdolność do pozyskiwania funduszy na inwestycje są jednymi z głównych czynników dynamicznej ekspansji GTC. Strategia na lata 2008-2009 przewiduje przeznaczenie 1,5 mld EUR na inwestycje w zakup ziemi oraz realizację kolejnych projektów.

GTC efektywnie wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej – stosunek zobowiązań długoterminowych do wartości całkowitych aktywów wyniósł w 2007 roku 33%, a poziom gotówki wzrósł do 346 mln EUR. Doskonała kondycja
finansowa w połączeniu ze znakomitymi relacjami z wiodącymi bankami europejskimi pozwalają na uzyskiwanie kredytów na korzystnych warunkach.

W 2007 wartość zawartych umów kredytowych oraz uzgodnionych warunków dla kredytów bankowych przekroczyła 350 mln EUR. Marża dla tych pożyczek waha się między 100-150 punktów bazowych w zależności od kraju. W kwietniu 2007 roku GTC wyemitowało obligacje o wartości ponad 800 mln PLN – była to największa transza papierów dłużnych wyemitowanych dotychczas przez polską spółkę na rynku krajowym.

GTC znacząco wzmocniło swoją pozycję w każdym z trzech segmentów, w których prowadzi działalność. W 2007 r. spółka pozyskała grunty, na których będzie można wybudować blisko 700 000 mkw. netto powierzchni komercyjnej i
mieszkaniowej. Obecnie łączna powierzchnia ukończonych, realizowanych i planowanych inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych wzrosła do2,1 mln mkw.netto. Plan inwestycyjny przewiduje oddanie do użytku ponad 1,5 mln mkw. netto powierzchni w latach 2008-2010.

GTC wybuduje nowoczesne centrum handlowe w Osijek

GTC rozszerza portfel inwestycji handlowych w Chorwacji – spółka planuje wybudowac w Osijeku swoje drugie centrum handlowe w kraju.Nowe centrum zaoferuje 26 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej.

GTC jest współwłaścicielem lub jest zaangażowane w budowę łącznie 20 centrów handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

GTC Chorwacja, spółka zależna Globe Trade Centre S.A. – zakupiła działkę o powierzchni 4 hektary w Osijeku – średniej wielkości mieście położonym we wschodniej części kraju. Ukończenie nowoczesnego centrum handlowego o powierzchni najmu 26 000 mkw planowane jest w IV kw. 2009 roku.

Zakupiona przez GTC działka położona jest przy główej drodze prowadzącej do oddalonego o ok. 2 km centrum miasta. Dodatkowymi zaletami lokalizacji są bezpośrednia eskpozycja frontu terenu do głównej ulicy oraz dobry dojazd komunikacją miejską.

Na działce o powierzchni 4 hektary GTC wybuduje pierwsze w Osijek nowoczesne centrum handlowe o powierzchni najmu 26 000 mkw. brutto. Ukończenie budowy zaplanowane jest na IV kw. 2009 roku.

Osijek jest czwartym pod względem wielkości miastem w Chorwacji. Mieszka w nim ponad 120 tys. ludzi. Miasto jest ważnym w kraju ośrodkiem kulturalnym i akademickim, a także turystycznym. Szacuje się, że w bezpośrednim zasięgu nowego centrum handlowego (do 30 minut drogi) znajdzie się ok. 530 000 osób.

GTC ma duże doświadczenie w budowie centrów handlowo-rozrywkowych. W sierpniu 2007 roku firma otworzyła Avenue Mall w Zagrzebiu (26 500 mkw. powierzchni najmu), które niezwykle szybko stało się dla mieszkańców tego miasta głównym miejscem zakupów. W Avenue Mall znajduje się ponad 130 sklepów największych międzynarodowych marek, takich jak: ZARA (pierwszy sklep w Chorwacji), Bershka, Marks & Spencer, Esprit, Benetton czy Calvin Klein.

W Polsce GTC wybudowało dwa popularne centra handlowo-rozrywkowe: Galerię Mokotów w Warszawie oraz Galerię Kazimierz w Krakowie. Spółka ma nadzieję na wykorzystanie swojego doświadczenia w tworzeniu tego typu obiektów oraz na uczynienie centrum w Osijeku modnym miejscem zakupów.

GTC aktywnie inwestuje w sektorze centrów handlowych w regionie. Poza ukończonymi inwestycjami firma realizuje, samodzielnie lub we współpracy z partnerami, budowę 17 centrów handlowych w Polsce, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Rumunii i Serbii.

Łącznie w 20 inwestycjach handlowych i handlowo-rozrywkowych ukończonych lub realizowanych przez GTC znajdzie się docelowo650 000 mkw. powierzchni najmu. Kluczowymi najemcami są firmy takie jak: Zara, Peek and Cloppenburg, H&M, Marks & Spencer czy Cinema City.

Inwestycje biurowe Globe Trade Centre w Krakowie przyciągają międzynarodowych najemców

Kolejne 10 000 mkw. w kompleksie biurowym w al. Armii Krajowej oddane do użytku.100% powierzchni w budynku Edison wynajęte – swoje biura otworzą m.in. IBM oraz centrum księgowe firmy Ahold.Inwestycje GTC w Krakowie wyniosą łącznie ponad 200 milionów euro

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Globe Trade Centre S.A. pozyskała kolejnych prestiżowych najemców do swojej krakowskiej inwestycji biurowej – budynku Edison. Dzięki oddanemu do użytku w grudniu 2007 roku obiektowi, ilość nowoczesnej powierzchni biurowej zrealizowanej przez GTC w Krakowie, zwiększyła się o kolejne 10 000 mkw.

W budynku Edison powierzchnię 3 000 mkw. zajmie międzynarodowy koncern informatyczny IBM, wynajmujący także biura w sąsiednich budynkach kompleksu. Łącznie na powierzchni 14 500 mkw. w trzech budynkach: Galileo, Newton i Edison IBM zatrudnia ok. 1 600 osób.

Wynajmu kolejnych 3 000 mkw. dotyczy umowa podpisana ze spółką Accounting Plaza, która zajmuje się obsługą księgową koncernu Ahold. Centrum księgowe w budynku Edison zatrudni ok. 350 osób.

Wśród pozostałych najemców w Edisonie są m.in. Citibank i Ergomed. Budynek jest już w 100% wynajęty.

Edison jest trzecim, obok Galileo i Newtona, budynkiem należącym do kompleksu biurowego GTC położonego przy skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej i ul. Przybyszewskiego w Krakowie.

Kraków jest jednym z kluczowych miast działalności GTC w Polsce. W sektorze nieruchomości biurowych GTC planuje rozbudowę kompleksu w Al. Armii Krajowej o czwarty budynek – Pascal. Firma rozpoczęła także realizację Centrum Biurowego Kazimierz (ponad 15 000 mkw.powierzchni najmu, planowane zakończenie budowy w II kwartale 2009) w sąsiedztwie wybudowanej również przez GTC popularnej Galerii Kazimierz, oddanej do użytku w 2005 roku.

Ukończone, realizowane i planowane inwestycje GTC w budowę centrów biurowych, centrum handlowego i budynków apartamentowych w Krakowie wyniosą łącznie ponad 200 milionów euro.

GTC ma bogate doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości, efektywnych powierzchni biurowych dla międzynarodowych korporacji. Długoletnie relacje z wymagającymi najemcami pozwoliły GTC poznać ich potrzeby i dostosować realizowane budynki do najlepszych międzynarodowych standardów. W Polsce GTC inwestuje w budowę budynków biurowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi. Poza Polską inwestycje biurowe GTC są realizowane w Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii.

Wśród największych najemców Globe Trade Centre w regionie są IBM, Exxon Mobil, Raiffeisen Bank, Hewlett Packard i Grupa Allianz.

GTC rozpoczyna w Krakowie budowę Centrum Biurowego Kazimierz

GTC rozpoczyna budowę centrum biurowego w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Kazimierz.Oddanie Centrum Biurowego Kazimierz do użytku planowane jest na II kw. 2009 roku.Portfel nieruchomości GTC w Krakowie powiększy się o ponad 15 000 mkw. powierzchni biurowej i handlowo-usługowej

Globe Trade Centre S.A. (GTC) rozpoczyna budowę Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie. W drugim kwartale 2009 roku deweloper odda do użytku ponad 15 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowo-użytkowej.

CB Kazimierz powstaje w pobliżu ścisłego centrum Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie popularnej galerii handlowo-rozrywkowej Galeria Kazimierz, również stworzonej przez GTC. Biurowiec usytuowany będzie nad Wisłą, pomiędzy ulicami Podgórską i Gęsią, ok. 5 minut drogi do Dworca Głównego PKP. Pobliskie Rondo Grzegórzeckie jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacji publicznej w Krakowie, zapewniając dogodny dostęp do środków transportu miejskiego (znajduje się tam m.in. planowany przystanek szybkiego tramwaju).

Na pięciu kondygnacjach CB Kazimierz zaoferuje najemcom łącznie 12 600 mkw. powierzchni przeznaczonej na biura. Dodatkowo na parterze budynku będzie dostępne 2 650 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Wielką zaletą biurowca będzie duża powierzchnia każdej z kondygnacji – średnio ok. 3 100 mkw. Dla potrzeb przyszłych użytkowników powstanie również dwukondygnacyjny parking podziemny dla ponad 200 pojazdów.

CB Kazimierz zostanie wyposażone w nowoczesny system zarządzania, systemy telekomunikacyjne oraz profesjonalną ochronę. We wnętrzach zostanie zainstalowana pełna klimatyzacja, podwieszane sufity dźwiękochłonne oraz uchylne okna.

“Centrum Biurowe Kazimierz jest kolejną krakowską inwestycją GTC w sektorze nieruchomości biurowych. Pamiętając o tym, w Krakowie brak jest nowoczesnych budynków biurowych, oferujemy polskim i zagranicznym firmom otwierającym tutaj swoje biura, powierzchnie wysokiej klasy, położone w dogodnej lokalizacji. Mamy nadzieję, że CB Kazimierz stanie się ważnym punktem na biznesowej mapie Krakowa, dorównującym popularnością kompleksowi wznoszonemu przez GTC przy Al. Armii Krajowej” – mówi Michał Melaniuk, Dyrektor Komercyjny GTC.

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy CB Kazimierz wzbudziło zainteresowanie poważnych najemców. Obecnie finalizowana jest umowa najmu ze znaną międzynarodową instytucją finansową, której biura zajmą co najmniej 40% powierzchni budynku.

Projekt architektoniczny CB Kazimierz powstało w krakowskim biurze architektonicznym IMB Asymetria. Architekci przygotowali projekt bryły doskonale komponującej się z sąsiednią Galerią Kazimierz, a jednocześnie maksymalnie wykorzystującej dostępną powierzchnię działki. Przeszklona fasada budynku zapewni stały dopływ światła dziennego i bezpośredni kontakt z atrakcyjnym, położonym nad Wisłą otoczeniem.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Budus. Oddanie do użytku planowane jest na II kwartał 2009 roku. Stawka najmu za metr kwadratowy powierzchni biurowej w CB Kazimierz wynosi ok. 19,5 EUR za mkw.

Więcej informacji o inwestycji oraz wizualizacje dostępne są na stronie: http://www.gtc.com.pl/pub/projects/cbk/index.html

GTC rozpoczyna budowę Galerii

Budowa nowoczesnej galerii handlowej o łącznej powierzchni 130 000 mkw rozpoczęta.Galeria Jurajska – największa inwestycja w Częstochowie i pierwsze centrum handlowo-rozrywkowe w regionie, będzie gotowa w czwartym kwartale 2009 roku.Koszt robót budowlanych to ponad 80 milionów euro

1 lutego 2008 roku (piątek) odbyła się uroczystość rozpoczynająca budowę Galerii Jurajskiej – pierwszej galerii handlowo-rozrywkowej w Częstochowie i w regionie. Symboliczną pierwszą łopatę na terenie budowy wbili Tadeusz Wrona – Prezydent Miasta Częstochowy i Piotr Kroenke – Dyrektor Generalny Globe Trade Centre S.A.

Galeria Jurajska będzie największą inwestycją w Częstochowie, kolejną po Galerii Mokotów, Galerii Kazimierz i Avenue Mall w Zagrzebiu inwestycją w segmencie centrów handlowo-rozrywkowych, realizowaną przez międzynarodowego dewelopera Globe Trade Centre S.A.

Galeria Jurajska powstaje w pierwszorzędnej lokalizacji, na doskonale wyeksponowanym terenie wyznaczonym przez ul. Wojska Polskiego (drogę krajową nr 1), Krakowską i Strażacką. Obiekt jest pierwszą galerią handlowo-rozrywkową, jaka stanie w mieście i w regionie oraz jedyną galerią handlowo-rozrywkową w Polsce usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie krajowej Jedynki.

Galeria Jurajska zaoferuje 48 000 mkw. powierzchni handlowo-rozrywkowej. Powstanie w niej łącznie ok. 200 sklepów i punktów usługowych, wielosalowe kino i pięciokondygnacyjny parking na 2000 samochodów.

”Galeria Jurajska to największa inwestycja Globe Trade Centre S.A. w segmencie centrów handlowo-rozrywkowych. Będzie zwieńczeniem naszych dotychczasowych doświadczeń i wiedzy zebranej przez lata naszej działalności w Polsce i za zagranicą. Liczymy na to, że Galeria Jurajska, która w założeniach ma być galerią regionalną, przyczyni się do intensywnego rozwoju miasta i całego regionu. Będzie to miejsce, które połączy nowoczesną rozrywkę i handel. Pracujemy nad tym, by w Galerii Jurajskiej znalazły się najbardziej renomowane marki. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z największymi sieciami handlowymi, które wykazały duże zainteresowanie wynajęciem powierzchni w tym centrum handlowym ” – mówi Piotr Kroenke, Dyrektor Generalny GTC.

„Ta inwestycja oraz podpisana ze spółką GTC umowa na budowę układu drogowego w rejonie Galerii, zmieni charakter tej części Częstochowy. Jest to przykład bardzo dobrej współpracy między inwestującym a władzami miasta. Postawiliśmy przecież spore wymaganie związane np., z estetyką obiektu czy liczbą miejsc parkingowych. Już na etapie planowania przestrzennego zawarto warunki dotyczące reprezentacyjnej elewacji i materiałów, z których ,a być wykonany budynek. Galeria i inwestycje z nią związane doskonale wpisują się w nasz Miejski Program Rewitalizacji – zmienią ten obszar miasta. W tym roku w budżecie miasta zaplanowaliśmy modernizację ulic Strażackiej i Nadrzecznej, które pozwolą na lepszą komunikację w Galerią.” – powiedział Tadeusz Wrona Prezydent Miasta Częstochowy.

W trakcie uroczystości wbicia pierwszej łopaty Prezydent Częstochowy przekazał Dyrektorowi Generalnemu GTC pozwolenie na budowę Galerii Jurajskiej, a biskup Jan Franciszek Wątroba poświęcił grunt pod inwestycję.

Projekt Galerii Jurajskiej powstał w renomowanej polskiej pracowni APA Wojciechowski przy współpracy z amerykańskim biurem architektonicznym Laguarda Low Architects, która ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu centrów handlowych na całym świecie.

Nowoczesna forma architektoniczna Galerii Jurajskiej została w sposób przemyślany wkomponowana w otoczenie. Będzie totrzykondygnacyjna bryła o regularnych kształtach wykonana z jasnych materiałów, wzbogaconych elementami szkła. Wnętrze będzie wzorowane na poprzednich realizacjach GTC – Galerii Mokotów i Galerii Kazimierz. Przestrzeń w środku Galerii będzie przestronna i dobrze doświetlona naturalnym światłem wpadającym przez duże przeszklenia w dachu i elewacji. Istotną częścią Galerii będzie pięciokondygnacyjny parking, sąsiadujący bezpośrednio z powierzchnią handlowo-rozrywkową oraz parking podziemny.

Dzięki swojej koncepcji architektonicznej – Galeria stanie się istotnym elementem architektury miasta. Ważną częścią realizacji będzie przebudowa infrastruktury wokół Galerii Jurajskiej.

W ramach prac modernizacyjnych będzie budowana ulica równoległa do dzisiejszej Krakowskiej – tzw. Krakowska Bis – prowadząca z południa do północnej części miasta. Deweloper zbuduje również drogę łączącą Galerię z DK1.

Galeria Jurajska będzie atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców Częstochowy i okolic, zatrudnienie znajdzie w niej ok 1500 osób. W okresie budowy ożywi się lokalny rynek pracy w sektorze usług budowlanych i produkcji materiałów budowlanych.

Generalnym wykonawcą Galerii Jurajskiej jest firma Strabag, z którą Globe Trade Centre S.A. współpracowała przy realizacji poprzednich inwestycji, m.in. biurowców Topaz i Nefryt oraz II etapu Osiedla Konstancja w Warszawie.

Aktualnie działka budowlana Galerii Jurajskiej jest grodzona, w kolejnej fazie – grunt będzie oczyszczony i przygotowany pod pierwsze prace budowlane. Galeria Jurajska ma zostać otwarta w czwartym kwartale 2009 roku.

Globe Trade Centre S.A. jest firmą, która wraz z otwarciem we wrześniu 2000 roku Galerii Mokotów wprowadziła do Polski model nowoczesnej galerii handlowo-rozrywkowej. Trzy lata później spółka zainaugurowała działalność Galerii Kazimierz w Krakowie. Każdego roku obie galerie odwiedza łącznie 17 milionów klientów.

Globe Trade Centre S.A. rozpoczyna budowę Galerii Jurajskiej w Częstochowie

Budowa nowoczesnej galerii handlowej o łącznej powierzchni 130 000 mkw rozpoczęta.Galeria Jurajska – największa inwestycja w Częstochowie i pierwsze centrum handlowo-rozrywkowe w regionie, będzie gotowa w czwartym kwartale 2009 roku.Koszt robót budowlanych to ponad 80 milionów euro

1 lutego 2008 roku (piątek) odbyła się uroczystość rozpoczynająca budowę Galerii Jurajskiej – pierwszej galerii handlowo-rozrywkowej w Częstochowie i w regionie. Symboliczną pierwszą łopatę na terenie budowy wbili Tadeusz Wrona – Prezydent Miasta Częstochowy i Piotr Kroenke – Dyrektor Generalny Globe Trade Centre S.A.

Galeria Jurajska będzie największą inwestycją w Częstochowie, kolejną po Galerii Mokotów, Galerii Kazimierz i Avenue Mall w Zagrzebiu inwestycją w segmencie centrów handlowo-rozrywkowych, realizowaną przez międzynarodowego dewelopera Globe Trade Centre S.A.

Galeria Jurajska powstaje w pierwszorzędnej lokalizacji, na doskonale wyeksponowanym terenie wyznaczonym przez ul. Wojska Polskiego (drogę krajową nr 1), Krakowską i Strażacką. Obiekt jest pierwszą galerią handlowo-rozrywkową, jaka stanie w mieście i w regionie oraz jedyną galerią handlowo-rozrywkową w Polsce usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie krajowej Jedynki.

Galeria Jurajska zaoferuje 48 000 mkw. powierzchni handlowo-rozrywkowej. Powstanie w niej łącznie ok. 200 sklepów i punktów usługowych, wielosalowe kino i pięciokondygnacyjny parking na 2000 samochodów.

”Galeria Jurajska to największa inwestycja Globe Trade Centre S.A. w segmencie centrów handlowo-rozrywkowych. Będzie zwieńczeniem naszych dotychczasowych doświadczeń i wiedzy zebranej przez lata naszej działalności w Polsce i za zagranicą. Liczymy na to, że Galeria Jurajska, która w założeniach ma być galerią regionalną, przyczyni się do intensywnego rozwoju miasta i całego regionu. Będzie to miejsce, które połączy nowoczesną rozrywkę i handel. Pracujemy nad tym, by w Galerii Jurajskiej znalazły się najbardziej renomowane marki. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z największymi sieciami handlowymi, które wykazały duże zainteresowanie wynajęciem powierzchni w tym centrum handlowym ” – mówi Piotr Kroenke, Dyrektor Generalny GTC.

„Ta inwestycja oraz podpisana ze spółką GTC umowa na budowę układu drogowego w rejonie Galerii, zmieni charakter tej części Częstochowy. Jest to przykład bardzo dobrej współpracy między inwestującym a władzami miasta. Postawiliśmy przecież spore wymaganie związane np., z estetyką obiektu czy liczbą miejsc parkingowych. Już na etapie planowania przestrzennego zawarto warunki dotyczące reprezentacyjnej elewacji i materiałów, z których ,a być wykonany budynek. Galeria i inwestycje z nią związane doskonale wpisują się w nasz Miejski Program Rewitalizacji – zmienią ten obszar miasta. W tym roku w budżecie miasta zaplanowaliśmy modernizację ulic Strażackiej i Nadrzecznej, które pozwolą na lepszą komunikację w Galerią.” – powiedział Tadeusz Wrona Prezydent Miasta Częstochowy.

W trakcie uroczystości wbicia pierwszej łopaty Prezydent Częstochowy przekazał Dyrektorowi Generalnemu GTC pozwolenie na budowę Galerii Jurajskiej, a biskup Jan Franciszek Wątroba poświęcił grunt pod inwestycję.

Projekt Galerii Jurajskiej powstał w renomowanej polskiej pracowni APA Wojciechowski przy współpracy z amerykańskim biurem architektonicznym Laguarda Low Architects, która ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu centrów handlowych na całym świecie.

Nowoczesna forma architektoniczna Galerii Jurajskiej została w sposób przemyślany wkomponowana w otoczenie. Będzie totrzykondygnacyjna bryła o regularnych kształtach wykonana z jasnych materiałów, wzbogaconych elementami szkła. Wnętrze będzie wzorowane na poprzednich realizacjach GTC – Galerii Mokotów i Galerii Kazimierz. Przestrzeń w środku Galerii będzie przestronna i dobrze doświetlona naturalnym światłem wpadającym przez duże przeszklenia w dachu i elewacji. Istotną częścią Galerii będzie pięciokondygnacyjny parking, sąsiadujący bezpośrednio z powierzchnią handlowo-rozrywkową oraz parking podziemny.

Dzięki swojej koncepcji architektonicznej – Galeria stanie się istotnym elementem architektury miasta. Ważną częścią realizacji będzie przebudowa infrastruktury wokół Galerii Jurajskiej.

W ramach prac modernizacyjnych będzie budowana ulica równoległa do dzisiejszej Krakowskiej – tzw. Krakowska Bis – prowadząca z południa do północnej części miasta. Deweloper zbuduje również drogę łączącą Galerię z DK1.

Galeria Jurajska będzie atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców Częstochowy i okolic, zatrudnienie znajdzie w niej ok 1500 osób. W okresie budowy ożywi się lokalny rynek pracy w sektorze usług budowlanych i produkcji materiałów budowlanych.

Generalnym wykonawcą Galerii Jurajskiej jest firma Strabag, z którą Globe Trade Centre S.A. współpracowała przy realizacji poprzednich inwestycji, m.in. biurowców Topaz i Nefryt oraz II etapu Osiedla Konstancja w Warszawie.

Aktualnie działka budowlana Galerii Jurajskiej jest grodzona, w kolejnej fazie – grunt będzie oczyszczony i przygotowany pod pierwsze prace budowlane. Galeria Jurajska ma zostać otwarta w czwartym kwartale 2009 roku.

Globe Trade Centre S.A. jest firmą, która wraz z otwarciem we wrześniu 2000 roku Galerii Mokotów wprowadziła do Polski model nowoczesnej galerii handlowo-rozrywkowej. Trzy lata później spółka zainaugurowała działalność Galerii Kazimierz w Krakowie. Każdego roku obie galerie odwiedza łącznie 17 milionów klientów.