GTC osiągnęła dobre wyniki operacyjne w I półroczu 2009 roku

•    Przychody GTC w I półroczu 2009 r. wzrosły o 138% r/r, do 83,5 mln Euro
•    Wartość ukończonych nieruchomości inwestycyjnych sięgnęła 2 mld Euro

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Przychody operacyjne wyniosły 83,5 mln Euro (wzrost o 138% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), a zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł o 69% r/r, do poziomu 41,7 mln Euro. Strata netto w I półroczu 2009 r. w wysokości 9,56 mln Euro wynika głównie z odpisów aktualizacyjnych  posiadanych nieruchomości.  Łączna wartość aktywów wyniosła 2,6 mld Euro, a wartość ukończonych nieruchomości inwestycyjnych podwyższyła się do 2 mld Euro. 80% zobowiązań GTC będzie wymagalnych w 2014 roku i kolejnych latach.

Zarówno przychody z najmu powierzchni komercyjnych jak i sprzedaży apartamentów były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przyczyniając się do dynamicznego wzrostu wyników operacyjnych. Przychody z najmu zwiększyły się o 40% rok do roku osiągając 43,5 mln Euro, a sprzedaż mieszkań wzrosła o 889%, do 40 mln Euro.

W II kwartale br. GTC zanotowała 38 mln Euro przychodów operacyjnych. Dochody z najmu osiągnęły 21,9 mln Euro (+33% r/r). Sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych w Polsce (Osiedle Konstancja), Serbii (Park Apartments), Rumunii (Rose Garden) i na Węgrzech (Sasad Resort) przyniosła 16,4 mln EURO wpływów. GTC osiągnęła imponującą 79% marżę na wynajmie (wobec 76% w I kwartale 2009 roku) i utrzymała 20% marży brutto na sprzedaży mieszkań.

W I półroczu 2009 roku GTC dokonała odpisu aktualizującego wartość swoich ukończonych nieruchomości w wysokości 55 mln Euro, co było rezultatem głownie wzrostu stóp kapitalizacji. Ten spadek został w większości pokryty przez przeszacowanie inwestycji w trakcie realizacji (IPUC) oraz nowo oddanych do użytku obiektów, które przyniosło 51 mln Euro zysku.

W ciągu II kwartału 2009 roku, GTC wraz ze swoim partnerem Unibail Rodamco, z sukcesem negocjowała z konsorcjum niemieckich banków transakcję refinansowania Galerii Mokotów, wiodącego centrum handlowego w Polsce. Została ona sfinalizowana na początku sierpnia br. przynosząc Galerii Mokotów 205 mln Euro pożyczki.  Po uruchomieniu kredytu, poziom gotówki w GTC może sięgnąć 200 mln Euro na koniec tego roku.

Kilka tygodniu temu GTC otrzymało także od jednego z niemieckich banków pożyczkę w wysokości 147 mln Euro na budowę i refinansowanie Galerii Harfa (powierzchnia handlowa i biurowa) w Pradze.

Długoletnie dobre relacje GTC z wiodącymi Europejskimi bankami pozwalają Spółce uzyskiwać finansowanie zewnętrzne na atrakcyjnych warunkach, mimo trudnej sytuacji na rynku kredytowym. Na koniec I półrocza 2009 roku średni koszt finansowania w GTC wyniósł 6,1%. Co ważniejsze, 80% kredytów jest wymagalne dopiero w roku 2014 i latach kolejnych.

Spółka rozsądnie wykorzystuje dźwignie finansową – wskaźnik długoterminowych zobowiązań do łącznych aktywów wynosi 48%.

W lipcu 2009 roku GTC zakończyła budowę Centrum Biurowego Kazimierz, 15 300 mkw. powierzchni biurowej w Krakowie i przekazała pomieszczenia głównym najemcom – State Street (12 000 mkw.) oraz Ernst&Young (1 000 mkw.).

W październiku 2009 roku Spółka zakończy budowę i odda do użytku Galerię Jurajską w Częstochowie – największą obecnie realizowana inwestycje w portfelu Spółki. Centrum handlowo-rozrywkowe o 49 000 mkw. powierzchni netto jest praktycznie w pełni wynajęte przez operatorów wiodących światowych marek handlowych jak Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, a także krajowych jak m.in. Reserved czy delikatesy Alma.

W II półroczu 2009 roku GTC zakończy także budowę City Gate – prestiżowego projektu biurowego w Bukareszcie. Dwa budynki zaoferują najemcom łącznie 44 000 mkw. powierzchni, z której 80% zostało już wynajęte, głównie renomowanym międzynarodowym firmom.

GTC dostosowuje tempo realizacji nowych inwestycji do sytuacji rynkowej. Mając zapewnione finansowanie dla wszystkich rozpoczętych inwestycji GTC planuje oddać do użytku w latach 2009-2010 około 300 000 mkw. powierzchni biurowej i handlowej.

„GTC posiada obszerny bank ziemi i środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia realizacji kolejnych inwestycji. Jesteśmy dobrze przygotowani do przyspieszenia ekspansji, gdy rynek wejdzie w fazę stabilnego wzrostu” – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.