GTC zakończyła sprzedaż Platinium Business Park I-IV

Wstępna umowa sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park (I-V) została zawarta przez GTC i Allianz w czerwcu. Po spełnieniu wszystkich warunków, 31 października 2012 roku strony podpisały umowę ostateczną.

Finalna cena sprzedaży czterech budynków Platinium Business Park to 139 mln euro. Transakcja została przeprowadzona przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7% i przyniesie GTC około 44 mln euro wolnej gotówki, która umożliwi Spółce dalsze zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz realizację nowych projektów.

Ostateczna sprzedaż budynku Platinium V nastąpi w I kw. 2013 roku i przyniesie GTC dodatkowe 16 mln euro.

Platinium Business Park wyróżnia wysoko ceniony projekt architektoniczny, zaawansowana specyfikacja techniczna oraz lista renomowanych najemców. Kompleks jest położony na skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej w Warszawie. Składa się z pięciu ukończonych budynków o łącznej powierzchni najmu ok. 56.000 mkw., wynajętych w blisko 100%. Niezależnie od sprzedaży, GTC może rozbudować kompleks o kolejny obiekt o powierzchni ok. 13.000 mkw. do wynajęcia.

Na krótko przed zakończeniem transakcji, GTC otrzymała od U.S. Green Building Council oficjalne potwierdzenie dotyczące przyznania budynkowi Platinium V certyfikatu LEED® Gold w kategorii „Core and Shell”. W kategorii tej oceniane są wszystkie fazy inwestycji: wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja proekologicznych założeń projektowych.

GTC przedłuża zapadalność istniejących obligacji poprzez emisję nowych, o łącznej wartości nominalnej 206 mln zł (ok. 50 mln euro)

„Dzięki obniżaniu zadłużenia i wzrostowi płynności finansowej, Spółka osiągnęła spory postęp, zwłaszcza w obliczu niestabilnej sytuacji rynkowej. GTC będzie nadal działać zgodnie z przyjętym planem, który uwzględnia również realizację wybranych kluczowych projektów” – wyjaśnia Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

 GTC zaproponowała przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji w drodze ich umorzenia oraz emisji i nabycia przez inwestorów w ich miejsce nowych. Propozycja ta została skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych –  posiadaczy obligacji GTC wyemitowanych w latach 2007-2008.

 Po uzyskaniu zgody obligatariuszy, Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu, o łącznej wartości nominalnej około 206 mln złotych. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach 2017-2018, a datę ich ostatecznego wykupu ustalono na 30 kwietnia 2018 roku.

Odsetki od wyemitowanych dzisiaj obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym.

W celu dalszego oddłużenia, Spółka nabyła od obligatariuszy dodatkowe obligacje o wartości około 17 mln euro, w celu ich umorzenia. Cena ich nabycia wyniosła około 98% ich wartości nominalnej.

Spółka planuje wprowadzenie nowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.

GTC zawarła umowę wiążącą dotyczącą sprzedaży trzech aktywów w Rumunii niezwiązanych z podstawową działalnością i planuje wycofanie się z sektora małych centrów handlowych

„Każda z tych trzech nieruchomości dysponuje od 10 do 14 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Tymczasem każde z pozostałych centrów handlowych GTC ma ponad 30 tys. mkw. i są one w dużo większym stopniu nastawione na międzynarodowych najemców. Zdecydowaliśmy skupić się na sektorze dużych centrów handlowych z powodu zmiany warunków rynkowych, jak również stosunkowo wysokich kosztów operacyjnych w przypadku małych centrów handlowych i innej struktury najemców mniejszych obiektów, która skutkuje brakiem synergii z większymi obiektami handlowymi Grupy,” – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 Ponieważ sprzedawane nieruchomości przynosiły straty, ich sprzedaż podniesie poziom przepływów finansowych z działalności operacyjnej oraz wpłynie pozytywnie na rachunek zysków i strat, w kwocie od 3 do 4 mln euro rocznie. Mimo, że jeszcze w III kw. 2012 r. GTC rozpozna 19 mln euro straty na wycenie tych obiektów, w związku z sytuacją rynkową Spółka wybrała możliwość jak najszybszej poprawy wyników operacyjnych.

Nabywcą trzech centrów GTC w Rumunii jest międzynarodowy inwestor prywatny. Zakończenie transakcji uzależnione jest od pomyślnego zakończenia prowadzonego przez nabywcę procesu due dilligence oraz innych niezbędnych akceptacji. Zawarcie umowy kupna sprzedaży planowane jest w I kw. 2013 roku.

Sprzedawane przez GTC centra położone są w małych i średnich miastach w Rumunii: Buzau, Piatra Neamt oraz Suceava. Wszystkie obiekty zostały otwarte w 2008 roku.

GTC z drugim certyfikatem LEED Gold

Platinium V wchodzi w skład jednego z najpopularniejszych warszawskich parków biurowych. Budynek został oddany do użytku w czerwcu tego roku. Znajduje się w nim 11.000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Powierzchnia typowego piętra wynosi 1.024 mkw. i może być dowolnie zaaranżowana w układzie gabinetowym lub open space. Najemcy mają do dyspozycji również 180 miejsc parkingowych. Budynek jest obecnie wynajęty w ponad 90%.

GTC projektując i wykonując budynek Platinium V spełniła szereg wytycznych USGBC, dzięki którym powstał budynek przyjazny najemcom, wykonany z pełnym poszanowaniem dla środowiska, w którym się znajduje oraz jest eksploatowany. Budynek powstał z wykorzystaniem materiałów zwiększających efektywność energetyczną oraz umożliwiających maksymalnie efektywne wykorzystanie systemów grzewczych i klimatyzacji. Zastosowane w nim rozwiązania proekologiczne to m.in. nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS) pozwalający na odpowiednie gospodarowanie energią, automatyczne wyłączniki światła na powierzchni biurowej oraz toalety wyposażone w baterie z czasowym ogranicznikiem wypływu, co pozwala na znaczącą oszczędność wody. USGBC doceniło również lokalizację obiektu i łatwy dostęp do komunikacji publicznej, efektywność segregacji odpadów oraz jakość środowiska wewnętrznego.

Projekt Platinium Business Park V przygotowała pracownia Grupa 5 Architekci, a generalnym wykonawcą budynku była firma Warbud. W procesie certyfikacji LEED uczestniczyły też firmy Buro Happold oraz Hill International.

GTC jest blisko ostatecznego zamknięcia transakcji sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park. Wstępna umowa w tej sprawie pomiędzy spółkami zależnymi GTC oraz Allianz Real Estate Group została zawarta w czerwcu 2012 roku.

GTC jedynym właścicielem Galerii Wilanów

Globe Trade Centre S.A. (GTC) odkupiła od Polnord S.A. (Polnord) pozostałe 50% udziałów w projekcie, który zakłada realizację centrum handlowego Galeria Wilanów w Warszawie. W wyniku transakcji, GTC będzie realizować i zarządzać Galerią Wilanów samodzielnie.

W nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym w Wilanowie docelowo znajdzie się ok. 80.000 mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia netto. W pierwszej fazie projektu powstanie 60.000 mkw. powierzchni do wynajęcia netto, a koszt jej realizacji szacowany jest na 160 mln euro. Projekt jest obecnie w fazie zaawansowanych przygotowań, a jego realizacja rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Budowa galerii potrwa około 18 miesięcy.

Bezpośredni obszar oddziaływania Galerii Wilanów uwzględnia najbardziej zasobne tereny mieszkaniowe Warszawy, w tym Ursynów, Wilanów oraz Sadybę, a także nieodległy Konstancin.

Równocześnie z projektem w Wilanowie, GTC zamierza też realizować nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w północnej części Warszawy, na 4,9 hektarowej działce położonej w dzielnicy Białołęka.