Sukces nowej emisji akcji Globe Trade Centre S.A.

Zapisy na akcje GTC trwały jeden dzień, 10 stycznia 2014. Inwestorzy złożyli ogółem 79.000.000 zapisów na 32.000.000 akcji spółki, co potwierdza wysokie zainteresowanie walorami spółki zarówno wśród Polskich i zagranicznych oraz obecnych, jak i nowych inwestorów. Obecni posiadacze akcji GTC składali zapisy na pakiety akcji większe od ich proporcjonalnego udziału w akcjonariacie spółki. Sposób alokacji proporcjonalnego udziału akcji dla obecnych inwestorów został zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GTC w dniu 9 stycznia 2014 r.

„Rezultaty emisji są bardzo zachęcające. GTC niewątpliwie pozostaje atrakcyjne dla inwestorów. Niedawna zmiana głównego akcjonariusza spółki zwiększyła zaufanie rynku do spółki i pokazuje, że GTC może mieć  korzystniejszą pozycję do realizacji swojej strategii” – powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC.

GTC aktualnie przygotowuje się do rozpoczęcia budowy dwóch centrów handlowych w Warszawie: Galerii Wilanów oraz Galerii Północnej na Białołęce.

IPOPEMA Securities była organizatorem emisji i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za budowę księgi popytu.

***

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to jeden z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Powstała w 1994 r. w Warszawie Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 000 m kw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300 000 m kw. GTC obecnie jest właścicielem ok. 602 000 m kw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 548 000 m kw.). Spółka posiada również imponujący portfel inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,2 mln m kw. powierzchni komercyjnej i 615,000 m kw. mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 1,9 mld euro. Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowych indeksach WIG20 i WIG30. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego  akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.