Galeria Północna głównym partnerem wystawy

 • Galeria Północna jest partnerem głównym wystawy „Cool Globes Warsaw”
 • Uczestnictwo w wystawie jest potwierdzeniem ekologicznych wartości, których przestrzega jako inwestycja przyjazna środowisku

Galeria Północna jest strategicznym partnerem polskiej edycji międzynarodowej wystawy „Cool Globes” poświęconej ochronie środowiska i problemowi zmiany klimatu na Ziemi.

Artystyczna inicjatywa szerzenia świadomości dotyczącej problemu ocieplenia klimatu powstała w Chicago. W ramach oryginalnej wystawy w przestrzeni miejskiej artyści wykonali globy demonstrujące sposoby na zapobieganie zmianom klimatycznym.

Poprzez partnerstwo Galerii Północnej w wystawie deklarujemy, że w naszych rozwiązaniach projektowych stawiamy na ekologię i już dziś wdrażamy w życie pomysły na ochłodzenie planety. W szczególności rozwiązania prezentowane przez globy „Zielone Dachy”, „Oszczędzajmy Wodę”, „Ogranicz, Korzystaj, Przetwarzaj” są spójne z realizowaną przez nas ideą zrównoważonego budownictwa. To także  potwierdzenie ekologicznych wartości, których przestrzegamy jako inwestycja przyjazna środowisku. – zaznacza Jacek Wachowicz, dyrektor wykonawczy Galerii Północnej

Powstające na Białołęce centrum handlowe realizowane jest zgodnie z zasadą zrównoważonego budownictwa i ubiega się o certyfikację w międzynarodowym systemie LEED. Jest ona przyznawana budynkom, w których rozwiązania projektowe zapewniają oszczędność pod względem zużycia energii oraz wody. Już w trakcie budowy, generalny wykonawca spełnia restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczenia zanieczyszczeń środowiska. Ekologiczny charakter budynku potwierdzi także zielony dach, który w całości dostępny będzie dla odwiedzających galerię.

W ramach inicjatywy „Cool Globes”, przez 10 lat ponad 120 globów pojawiło się w wielu miastach Stanów Zjednoczonych (m.in. Chicago, Waszyngtonie, Los Angeles), a także Europy (Amsterdam, Genewa, Kopenhaga i Marsylia). W ramach “Cool Globes Warsaw” zwiedzający Bulwary Wiślane mogą obejrzeć 15 z nich. Na szczególną uwagę zasługuje 16 glob, stworzony w Warszawie przez Marka Sułka – symbolizujący inwestycje w zieleń miejską.

Wystawa w Warszawie potrwa do 30 sierpnia br. Informacje na temat Cool Globes można będzie znaleźć w mediach społecznościowych Galerii Północnej oraz Miasta Stołecznego Warszawy i Stołecznego Biura Turystyki,

Wystawa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.

Wszystkie projekty handlowe GTC pod skrzydłami dwóch agencji nieruchomości

GTC podpisało umowę z firmami JLL i Cushman & Wakefield, które będą współpracować z Grupą, jako agencje leasingowe i marketingowe dla wszystkich projektów handlowych GTC w Polsce. Przypisanie dwóch agencji do wszystkich przedsięwzięć jednego dewelopera jest rozwiązaniem innowacyjnym na rynku nieruchomości. Umowa została podpisana z myślą o wynajmie powierzchni w Galerii Północnej, Galerii Wilanów i Galerii Jurajskiej oraz o przedłużeniu dotychczasowych umów najmu.

GTC rozwija i aktywnie zarządza szeroką gamą nieruchomości z różnych sektorów, w tym obiektami handlowymi. Od momentu powstania, Grupa wybudowała 12 centrów handlowych o całkowitej dostępnej powierzchni przekraczającej milion metrów kwadratowych. GTC jest autorem tak prestiżowych projektów, jak np. Galeria Mokotów (Warszawa), Galeria Kazimierz (Kraków), Galeria Jurajska (Częstochowa), Avenue Mall (Zagrzeb) czy Harfa (Praga). Aktualnie GTC zarządza 7 obiektami o całkowitej powierzchni komercyjnej wynoszącej 234 000 m kw.

“W GTC skupiamy się nie tylko na zarządzaniu podstawowymi projektami handlowymi, ale także chcemy przyspieszyć rozwój firmy w sektorze. Podpisanie umów zarówno z JLL, jak i Cushman & Wakefield było efektem strategicznej decyzji, by we współpracę na rzecz sukcesu naszych inwestycji zaangażować prestiżowych doradców” powiedział Jacek Wachowicz, Chief Investment Officer, GTC.

JLL świadczy finansowe i specjalistyczne usługi w dziedzinie nieruchomości i zarządzania inwestycjami, skierowane przede wszystkim do klientów poszukujących podwyższenia jakości poprzez posiadanie, najem, lub inwestowanie w nieruchomości. Reagując na zmieniające się oczekiwania oraz sytuację na rynku, JLL tworzy zespoły specjalistów, którzy świadczą takie zintegrowane usługi na podstawie zarówno aktualnej wiedzy o rynku, jak i prognoz oraz badań.

 „Cieszymy się, że dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy pracować z firmą GTC, wynajmując jedne z najlepszych i największych centrów handlowych w Polsce. Naszą współpracę rozpoczęliśmy w roku 1998, kiedy to firma JLL była odpowiedzialna za komercjalizację Galerii Mokotów” mówi Anna Wysocka, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.

Cushman & Wakefield jest wiodącą, globalną firmą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości, która pomaga swoim klientom zmieniać sposób, w jaki pracują, kupują i żyją. 43 000 pracowników tej firmy w ponad 60 krajach pomaga inwestorom optymalizować wartość ich nieruchomości, łącząc perspektywę globalną z pogłębioną wiedzą o sytuacji na lokalnych rynkach. Cushman & Wakefield jest jedną z największych firm doradczych w sektorze nieruchomości komercyjnych; jej przychody sięgają 5 mld dolarów a jej działalność obejmuje usługi wynajmu, obsługę aktywów, działania na rynkach kapitałowych, obsługę obiektów (C&W Services), globalne usługi najemcy, zarządzanie inwestycjami (DTZ Investors), obsługę projektów, reprezentowanie najemców oraz wycenę i doradztwo.

„Grupa GTC to jeden z wiodących globalnych developerów, doskonale rozpoznawany przez inwestorów i marki modowe. Galeria Północna i Galeria Wilanów będą kultowymi centrami handlowymi na północy i południu Warszawy, natomiast Galeria Jurajska w Częstochowie już jest dominującym centrum handlowym z „regionalnym zacięciem”. To, że możemy wspierać Grupę GTC ze względu na nasze doświadczenie międzynarodowe jest dla nas zaszczytem” powiedziała Renata Kusznierska,  Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych w Cushman & Wakefield w Polsce.

 

GTC_Galeria Jurajska

GTC_Galeria Północna_wizualizacja

GTC_Galeria Wilanów_wizualizacja

Wyważona decyzja Radnych w sprawie Galerii Wilanów

Galeria Wilanów, flagowy projekt GTC, pozostaje tematem ważnych rozmów z Radą Dzielnicy. Chcąc stworzyć inwestycję na miarę oczekiwań mieszkańców, deweloper od miesięcy aktywnie uczestniczy w dialogu z lokalną społecznością i na początku maja złożył wniosek o odwieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę Galerii wraz z poprawioną dokumentacją, uwzględniającą zdecydowaną większość postulatów zgłoszonych przez Radę Dzielnicy w październiku minionego roku. W międzyczasie Komisja Strategii i Planowania 12 maja br. podjęła istotną decyzję o konieczności rozważenia przedstawianych przez dewelopera oraz mieszkańców Wilanowa argumentów dot. samej inwestycji i zadała dodatkowe pytania do Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ws. przeprowadzenia uzupełniających badań i analiz.

Cieszymy się, że Radni wysłuchali naszych argumentów i podjęli tak ważną decyzję o dodatkowej analizie wszystkich zmiennych tego projektu. To rozważna decyzja – tylko w ten sposób Rada Dzielnicy może rzetelnie ocenić i zestawić oczekiwania wobec galerii z realiami i koniecznymi do spełnienia warunkami i obostrzeniami” komentuje Rafał Twarowski, Członek Zarządu GTC. I dodaje: „Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni rekordową frekwencją mieszkańców Wilanowa na posiedzeniu Komisji. Wiemy, że z reguły na takie spotkania liczniej stawiają się przeciwnicy niż zwolennicy, tym bardziej miło nam, że pojawiły się głosy poparcia. We wszystkie uważnie się wsłuchujemy.”

Na otwartym dla mieszkańców posiedzeniu Komisji Strategii i Planowania Rady Dzielnicy Wilanów, Radni podjęli uchwałę dotyczącą dalszego trybu prac nad opiniowaniem procesu i propozycji projektowych powstających w wyniku tego procesu, dotyczącego zmiany planu miejscowego dla Galerii Wilanów. Radni pozytywnie zaopiniowali tryb procedowania ich uwag przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Jednocześnie zwrócili się z prośbą do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ws. zrealizowania pogłębionego sondażu dotyczącego stanowiska mieszkańców Wilanowa i ich preferencji w zakresie realizacji inwestycji. Wnieśli także o wykonanie analizy ruchu i rozwiązań komunikacyjnych w okolicy projektowanej galerii handlowej, analizy skutków formalno-prawnych oraz skutków finansowych zmiany planu miejscowego, a także analizy wprowadzenia w zmienionym planie dodatkowych do już istniejących funkcji – funkcję hotelarską i oświatową. Na koniec zawnioskowali do BAiPP o przygotowanie ostatecznej wersji wariantowej propozycji planu ostatnio prezentowanej im przez BAiPP w ramach wewnętrznych konsultacji (bez udziału inwestora), a także o informację o statusie obecnej wersji projektu planu z października ubiegłego roku, która jest już w końcowej fazie uzgodnień, tuż przed wyłożeniem do publicznej wiadomości.

Choć – jak wielokrotnie powtarzał na spotkaniu Przewodniczący Komisji – podejmowane uchwały na tym etapie postępowania nie mają mocy prawnej, a ta konkretna uchwała jest jedynie opiniująca oraz wskazująca na brakujące dokumenty, analizy czy też badania – taka decyzja jest dla nas wyrazem dialogu z Radnymi, którzy wsłuchali się w nasze argumenty i postanowili dogłębnie przeanalizować wszystkie elementy wpływające na ostateczne ukształtowanie naszego projektu” komentuje Rafał Twarowski, Członek Zarządu GTC.  „Wszystkie podnoszone kwestie przez Radnych są, bowiem obligatoryjnie potrzebne, aby dobrze ocenić wszystkie skutki społeczne i finansowe ewentualnych zmian obecnie obowiązującego planu. Będziemy wspierać ten proces analityczny i w nim aktywnie uczestniczyć” – podsumowuje.

Pierwotna koncepcja architektoniczna Galerii Wilanów obejmowała jeszcze jeden budynek (B), z którego GTC zrezygnowało po konsultacjach z mieszkańcami oraz wysłuchaniem Radnych Dzielnicy – wnioskowali wszyscy o pomniejszenie projektu galerii handlowej. Obecnie inwestor planuje postawić tam w przyszłości budynek o 40% mniejszy, który będzie spełniał funkcje biurowe z usługami na parterze. GTC dąży do tego by wspólnie z właścicielem Royal Wilanów utworzyć między gmachami pasaż miejski z ogromnym placem publicznym. Jako że spółce zależy na wspieraniu wilanowskiej społeczności w rozwoju lokalnej infrastruktury, w grudniu 2015 roku deweloper udostępnił mieszkańcom Wilanowa otwartą przestrzeń rekreacyjną (pomiędzy ul. Przyczółkową i Kieślowskiego) o powierzchni prawie 2 hektarów. Na tym terenie powstały m.in. boiska do siatkówki plażowej, szachy terenowe, mini-boisko do piłki nożnej czy ścianka wspinaczkowa. Mieszkańcy mogą także korzystać ze sceny multimedialnej z widownią oraz strefy streetworkout, stworzonej specjalnie dla miłośników crossfitu.

Galeria Wilanów, zaprojektowana przez architektów z renomowanych pracowni APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, połączy przestrzeń komercyjną z publiczną. Obiekt będzie otoczony terenami wypoczynkowymi, placami zabaw i zielenią. Galeria w obecnym kształcie będzie nowoczesna, a elewacja zgrabna i porzeźbiona, tak aby nie przytłaczała. Architekci zastosowali wachlarz futurystycznych rozwiązań, w tym wycofania, nadwieszenia, przeszklenia, różne materiały i kolory, by obiekt w pełni harmonizował z charakterem dzielnicy Wilanów. Tą fasadę pozytywnie zaopiniowali w październiku zeszłego roku prezydent Wojciechowicz oraz burmistrz Rakowski.

„Projektowanie Galerii Wilanów zostało poprzedzone staranną analizą uwarunkowań przestrzennych, kontekstu historycznego, historycznych osi widokowych, wpływu na środowisko oraz zapisów obowiązującego planu miejscowego. Rezultat to harmonijna, nowoczesna i funkcjonalna architektura, wpasowana w otoczenie, o rozrzeźbionej, trzywymiarowej fasadzie. Podziały w fasadzie z dużymi przeszkleniami dostosowują obiekt do ludzkiej skali” komentuje Szymon Wojciechowski, Prezes APA Wojciechowski. I dodaje: „Staranne zaplanowanie przejść, galerii i przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, właściwy dobór lokali i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań funkcjonalnych spowoduje, że Galeria stanie się tętniącym życiem, acz kameralnym brakującym obecnie centrum Miasteczka Wilanów. Stanowić będzie zwornik przestrzenny pomiędzy obszarem Pałacu Wilanowskiego z jego przedpolem. Bez Galerii Miasteczko Wilanów pozostanie, w naszej opinii, jednym z osiedli mieszkaniowych zamiast stać się pełnoprawnym fragmentem tkanki miejskiej”.

Obecny plan miejscowy definiuje dopuszczalną wielkość obiektu, który może powstać na tym terenie – niezależnie od jego funkcji. Zatem każde jego pomniejszenie doprowadzi do ewidentnych strat po stronie właściciela tej ziemi. Nawet najmniejsza modyfikacja już zaakceptowanego planu powinna zostać wprowadzona niezwykle ostrożnie, gdyż inwestor może zostać skrzywdzony zmianami planu pomniejszającymi jego inwestycję względem możliwości gwarantowanych przez obecnie obowiązujący plan. To z kolei może doprowadzić do przyznania ogromnych odszkodowań na rzecz obecnych właścicieli nieruchomości, kosztem lokalnej społeczności.

Galeria Wilanów_wizualizacja_1

GTC poprawia wyniki poprzez zakupy nowych projektów, postępy na budowach i dynamiczne zarządzanie aktywami

Wyniki za I kwartał 2016 r.

KLUCZOWE DANE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

 • NOI wyniósł 21 mln euro (20 mln euro w I kwartale 2015 r.); marża na poziomie 76% (74% w I kwartale 2015 r.)
 • Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów wyniósł €7m dzięki realizowanym projektom deweloperskim
 • Dochód przed opodatkowaniem wyniósł
  19 mln euro (4 mln euro w I kwartale 2015 r.)
 • FFO wzrosło do 11 mln euro (9 mln euro w I kwartale 2015 r.
 • Wskaźnik LTV wyniósł 43% (39% na dzień 31 grudnia 2015 r.) w wyniku zwiększenia kredytów inwestycyjnych i zaangażowania środków pieniężnych w projekty deweloperski
 • Wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 3.6x (3.0x na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • Zakończenie procesu refinansowania University Business Park, Pixel i Globis Poznań

PORTFEL NIERUCHOMOŚCI

 • Zakup biurowca Pixel
 • Zakup działki pod biurowiec w Budapeszcie
 • 90 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w fazie realizacji w trzech projektach
 • 126 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w zaawansowanej fazie przygotowawczej
 • 25 500 m kw. powierzchni biurowej i handlowej wynajętej, wliczając przedłużenie najmu na 13 000 m w City Gate przez Romtelecom
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 92%
 • Całkowita wartość nieruchomości wyniosła 1 389 mln euro
 • EPRA NAV wzrosła do 797 mln euro (779 mln na dzień 31 grudnia 2015 r.) co odpowiada EPRA NAV na akcję w wysokości 1,73 euro (+0,04 / akcję)

GTC nieustannie rośnie dzięki zakupom nowych projektów, w tym biurowca Pixel w Poznaniu oraz kolejnych inwestycji, które firma planuje na II kwartał 2016 r. Zwiększamy bazę aktywów generujących przychody oraz poprawiamy nasze wyniki finansowe.” – powiedział Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC. “Ponad 90 000 m kw. powierzchni komercyjnej w trakcie budowy., które zostaną oddane do użytku na przełomie 2016 i 2017 r. oraz cztery kolejne projekty będące obecnie w fazie planowania o łącznej powierzchni około 126 000 m kw., w istotny sposób wpłyną na wartość aktywów netto spółki.” – dodał Thomas Kurzmann.

WYNIKI FINANSOWE

Całkowite przychody wyniosły 31 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 30 mln euro w I kwartale 2015 r. głównie w wyniku wzrostu przychodów z najmu w następstwie zakupu aktywów biurowych jak również ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych.

NOI wyniósł 21 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 20 mln euro w I kwartale 2015 r., głównie w wyniku zakupu Duna Tower i biurowca Pixel co zostało częściowo skompensowane przez sprzedaż Centrum Biurowego Kazimierz, Galerii Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek w 2015 r. Marża NOI wzrosła do 76% w porównaniu z 74% w I kwartale 2015 r.

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, pozostały na niezmienionym poziomie 2,6 mln w I kwartale 2016 r.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 7 mln euro w I kwartale 2016 r. głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park i Fortyone.

Koszty finansowe netto wyraźnie spadły, piąty kwartał z rzędu, do 6 mln euro w I kwartale 2016 r. z 8 mln euro w I kwartale 2015 r., co było możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej, restrukturyzacji długu oraz spłacie kredytów w wyniku sprzedaży nieruchomości. Spadek kosztów finansowych netto był możliwy również dzięki zmianie strategii zabezpieczania stop procentowych wdrożonej przez GTC w następstwie utrzymywania się niskiej stopy procentowej Euribor oraz skutkującej redukcją średniego kosztu kredytu do 3,4% w i kwartale 2016 r. z 4,2% w I kwartale 2015 r.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 19 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu do 4 mln euro w I kwartale 2015 r. głównie dzięki poprawie wyników operacyjnych, rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto piąty kwartał z rzędu.

Rezerwa podatkowa wyniosła 2,3 mln euro i składała się z 0,8 mln euro rezerwy z tytułu podatków bieżących i 1,4 mln euro rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Zysk netto wyniósł 16 mln euro w I kwartale 2016 r., w porównaniu do 8 mln euro w I kwartale 2015 r.

FFO wzrosło do 11 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 9 mln euro w I kwartale 2015 r. głównie dzięki znaczącemu spadkowi kosztów finansowych oraz kosztów hedgingu, a także poprawie marży z wynajmu.

Wartość nieruchomości wzrosła do 1 389 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. wobec 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupu Pixela i rozpoznania kosztów oraz zysku z wyceny projektów w fazie realizacji. 78% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody, a dodatkowych 10% portfela to projekty deweloperskie w fazie realizacji.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych wzrósł do 743 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. z 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,4 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,4% w skali roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły 118 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu ze 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z transakcji zakupu Pixela i działki w Budapeszcie w wysokości 44 mln euro (włączając koszty samej transakcji) oraz inwestycji w projekty Galeria Północna, University Business Park i Fortyone w wysokości 19 mln euro.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43,2% na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu do 39,4% na dzień 31 grudnia 2015 r.

EPRA NAV wzrosła do 797 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu z 779 mln euro 31 grudnia 2015 r., co odpowiada EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,73 euro. (+0.04 / akcję)

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3,6x na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu do 3,0x z dnia 31 grudnia 2015 r.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Kolejne zakupy wzmacniają pozycję GTC w regionie

GTC umocniło swoją pozycję w regionie dzięki ostatnim przejęciom i wykupom. Grupa pozyskała nowoczesny biurowiec klasy A, Pixel, w Poznaniu i dwa budynki tej samej klasy w Bukareszcie, Premium Plaza i Premium Point, co w sumie powiększyło portfolio dewelopera o 29 000 m kw. powierzchni biurowej. Wcześniej w tym roku, GTC zostało jedynym właścicielem City Gate, jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w Budapeszcie, wykupując udziały swojego partnera mniejszościowego – Bluehouse Capital. Ponadto firma zainwestowała w swój przyszły rozwój, kupując działkę pod zabudowę biurową w samym sercu dzielnicy biznesowej Budapesztu.

Ponad 25 500 m kw. powierzchni komercyjnej oraz handlowej wynajętej lub z przedłużoną umową najmu

W pierwszym kwartale 2016 r., dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami GTC utrzymało poziom wynajmu na imponującym poziomie 92%. Grupa podpisała umowy najmu obejmujące ponad 25 500 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w regionie, włączając w to przedłużenie umowy najmu z Rometelecom w City Gate (13 000 m kw.)

Dynamiczna realizacja projektów inwestycyjnych

Prace nad drugą fazą Fortyone, inwestycją biurową w Belgradzie, rozpoczęły się w listopadzie 2015 r., a zakończenie planowane jest na początek września 2016 r. Na ten moment, prace konstrukcyjne nad budynkiem są praktycznie zakończone. W międzyczasie, korzystając z ogromnego potencjału rynku biurowego w Belgradzie, GTC rozpoczęło w kwietniu trzecią fazę w.w. projektu. Ostatni budynek ma oferować 10 800 m kw. w najwyższym standardzie i zgodnie z założeniami ma zostać ukończony w pierwszej połowie 2017.

Budowa Galerii Północnej idzie zgodnie z planem. Dzięki dziesiątkom tysięcy metrów kwadratowych betonu i stali, prace konstrukcyjne zaczynają wchodzić na ostatni poziom. Budowa inwestycji rozpoczęła się w lipcu zeszłego roku, a otwarcie jest zaplanowane na pierwszą połowę 2017.

Drugi budynek University Business Park, kompleksu biurowego GTC w Łodzi, otrzymał zezwolenie na użytkowanie w kwietniu. Ten nowoczesny biurowiec A klasy, usytuowany jest w samym sercu miasta, tym samym oferując najemcom elastyczność oraz możliwości rozwoju w obrębie jednego kompleksu. Po ukończeniu drugiego etapu, University Business Park oferuje swoim najemcom 39 200 m kw. powierzchni i 600 miejsc parkingowych w siedmiopiętrowym budynku. Na długiej liście najemców znalazły się takie marki jak Fujitsu, Aegon, Impel Catering, Samsung Electronics Poland, Accenture, Mobica i PKP Informatyka.

Zawarcie umów kredytowych na finansowanie University Business Park, Pixel i Globis Poznań oraz dalsza redukcja kosztów finansowych

Wraz z rozwojem działalności deweloperskiej, GTC z powodzeniem uzyskało kresdyty na sfinansowanie zakupu biurowca Pixel oraz budowę University Business Park II. Dodatkowo GTC z powodzeniem refinansowało budynek Globis Poznań. Ponadto strategia hedgingowa przyjęta przez GTC jest zoptymalizowana, co zostało odzwierciedlone w redukcji kosztów finansowych w pierwszym kwartale 2016 roku.

I kwartał 2016_GTC_Wyniki_Informacja prasowa