GTC odnotowuje szybkie tempo wzrostu

KLUCZOWE DANE ZA 9 M-CY 2016 R.

 • NOI wzrósł o 10% do 65 mln euro (59 mln euro w 9 m-cach 2015 r.)
 • Zysk z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 39 mln euro (strata 2 mln w 9 m-cach 2015 r.) głównie w dzięki projektom w trakcie realizacji
 • Zysk netto wyniósł 107 mln euro (17 mln euro w 9
  m-cach 2015 r.), dzięki korzystnemu wpływowi połączenia GTC S.A. z holenderskimi podmiotami
 • FFO wzrosło o 14% do 33 mln euro (29 mln euro w 9 m-cach 2015 r.)
 • 175 mln euro nowych kredytów inwestycyjnych
 • EPRA NAV wzrosła o 8% do 837 mln euro (779 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.), co odpowiada EPRA NAV na akcję w wysokości 1,82 euro [7,85 zł] (1,69 euro [7,29zł] na dzień 31 grudnia 2015 r.)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Całkowita wartość portfela nieruchomości wyniosła 544 mln euro na dzień 30 września 2016 r. (1.324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • Portfel nieruchomości generujących przychody wzrósł o 16% do 1.222 mln euro (1.052 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • Całkowita wartość inwestycji wyniosła 221 mln euro (z czego 152 mln euro stanowią zakupy budynków)
 • Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową została zakończona; sprzedaż gruntów jest obecnie realizowana; całkowita wartość transakcji wyniosła 29 mln euro w 9 m-cach 2016 r.
 • 000 m kw. powierzchni w fazie realizacji w czterech projektach, z czego 82.000 m kw. zostanie ukończone w 2017 r.
 • 000 m kw. w fazie planowania, a kolejne 39.000 m kw. w fazie przygotowawczej
 • 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej nowo wynajętej lub z odnowionymi umowami najmu
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%

“Jesteśmy niezwykle zadowoleni z bardzo solidnych wyników w III kwartale 2016 r. Nabycie w ciągu ostatnich 9 miesięcy kilku nowych generujących przychody nieruchomości biurowych przyczynia się do wzrostu naszego przychodu operacyjnego i dodatkowo wzmocni wyniki w kolejnych kwartałach. GTC posiada ponad 106.000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w budowie, które znacząco wpłynął na wartość naszego portfolio w 2017 r. Dodatkowo prawie 200.000 m kw. przestrzeni biurowej i handlowej, które znajduje się w fazie planowania, gwarantuje stały wzrost przez kolejne 3 lata. Z naszą silną pozycją gotówkową, jesteśmy gotowi do kolejnych przejęć na naszych kluczowych rynkach” – mówi Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

“Zakończyliśmy sprzedaż aktywów niezwiązanych z naszą działalnością podstawową z ujemnymi przepływami, stabilizując tym samym naszą obecną bazę aktywów. Duże uproszczenie w strukturze naszego niepolskiego holdingu w połączeniu z refinansowaniem kredytów dalej obniża koszty finansowe, co znacząco zwiększa efektywność i rentowność naszej działalności” – komentuje Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

KLUCZOWE OSIĘGNIĘCIA Z 9 M-CY 2016 R.

 

Wzrost generującego przychody portfolio poprzez wzmożone zakupy oraz zakończone inwestycje Przez 9 m-cy 2016 r., GTC zwiększyło portfel nieruchomości generujących przychody o 16% do 1.222 mln euro poprzez inwestycje 152 mln euro w generujące przychody nieruchomości biurowe

Zakupione ostatnio nieruchomości z powodzeniem wzmocniły pozycję spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej:

o   Pixel, niepowtarzalny budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu (Polska)

o   Premium Plaza i Premium Point, dwa budynki biurowe klasy A w Bukareszcie (Rumania)

o   Neptun Office Center, wieżowiec biurowy w Gdańsku (Polska)

o   Sterlinga Business Center w Łodzi (Polska) z 13.900 m kw. powierzchni do wynajęcia

 

Powiększenie portfela nieruchomości poprzez przyśpieszony rozwój; Obecnie 106.000 m kw. jest w trakcie budowy, z których ponad 82.000 zostaną ukończone w 2017 r., 160.000 m kw. na etapie planowania, a kolejne 39.000 m kw. na etapie wstępnego planowania

 

 Zakończenie budowy University Business Park B, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Łodzi

Zakończenie budowy FortyOne II, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Belgradzie

Budowa Galerii Północnej posuwa się zgodnie z planem, a oficjalne otwarcie zaplanowano na lato 2017 r. (Galeria skomercjalizowana w 75%)

Budowa FortyOne III posuwa się zgodnie z planem, a oficjalne otwarcie zaplanowano na I kwartał 2017 r. (budynek wynajęty w 70%)

Budowa Artico, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Warszawie, postępuje zgodnie z pierwotnym planem, a otwarcie zaplanowano na III kwartał 2017 r. (budynek wynajęty w 100%)

Początek budowy White House, nowoczesnego budynku biurowego klasy A, został zaplanowany na I kwartał 2017 r. po zakończeniu prac przedbudowlanych

Ada Mall, nowoczesne centrum handlowe w Belgradzie, oczekuje na pozwolenie na budowę, które zostanie przyznane najprawdopodobniej na koniec tego roku; komercjalizacja już się rozpoczęła

Trwa obecnie proces projektowania oraz pozostałe prace prowadzące do uzyskania pozwolenia budowę Budapest City Tower, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Budapeszcie

Rozpoczął się proces projektowania i zagospodarowania przestrzennego Green Heart, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Belgradzie

Galeria Wilanów jest w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę

Koncepcja projektu “X”, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Belgradzie, jest w przygotowaniu

Projekt Avenue Park, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Zagrzebiu, który już posiada pozwolenie na budowę, jest obecnie odświeżany

 

Nieprzerwany wynajem  Dalsza poprawa wskaźnika wynajęcia w budynkach spółki, który obecnie przekracza 91%

Przez 9 m-cy 2016 r, Grupa wynajęła 94.000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej na podstawie nowych lub odnowionych umów, m.in. przedłużonego kontraktu na 13.000 m kw. podpisanego z Romtelecom na powierzchnie w City Gate oraz na 12.200 m kw. powierzchni zajmowanej przez IBM w Korona Office Complex

 

WYNIKI FINANSOWE

 

 

Przychody Przez 9 m-cy 2016 r., przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług zwiększyły się o 6 mln euro do 85 mln euro głównie w wyniku zakupu nieruchomości Duna Tower, Pixel, Premium Plaza i Premium Point, Sterlinga Business Center oraz Neptun Office Center

 

Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów 39 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. wobec straty 2 mln euro przez 9 m-cy 2015 r.

Odzwierciedla postępy w budowie Galerii Północnej, University Business Park B i FortyOne II, jak również zyski z aktualizacji wartości Galerii Jurajskiej i Galleria Burgas, które odnotowały poprawę wyników operacyjnych

 

Koszty finansowe netto Spadek do 20 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. z 22 mln euro przez 9 m-cy 2015 r., co było możliwe dzięki refinansowaniu oraz spłacie droższych kredytów

Zmniejszenie kosztów finansowych netto było możliwe także dzięki niskim stopom procentowym EURIBOR oraz redukcji średniego kosztu kredytu do 3,2% w okresie 9 m-cy 2016 r. z 3,4% w okresie 9 m-cy 2015 r.

 

Opodatkowanie  Bezgotówkowe rozwiązanie rezerwy podatkowej wyniosło 36 mln euro przez 9
m-cy 2016 r. i było głównie rezultatem fuzji GTC S.A. z GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. i GTC RH B.V., która odwróciła przejściowe różnice podatkowe, związane z denominowanymi pożyczkami udzielonymi w euro GTC RH B.V. przez GTC S.A.

 

Zysk netto  107 mln euro przez 9 m-cy 2016 r., w porównaniu do 17 mln euro przez 9 m-cy
2015 r.

 

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO)  Wzrosły do 33 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. z 29 mln euro przez 9 m-cy 2015 r. głównie dzięki znaczącemu wzrostowi NOI oraz spadkowi kosztów finansowych i kosztów hedgingu

 

Wartość portfela nieruchomości Wynosi 1.544 mln euro na dzień 30 września 2016 r. wobec 1.324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupów, inwestycji w nieruchomości w budowie, a także z zysku z aktualizacji wyceny

 

EPRA NAV  Wzrosła o 8% do 837 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. z 779 mln euro w 2015 r.

Odpowiada to EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,82 euro [7,85 zł] w porównaniu do 1,69 euro [7,29 zł]

 

Zobowiązania finansowe  827 mln euro na dzień 30 września 2016 r. wobec 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.

Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,2% w skali roku

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45% na dzień 30 września 2016 r. w porównaniu do 39% na dzień 31 grudnia 2015 r., ze względu na zwiększenie kredytów w wysokości 175 mln euro związanych z nabytymi nieruchomościami, nieruchomościami w budowie i refinansowaniem

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3,6x na dzień 30 września 2016 r. w porównaniu do 3.0x z dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Spadek do 107 mln euro na dzień 30 września 2016 r. z 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., z powodu działań inwestycyjnych częściowo skompensowanych przez wzrost kredytów

28,9 mln euro denominowanych obligacji wypuszczonych na polski rynek w listopadzie 2016 r.

9-m-cy-2016_gtc_wyniki-finansowe_informacja-prasowa

QUIOSQUE – kolejna kobieca marka w Galerii Północnej

Do grona najemców Galerii Północnej dołączył QUIOSQUE – polska marka z ponad 20 letnią tradycją na rynku. Oferta QUIOSQUE jest skierowana do kobiet, które chcą czuć się elegancko i swobodnie, niezależnie od okazji. Marka stawia szczególny nacisk na dobrą jakość materiałów oraz wygodę, a jej kolekcje to połączenie klasycznych wzorów z nowoczesnymi trendami. To kolejny najemca z sektora fashion, który dołączył do portfolio centrum w ostatnich tygodniach.

 

Obecnie finalizujemy proces komercjalizacji. W każdym tygodniu podpisujemy umowy z nowymi najemcami, którzy doceniają potencjał handlowy północnej Warszawy. W ostatnim czasie były to głównie marki modowe, których tak bardzo brakuje w tej części miasta – podsumowuje Agnieszka Nowak, dyrektor Galerii Północnej. Oferta Quiosque, która łączy w sobie elegancję i wygodę na pewno spotka się z zainteresowaniem naszych klientów – dodaje.

Pierwszy salon QUIOSQUE  powstał w Bydgoszczy w 1992. Dziś sieć marki liczy ponad 130 punktów w całej Polsce i cały czas się rozwija. W myśł hasła „jesteśmy różne, jesteśmy piękne” marka oferuje klientkom ubrania w rozmiarach od 34 do 48. QUIOSQUE dowodzi, że każda kobieta może wyglądać pięknie, niezależnie od rozmiaru i typu sylwetki, a odpowiednio dobrane fasony i kolory ubrań mają jedynie to piękno podkreślić. W każdym z salonów QUIOSQUE, klientki mogą liczyć na profesjonalną poradę dotycząca stylizacji.

Klientki doceniają uniwersalność naszych produktów. Projektujemy je tak, aby drobna zmiana dodatków pozwalała tę samą sukienkę założyć do biura, na rodzinną uroczystość, czy wieczorne spotkanie.  Dużo uwagi poświęcamy też wygodzie. Nasze propozycje muszą być idealnie skrojone i z dobrej jakości materiałów. Tylko wtedy zachowają swój nienaganny wygląd przez cały dzień, a właśnie tego oczekują dziś nowoczesne kobiety. Jesteśmy polską marką i większość naszych kolekcji jest szyta w kraju. Znajomość potrzeb i oczekiwań polskich kobiet sprawia, że naszymi produktami możemy realnie konkurować z zagranicznymi firmami – podkreśla Monika Kujas, PR Manager Quiosque.

W transakcji najmu firmie GTC – deweloperowi Galerii Północnej – doradzali eksperci z JLL.

Cieszy nas, że popularna polska marka odzieżowa Quiosque dołączyła do grona najemców modowych Galerii Północnej, która jest najbardziej wyczekiwanym obiektem handlowym w stolicy – dodaje Ada Budynek, Młodszy Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.