Bardzo dobre wyniki – wzrost FFO o 27% i marży brutto o 23%

KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2018

 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 23% do 27 mln euro
  (22 mln euro w I kw. 2017 r.).
 • Wskaźnik FFO I wzrósł o 27% do 15 mln euro (12 mln euro
  w I kw. 2017 r.), a FFO I na akcję wyniosło 0,03 euro.
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 30 mln euro (33 mln euro w I kw. 2017 r.), a zysk na akcję wyniósł 0,05 euro.
 • Przychody z wynajmu wzrosły o 3% do 114 mln euro w skali rocznej (110 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.).
 • EPRA NAV wzrosła o 3% do 1.101 mln euro (1.073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.).
 • EPRA NAV na akcję wzrosła o 3% do 2,34 euro (2,28 euro
  na dzień 31 grudnia 2017 r.).
 • Średnie oprocentowanie spadło do 2,7% w skali roku z 2,8% na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 4,3x.
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% (42% na dzień 31 grudnia 2017 r.).

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Ukończenie dwóch budynków w inwestycji Green Heart (rewitalizacja dawnego GTC Square).
 • Zakup Mall of Sofia i Sofia Tower.
 • Bardzo dobre wyniki zarządzania posiadanymi aktywami:
  • wskaźnik wynajęcia na poziomie 93% (94% na dzień 31 grudnia 2017 r.).
  • 34 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej wynajętej i z przedłużonymi umowami najmu w I kw. 2018 r.

W pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Marża brutto z najmu wzrosła o 23%, a FFO o 27%”powiedział Thomas Kurzmann, Prezes GTC. „Najważniejszym osiągnięciem było jednak zapewnienie rozwoju spółki w przyszłości i wykorzystanie szans na rozwijającym się rynku w Bułgarii poprzez zakup inwestycji Mall of Sofia, której wartość będzie rosła, dzięki szybko zwiększającej się sile nabywczej klientów. Przejęcie inwestycji to kolejny krok, mający zapewnić planowany wzrost NAV w średnim i długim okresie.”

„W tym kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre warunki refinansowania, co pomogło nam obniżyć średnie oprocentowanie w naszym portfolio do poziomu 2,7%. Dzięki umiarkowanemu poziomowi finansowania długiem oraz korzystnej wysokości salda środków pieniężnych, wzmocniliśmy naszą działalność deweloperską i stworzyliśmy warunki do dalszych generujących przychody zakupów. Przejęcie Mall of Sofia zapewniło nam 7,55 mln euro przychodu z najmu przy inwestycji w wysokości mniej niż 30 mln euro, co oznacza zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie 19%. Dzięki temu wzrośnie rentowność działalności GTC poprzez wzrost zysku EBIT, przy wykorzystaniu lokalnej platformy zarządzania. Wzrośnie również FFO, co pozwoli zwiększyć dywidendę i zapewni kapitał na dalszy rozwój” dodał Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

2018_Q1_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

2018_Q1_GTC_Financial Results_Press release

Concentrix otworzy swoje biuro w Advance Business Center, tym samym wynajmując niemal 75% powierzchni pierwszego etapu projektu

 • Firma Concentrix początkowo wynajmie 11.500 m kw. GLA powierzchni biurowej w budynku GTC Advance Business Center I, z możliwością powiększenia biura o 2.900 m kw
 • Advance Business Center I jest pierwszym etapem budowy nowoczesnego biurowca klasy A, realizowanego przez GTC w Sofii (Bułgaria), a jego otwarcie zaplanowane jest na I kwartał 2019 r.
 • Całkowita powierzchnia najmu budynku wynosi 15.600 m kw.

Concentrix, międzynarodowy lider globalnych usług biznesowych (spółka zależna od SYNNEX Corporation), podpisał wstępną umowę najmu z GTC Bułgaria na 11.500 m kw. GLA powierzchni biurowej, taras o powierzchni 225 m kw. i 220 miejsc parkingowych w Advance Business Center I. GTC i Concentrix zawarły umowę z klauzulą umożliwiającą powiększenie biura o dodatkowe 2.900 m kw. GLA. Advance Business Center I jest obecnie w trakcie budowy, a zakończenie prac zaplanowane jest na I kwartał 2019 r.

„To dla nas ogromna radość, że Concentrix dołącza do grona naszych klientów i nie możemy doczekać się współpracy z tak doświadczoną firmą. Można śmiało powiedzieć, że nowa przsterzeń pracy zapewni wymagającym pracownikom Concentrix najlepszą jakość i komfort. Advance Business Center będzie najwyższym budynkiem biurowym w uznanej lokalizacji biznesowej o doskonałej dostępności komunikacyjnej. Dodatkowo projekt otrzymał już wstępny certyfikat LEED GOLD” – komentuje Daniel Bercovich, Prezes GTC Bułgaria.

Advance Business Center I znajduje się obok stacji metra, zapewniając szybki dostęp do obwodnicy i Alexander Malinov Blvd, gdzie wiele firm zakłada swoje główne siedziby w Sofii.

Advance Business Center dostarczy 9 pięter biurowych o powierzchni 15.600 m kw. GLA i 3 kondygnacje podziemne z 270 miejscami parkingowymi. Dodatkowe 7 miejsc parkingowych będzie dostępnych na parkingu naziemnym. Biurowiec udostępni elegancką recepcję z nowoczesnym lobby, a także restaurację i stołówkę z miejscami do siedzenia na zewnątrz, skąd rozpościera się widok na tereny zielone.

Przewidywany termin ukończenia pierwszego etapu budowy to I kwartał 2019 r. Druga faza projektu, Advance Business Center II, zaoferuje 17.500 m kw. dodatkowej powierzchni biurowej, a planowany termin ukończenia to IV kwartał 2019 r.

Advance Business Center Sofia (4) - Kopia