GTC prezentuje bardzo mocny bilans na koniec 2019 r.

Kluczowe dane za 2019 r.

 • Roczne przychody z czynszu wzrosły o 12% do 145 mln euro
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 15% do 128 mln euro
 • FFO I wzrosło o 14% do 70 mln euro, FFO na akcję wyniosło 0,14 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 13%-owy wzrost do 73 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 75 mln euro, zysk na akcję wyniósł 0,15 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 3% do 1.200 mln euro (po wypłacie dywidendy w czerwcu 2019 r.) na dzień 31 grudnia 2019 r., EPRA NAV na akcję wyniosła 2,47 euro (10,52 zł przy kursie EUR/PLN 4,26)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
 • Dywidenda uzależniona od dynamiki rynku i rozwoju sytuacji na świecie

Aktualizacja portfolio (2019 R.)

 • Wskaźnik wynajęcia na wysokim poziomie 95%
  • 236 tys. m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni (188,7 tys. m kw. w 2018 r.)
 • Ukończenie wysokiej jakości powierzchni biurowej i handlowej:
  • Green Heart (N1 i N2) w Belgradzie
  • Matrix A w Zagrzebiu
  • Advance Business Centre I w Sofii
  • Ada Mall w Belgradzie
 • Sprzedaż GTC White House i Neptun Office Center
 • Rozpoczęcie budowy i pełne wynajęcie biurowca Pillar, obiektu klasy A o powierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie
 • 4 budynki biurowe w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 12,2 mln euro.

„Nasza strategia zakładająca szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV). Działalność GTC jest w znacznym stopniu wspierana przez dobrze zarządzaną strukturę kapitałową, przyczyniając się do wzrostu FFO o 14% do poziomu 70 mln euro” – skomentował Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

Wierzymy, że w stolicach regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest jeszcze dużo przestrzeni na wzrost wartości obiektów biurowych i wybranych obiektów handlowych. W ostatnim czasie sytuacja stała się jednak bardzo niestabilna i wymagająca. Uważnie przyglądamy się rynkom. Dzięki stabilnemu bilansowi i doświadczonemu zespołowi zarządzającemu jesteśmy gotowi podjąć wszelkie kroki pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych” – dodał Prezes GTC.

2019_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa