Dobre wyniki mimo wpływu skutków pandemii COVID-19

KLUCZOWE DANE ZA III KW. I 9 M-CY 2020 R.

 • Rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Rating
 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 32 mln euro w III kw. (33 mln euro w III kw. 2019 r.) i 91 mln euro w okresie 9 m-cy (94 mln euro w 9 m-cach 2019 r.), pomimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 2 mln euro w III kw. i 10 mln euro w okresie 9 m-cy
 • Zysk z działalności operacyjnej: zysk przed opodatkowaniem i korektą wartości godziwej wzrósł do 21 mln euro w III kw. (15 mln euro w III kw. 2019 r.) i 52 mln euro w okresie 9 m-cy (53 mln euro w 9 m-cach 2019 r.)
 • FFO I wzrosło o 5% do 54 mln euro (52 mln euro w 9 m-cach 2019 r.), a FFO na akcję wyniosło 0,11 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.174 mln euro na dzień 30 września 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,42 euro (10,95 zł przy kursie 4,5268 EUR/PLN)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 45% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,5% (2,6% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na poziomie 139 mln euro na dzień 30 września 2020 r.

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (III KW. I 9 M-CY 2020 R.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: ODPORNOŚĆ NA SKUTKI COVID-19 UTRZYMUJE SIĘ
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 94% na dzień 30 września 2020 r. (95% w grudniu 2019 r.)
 • Brak problemu najemców z regulowaniem zobowiązań czynszowych
  • Sprzedaż biurowca Spiral w październiku 2020 r.
  • Nowe umowy najmu podpisane w III kw. 2020 r. na łącznie 10 tys. m kw., w tym:
   • Powiększenie powierzchni i przedłużenie najmu Barry Callebaut w UBP B w Łodzi (6 tys. m kw.)
  • Dodatkowo podpisana umowa przednajmu z Generali na 2,5 tys. m kw. powierzchni biurowej w Matrix B w Zagrzebiu
  • Rozpoczęcie budowy Sofia Tower 2
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: STOPNIOWY POWRÓT DO WYNIKÓW SPRZED PANDEMII W III KW. 2020 R. PRZED DRUGĄ FALĄ COVID-19 W LISTOPADZIE
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 93%
  • Spadek wskaźnika odwiedzalności z 76% we wrześniu 2020 r. do 69% w październiku w związku z wyższą liczbą infekcji
  • Średnia obrotów najemców we wrześniu na poziomie 87% w porównaniu z ubiegłym rokiem, spadek do 83% w październiku 2020 r. w związku z wyższą liczbą infekcji
  • Wyższa konwersja i średnia wartość koszyka
  • Oczekiwany dalszy spadek wyników, ze względu na zamknięcie centrów handlowym w Polsce w okresie 7–27 listopada 2020 r.
  • Utrata przychodów z czynszu w związku z COVID-19 w wysokości 10 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.
  • 92% należności regulowanych terminowo w okresie 9 m-cy 2020 r.
  • Tymczasowe ulgi w zamian za przedłużenia umów najmu, pozwoliły utrzymać wskaźnik średniej długości trwania umów najmu (WALT) na poziomie 3,7 lat na dzień 30 września 2020 r. (4,0 lat na 31 grudnia 2019 r.)
  • Najemcy rozwijają sieć sprzedaży: podpisanie umowy najmu w Galerii Północnej dla największego polskiego sklepu Sinsay (2,7 tys. m kw.)

„W trzecim kwartale 2020 roku zauważyliśmy poprawę wyników operacyjnych, która potrwała do nadejścia drugiej fali pandemii COVID-19. Sektor powierzchni biurowej wykazał się odpornością, natomiast sektor powierzchni handlowej stopniowo powracał do stanu sprzed pandemii, a obroty najemców osiągnęły średnio 87% poziomu z 2019 roku. Utrzymaliśmy wskaźnik wynajęcia na praktycznie niezmienionym poziomie, dzięki skutecznej reakcji naszego zespołu na wyzwania związane z COVID-19. Od strony finansowej inwestycje ukończone w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozwoliły nam zrównoważyć spadek przychodów spowodowany pandemią i doprowadziły do wzrostu FFO o 5%, w połączeniu z wysokim odsetkiem regulowanych terminowo należności czynszowych. Rozpoczęliśmy budowę Sofia Tower 2, biurowca klasy A będącego częścią naszego centrum handlowego Mall of Sofia, a w październiku zakończyliśmy sprzedaż Spiral, w oczekiwaniu na możliwości dalszego rozwoju naszego portfela biurowego w regionie. Skuteczność naszych działań i dobrą sytuację Grupy potwierdza rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Ratings, który przeprowadziliśmy przygotowując się do emisji zielonych obligacji na rynku węgierskim” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Generali podpisało umowę najmu w budynku Matrix B należącym do GTC

 • Matrix B to biurowiec klasy A, będący częścią kompleksu Matrix Office Park w Zagrzebiu. Budynek zostanie ukończony w IV kwartale 2020.
 • W ostatnim czasie biurowce wchodzące w skład Matrix Office Park – Matrix A oraz Matrix B otrzymały certyfikat LEED Platinum, co potwierdza zaangażowanie GTC w rozwój zrównoważonych budynków.

Grupa GTC świętuje kolejny sukces na rynku nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej. Chorwackie biuro GTC podpisało umowę z międzynarodową firmą ubezpieczeniową, Generali na wynajem ponad 2 500 m kw. nowoczesnej przestrzeni biurowej w budynku Matrix B.

Zagrzeb jest stosunkowo niedużym i wciąż rozwijającym się rynkiem. Nowo podpisana umowa najmu świadczy o dużym progresie, szczególnie w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 i jest dowodem na utrzymujący się popyt na powierzchnię biurową w regionie. Kompleks Matrix Office Park jest zieloną wizytówką GTC w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych mówi Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Umowa z Generali zakłada wynajem ponad 2 500 m kw powierzchni biurowej klasy A z dedykowanymi miejscami parkingowymi zarówno w garażu podziemnym, jak i parkingu zewnętrznym. Generali planuje wprowadzić się do biura na początku maja 2021 r.

Włożyliśmy wiele wysiłku w stworzenie nowoczesnego budynku, który zapewni na chorwackim rynku nieruchomości najwyższej jakości powierzchnię biurową we wszystkich aspektach nowoczesnego planowania, od dbałości o estetykę po efektywność energetyczną. Nasi najemcy doceniają zaangażowanie włożone w tworzenie projektów, które spełniają ich najbardziej rygorystyczne standardy. Cieszymy się, że nasza ciężka praca została doceniona przez taką firmę jak Generali komentuje Arn Willems, Country Manager w GTC Chorwacja.

Matrix B oferuje 10 700 m kw nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A. W portfolio najemców znajdują się globalne firmy, takie jak Olympus, BASF, Spaces (Regus) oraz L’Oreal. Biurowce wchodzące w skład kompleksu Matrix Office Park zostały odznaczone certyfikatem LEED Platinum: budynek Matrix A w lutym 2020 r., a Matrix B w październiku 2020 r. Jest to kolejny sukces osiągnięty dzięki konsekwentnemu realizowaniu proekologicznej strategii korporacyjnej GTC i dalszemu rozwojowi zielonego portfolio biurowego firmy, które wynosi obecnie 80% wszystkich budynków.

Scope Ratings przyznaje GTC SA rating inwestycyjny BBB- przed emisją „zielonych obligacji”

Niemiecka agencja ratingowa Scope Ratings przyznała Globe Trade Centre S.A. oraz spółce zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. rating inwestycyjny BBB-/z perspektywą stabilną. Grupa GTC zapowiada emisję „zielonych obligacji” w ramach Bond Funding for Growth Scheme, programu uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier. Rating niezabezpieczonego zadłużenia uprzywilejowanego GTC to BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

W swoim uzasadnieniu oceny, agencja podkreśliła wyjątkową pozycję GTC na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, a także fakt, że spółka posiada portfel nieruchomości i planowanych inwestycji o wysokiej jakości.

“Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego to historyczny moment dla firmy. Dzięki temu, potwierdziliśmy naszą wyjątkową pozycję na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, wynikającą z różnorodność portfela wysokiej jakości nieruchomości znajdujących się e w atrakcyjnych lokalizacjach oraz ogólnej wiarygodności Spółki.” – powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

“Fakt posiadania ratingu inwestycyjnego zapewni Grupie GTC dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. Dzięki emisji „zielonych obligacji” w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme będziemy w stanie zróżnicować bazę inwestorów zaangażowanych w instrumenty dłużne spółki. Tym samym zyskamy dostęp do nowych źródeł finansowania długoterminowego. Emisja zielonych obligacji potwierdza nasze zaangażowanie w realizację strategii w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, tworząc tym samym ważny punkt odniesienia.” – dodał Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.  

W ocenie agencji Scope na profil ryzyka GTC wpływa silna pozycja rynkowa firmy. GTC jest jedną z największych publicznych spółek nieruchomościowych. Zarządza ponad 715 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Agencja podkreśliła, że portfel nieruchomości komercyjnych GTC obejmuje głównie nowe budynki, których ważony wiek wynosi poniżej 10 lat. Powyższe fakty, w połączeniu z danymi na temat 340 tys. m kw. planowanych inwestycji wspiera silny popyt ze strony klientów i przyciąga bezpiecznych najemców o wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym, utrzymując obłożenie na poziomie około 95%.

Agencja ocenia perspektywę ryzyka finansowego GTC jako stabilną. Scope jest zdania, że spółka będzie zwiększać rentowność swojego portfela. Według niemieckiej agencji wpływ pandemii Covid-19 został przez GTC skutecznie zniwelowany dzięki ograniczeniu wydatków kapitałowych i decyzji o wstrzymaniu wypłaty dywidendy.

Ocena ratingowa została opublikowana przed rozważaną emisją „zielonych obligacji” w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier (MNB). Jego celem jest zwiększenie płynności na węgierskim rynku obligacji. Eminentem papierów będzie spółka zależna GTC, GTC Real Estate Development Hungary Zrt. GTC SA. Wszystkie instrumenty emitowane przez podmiot (w tym obligacje niezabezpieczone i przyszłe zadłużenie GTC Real Estate Development Hungary Zrt), są objęte nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją GTC S.A.

Środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty LEED/BREEAM, a także zostaną przydzielone zgodnie z wytycznymi Green Bond Framework. GTC planuje realizację emisji zielonych obligacji jeszcze w tym roku.

Agencja ratingowa Scope z siedzibą w Berlinie specjalizuje się w analizie i ocenie ratingowej instytucji finansowych, korporacji, finansów strukturyzowanych, projektów finansowych i finansów publicznych. Spółka zarejestrowana jest zgodnie z rozporządzeniem ratingowym UE i działa na terenie Unii Europejskiej, posiadając status ECAI.

Zarówno powyższy komunikat prasowy, jak i ocena ratingowa Scope nie zawiera rekomendacji do kupna, posiadania i/lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wydanych lub odnoszących się do Spółki i/lub dokonywania innych inwestycji i/lub rezygnacji z któregokolwiek z tych działań.
Zarówno powyższy komunikat prasowy, jak i ocena ratingowa Scope nie zawiera porad inwestycyjnych i/lub finansowych, ani nie uwzględnia odpowiedzialności konkretnego inwestora dla danej inwestycji, a w szczególności inwestorów indywidualnych. Każdy z inwestorów powinien ubiegać się i uzyskać specjalistyczną poradę w zakresie swoich inwestycji.
Powyższy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani zaproszenia do składania ofert kupna/zapisu na papiery wartościowe, w żadnej jurysdykcji.

GTC finalizuje transakcję sprzedaży biurowca Spiral

 • GTC sprzedało Spiral – jeden ze swoich węgierskich budynków. To biurowiec klasy A o łącznej powierzchni najmu 30 541 m kw. zlokalizowany w Budapeszcie.
 • Obiekt znajduje się 5 minut od centrum miasta w pobliżu kompleksu biznesowego Váci út Corridor i zaledwie kilkaset metrów od dworca kolejowego Nyugati.

GTC, wiodący inwestor i deweloper w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie poinformował, że sprzedał budynek Spiral – biurowiec klasy A zlokalizowany w Budapeszcie. Dzięki sprzedaży GTC uzyska 41 mln euro wolnej gotówki.

Spiral oferuje łącznie 30 541 m kw. powierzchni biurowej do wynajęcia i jest zlokalizowany obok Váci út Corridor, jednego z najpopularniejszych zagłębi biurowych w Budapeszcie. Budynek został ukończony w 2008 roku i oferuje sześć pięter nowoczesnej przestrzeni biurowej i czteropoziomowy parking podziemny. Głównym najemcą jest Hungarian National Asset Management Inc. (węgierska organizacja zarządzająca aktywami kraju), a w pozostałą część 1 896 m kw. zajmuje restauracja i siłownia.

Wierzymy, że nadszedł czas, aby odświeżyć nasz portfel na Węgrzech poprzez sprzedaż dojrzałych aktywów i w ten sposób zrobić miejsce dla nowych, ciekawych zakupów oraz inwestycji. Sprzedaż budynku Spiral jest zgodna z tą strategią i zapewni środki pieniężne przeznaczone na finansowanie nowych nabytków, jak również na realizację kolejnych projektów deweloperskich, tj. budynków biurowych Pillar i Center Point 3 mówi Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.  

Portfel węgierskich nieruchomości GTC składa się obecnie z czterech nowoczesnych budynków biurowych zlokalizowanych w Budapeszcie. Są to Center Point 1 i 2 o powierzchni najmu 40 900 m kw., Duna Tower oferujący 31 300 m kw. powierzchni biurowej, GTC Metro z 16 200 m kw oraz będący w budowie Pillar. Biurowiec został już w pełni wynajęty, co stanowi niezwykły wynik na węgierskim rynku. To najnowszy i najbardziej rozpoznawalny obiekt GTC w tym kraju.