Wzrost napędzany zakupem nieruchomości

KLUCZOWE DANE ZA 9 MIESIĘCY 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 93 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (91 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.)
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 83 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (82 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.)
 • FFO wyniosło 52 mln euro[1] w okresie 9 m-cy 2021 r. (54 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,11 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.149 mln euro na dzień 30 września 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,37 euro (10,96 zł)
 • Zakup nieruchomości generujących dochód i działek inwestycyjnych w wysokości 339 mln euro

Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% na 30 września 2021 r. (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

PRZEJŚCIE Z DŁUGU ZABEZPIECZONEGO NA GŁÓWNIE FINANSOWANIE NIEZABEZPIECZONE

 • Zakończono spłatę kredytów z emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro (spłata 9 kredytów na łącznie 452 mln euro)
 • Udział długu niezabezpieczonego to 50%, a nieruchomości nieobciążonych – 45% (9% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,14%[2] (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Wyróżnienie działań w obszarze ESG:
  • Otrzymaliśmy nagrodę EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Silver Award
  • Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju – nasz raport ESG otrzymał wyróżnienie za najlepszy debiut

„Dzięki nieruchomościom nabytym w 2021 r. mogliśmy rozpoznać ok. 7 mln euro dodatkowej marży brutto, co z nadwyżką skompensowało negatywny wpływ COVID-19 i sprzedaż biurowca Spiral. Wyniki po trzech kwartałach 2021 r. wykazują tendencję wzrostową, a wszystkie główne parametry są powyżej wartości z 2020 r. Mimo iż aktywność w zakresie wynajmu nie dorównuje wynikom sprzed pandemii COVID-19, udało nam się utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%. Obserwujemy ekspansję najemców powierzchni handlowych na wszystkich naszych rynkach i we wszystkich centrach handlowych. Zwłaszcza galerie handlowe w Polsce i Serbii odnotowują coraz lepsze wyniki po lockdownach, a ich obroty są wyższe nawet w porównaniu z 2019 rokiem. Najemcy powierzchni biurowych zazwyczaj pozostają w zajmowanych obiektach i nie szukają nowych, co działa na naszą korzyść. Przed nami jeszcze w tym roku planowane podwyższenie kapitału. Zidentyfikowaliśmy aktywa generujące dochód, w które chcemy inwestować. Chcielibyśmy alokować nowe środki napływające do Spółki, aby dalej rozwijać biznes” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Zakończyliśmy spłatę kredytów wykorzystując zielone euroobligacje, które wyemitowaliśmy w czerwcu 2021 r. Refinansowaliśmy 9 pożyczek na łączną kwotę 452 mln euro. Jak ogłaszaliśmy na początku tego roku, naszym celem jest finansowanie głównie niezabezpieczonym długiem i aby móc osiągnąć ten cel, ponownie skorzystamy z rynku obligacji najpóźniej na początku 2022 r.” – skomentował Ariel Ferstman, Dyrektor Finansowy i członek Zarządu GTC.[1] Obliczenie FFO za okres 9 m-cy 2021 roku uwzględnia narosłe odsetki z tytułu obligacji (5,3 mln euro).

[2] Nie obejmuje kredytów na aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Nowy Country Manager w GTC na Węgrzech

Ede Gulyás awansował na stanowisko Country Managera GTC na Węgrzech. Po rezygnacji Roberta Snowa, dotychczasowego członka zarządu i Country Managera oddziału węgierskiego, Ede przejmie kompleksową odpowiedzialność za rozwój GTC na lokalnym rynku.

Nowy Country Manager GTC na Węgrzech, Ede Gulyás ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości. Przez dekadę pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i inwestycyjnych, posiadających budynki biurowe i handlowe klasy A. Przed dołączeniem do GTC, Ede Gulyás, jako dyrektor zarządzający, kierował CA Immo Hungary Kft., gdzie nadzorował fuzję firmy z Europolis. Wcześniej nadzorował portfel nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości ponad 500 milionów euro. W skład portfolio wchodziło ponad 10 budynków biurowych klasy A, a także nieruchomości handlowe i przemysłowe, wynajmowane przez 200 najemców. W trakcie swojej kariery Ede rozwinął umiejętności i zdobył wiedzę w zakresie zarządzania nowoczesnymi nieruchomościami, z uwzględnieniem zarządzania aktywami, transakcjami oraz rozbudowanym portfolio budynków komercyjnych.

Na swoim nowym stanowisku Ede Gulyás zastąpi Roberta Snowa, historycznego lidera w GTC, który pracował w firmie od początku jej istnienia.

„Chciałem podziękować Robertowi za ponad 20 lat owocnej pracy w naszej firmie. To w dużej mierze dzięki niemu GTC stało się uznanym deweloperem, inwestorem i pracodawcą na rynku. Życzę Robertowi wielu spokojnych lat na emeryturze spędzonych z najbliższymi. Nominacja Ede’a na Country Managera jest wyrazem uznania dla jego imponujących umiejętności zarządzania i szerokiej wiedzy branżowej. Jestem przekonany, że dzięki dogłębnej znajomości lokalnego rynku i portfela GTC, Ede wzmocni naszą działalność na Węgrzech. – powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Niezmiernie cieszę się, że będę mógł kierować oddziałem i planuję, aby za mojej kadencji firma osiągnęła nowe kamienie milowe na rynku lokalnym. Z chęcią wykorzystam naszą lokalną strategię zarządzania inwestycjami w nieruchomości, która polega na koncentrowaniu się na poprawie obłożenia i dochodów z najmu, jak również wdrażaniu rozwiązań zorientowanych na najemców i środowisko” – skomentował Ede Gulyás, Country Manager GTC Węgry.

Ede posiada tytuły magistra w zakresie biznesu i ekonomii menedżerskiej oraz Business English, zdobyte na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie oraz Uniwersytecie w Debreczynie. Oprócz ojczystego języka węgierskiego posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.