Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej: GTC i WWF Polska rozpoczynają współpracę

GTC, jeden z wiodących deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej, nawiązał współpracę z WWF Polska. Ze wsparciem WWF, GTC będzie edukować swoich pracowników, a także inwestorów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcać do wspólnych działań proekologicznych.

Co łączy największego kota świata, tygrysa, z niedźwiedziem brunatnym, największym lądowym drapieżnikiem Europy żyjącym w Polsce? Oba drapieżniki wymagają wsparcia, jeśli chcemy, żeby mogły podziwiać je kolejne pokolenia. Z powodu działań człowieka populacja tygrysa na świecie zmniejszyła się 25-krotnie, spadając w ciągu ostatnich 120 lat o 95%. Z kolei niedźwiedź brunatny występował niegdyś prawie w całej Polsce. Obecnie obszar jego występowania ograniczony jest jedynie do niektórych terenów górskich. Ale i tam należy podejmować konkretne działania na rzecz utrzymania akceptacji dla jego ochrony.

Ambicją GTC jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i przyczynianie się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie celu nr 15, jakim jest ochrona zrównoważonych ekosystemów lądowych i różnorodności biologicznej. Dlatego istotna jest także ochrona środowiska naturalnego i żyjących w nim dzikich gatunków zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem i wymagających ochrony. Współpraca z WWF – uznaną organizacją ekologiczną – pozwoli na świadome i kompleksowe włączenie tej idei w działania firmy na rynku nieruchomości. GTC od wielu lat realizuje działania zgodnie ze swoją polityką zrównoważonego rozwoju. Wszystkie biurowce GTC w Polsce są zasilane zieloną energią, a 88 proc. całego portfolio firmy posiada zielone certyfikaty. GTC jest też pierwszym komercyjnym deweloperem w Europie Środkowo-Wschodniej, który opublikował raport ESG, gdzie wskazuje ambicję, aby wszystkie nowo powstałe i, jeśli to możliwe, już istniejące budynki, miały certyfikację BREEAM lub LEED. Od teraz do tych działań dołączy wsparcie finansowe działań na rzecz ochrony dzikich zwierząt.

Mając świadomość presji jaką biznes wywiera na środowisko, zaprosiliśmy WWF do współpracy na rzecz edukacji rynku nieruchomości oraz konkretnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego i podejmowania skutecznych działań w zakresie ochrony natury. GTC rozpoczyna partnerstwo z WWF i przekaże wsparcie filantropijne na program ochronny niedźwiedzi brunatnych w Polsce oraz na działania na rzecz ochrony tygrysów. Wspólnie z WWF, GTC będzie budować świadomość polskiego społeczeństwa na temat konieczności ochrony tych gatunków i ich siedlisk – mówi Grzegorz Strutyński, country manager w GTC w Polsce.

WWF Polska wesprze GTC swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Natomiast GTC, oprócz wsparcia finansowego i działań edukacyjnych, będzie angażować się w działania WWF Polska oraz zachęcać do przekazania funduszy (tzw. symboliczna adopcja zwierząt wymagających ochrony) i wspierać działania fundraisingowe. Inicjatywy będą prowadzone w biurowcach i centrach handlowych dewelopera, a także za pośrednictwem nowej aplikacji budynkowej „Welcome GTC”.

Niezmiernie cieszymy się, że możemy powitać GTC jako naszego partnera strategicznego. Wierzymy, że przyrodę można chronić z ludźmi i dla ludzi. Każdy z nas powinien wiedzieć, jaki ma wpływ na planetę, dzięki czemu będzie mógł ten wpływ zmieniać na pozytywny, np. symbolicznie adoptując gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem i wymagających ochrony. GTC jako nasz nowy strategiczny partner może skutecznie dotrzeć nie tylko do swoich pracowników, ale też inwestorów czy osób odwiedzających należące do GTC centra handlowe i biznesowe. Tylko proekologiczne zmiany dokonane przez firmy, w połączeniu z działaniami pojedynczych osób, mogą przynieść pozytywne zmiany dla przyrody i dla ludzi. Jest jeszcze wiele do zrobienia i przyszłość naszej planety zależy od nas wszystkich. Razem jest to możliwe! – mówi Marta Smoręda, starsza specjalistka ds. komunikacji, WWF Polska.

***

Informacje o zagrożonych gatunkach i ich siedliskach

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (Ursus arctos)

POPULACJA w Polsce: ponad 110 osobników

Niedźwiedź wraz z wilkiem i rysiem należy do trzech największych drapieżników zamieszkujących polskie lasy. Dorosły samiec niedźwiedzia może osiągać ciężar nawet 300 kg, a samica 150 kg. Zwierzęta te są więc zaliczane do jednych z największych drapieżników lądowych na Ziemi. W warunkach Europy żyje w mniej dostępnych pasmach górskich oraz obszarach w północnej części kontynentu. W Polsce występuje głównie w Bieszczadach i Tatrach. W ostatnich latach osobniki migrujące pojawiały się w północno-wschodniej Polsce. To piękne i majestatyczne zwierzę cechuje niezwykłe zamiłowanie do miodu, długi sen zimowy i wspaniałe futro. Wśród leśnych gatunków wyróżnia się inteligencją i zmysłem węchu. Jego wrodzony spryt pozwala mu zdobywać pożywienie nawet tam, gdzie nie jest to mile widziane, np. w pasiekach. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczanie pasiek na obszarze występowania tego drapieżnika. W ostatnim czasie, wraz z rozszerzaniem się zasięgu występowania niedźwiedzi w Polsce, niektóre osobniki zaczęły pojawiać się w pobliżu szlaków turystycznych i terenów zamieszkałych przez ludzi, gdzie poszukują pożywienia. Najczęściej odwiedzają kontenery na śmieci.

ZAGROŻENIE: Największe zagrożenie stanowi dla nich człowiek. Utrata dostępnych dla niedźwiedzia siedlisk oraz polowania i kłusownictwo spowodowały, że zasięg występowania tego gatunku został ograniczony do obszarów, gdzie zagęszczenie populacji ludzkiej jest niskie. Jednak niszczenie pasiek i wizyty niedźwiedzi na terenach zamieszkałych przez ludzi zmniejszają akceptację dla tego gatunku.

ROZWIĄZANIE: Dzięki urządzeniom WWF, takim jak elektryczne ogrodzenia pasiek czy „niedźwiedzioszczelne” kuwety, sytuacje konfliktowe są ograniczane. Pomaga to utrzymać akceptację dla ochrony niedźwiedzi w Polsce.

TYGRYS AZJATYCKI (Panthera tigris)

POPULACJA na świecie: około 3900 osobników

Tygrys to największy dziki kot żyjący na Ziemi. W wielu kulturach uznawany jest za symbol siły, niezależności i odwagi. Jeszcze 120 lat temu ogromne obszary Azji zamieszkiwało ok. 100 000 tygrysów, czyli ponad 25 razy więcej niż obecnie. Tygrysy są tzw. gatunkiem parasolowym. Oznacza to, że chroniąc je, zapewniamy przetrwanie także innym, cennym gatunkom i dbamy o zachowanie ich naturalnych siedlisk. Terytorium zajmowane przez dorosłego samca tygrysa ma zazwyczaj powierzchnię aż kilkuset kilometrów kwadratowych. Tygrysy pełnią kluczową rolę w ekosystemie. Te dzikie koty w naturalny sposób regulują populacje zwierząt, którymi się żywią, dbając tym samym o zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważone funkcjonowanie środowiska. Jest to korzystne nie tylko dla społeczności lokalnych, które korzystają z zasobów zdrowego środowiska, takich jak woda i pożywienie, ale dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

ZAGROŻENIE: Dla tygrysa największe zagrożenia wynikają z presji powodowanej przez człowieka: utrata naturalnych siedlisk, kłusownictwo i nielegalny handel, farmy tygrysów, ale też zmiana klimatu wywołana przez człowieka.

ROZWIĄZANIE: Aby skuteczniej chronić tygrysy, WWF Polska wspiera działania WWF Malezja w Belum-Temengor oraz WWF Mjanma na obszarze Dawna Tenasserim. Od wielu lat prowadzi wspólne projekty z kluczowym udziałem społeczności lokalnych, angażując się w proces gromadzenia informacji o lokalnych populacjach tygrysa malajskiego i tygrysa indochińskiego poprzez m.in. zakup fotopułapek. WWF Polska wspomaga finansowo patrole antykłusownicze i monitoringowe, które przeszukują lasy, usuwają wnyki, utrudniają działania kłusownikom oraz zbierają informacje o tygrysach i pozostałych mieszkańcach lasów. Prowadzi też kampanie edukacyjne, mające zwiększyć świadomość ludzi i ograniczyć nielegalny handel zagrożonymi gatunkami.

GTC ma nowego dyrektora regionalnego ds. handlu detalicznego

Danny Bercovich awansował na stanowisko dyrektora regionalnego ds. handlu detalicznego w GTC. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego GTC w Bułgarii i Rumunii. Bercovich będzie od teraz kierował działaniami i strategią rozwoju firmy w segmencie detalicznym. 

Danny Bercovich jest związany z Globe Trade Centre od 2012 roku. Jako szef GTC Rumunia, a następnie GTC Bułgaria, zajmował się projektami biur i centów handlowych. Brał aktywny udział we wzmacnianiu renomy firmy na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Południowo-Wschodniej. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć w karierze zawodowej w GTC było zrealizowanie projektu biurowego Advance Business Center – świetnie zaprojektowanego, nowoczesnego i przyjaznemu środowisku budynku. Położony w zagłębiu biurowym Sofii obiekt otrzymał lokalne i międzynarodowe nagrody, a obecnie jest siedzibą renomowanych firm. Ponadto, Bercovich przez lata zajmował się sprzedażą i zakupem centrów handlowych w Bułgarii, optymalizując ich wydajność i przystosowując je do dynamicznych zmian na rynku. W ostatnim czasie był również zaangażowany w tworzenie strategii dla portfela handlowego GTC we wszystkich krajach, w których działa Grupa. Jako dyrektor regionalny ds. handlu detalicznego Danny Bercovich będzie zarządzał strategią Grupy polegającą na koncentrowaniu się na centrach handlowych. Wykorzysta przy tym zarówno bogate doświadczenie w rozwoju i prowadzeniu powierzchni handlowych na rynkach Europy Południowo-Wschodniej, jak i zaangażowanie w portfel handlowy GTC.

Jako firma zarządzająca centrami handlowymi widzimy, że przechodzą one zmiany. Dlatego musimy stanąć w obliczu nowych wyzwań, które jednocześnie też stwarzają dla nas ogromne możliwości. Musimy mieć pewność, że koncentrujemy się na maksymalizacji wyników naszego portfela handlowego. Wymaga to pełnego zaangażowania ze strony doświadczonej osoby mającej rozeznanie w rynku i znającej przewidywania dotyczące sektora centrów handlowych. Taka osoba musi być również biegła zarówno w działaniach, jak i w zarządzaniu wydajnością. W trakcie swojej kariery w GTC, Danny Bercovich udowodnił, że jest zaangażowanym ekspertem i liderem. Jestem przekonany, że z Danny jako dyrektorem regionalnym ds. handlu detalicznego, będziemy mogli dalej rozwijać się w tym dynamicznym segmencie nieruchomości – skomentował Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

Awans Danny Bercovicha na stanowisko dyrektora regionalnego ds. handlu detalicznego jest strategicznym posunięciem GTC mającym na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku komercyjnym, a w szczególności poprawę wyników osiąganych przez centra handlowe. Dotychczasowe obowiązki Bercovicha jako kierownika GTC w Bułgarii przejmie Ziv Gigi, dyrektor krajowy GTC w Rumunii.