Zysk napędzi przyśpieszony wzrost

KLUCZOWE DANE ZA III KW. I 9 M-CY 2017 R.

 • Zysk z aktualizacji wyceny Galerii Północnej wyniósł 57 mln euro w III kw. 2017 r. i 155 mln euro do tej pory
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 66 mln euro w III kw. 2017 r. i 134 mln euro w 9 m-cach 2017 r. (71 mln euro przez 9 m-cy 2016 r.)
 • Zysk na akcję wzrósł do 0,13 euro w III kw. 2017 r. i 0,24 euro w 9 m-cach 2017 r. (0,23 euro przez 9 m-cy 2016 r.)
 • EPRA NAV wzrosła o 7% w III kw. 2017 i 14% w 9 m-cach do 1.019 mln euro (897 mln euro na dzień 31 grudnia 2016 r.)
 • EPRA NAV/akcję wzrosła o 7% w III 2017 r. i 11% w 9 m-cach do 2,17 euro na dzień 30 września 2017 r. (1,95 euro na dzień 31 grudnia 2016 r.)
 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 22 mln euro w III kw. 2017 r. i 65 mln euro w 9 m-cach 2017 r. (65 mln euro przez 9 m-cy 2016 r.)
 • FFO I wzrosło do 12 mln euro w III kw. 2017 r. i 34 mln euro w 9 m-cach 2017 r. (32 mln euro w 9 m-cach 2016 r.) przed wpływem Galerii Północnej
 • FFO I/akcję wyniosło 0,03 euro w III kw. 2017 r. i 0,07 euro w 9 m-cach 2017 r. (0,07 euro w I półroczu 2016 r.)
 • 105 mln euro kredytów budowlanych w trakcie negocjacji i 240 mln euro refinansowanych kredytów, w tym 200 mln euro kredytu dla Galerii Północnej, w trakcie negocjacji w celu poprawy ich warunków

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Ukończenie Galerii Północnej zgodnie z budżetem i na czas
 • Zakup Belgrade Business Center o powierzchni 17.700 m kw. w Belgradzie
 • Zakup biurowca Cascade o powierzchni 4.200 m kw. w Bukareszcie
 • 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej wynajętej i z przedłużonymi umowami najmu w 9 m-cach 2017 r.
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 93% (94% na dzień 31 czerwca 2016 r.)
 • Otrzymaliśmy pozwolenia na budowę Advance Business Centre I w Sofii (14.100 m kw.) i Matrix w Zagrzebiu (21.000 m kw.)
 • 6 projektów w trakcie budowy z powierzchnią ponad 145.000 m kw.
 • 6 projektów na etapie planowania z 143.000 m kw. powierzchni biurowej i 61.000 m kw. powierzchni handlowej oraz 2 rozbudowy istniejących projektów o 5.100 m kw.

„Realizacja Galerii Północnej była wybitnym osiągnięciem, które zaowocowało znacznym wzrostem zysku i kapitału własnego. Refinansowanie ukończonego centrum handlowego zapewni znaczący zasób gotówki, co pozwoli na przyśpieszenie dalszego wzrostu, bez potrzeby pozyskania nowego kapitału. Zakup dwóch budynków biurowych w Belgradzie i Bukareszcie, jak i otwarcie Galerii Północnej zwiększyło przychód z najmu w ujęciu rocznym o 20% do 105 mln euro”  powiedział Thomas Kurzmann, Prezes GTC. „Wraz z rozpoczęciem budowy biurowców Matrix w Zagrzebiu i ABC I w Sofii mamy teraz ponad 350 tys. m kw. powierzchni w trakcie budowy i w fazie planowania” – dodał.

2017_Q3_GTC_Wyniki Finansowe_Informacja prasowa

2017_Q3_GTC_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio