GTC poprawia wyniki operacyjne oraz sprzedaje aktywa niezwiązane z działalnością podstawową i restrukturyzuje powiązane kredyty

Globe Trade Centre S.A. (“GTC”) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.

Wyniki za pierwszy kwartał 2015 r.

 • Zysk netto wzrósł do 8 mln euro (strata netto w wysokości 2 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.)
 • Zysk podstawowy przed opodatkowaniem  wzrósł do 9 mln euro (6 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.) dzięki poprawie wyników operacyjnych połączonej z obniżeniem kosztów
 • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 27 mln euro (27 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.)
 • Marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 74% (72% w pierwszym kwartale 2014 r.)
 • Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 2.7x (3.1x w pierwszym kwartale 2014 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 53% na dzień 31 marca 2015 r. (54% na dzień 31 grudnia 2014 r.)
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 13 mln euro (11 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.)

Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC, komentuje: “GTC nieprzerwanie kontynuuje poprawę wszystkich najważniejszych wskaźników operacyjnych dzięki stabilnym przychodom z najmu i usług oraz sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową, która postępuje zgodnie z harmonogramem. Po tym, jak plan emisji akcji nie uzyskał zgody akcjonariuszy, GTC rozważy alternatywny sposób finansowania swojej strategii wzrostu oraz odświeżenia portfolio spółki na kluczowych rynkach”.

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych i usług pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 27 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 74% w pierwszym kwartale 2015 r. z 72% w pierwszym kwartale 2014 r.

Zysk brutto z działalności operacyjnej pozostał na poziomie 20 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, zmalały do 2,3 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do 3 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.

Zysk podstawowy przed opodatkowaniem wzrósł do 9 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do 6 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r. dzięki obniżeniu kosztów.

Koszty finansowe netto wyniosły 8 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do 11 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r. dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej.

Zysk netto w wysokości 8 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. jest głównie wynikiem spadku kosztów administracyjnych i kosztów finansowych.

Wartość aktywów na dzień 31 marca 2015 r. pozostała bez zmian w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 r.

Poziom zadłużenia spadł do 783 mln euro na dzień 31 marca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku.

Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł 53% na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 54% na dzień 31 grudnia 2014 r.

Pokrycie odsetek wyniosło 2.7x na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 3.1x na dzień 31 marca 2014 r.

Wartość aktywów netto (przed udziałami niekontrolującymi) w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,4 euro na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 13 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. (11 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.), głównie dzięki ograniczeniu kosztów.

Kluczowe osiągnięcia

Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową i restrukturyzacja powiązanych kredytów

W trakcie pierwszego i drugiego kwartału 2015 r. GTC sprzedało dwa aktywa niezwiązane z działalnością podstawową: centrum handlowe Galleria Buzau (Rumunia) oraz projekt mieszkaniowy Felicity (Rumunia), który został sprzedany w ramach restrukturyzacji kredytu związanego z tym projektem.

Sprzedaż Centrum Biurowego Kazimierz

W kwietniu 2015 r. GTC podpisało wstępną umowę sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz. Finalizacja transakcji jest przewidziana w maju 2015 r.

***

 

Kiabi jeszcze bardziej urozmaici ofertę handlową Galerii Północnej

Globe Trade Centre S.A. (GTC) podpisało list intencyjny z kolejnym najemcą Galerii Północnej, flagowego projektu spółki w Warszawie. Firma odzieżowa Kiabi wynajmie w niej 1 500 m kw. powierzchni, przyczyniając się do dalszego urozmaicenia oferty handlowej projektu.

GTC podpisało kolejny list intencyjny dotyczący wynajmu powierzchni handlowej w Galerii Północnej, która ma powstać w Warszawie. Kiabi, najnowszy najemca tego obiektu handlowego najnowszej generacji, zdecydował się na najem ok. 1 500 m kw. powierzchni.

Kiabi to francuska firma odzieżowa specjalizująca się w ubraniach dla całej rodziny. Spółka posiada 450 sklepów na całym świecie, w których każdego tygodnia sprzedaje średnio trzy miliony sztuk odzieży i akcesoriów.

Kiabi to pierwsza z grupy popularnych, międzynarodowych spółek o relatywnie niewielkiej obecności w Polsce, które zamierzamy przedstawić w Galerii Północnej. Zależy nam, aby klienci odwiedzający nasz obiekt mieli okazję poznać sieci, które nie są im jeszcze dobrze znane z innych centrów handlowych. Jesteśmy przekonani, że struktura najemców uzyskana z połączenia popularnych, osadzonych w świadomości polskich konsumentów firm oraz spółek, które dopiero budują swoją obecność w Polsce, zaowocuje stworzeniem świeżej i interesującej mieszanki, która będzie angażować naszych klientów” – powiedział Jacek Wachowicz, członek Zarządu GTC.

„Galeria Północna będzie drugim punktem w Polsce, gdzie otworzymy nasz sklep. Od ponad 30 lat oferujemy światową modę w przystępnych cenach i właśnie ten koncept chcemy przedstawić w Galerii Północnej. Projekt już teraz dysponuje bogatą grupą dostawców odzieży, jesteśmy jednak pewni, że nasza oferta wypełni istniejącą lukę, a jednocześnie przyczyni się do zbudowania zróżnicowanego portfolio, które będzie przyciągać klientów” – dodał Michał Popławski, Manager ds. Ekspansji‎ w Schiever Polska, franczyzobiorcy Kiabi w Polsce.

Kiabi jest kolejną spółką, która dołącza do Galerii Północnej. Niedawno GTC ogłosiła podpisanie dwóch kluczowych najemców dla projektu. Pierwszy to Cinema City, który otworzy w obiekcie najnowocześniejsze technologicznie kino. Drugi to H&M – czołowy globalny dostawca odzieży.

Galeria Północna znajduje się w ostatniej fazie przygotowań przed przystąpieniem do prac budowlanych. Proces mający na celu uzyskanie pozwolenia na budowę osiągnął ostatni etap. Po uzyskaniu pozwolenia spółka niezwłocznie przystąpi do prac konstrukcyjnych, które potrwają ok. 20-22 miesięcy.

Zaprojektowana przez renomowane studia architektoniczne APA Wojciechowski i Tzur Architects Galeria Północna zaoferuje wiele rozwiązań sprzyjających wypoczynkowi i rozrywce, w tym publicznie dostępny dach z ogrodem, alejkami spacerowymi i placem zabaw. Galeria Północna udostępni najemcom ok. 60 000 m kw., a klientom ok. 2 000 miejsc parkingowych. GTC planuje uzyskać dla Galerii Północnej certyfikat LEED na poziomie Gold.

***

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.
Od powstania w 1994 r. Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Zbudowaliśmy 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 000 000 m kw. powierzchni najmu oraz dziewięć projektów mieszkalnych oferujących ponad 400 000 m kw. powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 34 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi ponad 652 000 m kw.

Globe Trade Centre S.A. sprzedaje Centrum Biurowe Kazimierz za 42 miliony euro

Globe Trade Centre S.A. (GTC), jedna z największych spółek sektora nieruchomości komercyjnych podpisała przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie.

GTC podpisała umowę ze spółką zależną funduszu zarządzanego przez GLL Real Estate Partners. Wartość planowanej transakcji to 42 miliony euro.

Decyzja GTC o sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz to kolejny krok na drodze do realizacji ogłoszonej kilka miesięcy temu nowej strategii spółki, która zakłada sprzedaż dojrzałych aktywów. Sprzedaż przyniesie spółce ok. 13 mln euro wolnej gotówki. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację strategii GTC.

Zdecydowaliśmy się na sprzedaż tego aktywa, gdyż w naszej opinii jego potencjał dalszego zwiększania wartości jest ograniczony. Nowy właściciel ma inną strategię inwestycyjną i będzie w przyszłości korzystał ze stabilnego strumienia przychodu generowanego przez to aktywo. Uważamy, że ta transakcja stanowi dowód jakości oferty GTC w sektorze biurowym” – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

Centrum Biurowe Kazimierz oferuje 15 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej na pięciu piętrach. Budynek usytuowany jest w dynamicznie rozwijającej się części Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskość centrum handlowego Galeria Kazimierz, wielu hoteli oraz łatwy dostęp do transportu publicznego. Budynek został oddany do użytku w 2009 r. Najemcy Centrum Biurowego Kazimierz mają do dyspozycji zarówno podziemny, jak i naziemny parking.

Zawarcie umowy ostatecznej sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz jest uzależnione od spełnienia szeregu typowych warunków.

 

***

 

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.

Od powstania w 1994 r. Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Zbudowaliśmy 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 000 000 m kw. powierzchni najmu oraz dziewięć projektów mieszkalnych oferujących ponad 400 000 m kw. powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 000 m kw.

Planowane podniesienie kapitału zakładowego przyczyni się do dalszego wzrostu GTC

Globe Trade Centre S.A. („GTC” lub „Spółka”), wiodąca spółka z sektora nieruchomości komercyjnych, prowadząca działalność w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, rekomenduje swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji. Spółka zamierza zainwestować pozyskany kapitał w generujące przychody i oferujące wartość dodaną aktywa oraz w budowę wyselekcjonowanych projektów.

W ślad za zmianą struktury akcjonariuszy, która dokonała się pod koniec 2013 roku, GTC dokonało rewizji swojej średnioterminowej strategii w celu lepszego wykorzystania nowych możliwości inwestycyjnych, jakie pojawiają się w obecnych warunkach rynkowych. Spółka położy nacisk na tworzenie wartości poprzez przejęcia aktywów oraz aktywne zarządzanie rosnącym portfelem projektów i aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wsparte starannie wyselekcjonowanymi działaniami deweloperskimi, realizowanymi przy wykorzystaniu posiadanego przez Spółkę banku ziemi.

Zarząd GTC, aby sprawnie realizować strategię Spółki, zarekomenduje swoim udziałowcom zatwierdzenie i udział w zapowiedzianej emisji do 140 milionów nowych akcji z prawem poboru. Nowo pozyskany kapitał posłuży stymulacji wzrostu i rentowności Spółki.

“Starannie wyselekcjonowaliśmy potencjalne aktywa, które chcielibyśmy nabyć lub wybudować, spełniając przy tym nasze rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Będziemy nabywać generujące przychody, oferujące wartość dodaną aktywa oraz budować na naszym banku ziemi projekty deweloperskie, które oferują najwyższy zwrot przy ograniczonym ryzyku. Ograniczymy nowe inwestycje do dużych miast w Polsce oraz do stolic regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, tj. Warszawy, Bukaresztu, Budapesztu i Belgradu. Wierzymy, że rynek nieruchomości komercyjnych w połączeniu z obecną polityką fiskalną Unii Europejskiej, zapewniającą niezwykle niskie stopy oprocentowania, tworzy unikalne okazje do przejęć, co umożliwia stabilny wzrost. Nasz główny akcjonariusz, Lone Star, całkowicie wspiera zrewidowaną strategię GTC. Jej realizacja to główny cel zaproponowanego podniesienia kapitału. Będziemy przekonywać pozostałych akcjonariuszy o zaletach tej strategii, tak aby opowiedzieli się za podniesieniem kapitału” – komentuje Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

Fundusz Lone Star, główny akcjonariusz GTC, potwierdził swoje całkowite poparcie dla strategii GTC i planu Zarządu dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego.

Podniesienie kapitału jest ważne, aby jeszcze bardziej wzmocnić bilans GTC i umożliwić realizację strategii ukierunkowanej na wzrost” – dodał Alexander Hesse, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego odbędzie się głosowanie nad proponowaną emisją akcji z prawem poboru, odbędzie się 23 kwietnia 2015 r.

 

***

 

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.

Od powstania w 1994 roku Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji. Wybudowała 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 000 000 m2 powierzchni najmu, oraz dziewięć projektów mieszkaniowych, oferujących ponad 400 000 m2 powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 000 m2.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.
Niniejszy materiał został przygotowany przez Globe Trade Centre S.A. („Spółka”), ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie została jeszcze podjęta. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zostało zwołane na 23 kwietnia 2015 r. („Walne Zgromadzenie”). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane 27 marca 2015 r. raportem bieżącym nr 8/2015. W tym samym dniu na stronie internetowej Spółki (www.gtc.com.pl) został opublikowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru Spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego („Prospekt”), który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o publicznej ofercie jej Akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty dopiero po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, oraz po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF. Spółka udostępni Prospekt do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub jeśli nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w materiale, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym materiale mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.
Zawarte w materiale stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.
Wszelkie zawarte w materiale informacje na temat perspektyw działalności należy odczytywać jako wewnętrzne cele Spółki i nie należy ich interpretować jako projekcji lub prognoz finansowych. Wartości te mogą, lecz nie muszą okazać się prawidłowe.
Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania niniejszego materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Dalsza poprawa kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych

Globe Trade Centre S.A. (“GTC”) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za 2014 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.

Wyniki za 2014 r.

 • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 110 mln euro w 2014 r. (110 mln euro w 2013 r.)
 • Marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 74% w 2014 r. (71% w 2013 r.)
 • Zysk podstawowy przed opodatkowaniem1  wzrósł do 29 mln euro w 2014 r. (19 mln euro w 2013 r.) dzięki poprawie wyników operacyjnych połączonej z obniżeniem kosztów
 • Wskaźnik pokrycia odsetek wzrósł do 2,1x (1,7x w 2013 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 54% (53% na dzień 31 grudnia 2013 r.)  
 • Średni koszt obsługi zadłużenia spadł do 4,2% (4,3% w 2014 r.)  
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 40 mln euro (26 mln euro w 2013 r.), głównie w wyniku spadku kosztów odsetek i zwiększeniu przepływów gotówkowych z wynajmu
 • Środki pieniężne i depozyty na koniec roku wyniosły 113 mln euro
 • Strata z tytułu aktualizacji wyceny wyniosła 194 mln euro (185 mln euro w 2013 r.)
 • Zawarcie z pożyczkodawcami umowy przedwstępnej dotyczącej rozliczenia kredytu udzielonego na projekt Felicity w zamian za przejęcie przez nich projektu

Przez cały 2014 r. Zarząd spółki skupiał swoje wysiłki na optymalizacji działalności Spółki i redukcji kosztów. Zaowocowało to dalszą poprawą kluczowych wskaźników operacyjnych.

Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC, komentuje: “Wierzę, że efektywność GTC uległa znacznej poprawie. Odnotowaliśmy stabilne, wysokie przychody z tytułu wynajmu. Po dokonaniu analizy wyników naszego portfolio w mniejszych miastach w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech, zdecydowaliśmy się zaprzestać wspierania niektórych z aktywów nieprzynoszących oczekiwanych zysków i zintensyfikować nasze wysiłki na ich sprzedaży. W efekcie odnotowaliśmy znaczący spadek wyceny części nieruchomości i banku ziemi położonych w tych lokalizacjach. Tym niemniej, znaleźliśmy potencjalnych nabywców na niektóre z tych nieruchomości. Co więcej, osiągnęliśmy porozumienie z pożyczkodawcami, co pozwoli nam na sprzedaż tych aktywów i przeniesienie pożyczek na poziom GTC S.A. Jest to dla nas ogromny krok naprzód. Dzięki niemu nasz zespół będzie mógł skupić się wyłącznie na działalności deweloperskiej i nabywaniu aktywów”.

“Osiągnęliśmy kolejne kamienie milowe w wynajmie i postępowaniu administracyjnym w odniesieniu do Galerii Północnej i Galerii Wilanów w Warszawie. Spodziewamy się, że pozwolenie na budowę Galerii Północnej będzie wydane w połowie 2015, po czym niezwłocznie przystąpimy do prac budowlanych”.

“Zespół GTC w Serbii zdołał wyprzedzić harmonogram prac budowlanych projektu biurowego FortyOne w Belgradzie. Planujemy ukończyć budowę tego budynku w trzecim kwartale 2015 r. Kontynuujemy również analizę możliwych do nabycia aktywów generujących przychody i jednocześnie oferujących potencjał dalszego wzrostu. Jesteśmy przygotowani do realizacji tej części naszej strategii jak tylko fundusze z podniesienia kapitału staną się dostępne” – zakończył Thomas Kurzmann.

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i usług pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 110 mln euro w 2014 r. w porównaniu z 110 mln euro w 2013 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 74% w 2014 r. (71% w 2013 r.).

Przychody ze sprzedaży domów i mieszkań wzrosły do 15 mln euro w 2014 r., głównie dzięki zwiększonej sprzedaży mieszkań w Rumunii i Polsce. Marża na sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych wyniosła 1%.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł do 81 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 78 mln euro w 2013 r., głównie dzięki oszczędnościom w wydatkach operacyjnych w przypadku niektórych, słabych nieruchomości.

Koszty sprzedaży pozostały na prawie niezmienionym poziomie 3 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 3 mln euro w 2013 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 11 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 11 mln euro w 2013 r.

Zysk podstawowy przed opodatkowaniem2  wzrósł do 29 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 19 mln euro w 2013 r., dzięki poprawie marży brutto z działalności operacyjnej połączonej z obniżeniem kosztów.

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów inwestycyjnych i utraty wartości nieruchomości mieszkaniowych wyniosła 194 mln euro w 2014 r. Strata wynika głównie ze spadku wartości godziwej aktywów znajdujących się w mniejszych miastach w Rumunii, Chorwacji i Bułgarii, a także aktywów wchodzących w skład banku ziemi w Budapeszcie. W poprzednich latach GTC wspierało działalność operacyjną niektórych projektów w celu poprawy ich wyników operacyjnych, jednakże wsparcie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Po ponownej ocenie nieruchomości zlokalizowanych w mniejszych miastach oraz drugorzędnych lokalizacjach w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech, w czwartym kwartale 2014 r. podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wspierania wybranych projektów i sprzedaży aktywów Spółki, które nie przynoszą oczekiwanych zysków. W efekcie, wyceny zostały sporządzone na podstawie mniej korzystnych założeń dotyczących przyszłych wyników osiąganych przez wybrane centra handlowe, co spowodowało zmiany oczekiwanej stawki czynszu wymaganych inwestycji oraz stopy kapitalizacji (yield) skorygowanej ryzykiem.

Koszty z tytułu odsetek netto wyniosły 37 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 43 mln euro w 2013 r.

Strata netto w wysokości 207 mln euro w 2014 r. jest spowodowana głównie stratą z aktualizacji aktywów inwestycyjnych i utracie wartości nieruchomości mieszkaniowych.

Poziom zadłużenia wyniósł 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. (spadek z 888 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r.). Średnia zapadalność długu wyniosła 5,1 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku (spadek z 4,3% w 2013 r.).

Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł 54% na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu do 53% na dzień 31 grudnia 2013 r.

Pokrycie odsetek wzrosło do 2,1x na dzień 31 grudnia 2014 r. z 1,7x na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wartość aktywów netto w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu do 1,9 euro na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 40 mln euro w 2014 r. (26 mln euro w 2013 r.), głównie dzięki zwiększeniu poziomu wynajmu i przychodów z wynajmu w projektach Grupy w Krakowie, Łodzi i Katowicach oraz spadkowi odsetek zapłaconych.

Kluczowe osiągnięcia

Emisja akcji

W styczniu 2014 r. GTC wyemitowało 32 mln akcji serii J na okaziciela. Popyt wyniósł 250% wartości oferowanych akcji, co dowiodło silnego zainteresowania spółką przez polskich i międzynarodowych inwestorów.

Refinansowanie obligacji

W marcu 2014 r. GTC wyemitowało 20 000 nowych obligacji wartych 200 mln złotych zapadających w 2018/2019 r. Obligacje zostały objęte przez polskie instytucje finansowe i są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Na początku 2014 r. GTC spłaciło 102 mln euro obligacji zapadających w kwietniu 2014 r. oraz instrumentów zabezpieczających z nimi powiązanych środkami z emisji obligacji i częściowo z emisji akcji, tym samym zmniejszając stan zobowiązań.

Rozpoczęcie budowy projektu biurowego FortyOne w Belgradzie

W październiku 2014 r. GTC przeprowadziło oficjalną ceremonię rozpoczęcia budowy FortyOne, swojego najnowszego projektu w Serbii. Ten kompleks biurowy klasy A zaoferuje 10 300 m kw. powierzchni. Obecnie jest wynajęty w 60%. Ukończenie i otwarcie pierwszej fazy projektu jest przewidziane na trzeci kwartał 2015 r. Prace konstrukcyjne przebiegają szybciej niż zaplanowano.

Ukończenie i otwarcie budynku Pascal w Krakowie

Po wznowieniu budowy oferującego 5 600 m kw. budynku Pascal, będącego ostatnim etapem cenionego Kompleksu Biurowego Korona w Krakowie, w pierwszej połowie 2014 r. GTC sfinalizowało prace budowlane. Obecnie Pascal jest oddany do użytku i całkowicie wynajęty.

Postęp dwóch kluczowych projektów handlowych w Warszawie

Na dzień 31 grudnia 2014 r., oba projekty osiągnęły znaczące poziomy umów przednajmu. Względem Galerii Północnej zawarto 10 umów na łącznie 19 921 m kw. powierzchni, co ustanowiło poziom przednajmu projektu na 31%. Jest to istotna liczba umów, co do której toczą się kolejne negocjacje.

Na koniec 2014 r. Galeria Wilanów odnotowała 11 umów przednajmu na łącznie 15 627 m kw. Przekłada się to na 25% poziom przednajmu, z kolejnymi kontraktami będącymi w trakcie negocjacji.

Wnioski o pozwolenie na budowę obu projektów są aktualnie przetwarzane. W odniesieniu do Galerii Północnej, proces mający na celu uzyskanie pozwolenia osiągnął ostatni etap, natomiast procedura dotycząca Galerii Wilanów postępuje.

Znaczące umowy najmu i przedłużenia umów

Pomimo nieustającej presji na stawki najmu, GTC cieszy się niesłabnącą reputacją wśród kluczowych najemców, którzy cenią sobie doświadczenie i jakość oferowane przez spółkę. 2014 r. odznaczył się zawarciem licznych nowych umów i przedłużeń najmu, a także umów przednajmu na łączną ilość 147 500 m kw. w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej.

Znaczące przedłużenia umów najmu:

 • Rząd Węgier, Budapeszt, Węgry – 28 787 m kw.
 • ExxonMobil, Center Point, Budapeszt, Węgry – 19 000 m kw.
 • IBM, Centrum Biurowym Korona, Kraków, Polska – 7 154 m kw.
 • Microsoft, kompleks City Gate, Bukareszt, Rumunia – 6 845 m kw.
 • Roche, kompleks City Gate, Bukareszt, Rumunia – 2 881 m kw.

Znaczące umowy przednajmu:

 • Carrefour, Galeria Północna i Galeria Wilanów, Warszawa, Polska – 16 100 m kw. (łącznie)
 • Grupa LPP, Galeria Północna i Galeria Wilanów, Warszawa, Polska – 9 350 m kw. (łącznie)
 • Cinema City, Galeria Północna i Galeria Wilanów, Warszawa, Polska – 7 300 m kw. (łącznie)
 • H&M, Galeria Północna, Warszawa, Polska – 2 100 m kw.

1 Zysk przed opodatkowaniem, zmianą w wycenie wartości aktywów inwestycyjnych, deprecjacją i zmianą wartości godziwej zabezpieczeń
2 Zysk przed opodatkowaniem, zmianą w wycenie wartości aktywów inwestycyjnych, deprecjacją i zmianą wartości godziwej zabezpieczeń

***

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.
Od powstania w 1994 r. Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Zbudowaliśmy 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 000 000 m kw. powierzchni najmu oraz dziewięć projektów mieszkalnych oferujących ponad 400 000 m kw. powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 000 m kw.

Cinema City otworzy nowoczesne kina w nowych galeriach handlowych Globe Trade Centre

Globe Trade Centre S.A. (GTC) podpisała wiążącą umowę z Cinema City na najem ponad 3 300 m kw. przestrzeni kinowej w Galerii Północnej, sztandarowym projekcie spółki w Warszawie.

Cinema City International to największy operator kinowy w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu, a także część Cineworld Group plc, drugiego największego operatora kinowego w Europie. Spółka zdecydowała się na najem ponad 3 300 m kw. w Galerii Północnej, gdzie otworzy nowoczesny multipleks kinowy. Dzięki temu mieszkańcy Białołęki będą mogli oglądać najnowsze produkcje filmowe w jednej z 11 najbardziej zaawansowanych technologicznie sal kinowych.

Dodatkowo, GTC obecnie finalizuje umowę z Cinema City dotyczącą najmu powierzchni przeznaczonej na kino w Galerii Wilanów, kolejnym projekcie GTC w Warszawie.

Cinema City International to jeden z tych kluczowych najemców, którzy w znacznej mierze przesądzają o atrakcyjności oferty rozrywkowej centrum handlowego. Jesteśmy dumni, że wśród naszych najemców znalazł się tak doświadczony operator kinowy. Cinema City doskonale uzupełni ofertę innych najemców Galerii Północnej i Galerii Wilanów. Dzięki temu klienci odwiedzający obiekty będą mieli do dyspozycji interesujące i angażujące możliwości, które zaspokoją ich handlowe, rozrywkowe oraz kulinarne potrzeby. Przykładamy ogromną uwagę do zapewnienia naszym klientom jak najlepszej oferty rozrywkowo-handlowej w obu naszych galeriach handlowych. Kino odgrywa w tym kluczową rolę.” – powiedział Jacek Wachowicz, członek Zarządu GTC.

Oba projekty, Galeria Północna i Galeria Wilanów, znajdują się w końcowych etapach przed przystąpieniem do prac budowlanych. Wnioski o pozwolenie na budowę dla obu obiektów zostały już złożone.

Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w gronie najemców Galerii Północnej i Galerii Wilanów. Szczególną dumę budzi w nas możliwość ogłoszenia, że kina w obu galeriach handlowych będą zaliczać się do naszych najbardziej zaawansowanych technologicznie placówek. Pojawienie się Cinema City na Białołęce i w Wilanowie stwarza wspaniałą okazję dotarcia do nowych odbiorców i klientów z naszą ofertą. Jestem przekonany, że Cinema City doskonale uzupełni silną ofertę najemców, którą GTC przewidziało dla obu projektów. To pozwoli na stworzenie bazy handlowo-rozrywkowej, która odpowie na potrzeby mieszkańców Białołęki i Wilanowa.” – powiedział Mooky Gredinger, Prezes Cineworld plc.

Zaprojektowana przez renomowane studia architektoniczne APA Wojciechowski i Tzur Architects Galeria Północna zaoferuje wiele rozwiązań sprzyjających wypoczynkowi i rozrywce, w tym publicznie dostępny dach z ogrodem, alejkami spacerowymi i placem zabaw. Galeria Północna udostępni najemcom ok. 60 000 m kw., a klientom ok. 2 000 miejsc parkingowych. GTC planuje uzyskać dla Galerii Północnej certyfikat LEED  na poziomie Gold.

Galeria Wilanów będzie pierwszym centrum handlowym nowej generacji w Polsce. Projekt, również tworzony przez studia architektoniczne APA Wojciechowski i Tzur Architects, zakłada zatopienie dachu obiektu w zieleni, dzięki czemu klienci Galerii znajdą się w atmosferze odpoczynku i relaksacji sprzyjającej czerpaniu przyjemności z szerokiej oferty wypoczynkowej i rozrywkowej. Otoczona terenami rekreacyjnymi, placami zabaw i zielenią inwestycja będzie również przyjazna środowisku, co zostało potwierdzone ekologicznym precertyfikatem LEED. Obiekt zaoferuje swoim najemcom ponad 61 000 m kw. GLA w ok. 250 punktach handlowych i usługowych. Klienci Galerii Wilanów będą mogli korzystać z ok. 2 200 miejsc parkingowych.

***

Grupa GTC powstała w 1994 r. i jest jedną z wiodących firm rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Grupa działa w Polsce oraz w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji oraz w Czechach.
GTC realizuje inwestycje i aktywnie zarządza nieruchomościami w dwóch sektorach rynku nieruchomości: biurowym i centrów handlowo-usługowych. Od swego powstania Grupa wybudowała 47 budynków biurowych oraz 12 galerii handlowych, o łącznej powierzchni ponad 1 mln m kw. GTC obecnie zarządza 28 inwestycjami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 589 tys. m kw.
Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index.

 ***

Cinema City International jest częścią Cineworld Group plc, drugiego największego operatora kinowego w Europie. Cineworld Group plc prowadzi ponad 200 kin z ponad 1850 ekranami w 9 krajach, na których to rynkach jest wiodącą spółką. Cineworld Group plc jest również największym operatorem IMAX w Europie. Cineworld Group plc kładzie duży nacisk na strategię polegającą na oferowaniu najnowocześniejszych kin cechujących się zaawansowanymi technologiami dźwięku i obrazu, stadionowymi siedziskami, wspaniałymi holami, co stwarza klientom najlepsze miejsce do oglądania filmów. W 2014 r. Cineworld Group plc obsłużyło ponad 90 milionów klientów.

GTC podpisuje umowę kredytu na budowę biurowca Fortyone w Belgradzie

GTC Serbia, spółka zależna Globe Trade Centre S.A. (GTC), podpisała umowę kredytu z Raiffeisen Bank. Pożyczka w wysokości 9,5 miliona Euro jest  przeznaczona na sfinansowanie budowy pierwszego etapu kompleksu biurowego Fortyone realizowanego przez GTC w Belgradzie, stolicy Serbii.

Budowa kompleksu biurowego Fortyone rozpoczęła się w październiku 2014 r. Z końcem ubiegłego roku projekt osiągnął poziom 60% przednajmu. Wśród przyszłych najemców budynku znajdują się tak prominentne firmy jak Bosch, PS Tech, Tetrapak czy Regus.

“Nie tylko wyprzedzamy harmonogram budowy, ale też odnotowujemy wysokie zainteresowanie jeszcze niewynajętą powierzchnią, co bardzo nas cieszy. GTC to jeden z pierwszych deweloperów którzy, po latach braku aktywności na rynku, rozpoczynają budowę budynku biurowego klasy A w Belgradzie. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że zapewniliśmy tej inwestycji finansowanie przez Raiffeisen Bank. Umowa ta jest kolejnym etapem pomyślnej współpracy z bankiem.” – powiedział Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC.

Budowa Fortyone jest częścią strategii GTC polegającej na stymulowaniu wzrostu poprzez budowę starannie dobranych projektów biurowych i handlowych odzwierciedlających zapotrzebowanie najemców oraz nabywanie nieruchomości generujących przychody położonych w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

“Chętnie włączyliśmy się w proces budowy najnowocześniejszego biurowca w Belgradzie. GTC niejednokrotnie udowodniło swoje kompetencje w budowie nieruchomości biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W Belgradzie marka GTC jest dobrze rozpoznawalna wśród dużych, międzynarodowych spółek. Dzięki doświadczeniu GTC oraz innych firm zaangażowanych w projekt i budowę jesteśmy pewni, że Fortyone ustanowi nowe standardy komfortu oferowanego najemcom, elastyczności podziału powierzchni i wydajności energetycznej. Jesteśmy dumni mogąc być częścią tego procesu.” – powiedział Michael Weitersberger, szef zespołu Real Estate Finance International w Raiffeisen Bank.

Fortyone łącznie zaoferuje ponad 27 000 m kw. powierzchni biurowej klasy A. Projekt będzie realizowany w trzech etapach. Pierwszy budynek będzie posiadał ok. 10 000 m kw., a jego ukończenie jest zaplanowane na trzeci kwartał 2015 r. Fortyone będzie wzniesiony w prestiżowej części dzielnicy Nowy Belgrad, na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovica i Umetnosti. Lokalizacja ta, oprócz położenia w pobliżu lotniska i centrum miasta, oferuje także dogodny dostęp do głównej autostrady. Do dyspozycji najemców będzie blisko 500 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych. W każdym z budynków znajdą się także obiekty handlowe.

***

Grupa GTC powstała w 1994 r. i jest jedną z wiodących firm rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Grupa działa w Polsce oraz w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji oraz w Czechach.
GTC realizuje inwestycje i aktywnie zarządza nieruchomościami w dwóch sektorach rynku nieruchomości: biurowym i centrów handlowo-usługowych. Od swego powstania Grupa wybudowała 47 budynków biurowych oraz 12 galerii handlowych, o łącznej powierzchni ponad 1 mln m kw. GTC obecnie zarządza 28 inwestycjami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 589 tys. m kw.
Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index.

Zdecydowana większość mieszkańców Wilanowa wyczekuje najnowszej inwestycji Globe Trade Centre

Aż 71 proc. mieszkańców warszawskiego Miasteczka Wilanów pozytywnie odnosi się do centrum handlowego Galeria Wilanów, najnowszej inwestycji Globe Trade Centre S.A. planowanej na tym osiedlu.

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Millward Brown na reprezentatywnej próbie mieszkańców Miasteczka Wilanów, niemal trzy czwarte ankietowanych (72 proc.) uważa, że Galeria Wilanów to inwestycja potrzebna Miasteczku. Dodatkowo, zdecydowana większość mieszkańców osiedla (64 proc.) uważa, że budowa inwestycji powinna rozpocząć się jak najszybciej.

„Badanie pokazuje, że zdecydowana większość mieszkańców Miasteczka Wilanów jest przyjaźnie nastawiona do projektu, a część wręcz go wyczekuje” – powiedziałPiotr Kroenke, Dyrektor Generalny GTC.

 

Inwestycja zwiększy atrakcyjność Miasteczka

Raport Millward Brown wykazał także, że zdecydowanej większości ankietowanych (69 proc.) podoba się projekt Galerii Wilanów. Jego szczegóły były omawiane z mieszkańcami Wilanowa podczas cyklu spotkań konsultacyjnych. Wśród ankietowanych przez Millward Brown panuje przekonanie, że realizacja inwestycji poprawi komfort życia w Miasteczku Wilanów (73 proc.) i zwiększy jego atrakcyjność (68 proc.). Co więcej, mieszkańcy uważają, że powstanie galerii przyczyni się do wzrostu cen nieruchomości w okolicy (55 proc.), podobnie jak miało to miejsce w Krakowie w przypadku innego projektu GTC, Galerii Kazimierz.

Większość ankietowanych mieszkańców (58 proc.) uważa ponadto, że budowa Galerii Wilanów to szansa na poprawę infrastruktury drogowej w Wilanowie. GTC zapowiedziało, że przy okazji budowy Galerii Wilanów zostanie przebudowane m.in. skrzyżowanie ulic Klimczaka i Przyczółkowej, a także powstanie bezpieczne przejście podziemne pod drugą z nich – pierwsze tego typu łączące „nową” i „starą” część Wilanowa. W planach GTC jest także wybudowanie znaczącego fragmentu ul. Branickiego, a także wykonanie bezkolizyjnego przejazdu dla rowerów oraz wiele innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w Miasteczku Wilanów. „Łącznie na infrastrukturę drogową wydamy około 80 mln zł” – precyzuje Piotr Kroenke z GTC.

Wobec rozmachu planów inwestycyjnych spółki nie jest zaskoczeniem, że niemal trzy czwarte mieszkańców Miasteczka Wilanów deklaruje swoje pozytywne nastawienie do inwestycji.

Renomowany instytut badawczy Millward Brown przeprowadził badanie ankietowe w październiku 2014 r. „Zrealizowaliśmy je przy użyciu metodologii indywidualnych wywiadów bezpośrednich. Z uwagi na specyfikę zabudowy Miasteczka Wilanów, wywiady przeprowadzano zarówno w domach respondentów, jak i poza nimi, w różnych punktach dzielnicy. Próba została dobrana tak, aby w reprezentatywny sposób odzwierciedlić strukturę całej populacji mieszkańców Miasteczka Wilanów. Maksymalny błąd pomiaru wynosi +/- 5,6 proc” – wyjaśnił Piotr Pruchla, Research Manager w Millward Brown.

Unikalny projekt nowej generacji

Galeria Wilanów znajduje się na końcowym etapie przygotowań formalnych, które poprzedzają rozpoczęcie budowy. Realizacja inwestycji rozpocznie się natychmiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę i potrwa ok. 20-22 miesiące. Co ważne, zaplanowane na terenie Galerii Wilanów place publiczne zostaną oddane do dyspozycji mieszkańców z chwilą uruchomienia centrum handlowego, bez zbędnych opóźnień.

Galeria Wilanów to nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe, którego projekt powstał w pracowniach renomowanych pracowni architektonicznych APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur. Centrum powstanie w warszawskim Wilanowie, pomiędzy ul. Przyczółkową, Klimczaka i Branickiego. Znajdzie się w nim około 250 sklepów, restauracje, kawiarnie, sale kinowe oraz punkty usługowe.

Ze względu na wyjątkowe cechy otoczenia, charakter tej inwestycji będzie istotnie różnił się od typowych centrów handlowych. Galeria Wilanów, inaczej niż zdecydowana większość starszych projektów tego typu, będzie budynkiem otwartym na otoczenie. Podkreślać to mają przeszklenia na elewacjach i skierowane na zewnątrz fasady sklepów na parterze, obsadzone zielenią tarasy wewnątrz budynku, przecinające go piesze trakty będące przedłużeniem uliczek Miasteczka Wilanów, a także aż siedem wejść do obiektu. Dodatkowo, na dachu Galerii powstanie zielony ogród wraz z efektownymi instalacjami rozrywkowymi.

„Ideą projektu jest wykreowanie Galerii jako tętniącego życiem centralnego miejsca Miasteczka Wilanów. Projekt przewiduje powstanie wokół Galerii Wilanów trzech ogólnodostępnych placów publicznych, na których znajdzie się m.in. plac zabaw dla dzieci i park z fontannami oraz przestrzeń rekreacyjna do spędzania wolnego czasu” – wyjaśnia Szymon Wojciechowski, Prezes Zarządu pracowni architektonicznej APA Wojciechowski.

Galeria Wilanów będzie spełniać standardy certyfikatu zrównoważonego budownictwa LEED na poziomie Gold, zarówno w trakcie budowy jak i po uruchomieniu obiektu. Wśród proekologicznych rozwiązań, które zastosowane będą w Galerii Wilanów są m.in. retencja wody deszczowej i zastosowanie baterii słonecznych.

***

Grupa GTC powstała w 1994 r. i jest jedną z wiodących firm rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Grupa działa w Polsce oraz w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji oraz w Czechach.
GTC realizuje inwestycje i aktywnie zarządza nieruchomościami w dwóch sektorach rynku nieruchomości: biurowym i centrów handlowo-usługowych. Od swego powstania Grupa wybudowała 47 budynków biurowych oraz 12 galerii handlowych, o łącznej powierzchni ponad 1 mln m kw. GTC obecnie zarządza 28 inwestycjami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 589 tys. m kw.
Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index.

H&M w Galerii Północnej

Globe Trade Centre S.A. (GTC), jedna z wiodących firm rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, podpisała umowę najmu z H&M, czołowym dostawcą odzieży na świecie. Ten znaczący najemca wynajmie ponad 2 100 m kw. powierzchni handlowej w Galerii Północnej w Warszawie.

Po podpisaniu umowy w Galerii Wilanów, kolejnym flagowym projekcie GTC w Warszawie, szwedzka firma odzieżowa zdecydowała się również otworzyć swój salon w Galerii Północnej, która będzie zlokalizowana na warszawskiej Białołęce.

„Fakt, że tak znaczący gracz zdecydował się na obecność w obu naszych centrach handlowych niezwykle nas cieszy. Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku Galerii Wilanów, również w Galerii Północnej H&M przyczyni się do stworzenia atrakcyjnego dla klientów zestawienia najemców. Chciałbym serdecznie powitać kolejnego najemcę w naszej galerii.” – powiedział Jacek Wachowicz, członek Zarządu GTC.

 

W przeciągu minionych tygodni deweloper ogłosił podpisanie umów najmu w Galerii Północnej z dwoma innymi kluczowymi dostawcami: Grupą LPP, jedną z najszybciej rozwijających się sieci odzieżowych w Europie, a także z operatorem sieci hipermarketów Carrefour.

„H&M to doskonałe uzupełnienie oferty Galerii Północnej. Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy, a w szeczgólności Białołęki i jej okolic zasługują na własne centrum handlowe, które zaspokoi ich potrzeby zakupowe i rozrywkowe. Galeria Północna będzie właśnie takim miejscem, a liderzy biznesu dostrzegają to i pragną mieć w tym swój udział.” – powiedziała Anna Wysocka z JLL, firmy zajmującej się wynajmem powierzchni Galerii Północnej.

„Z zawartych już umów najmu kształtuje się coraz wyraźniej nakreślona oferta Galerii Północnej. Obecność H&M i innych znanych najemców potwierdza, że klienci nowego centrum mogą liczyć na cenione marki i wysoką jakość usług.” – powiedziała Renata Kusznierska z firmy DTZ, również zaangażowanej w wynajem powierzchni Galerii.

Galeria Północna znajduje się na końcowym etapie prac formalno-prawnych poprzedzających rozpoczęcie budowy. Realizacja inwestycji rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę i potrwa ok. 20-22 miesięcy.

Galeria Północna została zaprojektowana przez renomowane pracownie architektoniczne APA Wojciechowski i MTZ Architects. Projekt będzie wyróżniać zagospodarowany zielenią dach, z trawnikami i alejkami spacerowymi. Przeszklenie części dachu zapewni dostęp do światła dziennego we wnętrzu centrum. Galeria Północna zaoferuje klientom ok. 64 tys. m kw. GTC przewiduje uzyskanie dla projektu złotego certyfikatu ekologicznego LEED. Za komercjalizację Galerii Północnej odpowiadają firmy JLL i DTZ.

***

Grupa GTC powstała w 1994 r. i jest jedną z wiodących firm rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Grupa działa w Polsce oraz w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji oraz w Czechach.
GTC realizuje inwestycje i aktywnie zarządza nieruchomościami w dwóch sektorach rynku nieruchomości: biurowym i centrów handlowo-usługowych. Od swego powstania Grupa wybudowała 47 budynków biurowych oraz 12 galerii handlowych, o łącznej powierzchni ponad 1 mln m kw. GTC obecnie zarządza 28 inwestycjami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 589 tys. m kw.
Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index.

***

Firma H&M Hennes & Mauritz AB (publ) została założona w 1947 roku w Szwecji i jest notowana na NASDAQ OMX Stockholm. Koncepcją biznesową firmy jest oferowanie mody i jakości w najlepszej cenie. W grupie H&M działają także marki & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki oraz Weekday, a także koncept H&M Home. Grupa H&M ma ponad 3,300 sklepów w 54 krajach, wliczając rynki franczyzowe. W 2013 sprzedaż z VAT osiągnęła poziom 150,090 milionów SEK, a liczba pracowników przekroczyła 116,000. Więcej informacji na hm.com.

***

JLL to międzynarodowa firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. JLL obsługuje klientów w 75 krajach na świecie. Dochód firmy w 2013 roku wyniósł ponad 4,0 mld USD. JLL zarządza obiektami o łącznej powierzchni ok. 280 mln mkw. W 2013 r. firma zrealizowała na całym świecie transakcje o łącznej wartości 99 mld USD. LaSalle Investment Management (spółka w ramach grupy) zarządza aktywami o łącznej wartości ok. 48 mld USD. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia www.jll.pl

***

DTZ to globalny lider w zakresie usług na rynku nieruchomości. Firma dostarcza klientom biznesowym, najemcom powierzchni komercyjnych oraz inwestorom kompleksowych usług, w skład których wchodzą: pośrednictwo w wynajmie powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych, zintegrowane usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, doradztwo inwestycyjne, wyceny, doradztwo budowlane. Dodatkowo dzięki najwyższej jakości usług z zakresu badań i doradztwa rynkowego dostarczamy naszym klientom wiedzy na temat globalnych i lokalnych rynków. DTZ prognozuje rozwój sytuacji i trendów na rynkach, przez co wspomaga naszych klientów w podejmowaniu najlepszych, długoterminowych decyzji. DTZ zatrudnia 24 200 osób, które pracują poprzez sieć 209 oddziałów zlokalizowanych na terenie 52 krajów. DTZ w Polsce zatrudnia około 250 osób. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.dtz.com.

Wyniki operacyjne utrzymują trend wzrostowy

Wyniki operacyjne utrzymują trend wzrostowy

Globe Trade Centre S.A. („GTC”) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za III kw. i dziewięć miesięcy 2014 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.
 

Wyniki za III kw. i dziewięć miesięcy 2014 r.

 

 • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 27 mln euro w III kw. oraz 82 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (28 mln euro w III kw. i 83 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.); marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 75% w III kw. i 74% w dziewięciu miesiącach 2014 r. (74% w III kw. i 72% w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Koszty sprzedaży, administracyjne i finansowe spadły do 12 mln euro w III kw. i 43 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (14 mln euro w III kw. i 43 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Zysk podstawowy przed opodatkowaniem[1] wzrósł do 9 mln euro w III kw. oraz 22 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (6 mln euro w III kw. i 14 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła 1 mln euro w III kw. oraz 68 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (16 mln euro w III kw. i  86 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Zysk netto wyniósł 5 mln euro w III kw. W dziewięciu miesiącach 2014. Rozpoznano stratę netto w wysokości 67 mln euro (strata 2 mln euro w III kw. oraz 77 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) spadł do 54% (59% na dzień 31 grudnia 2013 r.) w wyniku spłaty zadłużenia.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 33 mln euro (19 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Po spłacie obligacji i powiązanych zabezpieczeń środki pieniężne i depozyty wyniosły 130 mln euro (88 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r.)

 

Kluczowe osiągnięcia operacyjne dziewięciu miesięcy 2014 r.

 • Rozpoczęcie budowy budynku biurowego Fortyone w Belgradzie (10 300 m kw.) przy 60% wynajmie
 • Wynajęcie 24% powierzchni w planowanej Galerii Wilanów oraz 25% powierzchni w planowanej Galerii Północnej

 

„W trzecim kwartale 2014 r. możemy pochwalić się stałą poprawą wyników operacyjnych. Utrzymaliśmy nie tylko wysoki stopień wynajęcia powierzchni biurowych i handlowo-usługowych, ale także wysoką efektywność operacyjną, która pozwoliła na osiągnięcie 75% marży brutto z wynajmu. Obniżenie kosztów finansowych umożliwiło także wygenerowanie 33 mln euro z działalności operacyjnej. Rozpoczęliśmy nową inwestycję biurową, budynek Fortyone w Belgradzie, który na rok przed ukończeniem budowy jest wynajęty w 60 %.” powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC. „W tej chwili musimy skoncentrować się na dalszym rozwoju. Nasze dwa projekty handlowe w Warszawie, Galeria Wilanów i Galeria Północna, przyciągnęły znacznych najemców, w tym Grupę LPP, Carrefour i H&M. To jednak nie wszystko. Analizujemy różne możliwości inwestowania i rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Środkowo-Południowej i czekamy na wsparcie akcjonariuszy, by móc wykorzystać te możliwości. Pozostajemy optymistami w kwestii możliwości poszerzenia naszego portfela nieruchomości handlowych w tych regionach.” – dodał Thomas Kurzmann.

 

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i usług pozostały prawie na niezmienionym poziomie i wyniosły 27 mln euro w III kw. 2014 r.i 82 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. w porównaniu z 28 mln euro III kw.  2013 r. i 83 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 75% w III kw. 2014 r. i 74% w dziewięciu miesiącach 2014 r. (74% w III kw. 2013 r. i 72% w dziewięciu miesiącach 2013 r.). Według stanu na 30 września 2014 r., ukończone budynki GTC były wynajęte w 91%, w związku z czym możliwy jest dalszy wzrost przychodów z wynajmu.

Przychody ze sprzedaży domów i mieszkań wzrosły do 4 mln euro w III kw. 2014 r. i 13 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r., głównie ze względu na zwiększoną sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych w Rumunii i Polsce.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 21 mln euro w III kw. 2014 r. i  61 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. w porównaniu z 21 mln euro w III kw. 2013 r. i 60 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.

Koszty sprzedaży wyniosły 0,7 mln euro w III kw. 2014 r. i 2 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, spadły do poziomu 2 mln euro w III kw. 2014 r. i  9 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r.

Strata z aktualizacji wartości aktywów inwestycyjnych i utraty wartości nieruchomości mieszkaniowych wyniosła 1 mln euro w III kw. 2014 r. oraz 68 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. Wynik za dziewięć miesięcy 2014 r. jest rezultatem głównie z utraty wartości nieruchomości handlowych w Chorwacji i Rumunii na skutek spadku oczekiwanych stawek czynszu za najem oraz w wyniku utraty wartości działek pod zabudowę komercyjną  wyniku uwagi na ograniczoną liczbę transakcji rynkowych.

Koszty finansowe netto wyniosły 9 mln euro w III kw. 2014 r. oraz 31 mln euro  w dziewięciu miesiącach 2014 r.

Wynik finansowy netto w III kw. 2014 r. to zysk 5 mln euro oraz strata 67 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r., która jest związana głównie ze stratą z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych.

Poziom zadłużenia, który wyniósł 941 mln euro na dzień 30 września 2014 r. uwzględnia obligacje wyemitowane w marcu 2014 r., warte 48 mln euro, oraz kredyt udzielony przez Galerię Kazimierz w wysokości 62 mln euro. Średnia zapadalność długu wyniosła 4,4 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,3 % w skali roku.Stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł na dzień 30 września 2014 r. 54 % Pokrycie odsetek (interest cover) wzrosło do 2,23 na dzień 30 września 2014 r. z 1,68 na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wartość aktywów netto w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,7 euro na dzień 30 września 2014 r., w porównaniu z 1,9 euro na dzień 31 grudnia 2013 r. EPRA NAV na jedną akcję spółki wyniósł także 2.1 euro, podczas gdy EPRA NNNAV na akcję wyniósł 1.7 euro.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 33 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (19 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.).

Kluczowe osiągnięcia

Rozpoczęcie budowy biurowca Fortyone w Belgradzie

1 października 2014 r. podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego GTC oficjalnie zainaugurowało budowę swojego najnowszego projektu w Serbii.

 

Fortyone, kompleks biurowy klasy “A” zaoferuje najemcom ponad 27 tys. m kw. powierzchni. Budynek wzniesiony w pierwszej fazie projektu udostępni ok. 10 300 m kw. powierzchni biurowej. Możliwość elastycznego aranżowania rozkładu pomieszczeń oraz funkcje takie uniesione podłogi, pozwolą najemcom maksymalnie efektywnie planować przestrzeń biurową i kształtować warunki pracy. Faza pierwsza Fortyone zostanie zakończona i oddana do użytku w trzecim kwartale 2015 r.

Fortyone będzie wzniesiony w prestiżowej części dzielnicy Nowy Belgrad, na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovica i Umetnosti. Lokalizacja ta, oprócz położenia w pobliżu lotniska i centrum miasta, oferuje także dogodny dostęp do głównej autostrady. Do dyspozycji najemców będzie blisko 500 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, a dla ich wygody w każdym z budynków znajdą się także obiekty handlowe.

 

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę Galeria Północnej

Przygotowania administracyjne do budowy obu centrów handlowych w Warszawie wkroczyły w końcową fazę wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Galerii Północnej na Białołęce w sierpniu 2014 r. Władze Miasta Stołecznego Warszawy potwierdziły poprawność wniosku, który obecnie jest procedowany przez właściwe organy.

 

Znaczące umowy najmu w Galerii Północnej

W 2014 r. GTC osiągnęło znaczący, aż 25-procentowy współczynnik najmu powierzchni w planowanym centrum handlowym. Podpisano umowy ze znaczącymi najemcami, w tym:

 

 1. Grupą LPP. Wszystkie marki modowe LPP, czyli Reserved, House, Mohito, CroppTown i Sinsay, oraz Home&You, popularna sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz, znajdą się w Galerii Północnej. Flagowy salon Reserved w Galerii Północnej zajmie powierzchnię ponad 2 100 m kw.
 2. Carrefour o powierzchni 9 300 m kw. zapewni Galerii Północnej silną i nowoczesną ofertę spożywczą
 3. H&M z pełną ofertą odzieżową marki.

 

Znaczące umowy najmu w Galerii Wilanów:

W 2014 r. GTC osiągnęło znaczący, 24-procentowy współczynnik najmu powierzchni w planowanym centrum handlowym na warszawskim Wilanowie. Podpisano umowy ze znaczącymi najemcami, w tym:

 

 1. Grupą LPP. Wszystkie marki modowe LPP, czyli Reserved, House, Mohito, CroppTown i Sinsay, oraz Home&You, popularna sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz, znajdą się w Galerii Północnej. Flagowy salon Reserved w Galerii Wilanów, podobnie jak w Galerii Północnej zajmie powierzchnię ponad 2 100 m kw.
 2. Carrefour zapewni Galerii Wilanów silną i nowoczesną ofertę spożywczą.
 3. H&M z pełną ofertą odzieżową marki.
 4. Rossmann z ofertą produktów drogeryjnych i kosmetycznych.


[1] Zysk przed opodatkowaniem zdefiniowany jako zysk przed opodatkowaniem IFRS skorygowany o zmiany wyceny netto, udział w stracie jednostek stowarzyszonych, podatek bieżący i odroczony wspólnych przedsięwzięć, amortyzację środków trwałych oraz zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających.