Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej: GTC i WWF Polska rozpoczynają współpracę

GTC, jeden z wiodących deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej, nawiązał współpracę z WWF Polska. Ze wsparciem WWF, GTC będzie edukować swoich pracowników, a także inwestorów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcać do wspólnych działań proekologicznych.

Co łączy największego kota świata, tygrysa, z niedźwiedziem brunatnym, największym lądowym drapieżnikiem Europy żyjącym w Polsce? Oba drapieżniki wymagają wsparcia, jeśli chcemy, żeby mogły podziwiać je kolejne pokolenia. Z powodu działań człowieka populacja tygrysa na świecie zmniejszyła się 25-krotnie, spadając w ciągu ostatnich 120 lat o 95%. Z kolei niedźwiedź brunatny występował niegdyś prawie w całej Polsce. Obecnie obszar jego występowania ograniczony jest jedynie do niektórych terenów górskich. Ale i tam należy podejmować konkretne działania na rzecz utrzymania akceptacji dla jego ochrony.

Ambicją GTC jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i przyczynianie się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie celu nr 15, jakim jest ochrona zrównoważonych ekosystemów lądowych i różnorodności biologicznej. Dlatego istotna jest także ochrona środowiska naturalnego i żyjących w nim dzikich gatunków zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem i wymagających ochrony. Współpraca z WWF – uznaną organizacją ekologiczną – pozwoli na świadome i kompleksowe włączenie tej idei w działania firmy na rynku nieruchomości. GTC od wielu lat realizuje działania zgodnie ze swoją polityką zrównoważonego rozwoju. Wszystkie biurowce GTC w Polsce są zasilane zieloną energią, a 88 proc. całego portfolio firmy posiada zielone certyfikaty. GTC jest też pierwszym komercyjnym deweloperem w Europie Środkowo-Wschodniej, który opublikował raport ESG, gdzie wskazuje ambicję, aby wszystkie nowo powstałe i, jeśli to możliwe, już istniejące budynki, miały certyfikację BREEAM lub LEED. Od teraz do tych działań dołączy wsparcie finansowe działań na rzecz ochrony dzikich zwierząt.

Mając świadomość presji jaką biznes wywiera na środowisko, zaprosiliśmy WWF do współpracy na rzecz edukacji rynku nieruchomości oraz konkretnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego i podejmowania skutecznych działań w zakresie ochrony natury. GTC rozpoczyna partnerstwo z WWF i przekaże wsparcie filantropijne na program ochronny niedźwiedzi brunatnych w Polsce oraz na działania na rzecz ochrony tygrysów. Wspólnie z WWF, GTC będzie budować świadomość polskiego społeczeństwa na temat konieczności ochrony tych gatunków i ich siedlisk – mówi Grzegorz Strutyński, country manager w GTC w Polsce.

WWF Polska wesprze GTC swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Natomiast GTC, oprócz wsparcia finansowego i działań edukacyjnych, będzie angażować się w działania WWF Polska oraz zachęcać do przekazania funduszy (tzw. symboliczna adopcja zwierząt wymagających ochrony) i wspierać działania fundraisingowe. Inicjatywy będą prowadzone w biurowcach i centrach handlowych dewelopera, a także za pośrednictwem nowej aplikacji budynkowej „Welcome GTC”.

Niezmiernie cieszymy się, że możemy powitać GTC jako naszego partnera strategicznego. Wierzymy, że przyrodę można chronić z ludźmi i dla ludzi. Każdy z nas powinien wiedzieć, jaki ma wpływ na planetę, dzięki czemu będzie mógł ten wpływ zmieniać na pozytywny, np. symbolicznie adoptując gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem i wymagających ochrony. GTC jako nasz nowy strategiczny partner może skutecznie dotrzeć nie tylko do swoich pracowników, ale też inwestorów czy osób odwiedzających należące do GTC centra handlowe i biznesowe. Tylko proekologiczne zmiany dokonane przez firmy, w połączeniu z działaniami pojedynczych osób, mogą przynieść pozytywne zmiany dla przyrody i dla ludzi. Jest jeszcze wiele do zrobienia i przyszłość naszej planety zależy od nas wszystkich. Razem jest to możliwe! – mówi Marta Smoręda, starsza specjalistka ds. komunikacji, WWF Polska.

***

Informacje o zagrożonych gatunkach i ich siedliskach

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (Ursus arctos)

POPULACJA w Polsce: ponad 110 osobników

Niedźwiedź wraz z wilkiem i rysiem należy do trzech największych drapieżników zamieszkujących polskie lasy. Dorosły samiec niedźwiedzia może osiągać ciężar nawet 300 kg, a samica 150 kg. Zwierzęta te są więc zaliczane do jednych z największych drapieżników lądowych na Ziemi. W warunkach Europy żyje w mniej dostępnych pasmach górskich oraz obszarach w północnej części kontynentu. W Polsce występuje głównie w Bieszczadach i Tatrach. W ostatnich latach osobniki migrujące pojawiały się w północno-wschodniej Polsce. To piękne i majestatyczne zwierzę cechuje niezwykłe zamiłowanie do miodu, długi sen zimowy i wspaniałe futro. Wśród leśnych gatunków wyróżnia się inteligencją i zmysłem węchu. Jego wrodzony spryt pozwala mu zdobywać pożywienie nawet tam, gdzie nie jest to mile widziane, np. w pasiekach. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczanie pasiek na obszarze występowania tego drapieżnika. W ostatnim czasie, wraz z rozszerzaniem się zasięgu występowania niedźwiedzi w Polsce, niektóre osobniki zaczęły pojawiać się w pobliżu szlaków turystycznych i terenów zamieszkałych przez ludzi, gdzie poszukują pożywienia. Najczęściej odwiedzają kontenery na śmieci.

ZAGROŻENIE: Największe zagrożenie stanowi dla nich człowiek. Utrata dostępnych dla niedźwiedzia siedlisk oraz polowania i kłusownictwo spowodowały, że zasięg występowania tego gatunku został ograniczony do obszarów, gdzie zagęszczenie populacji ludzkiej jest niskie. Jednak niszczenie pasiek i wizyty niedźwiedzi na terenach zamieszkałych przez ludzi zmniejszają akceptację dla tego gatunku.

ROZWIĄZANIE: Dzięki urządzeniom WWF, takim jak elektryczne ogrodzenia pasiek czy „niedźwiedzioszczelne” kuwety, sytuacje konfliktowe są ograniczane. Pomaga to utrzymać akceptację dla ochrony niedźwiedzi w Polsce.

TYGRYS AZJATYCKI (Panthera tigris)

POPULACJA na świecie: około 3900 osobników

Tygrys to największy dziki kot żyjący na Ziemi. W wielu kulturach uznawany jest za symbol siły, niezależności i odwagi. Jeszcze 120 lat temu ogromne obszary Azji zamieszkiwało ok. 100 000 tygrysów, czyli ponad 25 razy więcej niż obecnie. Tygrysy są tzw. gatunkiem parasolowym. Oznacza to, że chroniąc je, zapewniamy przetrwanie także innym, cennym gatunkom i dbamy o zachowanie ich naturalnych siedlisk. Terytorium zajmowane przez dorosłego samca tygrysa ma zazwyczaj powierzchnię aż kilkuset kilometrów kwadratowych. Tygrysy pełnią kluczową rolę w ekosystemie. Te dzikie koty w naturalny sposób regulują populacje zwierząt, którymi się żywią, dbając tym samym o zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważone funkcjonowanie środowiska. Jest to korzystne nie tylko dla społeczności lokalnych, które korzystają z zasobów zdrowego środowiska, takich jak woda i pożywienie, ale dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

ZAGROŻENIE: Dla tygrysa największe zagrożenia wynikają z presji powodowanej przez człowieka: utrata naturalnych siedlisk, kłusownictwo i nielegalny handel, farmy tygrysów, ale też zmiana klimatu wywołana przez człowieka.

ROZWIĄZANIE: Aby skuteczniej chronić tygrysy, WWF Polska wspiera działania WWF Malezja w Belum-Temengor oraz WWF Mjanma na obszarze Dawna Tenasserim. Od wielu lat prowadzi wspólne projekty z kluczowym udziałem społeczności lokalnych, angażując się w proces gromadzenia informacji o lokalnych populacjach tygrysa malajskiego i tygrysa indochińskiego poprzez m.in. zakup fotopułapek. WWF Polska wspomaga finansowo patrole antykłusownicze i monitoringowe, które przeszukują lasy, usuwają wnyki, utrudniają działania kłusownikom oraz zbierają informacje o tygrysach i pozostałych mieszkańcach lasów. Prowadzi też kampanie edukacyjne, mające zwiększyć świadomość ludzi i ograniczyć nielegalny handel zagrożonymi gatunkami.

GTC ma nowego dyrektora regionalnego ds. handlu detalicznego

Danny Bercovich awansował na stanowisko dyrektora regionalnego ds. handlu detalicznego w GTC. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego GTC w Bułgarii i Rumunii. Bercovich będzie od teraz kierował działaniami i strategią rozwoju firmy w segmencie detalicznym. 

Danny Bercovich jest związany z Globe Trade Centre od 2012 roku. Jako szef GTC Rumunia, a następnie GTC Bułgaria, zajmował się projektami biur i centów handlowych. Brał aktywny udział we wzmacnianiu renomy firmy na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Południowo-Wschodniej. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć w karierze zawodowej w GTC było zrealizowanie projektu biurowego Advance Business Center – świetnie zaprojektowanego, nowoczesnego i przyjaznemu środowisku budynku. Położony w zagłębiu biurowym Sofii obiekt otrzymał lokalne i międzynarodowe nagrody, a obecnie jest siedzibą renomowanych firm. Ponadto, Bercovich przez lata zajmował się sprzedażą i zakupem centrów handlowych w Bułgarii, optymalizując ich wydajność i przystosowując je do dynamicznych zmian na rynku. W ostatnim czasie był również zaangażowany w tworzenie strategii dla portfela handlowego GTC we wszystkich krajach, w których działa Grupa. Jako dyrektor regionalny ds. handlu detalicznego Danny Bercovich będzie zarządzał strategią Grupy polegającą na koncentrowaniu się na centrach handlowych. Wykorzysta przy tym zarówno bogate doświadczenie w rozwoju i prowadzeniu powierzchni handlowych na rynkach Europy Południowo-Wschodniej, jak i zaangażowanie w portfel handlowy GTC.

Jako firma zarządzająca centrami handlowymi widzimy, że przechodzą one zmiany. Dlatego musimy stanąć w obliczu nowych wyzwań, które jednocześnie też stwarzają dla nas ogromne możliwości. Musimy mieć pewność, że koncentrujemy się na maksymalizacji wyników naszego portfela handlowego. Wymaga to pełnego zaangażowania ze strony doświadczonej osoby mającej rozeznanie w rynku i znającej przewidywania dotyczące sektora centrów handlowych. Taka osoba musi być również biegła zarówno w działaniach, jak i w zarządzaniu wydajnością. W trakcie swojej kariery w GTC, Danny Bercovich udowodnił, że jest zaangażowanym ekspertem i liderem. Jestem przekonany, że z Danny jako dyrektorem regionalnym ds. handlu detalicznego, będziemy mogli dalej rozwijać się w tym dynamicznym segmencie nieruchomości – skomentował Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

Awans Danny Bercovicha na stanowisko dyrektora regionalnego ds. handlu detalicznego jest strategicznym posunięciem GTC mającym na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku komercyjnym, a w szczególności poprawę wyników osiąganych przez centra handlowe. Dotychczasowe obowiązki Bercovicha jako kierownika GTC w Bułgarii przejmie Ziv Gigi, dyrektor krajowy GTC w Rumunii.

Dobre wyniki za I kw. 2022 roku we wszystkich wskaźnikach finansowych i operacyjnych

KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2022 R.

 • Wzrost przychodów do 42 mln euro w I kw. 2022 r. (37 mln euro w I kw. 2021 r.)
 • Wzrost marży brutto z wynajmu do 30 mln euro w I kw. 2022 r. (27 mln euro w I kw. 2021 r.)
 • Wzrost skorygowanego zysku EBITDA do 26 mln euro w I kw. 2022 r. (24 mln euro w I kw. 2021 r.)
 • FFO I wyniosło 16 mln euro w I kw. 2022 r. (14 mln euro w I kw. 2021 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,03 euro
 • EPRA NTA wyniosła 1.288 mln euro na dzień 31 marca 2022 r., przy EPRA NTA na akcję w wysokości 2,24 euro (10,43 zł)
 • LTV netto wyniósł 43%
 • Proponowana dywidenda z zysku za 2021 r. w wysokości 0,28 zł na akcję
 • Silna pozycja gotówkowa w wysokości 278 mln euro i dostępne linie kredytowe w wysokości 94 mln euro

KLUCZOWE DANE O PORTFOLIO (I KW. 2022 R.)

 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% na dzień 31 marca 2022 r. (90% na dzień 31 grudnia 2021 r.)
 • Sprzedaż biurowców w Serbii za 268 mln euro (powyżej wartości księgowej) ukończona w styczniu 2022 r.
 • Ukończenie budowy Pillar, biurowca klasy A w Budapeszcie (29,1 tys. m kw. GLA)
 • Rozpoczęcie budowy Matrix C, biurowca klasy A w Zagrzebiu (10,5 tys. m kw. GLA)
 • 88% ukończonych budynków z zielonymi certyfikatami, 11% w trakcie procesu certyfikacji

„Rok 2021 przyniósł doskonałe wyniki, w związku z czym zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2021 roku, co oznacza powrót do regularnych wypłat dywidend. Nasze wyniki za I kw. 2022 r. wskazują na to, że ten rok również zapowiada się dobrze, pomimo sprzedaży serbskiego portfela biurowego. Wyniki operacyjne, zwłaszcza w sektorze handlowym, są bardzo dobre i obiecujące, natomiast sektor biurowy będzie wymagał więcej uwagi. Skupimy się także na rozwoju portfela nieruchomości biurowych – w pierwszym kwartale rozpoczęliśmy realizację naszej nowej inwestycji w Zagrzebiu, a w drugim kwartale rozpoczynamy prace nad budową biurowca w Budapeszcie. Dzięki wysokiemu saldu środków pieniężnych jesteśmy otwarci na okazje inwestycyjne i aktywnie monitorujemy rynki, aby wesprzeć nasz wzrost” – skomentował Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

„Wyniki po stronie przychodowej za I kw. 2022 r. wykazują znaczną poprawę, a nabyte nieruchomości równoważą przychody utracone w efekcie sprzedaży serbskiego portfela. W sektorze handlowym odnotowaliśmy silny wzrost, nie tylko po stronie przychodów, lecz także – co ważniejsze – po stronie osiąganych wyników, ponieważ obroty wzrosły o 12% w porównaniu do 2019 roku. Mamy bardzo silny bilans, a nasze saldo środków pieniężnych również jest bardzo wysokie. Zadłużenie netto pozostaje praktycznie bez zmian, LTV jest na poziomie 43%, a koszt długu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 2,16%. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników i z optymizmem patrzymy na dalszą część roku” –skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC i członek zarządu.

Przedszkole i żłobek w University Business Park

Na przełomie maja i czerwca br. w należącym do GTC kompleksie biurowym University Business Park zostanie otwarta pierwsza w Łodzi placówka żłobków i przedszkoli sportowo-językowych Fair Play. Obiekt zaoferuje miejsce dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym i 50 dzieci w grupach żłobkowych.

Jak wynika z badań, aż 71 proc. zatrudnionych matek i ojców wskazuje, że w miejscu pracy najbardziej brakuje im dostępu do żłobka lub przedszkola*. Otwarcie nowego miejsca dedykowanego dzieciom w samym centrum Łodzi będzie dużym udogodnieniem dla pobliskich mieszkańców i pracowników University Business Park.

Żłobek i przedszkole Fair Play to nie tylko pierwsza placówka sieci w Łodzi, ale również pierwsza w budynku GTC w Polsce. Fair Play przywiązuje ogromną wagę do każdego podopiecznego, a ich główną domeną jest wychowanie poprzez sport i naukę języków obcych. Na najmłodszych czekają gry i zajęcia nastawione na rozwój, opracowane według autorskiego programu edukacyjnego, którego celem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do dalszej nauki i życia w społeczeństwie. Aby zachować balans pomiędzy nauką a zabawą, w trakcie dnia prowadzone są również zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, a do żłobka do 3. roku życia. Obecnie jest prowadzona rekrutacja do wszystkich grup wiekowych. Fair Play organizuje też dzień otwarty 28.05 w godzinach 10:00-14:00. Żłobek i przedszkole Fair Play będą zlokalizowane na parterze budynku B.

Relacje z najemcami stawiamy na pierwszym miejscu. Chcemy, aby czuli się komfortowo i bezpiecznie w naszych budynkach, dlatego cały czas udoskonalamy naszą ofertę. Przedszkole czy żłobek w biurowcu to duże ułatwienie dla rodziców i szansa na efektywne godzenie pracy z życiem rodzinnym. Z praktycznego punktu widzenia jest to duża oszczędność czasu oraz minimalizacja emisji CO2, którą produkujemy jeżdżąc po mieście i stojąc w korkach – mówi Karolina Kucharczyk, Senior Asset Manager GTC w Polsce.

Szukając idealnej lokalizacji dla naszej pierwszej placówki przedszkolno-żłobkowej w Łodzi, wiedzieliśmy, że potrzebujemy połączyć dwa aspekty: przyjazne, miłe, bezpieczne otoczenie i dobrze skomunikowany punkt w centrum miasta. Stąd wybór University Business Park. Cieszymy się też ze współpracy z firmą GTC, która okazała się otwartym na nasze potrzeby i sprawnie zorganizowanym partnerem. Wierzymy, że będzie to dobra, długoletnia współpraca, a mieszkańcy Łodzi oraz ich dzieci pokochają nasze przedszkole – mówi Monika Kamińska, dyrektorka łódzkiej placówki Fair Play.

Przy zawieraniu umowy z przedszkolem, GTC, właściciela University Business Park, reprezentowała firma Colliers. Przedszkole to jednak nie jedyne udogodnienie, które oferuje GTC w swoim łódzkim kompleksie. Od grudnia 2021 r. najemcy mogą również korzystać z aplikacji do zarządzania biurem – „Welcome GTC”, która pomaga w budowaniu lokalnej społeczności. Dzięki niej pracownicy mogą rezerwować sale konferencyjne, zamawiać posiłki z lokalnych restauracji czy skorzystać z oferty handlowej w okolicy budynku.

W ciągu ostatnich lat zauważamy rosnące oczekiwania użytkowników budynków biurowych względem udogodnień dostępnych w ich miejscu pracy – kawiarnia i sklep to już za mało. W efekcie deweloperzy zaczęli nadawać swoim inwestycjom funkcję społeczną i miastotwórczą – kompleksy biurowe stały się miejscem, w którym nie tylko się pracuje, ale także załatwia codzienne sprawunki, czy przebywa poza godzinami pracy. Mocno wpisuje się to w najnowszy trend realizowania idei 15-minutowego miasta, w ramach którego wszystkie udogodnienia i najważniejsze punkty usługowe takie, jak przedszkola, urzędy czy sklepy znajdują się w zasięgu 15-minutowego spaceru od domu czy pracy. Przedszkole zlokalizowane w University Business Park idealnie wpisuje się w ten trend i z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla rodziców pracujących w budynku i w jego okolicy – mówi Anna Wilhelmsson-Polak, Senior Associate w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

University Business Park to kompleks dwóch 7-piętrowych budynków biurowych klasy A o powierzchni ponad 40 tys. mkw. W jego centrum znajduje się wkomponowane architektonicznie zielone patio, a dla najemców i gości dostępne są nowoczesna kantyna i kawiarnia, a także szereg udogodnień, jak kompleksowa infrastruktura rowerowa. University Business Park jest zlokalizowany w centrum miasta, przy ul. Wólczańskiej 178/180, w pobliżu Politechniki Łódzkiej, centrum handlowego Galeria Łódzka i hali widowiskowej Atlas Arena. Do grona najemców należą: Barry Callebaut, Accenture, UPS, Mobica czy Fujitsu Technology Solutions.

Wzrost napędzany zakupem nieruchomości

KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 128 mln euro w 2021 r. (119 mln euro w 2020 r.)
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 113 mln euro w 2021 r. (105 mln euro w 2020 r.)
 • FFO wyniosło 74 mln euro w 2021 r. (66 mln euro w 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,15 euro
 • EPRA NTA wyniosła 1.272 mln euro na dzień 31 grudnia 2021 r., przy EPRA NTA na akcję w wysokości 2,21 euro (10,18 zł)
 • Wskaźnik LTV, skorygowany o podwyższenie kapitału i sprzedaż nieruchomości w Serbii, jest na poziomie 42,0% (45,2% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Średnia ważona stopa procentowa (WAIR) na historycznie niskim poziomie 2,16²% (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Podwyższenie kapitału zakończone w grudniu 2021 r.
  • Wyemitowano 88,7 mln akcji w cenie 6,40 zł za akcję.

PRZEJŚCIE Z DŁUGU ZABEZPIECZONEGO NA GŁÓWNIE NIEZABEZPIECZONE FINANSOWANIE

 • W 2021 r. uzyskaliśmy ratingi następujących agencji:
  • Scope Ratings: poziom inwestycyjny BBB- ze stabilną perspektywą
  • Fitch Ratings: poziom inwestycyjny BBB- ze stabilną perspektywą
  • Moody’s Investors Service: Ba1 z pozytywną perspektywą
 • Emisja zielonych obligacji w 2021 r.:
  • w marcu 2021 r. na rynku węgierskim wyemitowaliśmy niezabezpieczone obligacje w kwocie 54 mln euro
  • w czerwcu 2021 r. wyemitowaliśmy niezabezpieczone euroobligacje w kwocie 500 mln euro
 • Spłata 9 kredytów z emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro (9 kredytów o łącznej wartości 452 mln euro)
 • Udział długu niezabezpieczonego wzrósł do 50%, a nieruchomości nieobciążonych do 45% (9% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

„2021 był niezwykle ważnym rokiem dla GTC – jednym z najbardziej dynamicznych w historii Grupy. Przeprowadziliśmy dużą sprzedaż nieruchomości, kupowaliśmy aktywa generujące przychody,  przenosząc nasz portfel do krajów o wyższym ratingu, budowaliśmy nowe obiekty, wynajmowaliśmy powierzchnię handlową i biurową, po raz pierwszy wyemitowaliśmy euroobligacje  jak również  podwyższyliśmy kapitał zakładowy. Wszystko to udało się osiągnąć w trakcie pandemii COVID-19. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe – FFO wyniosło 74 mln euro, a EPRA NTA wzrosła do 1,3 mld euro. Rozpoczęliśmy nowe projekty i nabyliśmy działki, aby Spółka mogła w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie” – skomentował Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC. 

„Pod koniec 2020 roku podjęliśmy decyzję o zmianie naszej struktury finansowania, w efekcie czego najbardziej renomowane światowe agencje ratingowe Fitch i Moody’s przeprowadziły bardzo wnikliwą analizę naszej Grupy, ustalając rating BBB- (Fitch) z perspektywą stabilną oraz Ba1 z perspektywą pozytywną (Moody’s). Pozwoliło nam to uzyskać finansowanie na międzynarodowym rynku obligacji i zbliżyć się do największych inwestorów w obszarze niezabezpieczonych papierów dłużnych. Zadebiutowaliśmy emisją euroobligacji o wartości 500 mln euro, która pozwoliła nam spłacić około 50% naszego zabezpieczonego zadłużenia. Bardzo szybki wzrost w 2021 roku spowodował krótkoterminowy skok wskaźnika LTV, który udało się sprowadzić do poziomu 42% na skutek sprzedaży nieruchomości w Serbii i bardzo udanego podwyższenia kapitału pod koniec 2021 roku. Ponadto uzyskaliśmy nasz pierwszy kredyt odnawialny w wysokości 75 mln euro na potrzeby zabezpieczenia płynności. Nasze średnie oprocentowanie było bardzo niskie – na poziomie 2,16%. Wydłużyliśmy też zapadalność długu do ponad 5 lat, zapewniając naszym akcjonariuszom znacznie bezpieczniejszą propozycję inwestycyjną” – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC i członek Zarządu.

GTC rozpoczyna realizację nowego biurowca w ramach Matrix Office Park

GTC rozwija nowoczesny kompleks Matrix Office Park, rozszerzając go o kolejny budynek biurowy. Na początku tego roku deweloper otrzymał pozwolenie na realizację budynku Matrix C. Podobnie jak dwa poprzednie budynki, Matrix C ma zapewnić międzynarodowej grupie najemców nowoczesną powierzchnię biurową, jednocześnie zachowując wysoki standard ekologiczny.

Matrix Office Park, zlokalizowany w atrakcyjnej biznesowej dzielnicy Zagrzebia, to jedno z nowocześniejszych i najbardziej zrównoważonych środowiskowo centrów biznesowych w chorwackiej stolicy. Dwa pierwsze budynki Matrix Office Park powstały w 2019 i 2020 roku i oferują około 21 280 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej. W budynkach znajduje się również parking dostępny do wynajęcia dla lokalnej i międzynarodowej społeczności biznesowej. Matrix Office Park to nie jedyna inwestycja GTC w Chorwacji. Innymi dowodami skutecznej działalności GTC na chorwackim rynku nieruchomości komercyjnych są zarządzane przez spółkę centrum handlowe Avenue Mall i przestrzeń biurowa Avenue Center, położone w Zagrzebiu, blisko centrum miasta.

Wraz z dużym zainteresowaniem dwoma pierwszymi budynkami Matrix Office Park, które zostały wynajęte w 95%, GTC postanowiło rozszerzać swoją działalność w Zagrzebiu poprzez rozbudowę kompleksu o budynek C. Obiekt będzie oferował przestrzeń 10 500 m kw. najmu, na której znajdą się wysokiej jakości powierzchnie biurowe, sklepy, przechowalnia rowerów, a także inne usługi i udogodnienia. Dodatkowo na terenie budynku znajdzie się parking podziemny i naziemny dla 250 pojazdów oraz miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych.

Zrównoważony rozwój i minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne to ważne aspekty działalności GTC. Spółka stale pracuje nad zapewnieniem ekologicznych rozwiązań dla swoich obiektów. Matrix Office Park nie jest pod tym względem wyjątkiem. Budynki A i B otrzymały certyfikacje LEED na poziomie Platinum, powiększając tym samym portfolio zielonych projektów GTC. Nowy biurowiec ma stać się kolejnym zrównoważonym centrum biznesowym. Po zakończeniu budowy Matrix C będzie posiadał certyfikat DGNB Gold.

Cieszę się, że nasze chorwackie portfolio tak szybko się powiększa i możemy pochwalić się znakomitymi wynikami na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Nowy budynek w tak nowoczesnym kompleksie, jakim jest Matrix Office Park, to dla GTC wspaniała okazja do dalszego poszerzania swojej działalności i bycia liderem w rozwoju rynku nieruchomości w Zagrzebiu, a dla samego sektora – do rozwoju w nowych kierunkach. Kolejny budynek to również doskonała okazja do wzmocnienia naszych relacji z najemcami i zapewnienia im zrównoważonych rozwiązań, które obecnie bardziej niż kiedykolwiek są potrzebne w każdym aspekcie życia i biznesu – mówi Arn Willems, Managing Director GTC w Chorwacji.

Matrix Office Park przyciąga znanych międzynarodowych klientów z różnych branż. Do najemców należą firmy z branży mody, handlu detalicznego, usług finansowych i IT, a wielu z nich planuje dalszy rozwój swojego biura w ramach kompleksu. Dzięki temu inwestycja stanie się prawdziwie nowoczesnym centrum dla wielu różnorodnych kultur i branż, zapewniając komfort i bezpieczeństwo najemcom. Po zakończeniu budowy biurowca w stanie surowym, które jest planowane na II kwartał 2023 r., rozpocznie się aranżacja powierzchni dla najemców.

Zoltán Fekete nowym prezesem Zarządu GTC

Zoltán Fekete został powołany na stanowisko prezesa Zarządu GTC. Wcześniej przez dwa lata pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. W nowej roli Zoltán Fekete pokieruje wszystkimi działaniami GTC w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zoltán Fekete dołączył do GTC w lipcu 2020 roku. Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczył w umacnianiu pozycji GTC jako lidera branży na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i funduszach private equity przyczyniło się do wzmocnienia reputacji GTC w oczach strategicznych partnerów, kluczowych inwestorów i niezależnych instytucji finansowych. Nominacja tak doświadczonego i znanego w branży nieruchomości eksperta na stanowisko prezesa Zarządu potwierdza dążenie GTC do umacniania swojej pozycji poprzez fuzje i przejęcia, nabywanie aktywów i działek w atrakcyjnych lokalizacjach oraz realizację kolejnych projektów z zakresu nieruchomości komercyjnych.

„Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzyli mnie moi koledzy z Rady Nadzorczej, powierzając mi nową funkcję. Ta ekscytująca, a zarazem pełna wyzwań odpowiedzialność sprawia, że nie mogę się doczekać dopisywania kolejnych rozdziałów w historii GTC w czasach niepewności, jaka towarzyszy szybko zmieniającemu się światu. Od 25 lat jesteśmy dla inwestorów liderem na rynku nieruchomości. Jestem dumny z naszego zespołu, dzięki któremu wszystkie te osiągnięcia są możliwe, i z optymizmem patrzę w przyszłość. Mając na pokładzie tak zaangażowanych ekspertów, będę dbał o rozwój GTC, wykorzystując doświadczenia i najlepsze praktyki moich poprzedników. Jestem pewien, że razem będziemy się rozwijać i zaskakiwać interesariuszy nowymi, imponującymi wynikami” – skomentował Zoltán Fekete, nowo powołany prezes Zarządu.

Zoltán Fekete jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Eötvös Lorand i posiada tytuł MBA w dziedzinie bankowości uzyskany na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej i funduszach private eqity. Jako bankier inwestycyjny pracował dla HSBC London, Credit Suisse First Boston w Budapeszcie, Londynie i Izraelu. W trakcie swojej kariery zawodowej Fekete przeprowadził wiele IPO, transakcji fuzji i przejęć oraz inwestycji private equity w dziedzinie nieruchomości, technologii i nauk przyrodniczych. W okresie od listopada 2015 r. do marca 2022 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Optima Investment Ltd.

Kamień milowy GTC – otwarcie nowego biurowca w Budapeszcie

GTC oddało do użytku Pillar – nowy budynek biurowy klasy A w Budapeszcie na Węgrzech. Pillar stanowi ważną inwestycję dla rynku. Wyróżnia go największa umową przednajmu w historii węgierskiego rynku biurowego, którą deweloper podpisał z wiodącą amerykańską firmą energetyczną ExxonMobil w 2019 r. Najnowszy nabytek w węgierskim portfolio GTC jest odpowiedzią na widoczny i silny popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe w tym kraju.

Budynek Pillar, położony w szybko rozwijającej się dzielnicy biznesowej stolicy Węgier, oferuje 29 000 m kw.powierzchni komercyjnej na poziomie premium, która jest już w pełni wynajęta. Biurowiec oferuje przestrzeń kawiarnianą, restauracyjną,  co-workingową, centrum konferencyjne, pocztę, pokój zabaw, ogród relaksacyjny, udogodnienia dla rowerzystów oraz przestrzeń handlową. Co najważniejsze zapewnia najwyższej jakości nowoczesną powierzchnię biurową dla swojego głównego najemcy – firmy ExxonMobil, która podpisała umowę najmu jeszcze przed ukończeniem budowy. Otwarcie obiektu podkreśla wzrost znaczenia węgierskiego rynku nieruchomości, przyspieszając tym samym jego rozwój. 

Mogę śmiało powiedzieć, że Pillar staje się jedną z najbardziej charakterystycznych powierzchni biznesowych w Budapeszcie, jak i na całym rynku węgierskim. Ta innowacyjna i zrównoważona przestrzeń, która stała się miejscem dla tak znaczącej firmy jak ExxonMobil, ma potencjał do dalszego rozwoju naszej sceny biznesowej – mówi Ede Gulyás, Country Manager GTC Węgry.

Budynek został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu oczekiwań i potrzeb międzynarodowych najemców, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Projekt uwzględnia zrównoważone rozwiązania, dzięki czemu najemcy mogą korzystać z budynku przyjaznego dla środowiska. Pillar został zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z certyfikacją LEED, uzyskując najwyższy poziom Platinum i stając się częścią ekologicznego portfolio GTC. Dbałość o szczegóły i rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta były równie ważne, jak opinia i wizja głównego najemcy budynku, który miał duży wkład w projekt i ściśle współpracował z GTC, aby zapewnić możliwie najlepszą przestrzeń dla swoich pracowników.

Doceniamy ogromny i stale rosnący potencjał Budapesztu. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tego dynamicznego i niezwykle obiecującego rynku nieruchomości. Węgry to dla nas ważny i wciąż rozwijający się rynek, w którym planujemy poszerzać naszą działalność w nadchodzących latach – mówi János Gárdai, Dyrektor Operacyjny Grupy GTC.

Oprócz budynku Pillar i ukończonego w 2018 roku kompleksu White House, GTC zainwestowało w 2021 roku na Węgrzech ponad 310 mln euro, kupując takie nieruchomości jak Váci Greens D, Ericsson and Evosoft headquarters, Váci 188. Deweloper planuje również kolejne projekty do swojego portfela – Center Point III i Twins, które łącznie dostarczą na budapesztański rynek nieruchomości ponad 75 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Yovav Carmi ustępuje z Zarządu GTC

GTC poinformowało, że Prezes Zarządu Spółki Yovav Carmi podjął decyzję o ustąpieniu z obecnego stanowiska za porozumieniem stron. Był związany z firmą przez ponad 20 lat, pełniąc różne funkcje, w tym również członka Zarządu.

Yovav Carmi sprawował funkcję Prezesa Zarządu GTC od września 2020 r. Pod jego kierownictwem Spółka umocniła pozycję lidera branży nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz  opracowała i wdrożyła dokument „Green Bonds Framework”, określający wytyczne emisji zielonych obligacji. W tym czasie firma została również oceniona przez trzy renomowane agencje ratingowe: Fitch Ratings (“Fitch”) przyznał Spółce rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, Moody’s Investors Service rating Ba1 z perspektywą pozytywną, a Scope Ratings rating BBB- z perspektywą stabilną. Następstwem tych działań były udane emisje zielonych obligacji, w tym debiut euroobligacji o wartości 500 mln euro. Konsekwencja w podejmowanych działaniach, zaangażowanie w rozwój przyjazny środowisku oraz pogłębianie zaufania inwestorów zaowocowały trzema emisjami obligacji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły na zmianę strategii finansowania w stronę finansowania długiem niezabezpieczonym.

W trakcie kadencji Yovava jako Prezesa Zarządu, GTC włożyło wiele wysiłku w optymalizację portfolio nieruchomości, skupiając się na inwestycjach o zrównoważonym charakterze na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie pozbywając się wieloletnich aktywów. Rok 2021 upłynął pod znakiem przełomowej transakcji sprzedaży portfela biurowego w Belgradzie, obejmującego takie nieruchomości jak Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue i GTC House (łącznie 122 175 mkw. GLA). Wyceniona powyżej wartości księgowej na 267,6 mln euro, transakcja stała się jedną z największych tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma dokonała też znaczących zakupów na Węgrzech, inwestując prawie 310 mln euro w świetnie prosperujące aktywa. Ponadto, ukończono szereg projektów w Zagrzebiu i Sofii, a także rozpoczęto nowe inwestycje w centrum Sofii i Belgradu. Pod kierownictwem Yovava Carmi, GTC opublikowało swój pierwszy w historii raport ESG, który podkreśla podejście firmy do zrównoważonego rozwoju i podsumowuje 25 lat działalności Grupy na sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Do najważniejszych wydarzeń obfitującego w sukcesy 2021 r. można zaliczyć grudniową emisję akcji. W ciągu dwóch dni wielu polskich i międzynarodowych inwestorów złożyło deklaracje popytu, znacznie nadsubskrybując ofertę podstawową, która obejmowała 55 000 000 nowych akcji. W związku z silnym popytem, Spółka zdecydowała się zwiększyć wielkość oferty o ponad 60% i ostatecznie przydzielić 88 700 000 akcji po cenie 6,40 zł za akcję. W sumie pozyskano ok. 123 mln euro, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy oraz sfinansowanie jej rozwoju.

„Chciałbym podziękować Yovavovi Carmi za ponad 20 intensywnych lat, które poświęcił naszej firmie. GTC jako deweloper, zarządca nieruchomości, inwestor i pracodawca stało się uznanym liderem, który zapisał się w historii rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Yovav przeprowadził firmę przez najważniejsze dla niej etapy: od przekształcenia Globe Trade Centre w dewelopera kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju, który stosuje najlepsze paktyki ESG, po wzmocnienie wizerunku Spółki w oczach inwestorów i najemców. Będziemy nieustannie rozwijać naszą strategię opartą na silnych relacjach z kluczowymi interesariuszami oraz promować podejście skoncentrowane na najemcy, pamiętając przy tym o aspektach środowiskowych. Wysiłek i poświęcenie Yovava będą z pewnością napędzać rozwój GTC przez kolejne lata. Życzę mu wielu sukcesów oraz pomyślności” – powiedział Zoltan Fekete, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

 „Jestem wdzięczny za tę ekscytującą, obfitującą w sukcesy podróż z GTC, która trwała 20 lat. Żadne słowa nie są w stanie opisać dumy, jaką czuję. Mam świadomość ogromnego wysiłku całego naszego zespołu, dzięki któremu osiągnięcia ubiegłych lat były możliwe. Jestem przekonany, że tylko z prawdziwie zaangażowanymi profesjonalistami rynku nieruchomości, którzy stanowią obecnie trzon firmy, GTC będzie dalej kierować się przyjętymi wartościami we wszystkich podejmowanych działaniach – od rozwoju portfolio, przez raportowanie ESG, aż po dbałość o najemców i najbliższe społeczności. Życzę Grupie dalszego rozwoju, tak aby mogła nieustannie zaskakiwać interesariuszy nowymi, wspaniałymi wynikami” – skomentował Yovav Carmi.

Od 2001 r. do momentu objęcia funkcji członka Zarządu GTC SA. w latach 2011-2015, Yovav Carmi pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz Członka Zarządu w wielu zagranicznych spółkach zależnych od Grupy GTC. W latach 2015-2020 sprawował stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w 2020 r. został mianowany CEO oraz Prezesem Zarządu GTC SA.

Rumuński oddział GTC otrzymuje certyfikat LEED Gold dla biurowca Cascade Office Building

GTC, jeden z wiodących deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał certyfikat LEED Gold dla biurowca Cascade znajdującego się w centralnej dzielnicy biznesowej Bukaresztu (CBD), w pobliżu placu Victoriei. Obecnie wszystkie rumuńskie inwestycje biurowe GTC są wyróżnione na poziomie Gold w ramach różnych systemów certyfikacji ekologicznych, przyznawanych w latach 2019-2021. Od 2021 roku, wszystkie budynki GTC w Rumunii będą korzystać z odnawialnych źródeł energii, na mocy zobowiązania firmy do zapewnienia czystej energii we wszystkich posiadanych obiektach.

Cascade Office Building to jeden z flagowych projektów biurowych w Bukareszcie. Znajduje się w samym centrum miasta, przy Strada Buzești 62-64, 7 minut spacerem od Placu Victoriei i 20 minut jazdy od międzynarodowego lotniska Henri Coandă. Budynek o powierzchni 4 210 m kw został ukończony w 2005 roku. Zawiera nowoczesne elementy energooszczędne, takie jak inteligentne oświetlenie, klimatyzację, a także systemy zarządzania temperaturą i kontrolą dostępu oraz monitoring CCTV. Proces certyfikacji trwał 7 miesięcy i opierał się na ocenie siedmiu kryteriów potwierdzających doskonałe warunki eksploatacji i utrzymania budynku (LEED O+M). Są to: zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko, zrównoważony teren, efektywna gospodarka wodna, użyteczne materiały i zasoby naturalne, jakość środowiska wewnętrznego, innowacyjność i priorytety regionalne, a także lokalizacja i transport.

Do portfolio nieruchomości biurowych GTC, które znajdują się w Rumunii należą: City Gate (City Gate North Tower i City Gate South Tower), Cascade Office Building, Premium Plaza oraz Premium Point. W ciągu ostatnich trzech lat wszystkie te nieruchomości otrzymały certyfikat Gold lub zostały ponownie certyfikowane: City Gate South Tower awansował z poziomu LEED Silver na Gold, biurowiec City Gate North Tower uzyskał recertyfikację LEED Gold, a inwestycje Premium Point i Premium Plaza zostały recertyfikowane w systemie DGNB na poziomie Gold.

 „Przystanie certyfikatu LEED Gold dla biurowca Cascade jest ważnym osiągnięciem w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, którą przedstawiliśmy w ostatnim raporcie ESG. Zobowiązaniem GTC jest budowanie lub nabywanie wyłącznie ekologicznych budynków o wysokiej energooszczędności, będącymi nieruchomościami przyjaznymi dla środowiska i zapewniającymi najlepsze warunki pracy. Znajdujemy się obecnie w skomplikowanej sytuacji, spowodowanej m.in. pandemią COVID-19. Uważam, że możemy pokonać wszystkie wyzwania, dostosowując działalność naszej firmy do nowego, hybrydowego sposobu pracy, a także unowocześniając posiadane budynki, aby były bardziej przyjazne środowisku. Dzięki pracy naszego zespołu, każdy metr kwadratowy inwestycji GTC w Rumunii jest certyfikowany na poziomie Gold, co jest ogromnym osiągnięciem” – skomentował Ziv Gigi, Managing Director GTC w Rumunii.