Wyniki finansowe nadal pod wpływem negatywnego wpływu COVID-19, mimo to aktywność w segmencie najmu powierzchni handlowej i biurowej powraca

KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 27 mln euro (30 mln euro w I kw. 2020 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w I kw. 2021 r. w wysokości 2,4 mln euro (4,5 mln euro w porównaniu do poziomu przed pandemią COVID-19 z I kw. 2019 r.)
 • Zysk z działalności operacyjnej:15 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej (13 mln euro w I kw. 2020 r.)
 • Wysokie FFO w kwocie 14 mln euro (18 mln euro w I kw. 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,03 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.123 mln euro na dzień 31 marca 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,31 euro (10,77 zł)
 • Dobre wskaźniki finansowe:
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 45,5% (45% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,3% (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 254 mln euro na dzień 31 marca 2021 r.
 • Emisja zielonych obligacji na kwotę 54 mln euro w marcu 2021 r. (nadsubskrypcja o 25%)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (I KW. 2021 R.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ NIŻ W 2020 R.
  • Zawarto umowy najmu na niemal 40 tys. m kw. powierzchni. Dominowały przedłużenia kontraktów:
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymany się na wysokim poziomie 90% na dzień 31 marca 2021 r. (90% w grudniu 2020 r.)
  • W II kw. 2020 r. zainwestowano 212 mln euro w biurowce w Budapeszcie o długim średnim ważonym niewygasłym okresie najmu. Budynki są w pełni wynajęte przez renomowanych najemców i zwiększą przychody z najmu o 11,8 mln euro rocznie
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: WPŁYW COVID-19 NADAL WIDOCZNY W WYNIKACH ZA I KW. 2021 R. WSZYSTKIE OBIEKTY HANDLOWE DZIAŁAJĄ
  • Ograniczenia w działalności wprowadzone w Polsce, Bułgarii i Serbii przyczyniły się do spadku marży brutto o 2,4 mln euro w I kw. 2021 r.
  • 100% powierzchni GLA w obiektach handlowych może obecnie prowadzić sprzedaż
  • Sieci handlowe otwierają nowe placówki w centrach handlowych
  • Wskaźnik wynajęcia wzrósł do 96% na dzień 31 marca 2021 r.

„Pierwszy kwartał tego roku był bardzo intensywny. Jak wszystkie firmy na całym świecie, skupiliśmy się na walce ze skutkami pandemii COVID-19. W porównaniu z 2020 r., nastroje są bardziej pozytywne. Nasza aktywność w segmencie wynajmu powierzchni biurowej znacznie wzrosła – z 70 tys. m kw. w trakcie 2020 r., do prawie 40 tys. m kw. tylko w pierwszym kwartale 2021 r. Zawarliśmy również kilka dużych umów najmu i towarzyszyliśmy naszym najemcom w otwarciach nowych sklepów. Kontynuowaliśmy także realizację naszych planów dotyczących przejęć: zainwestowaliśmy 212 mln euro w obiekty budynki biurowe klasy A w Budapeszcie, nabywając Vaci Green D, Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Budynki są w pełni wynajęte renomowanym najemcom i znacznie zwiększą nasz roczny dochód operacyjny netto (NOI). Nabyte obiekty uzupełniają i rozszerzają nasz portfel ekologicznych biurowców znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej i stanowią element naszej strategii zakładającej większą koncentrację na działalności w Polsce i Budapeszcie. Transakcje zostały sfinansowane środkami własnymi, finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 r.” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Poza pozyskiwaniem nowych obiektów, przygotowywaliśmy GTC do zmiany struktury finansowania i przejścia z pojedynczych kredytów bankowych przeznaczonych na poszczególne inwestycje na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Chcielibyśmy wykorzystać płynny rynek obligacji do zapewnienia firmie bardziej elastycznych i łatwiejszych w zastosowaniu instrumentu finansowego, podobnie do innych podmiotów działających w regionie, które w ostatnim czasie z powodzeniem korzystały z rynku euroobligacji. Naszym celem jest emisja euroobligacji jeszcze przed wakacjami” – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.

GTC inwestuje ponad 160 mln euro w biura w Budapeszcie

 • GTC kupiło dwa biurowce w Budapeszcie: Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters.
 • Jest to kolejny krok w rozwoju GTC. Budynki oferują wysokiej jakości przestrzeń klasy A i są zajmowane przez najemców z ratingiem na poziomie AAA. Posiadają też certyfikaty LEED Gold.
 • Transakcja wpisuje się w strategię odświeżenia portfolio firmy o nowocześniejsze i bardziej ekologiczne biurowce znajdujące się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

GTC, wiodący deweloper i zarządca aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej, po raz kolejny zdecydował się powiększyć swoje węgierskie portfolio. Deweloper zainwestował 160 milionów euro w zakup dwóch biurowców – Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Obydwa budynki oferują powierzchnię biurową klasy A i są zajmowane przez najemców z ratingiem na poziomie AAA. Posiadają też certyfikaty LEED Gold. Zakup to wynik realizacji strategii odświeżania portfela GTC o nowocześniejsze budynki biurowe znajdujące się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także polityki inwestowania w projekty spełniające standardy przyjazne środowisku.

Po zakupie biurowca Vácci Green D, GTC kontynuuje dobrą passę w pozyskiwaniu nowych inwestycji i kupuje dwa aktywa w Budapeszcie. Nowe aktywa dopełniają istniejące portfolio nowoczesnych, ekologicznych budynków biurowych znajdujących się w stolicy Węgier, potwierdzając zaangażowanie firmy w zarządzanie wysokiej jakości zielonymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Budynki znajdują się nad brzegiem Dunaju w południowej części Budy. Jeden z najnowocześniejszych biurowców na Węgrzech, Ericsson Headquarters to 21 100 m kw. nowoczesnej powierzchni użytkowej klasy A, oferującej wysokie standardy wykończeni wnętrz i rozwiązań technicznych dla obiektów biurowych z laboratorium, kantyną i 500 podziemnymi miejscami parkingowymi. Ten w pełni wynajęty budynek jest siedzibą jednego z największych centrów badawczo-rozwojowych szwedzkiej firmy. Posiada też certyfikat LEED Gold, potwierdzający proekologiczne rozwiązania zastosowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb najemców.

Z kolei biurowiec Siemens Evosoft Headquarters to najnowszy projekt węgierskiego dewelopera, firmy WING. Budynek został oddany do użytku pod koniec 2020 roku. Oferuje 20 700 mkw. przestrzeni biurowej, wykorzystywanej do celów badawczo-rozwojowych, która zapewnia pracownikom środowisko pracy w duchu zrównoważonego rozwoju na miarę XXI wieku. Obiekt jest w pełni wynajęty i posiada certyfikat LEED na poziomie Gold. Nowe biurowce potwierdzają konsekwentnie realizowaną politykę GTC, zakładającą inwestowanie w projekty, które spełniają najwyższe standardy środowiskowe, społeczne, a także wytyczne związane z ładem korporacyjnym Grupy.

Rozwijamy się i przejmujemy kolejne budynki, które spełniają najwyższe standardy środowiskowe, a jednocześnie doskonale wpisują się w tkankę miejską, tworząc lokalny krajobraz. Cieszymy się, że ich wizerunek nie ogranicza się tylko do najbliższego otoczenia, ale sięga znacznie dalej, kształtując całe dzielnice miast. Nabycie Ericsson Headquarter oraz Siemens Evosoft Headquarter uzupełni i wzmocni nasze portfolio zielonych biur w Europie Środkowo-Wschodniej. Te dwie nieruchomości z łącznym NOI na poziomie 8,9 mln EUR znacząco przyczynią się do generowanego przez nas FFO. Zakup zostanie sfinansowany z środków własnych, w połączeniu z finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 roku – mówi Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC.   

Obecnie, portfel biurowy GTC na Węgrzech obejmuje sześć obiektów biurowych, w tym Duna Tower, Váci Greens D, Center Point I i II oraz GTC Metro. Firma prowadzi pracę nad biurowcem Pillar, niezwykłą inwestycją, która dostarczy 29 000 m kw. powierzchni biurowej. Mimo iż obiekt zostanie oddany do użytku dopiero w I kwartale 2022 roku, został już w całości wynajęty przez ExxonMobile.

„Odetchnij” – GTC świętuje Dzień Ziemi

 • W dniach 22 – 23 kwietnia GTC organizuje obchody Dnia Ziemi we wszystkich swoich biurach w Polsce.
 • Kampania „Odetchnij” ma podkreślić znaczenie jakości powietrza.
 • W ramach akcji każde z biur GTC otrzymuje roślinę usuwającą toksyny, która poprawi jakość powietrza w miejscu pracy. Na każdej recepcji są dostępne również nasiona roślin dla wszystkich najemców.
 • W swoich biurowcach GTC prowadzi zbiórkę elektroodpadów i zachęca najemców do tworzenia wspólnych zielników.

GTC zachęca swoich najemców i pracowników do wspólnej aktywności z okazji Dnia Ziemi. 22 i 23 kwietnia firma organizuje zieloną akcję, której celem jest podniesienie świadomości na temat jakości powietrza i promowanie proekologicznych nawyków. W ramach kampanii deweloper rozdaje oczyszczacze powietrza i organizuje zbiórkę elektroodpadów we wszystkich swoich biurowcach w Polsce. Celem działań jest zachęcanie najemców do troski o środowisko, ale również zaproszenie ich do powrotu do biur. Spółka zadbała też o pracowników, którzy w tych dniach pracują zdalnie. Przygotowała dla nich specjalne wideo pokazujące, jak prawidłowo dbać o rośliny.

W dniach 22 i 23 kwietnia GTC obchodzi Dzień Ziemi pod hasłem „Odetchnij”. Akcja jest przeprowadzana we wszystkich budynkach biurowych GTC w Polsce. Dzięki współpracy GTC z duetem „Rośliny”, każdy najemca otrzyma specjalne rośliny, które wypełnią biurowe wnętrza większą dawką tlenu. Deweloper zachęca również do zainstalowania aplikacji KANAREK, która bada jakość powietrza. W ten sposób pracownicy sami będą mogli sprawdzić, jak rośliny poprawiają jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. To nie wszystko! GTC rozdaje najemcom nasiona roślin wraz z filmem instruktażowym. Dzięki niemu będą oni mogli poprawić jakość powietrza również w swoich domach podczas pracy zdalnej. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach biurowych zostały zainstalowane specjalne pojemniki na elektroodpady.

– Jako deweloper chcemy zapewnić najlepsze możliwe warunki pracy, oparte na zasadach dobrego samopoczucia i zrównoważonego rozwoju. Hasło kampanii „Odetchnij” jest nieprzypadkowe. Jak powiedziała dr Joy Manne „Wszystko, co robimy i wszystko, czym jesteśmy, zaczyna się od naszego oddechu”. Dlatego chcemy przypominać naszym społecznościom, jak ważne jest dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy, poprzez poprawę naszego naturalnego otoczenia i zmianę codziennych nawyków. Jeśli my, jako deweloper, możemy uczynić środowisko w naszych biurach bardziej zielonym i zachęcić naszych najemców do tego samego w ich własnych przestrzeniach, w dłuższej perspektywie nasze wspólne działania mogą przynieść pozytywną zmianę  mówi Grzegorz Strutyński, country manager GTC w Polsce.

W Aeropark Business Center w Warszawie GTC idzie w świętowaniu o krok dalej. W Dzień Ziemi wraz z fundacją Łąka zaprasza najemców do stworzenia zielnika. Fundacja będzie dostarczała świeżych ziół do zielnika przez cały rok. W inicjatywę szczególnie włącza się jeden z najemców Aeroparku – Fiskars Group, fińska firma, która dostarczy narzędzia do uprawy grządek. Akcja odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Oprócz tego, od 23 kwietnia pracownicy Aeroparku będą mogli korzystać z nowo otwartego systemu rowerów miejskich Revelo. W ten sposób GTC ma nadzieję zachęcić pracowników biur do korzystania z rowerów w drodze z i do pracy.

– Wysyłając rośliny oczyszczające powietrze, prowadząc zbiórkę elektroodpadów, rozdając nasiona i instalując rowery w naszych kampusach, chcemy przypomnieć naszym najemcom, że proekologiczne rozwiązania mogą być proste, a zarazem skuteczne. Udowadniamy też, że pomimo pandemii, biura są atrakcyjną i bezpieczną przestrzenią, do której można wracać w zachowanym reżimie sanitarnym – dodaje Strutyński.

Globe Trade Center konsekwentnie rozwija swoją strategię zrównoważonego rozwoju, a obchody Dnia Ziemi to jeden z przykładów dobrych praktyk firmy. W 2020 roku GTC wyemitowało 792 zielonych obligacji o łącznej wartości ok. 110 mln euro. Ponadto 100% projektów GTC w Polsce i 84% w Europie Środkowo-Wschodniej posiada zielone certyfikaty.

Rompetrol przedłuża umowę najmu z GTC

 • Rumuński koncern naftowy KMG Rompetrol przedłuża umowę najmu w budynku należącym do GTC – City Gate  do 2026 roku.
 • Najemca zajmuje ok. 9 356 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.
 • City Gate to kompleks biurowy klasy A o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 48 tys. m kw.
 • To pierwsza transakcja pod kierownictwem nowego dyrektora zarządzającego oraz CEE Estate – spółki zarządzającej aktywami.

GTC przedłużyło umowę najmu na kolejne pięć lat z KMG Rompetrol – jednym z kluczowych graczy w sektorze paliwowym w południowo-wschodniej Europie, częścią KMG International. Najemca nie zmienia metrażu swojej siedziby głównej i będzie nadal zajmował powierzchnię 9 356 m kw. w City Gate, nowoczesnym budynku biurowym klasy A, znajdującym się w Bukareszcie. Jest to pierwsza transakcja zrealizowana pod nadzorem Ziva Gigi, niedawno mianowanego dyrektora zarządzającego GTC w Rumunii. W transakcji brała udział również firma zarządzająca aktywami – CEE Estate.

KMG Rompetrol, gigant naftowy prowadzący swoją działalność operacyjną w Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Gruzji zdecydował się przedłużyć umowę najmu na 9 356 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w północnej wieży kompleksu City Gate do grudnia 2026 roku. Biurowiec jest położony w prestiżowej części biznesowej dzielnicy Bukaresztu i składa się z dwóch budynków oferujących łącznie prawie 48 000 m kw. wysokiej jakości przestrzeni biurowej.

Doceniamy zaufanie jakim obdarzają nas partnerzy biznesowi, którzy cenią najwyższej jakości rozwiązania, jakie oferujemy w naszych biurowcach. KMG Rompetrol to firma, która dynamicznie rozwija się zarówno w Rumunii, jak poza jej granicami, a także przywiązuje dużą wagę do zapewnienia swoim pracownikom najlepszych warunków do pracy. Cieszymy się, że tak renomowane przedsiębiorstwo pozostaje wierne naszym usługom, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii. To pokazuje, że nasza strategia utrzymywania partnerskich relacji i długoterminowej współpracy z najemcami przynosi obopólne korzyści. Chciałbym również wyrazić uznanie dla zespołu zarządzającego aktywami CEE Estate, którego wysiłek i zaangażowanie podczas całego procesu negocjacyjnego zaowocowały naszym pierwszym wspólnym sukcesem” komentuje Ziv Gigi, dyrektor zarządzający działalnością GTC w Rumunii.

City Gate to wysokiej klasy budynek biurowy położony w północnej części Bukaresztu, z łatwym dostępem do obiektów biznesowych i rekreacyjnych skupionych wokół parku Herăstrău, a także centrów biurowych, takich jak Piața Victoriei. Obiekt oferuje 48 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, dostosowanej do potrzeb najemców. Niewątpliwymi zaletami obiektu są bezpośrednie połączenia autobusowe i tramwajowe oraz ok. 1 000 podziemnych miejsc parkingowych. Górne piętra City Gate oferują wyjątkowy widok na Park Herastrau, a najemcy korzystający z znajdującego się tam sky-baru oraz restauracji mogą na chwilę odetchnąć od codziennej pracy i zjeść lunch lub zrobić sobie przerwę na kawę. Do dyspozycji najemców jest też przestrzeń rekreacyjna pomiędzy budynkami tzw. Plazy, gdzie mogą zrelaksować się w jednym z lobby.

Green Heart w pełni zielony

 • W lutym 2021 r.wchodzący w skład kompleksu Green Heart biurowiec N3 otrzymał certyfikat LEED Gold. 
 • Kompleks składa się zpięciu budynków klasy A,które oferują 46 300 m kw. nowoczesnej przestrzeni biurowej, wykorzystującej technologiczne rozwiązania przyjazne środowisku.  
 • Ukończony w 2020 r. Green Heart stanowi jeden z najbardziej nowoczesnych kampusów biurowych w stolicy Serbii.  

Należący do GTC, kompleks biurowy Green Heart składa się z pięciu biurowców klasy A zajmujących 46 300 mkw. nowoczesnej powierzchni, którą zaprojektowano z myślą o środowisku i komforcie najemców. W lutym 2021 r. budynek Green Heart N3 otrzymał certyfikat LEED Gold za swoją ekologiczną jakośćwieńcząc tym samym proces certyfikacji całego obiektu. 

Green Heart znajduje się w Nowym Belgradzie, na rogu Milutin Milanković Boulevard i Boulevard of Art. Projekt obejmował rewitalizację dwóch budynków znanych jako GTC Square oraz trzech nowych nieruchomości. Razem tworzą one park biurowy o charakterze kampusu. Kompleks jest w pełni certyfikowany w systemie LEED, co potwierdza jego status zielonej oazy w ruchliwej stolicy Serbii. 

Ukończenie procesu certyfikacji LEED dla całego kompleksu to ważny krok w realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że instalacje zwiększające dostępność światła, punkty recyklingu, wydajne rozwiązania energooszczędne oraz wykorzystujące energię odnawialną są niezbędnymi elementami nowoczesnych nieruchomości biurowych. Ten projekt w pełni potwierdza nasze ekologiczne podejście do budownictwa. Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu, każdy metr kwadratowy budynku N3 oraz całego kompleksu Green Heart jest dostosowany do indywidualnych potrzeb najemcówa także odpowiada na wyzwania związane zochroną środowiska – komentuje Pedja Petronijeviccountry manager GTC na Serbię. 

Green Heart wyróżnia unikalna architektura oraz energooszczędne rozwiązania, takie jak inteligentne oświetlenie czy systemy klimatyzacji, które można dostosować się do indywidualnych wymagań najemców. Na dachu budynku N3 zainstalowano panele fotowoltaiczne, oszczędzające zużycie energii. Ponadto, w projekcie Green Heart postawiono na przeszklenia, dzięki którym najemcy mogą cieszyć się uspokajającym widokiem zielonego dziedzińca, widocznego z każdego z przestronnych tarasów. Kompleks zapewnia szeroką ofertę rekreacyjną, na którą składają się przestronna restauracja czy bar. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a dzięki wszystkim udgodnieniom pracownicy mogą czerpać większą satysfakcję z czasu spędzonego w biurze.  

Dobre wyniki mimo wpływu skutków pandemii COVID-19

KLUCZOWE DANE ZA 2020 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 119 mln euro (128 mln euro w 2019 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 15 mln euro
 • Zysk z działalności operacyjnej:66 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej (73 mln euro w 2019 r.)
 • Wysokie FFO w kwocie 66 mln euro (70 mln euro w 2019 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,14 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.112 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,29 euro (10,57 zł)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 45% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa (WAIR) na historycznie niskim poziomie 2,3% (2,6% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 272 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • Rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Rating
 • Emisja zielonych obligacji na kwotę 110 mln euro w grudniu 2020 r. (nadsubskrypcja o 33%), a następnie emisja obligacji na kwotę 54 mln euro w marcu 2021 r. (nadsubskrypcja o 25%)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (2020 R.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: SPOWOLNIENIE AKTYWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA COVID-19
  • W 2020 r. wynajęto 70 tys. m kw., mimo spadku najmu spowodowanego pandemią:
   • Rozszerzenie i przedłużenie najmu Barry Callebaut w UBP B w Łodzi (6 tys. m kw.)
   • Rozszerzenie i przedłużenie najmu Takeda w Sterlinga w Łodzi (5,6 tys. m kw.)
   • Przedłużenie najmu EoN w City Gate w Bukareszcie (4,2 tys m kw.)
   • Wybór Advance Business Center w Sofii przez CommerzBank (3,5 tys. m kw.)
   • Podpisanie umowy przednajmu z Generali w Matrix B w Zagrzebiu (2,5 tys. m kw.)
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 90% na dzień 31 września 2020 r. (95% w grudniu 2019 r.), mimo ukończenia inwestycji o poziomie wynajęcia poniżej średniej Grupy
  • Ukończenie 3 budynków biurowych:
   • Green Heart N3 w Belgradzie (5,4 tys. m kw.)
   • Matrix B w Zagrzebiu (10,7 tys. m kw.)
   • ABC 2 w Sofii (17,8 tys. m kw.)
  • Nabycie działki w Budapeszcie pod przyszłą inwestycję
  • Rozpoczęcie budowy Sofia Tower (8,3 tys. m kw.)
  • Rozpoczęcie modernizacji Center Point 1 i 2
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: SZYBKIE I SKUTECZNE DZIAŁANIA W CELU OGRANICZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW
  • Renegocjacje umów z najemcami powierzchni handlowej
  • Spadek marży brutto o 15 mln euro w 2020 r. z powodu lockdownu związanego z COVID-19 i rozwiązań wspierających najemców
  • Tymczasowe ulgi w zamian za przedłużenia umów najmu pozwoliły utrzymać wskaźnik WALT na poziomie 3,6 lat na dzień 31 grudnia 2020 r. (4,0 lat na 31 grudnia 2019 r.)
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95%
  • Dobre wyniki w zakresie poboru czynszu: opłacono 97% czynszów na podstawie faktur za najem powierzchni handlowej w 2020 r.
  • Warunki kredytowania zostały złagodzone lub zrezygnowano z ich egzekwowania

Od kilku lat, w tym również w 2020 roku, nieustannie powiększamy portfel naszych nieruchomości poprzez rozwój i przemyślane przejęcia. Zaostrzyliśmy politykę finansową i wzmocniliśmy płynność. Nasze zespoły zarządzające aktywami zapewniały najemcom doskonałą obsługę, utrzymując wysoki poziom wynajęcia. Zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w obszarze ESG, wyemitowaliśmy zielone obligacje, a także działamy na rzecz lokalnych społeczności. Jesteśmy dumni z kroków, które przygotowały nas na trudne do przewidzenia wyzwania związane z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku– powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Na koniec 2020 roku nasz portfel nieruchomości osiągnął wartość 2,1 mld euro, a łączne przychody ­160 mln euro. EPRA NAV, czyli wartość aktywów netto Grupy wynosi obecnie 1,1 mld euro, co jest odzwierciedleniem wysokiej jakości naszego portfela i niskiej dźwigni finansowej, przy współczynniku LTV w wysokości 45% na koniec roku. GTC wykazuje rekordowo niski koszt zadłużenia w wysokości 2,3% i wysoki wskaźnik pokrycia odsetek netto na poziomie 3,7x. Wskaźnik wynajęcia w całym portfelu utrzymał się na stabilnym poziomie 91%. A wszystko to pomimo bardzo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności – dodał Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

GTC pozostawało aktywne na rynkach kapitałowych w 2020 roku, emitując niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane na kwotę około 110 mln euro, które zapewnią dodatkową elastyczność, a także posłużą do spłaty zadłużenia oraz sfinansowania nowych inwestycji i zakupów. Wyemitowaliśmy również zielone obligacje, potwierdzając po raz kolejny nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacyjność w obszarze finansów. Silną pozycję rynkową Grupy potwierdził również rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Ratings. Łączna dostępna płynność Grupy na koniec 2020 roku wyniosła 272 mln euro. Dzięki temu GTC jest finansowo przygotowane na wszelkie okazje i niepewności, które mogą się pojawić”–skomentował Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

GTC przejmuje Vaci Greens D i umacnia portfolio w Budapeszcie

 • GTC nabyło biurowiec Váci Greens D w Budapeszcie.
 • Jest to budynek klasy A znajdujący się w północnej części miasta, Váci Office Corridor.
 • Transakcja wzbogaci węgierskie portfolio nieruchomości biurowych GTC o kolejny nowoczesny budynek spełniający najwyższe ekologiczne kryteria.

GTC, wiodący deweloper i zarządca aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej, podjął decyzję o rozszerzeniu swojego węgierskiego portfolio o nową inwestycję – biurowiec Váci Greens D w Budapeszcie. Transakcja zostanie częściowo sfinansowana z środków pozyskanych dzięki emisji zielonych obligacji pod koniec 2020 r. Nabycie Váci Greens D wpisuje się w strategię Grupy, której celem jest inwestowanie w nowoczesne budynki komercyjne, znajdujące się w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej.

Tuż przed publikacją wyników finansowych za 2020 r., GTC potwierdza silną pozycję Grupy, a także wyjątkową zdolność do wykorzystywania pojawiających się możliwości w trudnym okresie pandemii COVID-19. Nowy nabytek, budynek Váci Greens D, oferuje 16 027 m kw. nowoczesnej powierzchni, która spełnia najwyższe wymogi najemców w zakresie wygody codziennej pracy oraz udogodnień w przestrzeni biurowej, takich jak atrakcyjna przestrzeń tarasowa, 246 miejsc parkingowych do dyspozycji najemców, a także liczne restauracje oraz punkty handlowo-usługowe.

Budynek idealnie wpisuje się w obecne portfolio ekologicznych inwestycji GTC, które zapewniają komfort i dobre samopoczucie najemców. Biurowiec Váci Greens D spełnia wymogi BREEAM, a jego projekt uzyskał certyfikat na poziomie “Excellent”. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana z zielonych obligacji wyemitowanych pod koniec 2020 roku.

“W ubiegłym roku sprzedaliśmy jeden z naszych starszych budynków, biurowiec Spiral. Szukając nowych możliwości na rynku, zdecydowaliśmy się nabyć biurowiec Váci Greens D, który uzupełnia węgierskie portfolio Grupy, a także spełnia nasze wymagania w zakresie nowoczesnych i zrównoważonych projektów klasy A. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, oferując najemcom najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, które są szczególnie pożądane w czasie pandemii” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.   

Budynek jest częścią kompleksu biurowego znajdującego się w “korytarzu biurowym” Vaci w Budapeszcie. Wyróżnia się doskonałym skomunikowaniem z innymi częściami miasta, dzięki łatwemu dostępowi do linii metra i głównej arterii miasta, ulicy Váci. „Korytarz biurowy” Váci stanowi najbardziej prestiżową lokalizację biurową w Budapeszcie, przyciągając największe węgierskie i międzynarodowe firmy, które szukają powierzchni biurowej w stolicy Węgier. Biurowiec nabyty przez GTC jest niemal w pełni wynajęty przez takich najemców, jak Unilever, AVON i Ford.

Dzięki transakcji zakupu budynku Váci Greens D, węgierski oddział GTC zarządza 88 400 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, na którą składają tak rozpoznawalne projekty, jak Center Point, Duna Tower czy GTC Metro. Ponadto, w trakcie budowy jest Pillar, wyjątkowy projekt, w pełni wynajęty na długo przed oddaniem do użytku, planowanym na I kwartał 2022 r. Budynek dostarczy na rynek 29 tys. m kw. najwyższej jakości powierzchni biurowej.

Razem w szczytnym celu: GTC rozpoczyna współpracę z Fundacją Virtuosa

 • GTC wesprze Fundację Virtuosa, ufundowaną przez Colliers International.
 • Działania Virtuosy wpisują się w wartości i misję GTC: celem fundacji jest modernizacja przestrzeni w szpitalach dziecięcych, w trosce o komfort psychiczny małych pacjentów.
 • W zarządzie fundacji zasiada Grzegorz Strutyński, Country Manager GTC w Polsce.

GTC, wiodący inwestor i deweloper w Europie Środkowo-Wschodniej, nawiązał współpracę z Fundacją Virtuosa, ufundowaną przez Colliers International. Fundacja skupia się na modernizacji przestrzeni w szpitalach dziecięcych, w trosce o komfort psychiczny małych pacjentów. W zarządzie fundacji zasiada Grzegorz Strutyński, Country Manager GTC w Polsce. Nawiązanie współpracy z Virtuosą jest dla GTC znaczącym krokiem w stronę umacniania relacji z lokalnymi społecznościami i zaufanymi partnerami w Polsce.

Odpowiedzialna postawa oraz wywieranie pozytywnego wpływu na kreowane społeczności od zawsze były priorytetami dla GTC. Firma szukała zaufanego partnera, z którym mogłaby prowadzić działania charytatywne, skierowane do najbardziej potrzebujących. Idealnym partnerem okazała się Fundacja Virtuosa, której celem jest modernizacja przestrzeni w szpitalach dziecięcych. Organizacja została założona przez światowej sławy skrzypaczkę, solistkę i filantropkę, dr hab. Patrycję Piekutowską oraz Monikę Rajską-Wolińską, partner zarządzającą i członkinię zarządu EMEA Colliers International w Polsce. Celem fundacji jest angażowanie ekspertów i firm, takich jak GTC do działania na rzecz poprawy otoczenia dzieci.

W zarządzie fundacji obok Grzegorza Strutyńskiego, Country Managera GTC w Polsce zasiadają wybitne postaci ze świata medycyny i biznesu, takie jak m.in. prof. Bohdan Maruszewski, wybitny kardiochirurg dziecięcy; Paweł Wierzbicki, prezes zarządu Schindler Polska oraz Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca Colliers International w Polsce.

Troska o dobro całego społeczeństwa jest głęboko zakorzeniona w wartościach naszej firmy. Dlatego niezmiernie cieszymy się z możliwości dołączenia do Fundacji Virtuosa i wspólnej pracy nad poprawą warunków leczenia młodych pacjentów. Cele fundacji są zbieżne z  podstawą naszej działalności, czyli budownictwem, a także misją Grupy, jaką jest tworzenie przyjaznych przestrzeni. Dlatego jestem przekonany, że współpraca z fundacją przyniesie bardzo dobre efekty. Jako członek zarządu fundacji cieszę się, że mogę dołożyć cegiełkę do tego projektu” skomentował Grzegorz Strutyński, Country Manager GTC w Polsce i członek zarządu Fundacji Virtuosa.

Partnerstwo z Virtuosą niesie za sobą obustronne korzyści. Fundacja planuje realizować projekty z udziałem architektów, projektantów, profesjonalistów ze świata biznesu i branży muzycznej. GTC będzie mogło aktywnie włączyć się w jej działania, czerpiąc z doświadczenia wiodącego dewelopera nieruchomości komercyjnych. Jednocześnie, współpraca z ekspertami, takimi jak dr hab. Patrycja Piekutowska, umożliwi GTC efektywniejsze wsparcie społeczności lokalnych w Polsce.

Wszystkie budynki GTC w Polsce mają już zielone certyfikaty

 • Artico, należący do GTC warszawski biurowiec klasy A, otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie “Very Good”.
 • Wszystkie inwestycje GTC w Polsce posiadają zielone certyfikaty.
 • Po raz kolejny firma potwierdziła swoje zaangażowanie i konsekwencję w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań, kierując się zdrowiem i dobrym samopoczuciem najemców.

Kolejny budynek należący do GTC, wiodącego inwestora i dewelopera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, został wyróżniony zielonym certyfikatem. Ocenę BREEAM na poziomie “Very Good” otrzymał warszawski biurowiec Artico. Tym samym, firma zakończyła proces zielonej certyfikacji wszystkich budynków w Polsce. Osiągnięcie to jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Łącznie 18 budynków GTC w Polsce potwierdziło swój ekologiczny status, zgodny z wymaganiami BREEAM i LEED. Deweloper jest właścicielem kilkunastu biurowców znajdujących się w największych polskich miastach, m.in. Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi. Zielone certyfikaty posiadają również dwa centra handlowe, Galeria Jurajska w Częstochowie i Galeria Północna w Warszawie. Jest to duże osiągnięcie, gdyż niewiele obiektów handlowych w Polsce spełnia niezbędne wymagania. Otrzymanie certyfikatów przez wszystkie obiekty GTC w kraju jest dowodem na to, z jaką pieczołowitością firma dba o dobrostan swoich najemców.

“Jestem dumny, że zakończyliśmy proces certyfikacji wszystkich naszych budynków w Polsce. Jako odpowiedzialny społecznie inwestor dbamy o środowisko i stale inwestujemy w proekologiczne rozwiązania. Naszą uwagę koncentrujemy na zapewnieniu wysokiego poziomu wellbeing naszych najemców. Tworzymy miejsca, w których ludzie czują się dobrze, bezpiecznie i mogą efektywnie pracować” skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Artico to 8-piętrowy biurowiec klasy A, oferujący 7 600 m kw. powierzchni biurowej. Do dyspozycji najemców są 153 miejsca parkingowe oraz 80 rowerowych. Budynek znajduje się w centrum biznesowym na warszawskim Mokotowie. Jest doskonale skomunikowany z resztą miasta dzięki dostępowi do metra oraz linii autobusowych i tramwajowych. Głównym najemcą Artico jest CBRE Corporate Outsourcing.

Certyfikaty LEED i BREEAM są jednymi z najbardziej znanych systemów oceny nieruchomości, które promują ekologiczne oraz wydajne rozwiązania dla budynków komercyjnych. Powstały one z myślą o ekologii i ochronie środowiska.

GTC rozszerza portfolio najemców w Bułgarii

 • IKEA i Bershka dołączą do grona najemców Mall of Sofia – jednego z najbardziej popularnych centrów handlowych w stolicy Bułgarii. Umowy obejmują wynajem 2 tys. m kw. powierzchni handlowej.  
 • GTC przedłużyło również kontrakt z Bankiem Światowym na wynajem powierzchni w Advance Business Center II, biurowcu klasy A zlokalizowanym w tętniącej życiem dzielnicy biznesowej Sofii. 

GTC, jeden z wiodących deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisał umowę z IKEA i Bershka na wynajem powierzchni handlowej w Mall of Sofia. Ponadto oddział GTC w Bułgarii przedłużył kontrakt z Bankiem Światowym w biurowcu Advance Business Center II. Działania te świadczą odobrej rentowności spółki oraz stałym zainteresowaniu najemców wynajmem powierzchni biurowej i handlowej, nawet w czasie pandemii. 

GTC Bułgaria z sukcesem zakończyło rok, podpisując umowę z dwoma nowymi najemcami, IKEA i Bershka, na wynajem powierzchni handlowej w Mall of Sofia. IKEA planuje otwarcie nowego sklepu obejmującego 1200 m kw. w maju 2021 r. Najemca wprowadzi się po przebudowie budynku, w wyniku której na szczycie pojawi się nowa wieża biurowca Sofia Tower 2. 

W maju przyszłego roku w Mall of Sofia swój sklep otworzy również marka młodzieżowa Bershka. Jej właściciel, hiszpański koncern Inditex, podpisał umowę na wynajem 800 m kw. powierzchni handlowej. 

To nie koniec dobrych wiadomości. Rok po podpisaniu umowy najmu w Advance Business Center, Bank Światowy zdecydował o powiększeniu powierzchni biurowej o kolejne 650 m kw. W rezultacie wynajmie 4650 m kw. wysokiej jakości powierzchni biurowej w Advance Business Center II, biurowcu klasy A odznaczonym certyfikatem LEED Gold. Budynek zostanie wkrótce oddany do użytku. 

GTC posiada bogate doświadczenie na bułgarskim rynku nieruchomości komercyjnych. Nasza strategia zakłada rozwój naszego portfela nieruchomości i dalsze inwestycje, zwłaszcza w obliczu rosnącego popytu na powierzchnie biurowe i handlowe klasy premium. Klienci doceniają doskonałą lokalizację naszych projektów, dobrze zaprojektowane wnętrza oraz liczne udogodnienia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych inwestycji. Poza byciem dobrym inwestorem chcemy być również dobrym sąsiadem działającym w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego organizujemy wiele wydarzeń społecznych icharytatywnych. Przykładowo prowadzimy obecnie dużą akcję charytatywną mającą na celu zbiórkę suchej żywności dla potrzebujących, w którą aktywnie angażują się nasi najemcy skomentował Danny Bercovich, Country Head w GTC Bułgaria

GTC posiada w Bułgarii trzy nieruchomości – Mall of Sofia, Sofia Tower i Advance Business Center I. Obecnie firma realizuje również dwie inwestycje biurowe – Sofia Tower 2 i Advance Business Center II. 

Mall of Sofia znajduje się na skrzyżowaniu dwóch najbardziej ruchliwych ulic w centrum stolicy Bułgarii. Budynek czerpie korzyści ze strategicznego położenia, dzięki bezpośredniemu połączeniu z przystankami autobusowymi, trolejbusowymi i tramwajowymi, a także ze stacją metra znajdującą się w odległości zaledwie 3 minut. Galeria cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. 

Advance Business Center II jest drugą inwestycją biurową GTC w Business Park Sofia. Kompleks biurowy wyróżnia się dogodną lokalizacją, która zapewnia łatwy dostęp do komunikacji miejskiej oraz obwodnicy prowadzącej do centrum i innych rejonów miasta. Przyszli najemcy będą mogli również korzystać z licznych obiektów usługowo-rozrywkowych, takich jak centrum fitness, kino, salon kosmetyczny, hotel Park Inn, kawiarnie czy supermarkety.