Bank UBS rozpoczął rekomendowanie akcji Globe Trade Centre SA od zalecenia „kupuj” z ceną docelową na poziomie 65 zł.

W raporcie analitycznym datowanym na 18 października 2007 roku międzynarodowy bank UBS zarekomendował kupno akcji GTC, określając ich wartość docelową na 65 zł. Bank rozpoczął tym raportem analizowanie pięciu deweloperów z Europy Środkowo-Wschodniej.

GTC jest w opinii UBS najbardziej rozwojową firmą z notowanych na warszawskiej giełdzie deweloperów. Najważniejszymi czynnikami takiej oceny są szeroki portfel planowanych inwestycji, jasna strategia rozwoju, pozytywne efekty dotychczasowej działalności w sektorze nieruchomości, duża aktywność
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz niski poziom zadłużenia.

„Wierzymy, że te czynniki pozwolą na szybki wzrost wartości GTC w obecnych warunkach rynkowych” – napisał Andrzej Kasperek, autor raportu.

Zdaniem analityka, spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej i jest dobrze przygotowana do osiągnięcia korzyści z szybkiego rozwoju rynków nieruchomości państw w tych regionach. UBS szacuje, że GTC osiągnie średnioroczną stopę wzrostu aktywów netto w wysokości 27% (lata 2007-10), a głównymi czynnikami wzrostu będą wysoka wartość planowanych inwestycji (1,7 mld euro) oraz program sprzedaży mieszkań o wartości 1,4 mld euro.

W opinii UBS, dotychczasowe działania zarządu GTC oraz historia spółki są najlepszym gwarantem wykonania ambitnego planu inwestycyjnego. „Jako dodatkowe czynniki wzrostu wartości spółki zauważamy wzrost stawek czynszowych oraz spadek stóp kapitalizacji” – napisał A. Kasperek.

Analityk UBS jest także optymistą, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju całego rynku nieruchomości, na którym GTC ma tak silną pozycję. Najważniejszymi czynnikami wyznaczającymi atrakcyjność regionu są: silna gospodarka, korzystna relacja popytu do podaży oraz napływ kapitału. „Jesteśmy pozytywnie nastawieni do rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak największy potencjał dostrzegamy w Europie Południowo-Wschodniej
i Wspólnocie Niepodległych Państw” – uważa A. Kasperek.

Bank UBS jest zdania, że ocena rynku nieruchomości powinna stać się bardziej atrakcyjna po przecenie z początku roku. W jego opinii, solidne podstawy, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowią atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio