KLUCZOWE DANE ZA 2016 R.  

 • Całkowita wartość inwestycji wyniosła 255 mln euro (z czego 162 mln euro stanowi zakup budynków)
 • Zysk z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 85 mln euro (26 mln euro w 2015 r.) głównie dzięki projektom w trakcie budowy, zawiera również skromne 3% zysku z aktualizacji wartości nieruchomości generujących przychody, które odnotowały poprawę wyników operacyjnych
 • EPRA NAV wzrosła do 897 mln euro (779 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • EPRA NAV w przeliczeniu na akcję wzrosła o 20% do 8,62 zł z 7,21 zł na dzień 31 grudnia 2015 r.
 • Marża brutto z najmu wzrosła o 10% do 86 mln euro (79 mln euro w 2015 r.)
 • FFO I wzrosło o 13% do 43 mln euro (38 mln euro w 2015 r.)
 • FFO I w przeliczeniu na akcję wyniosło 0,39 zł (0,38[1] zł w 2015 r.), a stopa kapitalizacji FFO I wyniosła 5%
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 160 mln euro (44 mln euro w 2015 r.)
 • Zysk na akcję wzrósł o 183% do 0,34 euro (0,12 euro w 2015 r.)

[1] Obliczony w oparciu o 59% udział w FFO I City Gate w celu zaprezentowania wartości przypadającej GTC

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Wartość zakupów nieruchomości generujących przychody wyniosła 140 mln euro, dodatkowo wartości zakupionych gruntów pod zabudowę wyniosła 22 mln euro (całkowita wartość zakupów w 2015 r. wyniosła 53 mln euro)
 • Wartość inwestycji w nieruchomości w budowie wyniosła 93 mln euro (wobec 34 mln euro w 2015 r.)
 • Całkowita wartość portfela nieruchomości wzrosła o 23% do 624 mln euro (1.324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • Wartość portfela nieruchomości generujących przychody wzrosła o 20% do 1.261 mln euro (1.052 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • 000 m kw. powierzchni komercyjnej w budowie w pięciu projektach, z czego 83.000 m kw. zostanie ukończone w 2017 r.
 • 000 m kw. Powierzchni komercyjnej w fazie projektowania
 • 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej nowo wynajętej lub z odnowionymi umowami najmu w
  2016 r.
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 94%

GTC odnotowało bardzo solidne wyniki w 2016 r., które wraz z zakupem kilku generujących przychody nieruchomości oraz ukończonymi budynkami biurowymi znacząco wpłynęły na wzrost wartości portfela inwestycyjnego oraz przychodów. Będziemy odnotowywać dobre wyniki także w najbliższych latach. Dalsze zakupy nieruchomości oraz obecnie realizowane projekty znacząco zwiększą wartość portfela nieruchomości generujących przychody i wpłyną na znaczący wzrost przychodów z najmu. Ponad 139.000 m kw. powierzchni handlowej i biurowej w budowie oraz dodatkowe 181.000 mkw., które znajdują się w fazie planowania, jak również wysoki poziom środków własnych będą podstawą dalszego wzrostu wartości portfela.” skomentował Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

„Bardzo dobre wyniki odnotowane w 2016 r., pozwalają zarządowi na rekomendację wypłatę dywidendy z zysku uzyskanego w 2016 r. w wysokości 0,27 zł za akcję. Długofalowa wypłata dywidendy jest jednym z celów zarządu. Wysokość dywidendy będzie zależna od osiąganych wyników  naszych środków pieniężnych, planowanych inwestycji i spodziewanego wzrostu FFO I, tak byśmy mogli kontynuować naszą strategię wzrostu wartości portfela i FFO I. ” powiedział Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

„Jesteśmy przekonani, że w nadchodzących latach będziemy mogli zaoferować dwucyfrowy wzrost zarówno dywidendy jak i wartości naszego portfolio realizując przyjęta strategię całkowitego zwrotu z inwestycjidodał Thomas Kurzmann.

2016_Q4_Wyniki_Informacja prasowa

2016_Q4_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio