KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2017 R.

 • Zysk z wyceny nieruchomości wyniósł 24 mln euro głównie dzięki projektom w trakcie realizacji i aktywom na sprzedaż
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 32 mln euro (16 mln euro w I kw. 2016 r.)
 • Zysk na akcję wzrósł o 96% do 0,07 euro (0,04 euro w I kw. 2016 r.)
 • EPRA NAV wzrosła do 933 mln euro (897 mln euro na dzień 31 grudnia 2016 r.)
 • EPRA NAV na akcję wzrósł o 4% do 2,03 euro na dzień 31 marca 2017 r. z 1,95 euro na dzień 31 grudnia 2016 r.
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 6% do 22 mln euro w I kw. 2017 r. (21 mln euro w I kw. 2016 r.)
 • FFO I wzrosło o 18% do 12 mln euro (10 mln euro w I kw. 2016 r.)
 • FFO I/akcję wyniósł 0,026 euro (0,022 euro w I kw. 2016 r.)

PORTFEL NIERUCHOMOŚCI

 • Ukończenie III fazy FortyOne (Belgrad) oferującej 10.700 m kw. i GAV wynoszącym 23 mln euro
 • GAV portfela generującego przychody wzrosło do 1.290 mln (2% wzrostu)
 • 000 m kw. GLA w budowie w 5 projektach, z czego ponad 72.000 m kw. do oddania już w 2017 r.
 • 000 m kw. GLA w fazie planowania
 • 000 m kw powierzchni biurowej i handlowej wynajętej i z przedłużonymi umowami
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 93% (94% z dniem 31 grudnia 2016 r.), na który wpływ miało ukończenie FortyOne III i przygotowanie powiększonej powierzchni dla niektórych najemców
 • Plany rozwoju uwzględniające zakup generujących przychody aktywów i gruntów deweloperskich o wartości ok. 200 mln euro na różnych etapach negocjacji

GTC odnotowało bardzo dobre wyniki na akcję, które już potwierdzają znaczny wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Wysokiej jakości aktywa o utrzymujących się wysokich wskaźnikach wynajmu generują stały przychód, który w połączeniu z planami rozwoju i korzystnymi możliwościami zakupów przynoszą solidny zwrot całkowity. Obecnie ponad 154.000 m kw., obejmujących takie wspaniałe projekty jak Galeria Północna, White House czy Ada Mall, znajduje się w budowie, a ponad 156.000 m kw. jest na etapie planowania, co dodatkowo odblokuje znaczną wartość portfela” – skomentował Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

Wyniki za I kw. odzwierciedlają tempo obecnego rozwoju i aktywności inwestycyjnej. To potwierdza przyjętą strategię całkowitego zwrotu z inwestycji oraz nasz cel, by w nadchodzących latach zaoferować dwucyfrowy wzrost dywidendy oraz wzrost wartości portfolio” – powiedział Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

“Wraz ze sprzedażą obiektów Galleria Burgas i Galleria Stara Zagora, w pełni skupiamy się na naszym portfolio w Polsce i stolicach w regionie CEE i SEE. Planujemy zainwestowanie wpływów z tej sprzedaży w rozwijający się rynek biurowy w Sofii” – dodał Thomas Kurzmann.

2017_Q1_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio