KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2018

 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 23% do 27 mln euro
  (22 mln euro w I kw. 2017 r.).
 • Wskaźnik FFO I wzrósł o 27% do 15 mln euro (12 mln euro
  w I kw. 2017 r.), a FFO I na akcję wyniosło 0,03 euro.
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 30 mln euro (33 mln euro w I kw. 2017 r.), a zysk na akcję wyniósł 0,05 euro.
 • Przychody z wynajmu wzrosły o 3% do 114 mln euro w skali rocznej (110 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.).
 • EPRA NAV wzrosła o 3% do 1.101 mln euro (1.073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.).
 • EPRA NAV na akcję wzrosła o 3% do 2,34 euro (2,28 euro
  na dzień 31 grudnia 2017 r.).
 • Średnie oprocentowanie spadło do 2,7% w skali roku z 2,8% na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 4,3x.
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% (42% na dzień 31 grudnia 2017 r.).

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Ukończenie dwóch budynków w inwestycji Green Heart (rewitalizacja dawnego GTC Square).
 • Zakup Mall of Sofia i Sofia Tower.
 • Bardzo dobre wyniki zarządzania posiadanymi aktywami:
  • wskaźnik wynajęcia na poziomie 93% (94% na dzień 31 grudnia 2017 r.).
  • 34 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej wynajętej i z przedłużonymi umowami najmu w I kw. 2018 r.

W pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Marża brutto z najmu wzrosła o 23%, a FFO o 27%”powiedział Thomas Kurzmann, Prezes GTC. „Najważniejszym osiągnięciem było jednak zapewnienie rozwoju spółki w przyszłości i wykorzystanie szans na rozwijającym się rynku w Bułgarii poprzez zakup inwestycji Mall of Sofia, której wartość będzie rosła, dzięki szybko zwiększającej się sile nabywczej klientów. Przejęcie inwestycji to kolejny krok, mający zapewnić planowany wzrost NAV w średnim i długim okresie.”

„W tym kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre warunki refinansowania, co pomogło nam obniżyć średnie oprocentowanie w naszym portfolio do poziomu 2,7%. Dzięki umiarkowanemu poziomowi finansowania długiem oraz korzystnej wysokości salda środków pieniężnych, wzmocniliśmy naszą działalność deweloperską i stworzyliśmy warunki do dalszych generujących przychody zakupów. Przejęcie Mall of Sofia zapewniło nam 7,55 mln euro przychodu z najmu przy inwestycji w wysokości mniej niż 30 mln euro, co oznacza zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie 19%. Dzięki temu wzrośnie rentowność działalności GTC poprzez wzrost zysku EBIT, przy wykorzystaniu lokalnej platformy zarządzania. Wzrośnie również FFO, co pozwoli zwiększyć dywidendę i zapewni kapitał na dalszy rozwój” dodał Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

2018_Q1_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

2018_Q1_GTC_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio