Yovav Carmi ustępuje z Zarządu GTC

GTC poinformowało, że Prezes Zarządu Spółki Yovav Carmi podjął decyzję o ustąpieniu z obecnego stanowiska za porozumieniem stron. Był związany z firmą przez ponad 20 lat, pełniąc różne funkcje, w tym również członka Zarządu.

Yovav Carmi sprawował funkcję Prezesa Zarządu GTC od września 2020 r. Pod jego kierownictwem Spółka umocniła pozycję lidera branży nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz  opracowała i wdrożyła dokument „Green Bonds Framework”, określający wytyczne emisji zielonych obligacji. W tym czasie firma została również oceniona przez trzy renomowane agencje ratingowe: Fitch Ratings (“Fitch”) przyznał Spółce rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, Moody’s Investors Service rating Ba1 z perspektywą pozytywną, a Scope Ratings rating BBB- z perspektywą stabilną. Następstwem tych działań były udane emisje zielonych obligacji, w tym debiut euroobligacji o wartości 500 mln euro. Konsekwencja w podejmowanych działaniach, zaangażowanie w rozwój przyjazny środowisku oraz pogłębianie zaufania inwestorów zaowocowały trzema emisjami obligacji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły na zmianę strategii finansowania w stronę finansowania długiem niezabezpieczonym.

W trakcie kadencji Yovava jako Prezesa Zarządu, GTC włożyło wiele wysiłku w optymalizację portfolio nieruchomości, skupiając się na inwestycjach o zrównoważonym charakterze na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie pozbywając się wieloletnich aktywów. Rok 2021 upłynął pod znakiem przełomowej transakcji sprzedaży portfela biurowego w Belgradzie, obejmującego takie nieruchomości jak Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue i GTC House (łącznie 122 175 mkw. GLA). Wyceniona powyżej wartości księgowej na 267,6 mln euro, transakcja stała się jedną z największych tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma dokonała też znaczących zakupów na Węgrzech, inwestując prawie 310 mln euro w świetnie prosperujące aktywa. Ponadto, ukończono szereg projektów w Zagrzebiu i Sofii, a także rozpoczęto nowe inwestycje w centrum Sofii i Belgradu. Pod kierownictwem Yovava Carmi, GTC opublikowało swój pierwszy w historii raport ESG, który podkreśla podejście firmy do zrównoważonego rozwoju i podsumowuje 25 lat działalności Grupy na sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Do najważniejszych wydarzeń obfitującego w sukcesy 2021 r. można zaliczyć grudniową emisję akcji. W ciągu dwóch dni wielu polskich i międzynarodowych inwestorów złożyło deklaracje popytu, znacznie nadsubskrybując ofertę podstawową, która obejmowała 55 000 000 nowych akcji. W związku z silnym popytem, Spółka zdecydowała się zwiększyć wielkość oferty o ponad 60% i ostatecznie przydzielić 88 700 000 akcji po cenie 6,40 zł za akcję. W sumie pozyskano ok. 123 mln euro, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy oraz sfinansowanie jej rozwoju.

„Chciałbym podziękować Yovavovi Carmi za ponad 20 intensywnych lat, które poświęcił naszej firmie. GTC jako deweloper, zarządca nieruchomości, inwestor i pracodawca stało się uznanym liderem, który zapisał się w historii rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Yovav przeprowadził firmę przez najważniejsze dla niej etapy: od przekształcenia Globe Trade Centre w dewelopera kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju, który stosuje najlepsze paktyki ESG, po wzmocnienie wizerunku Spółki w oczach inwestorów i najemców. Będziemy nieustannie rozwijać naszą strategię opartą na silnych relacjach z kluczowymi interesariuszami oraz promować podejście skoncentrowane na najemcy, pamiętając przy tym o aspektach środowiskowych. Wysiłek i poświęcenie Yovava będą z pewnością napędzać rozwój GTC przez kolejne lata. Życzę mu wielu sukcesów oraz pomyślności” – powiedział Zoltan Fekete, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

 „Jestem wdzięczny za tę ekscytującą, obfitującą w sukcesy podróż z GTC, która trwała 20 lat. Żadne słowa nie są w stanie opisać dumy, jaką czuję. Mam świadomość ogromnego wysiłku całego naszego zespołu, dzięki któremu osiągnięcia ubiegłych lat były możliwe. Jestem przekonany, że tylko z prawdziwie zaangażowanymi profesjonalistami rynku nieruchomości, którzy stanowią obecnie trzon firmy, GTC będzie dalej kierować się przyjętymi wartościami we wszystkich podejmowanych działaniach – od rozwoju portfolio, przez raportowanie ESG, aż po dbałość o najemców i najbliższe społeczności. Życzę Grupie dalszego rozwoju, tak aby mogła nieustannie zaskakiwać interesariuszy nowymi, wspaniałymi wynikami” – skomentował Yovav Carmi.

Od 2001 r. do momentu objęcia funkcji członka Zarządu GTC SA. w latach 2011-2015, Yovav Carmi pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz Członka Zarządu w wielu zagranicznych spółkach zależnych od Grupy GTC. W latach 2015-2020 sprawował stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w 2020 r. został mianowany CEO oraz Prezesem Zarządu GTC SA.

Rumuński oddział GTC otrzymuje certyfikat LEED Gold dla biurowca Cascade Office Building

GTC, jeden z wiodących deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał certyfikat LEED Gold dla biurowca Cascade znajdującego się w centralnej dzielnicy biznesowej Bukaresztu (CBD), w pobliżu placu Victoriei. Obecnie wszystkie rumuńskie inwestycje biurowe GTC są wyróżnione na poziomie Gold w ramach różnych systemów certyfikacji ekologicznych, przyznawanych w latach 2019-2021. Od 2021 roku, wszystkie budynki GTC w Rumunii będą korzystać z odnawialnych źródeł energii, na mocy zobowiązania firmy do zapewnienia czystej energii we wszystkich posiadanych obiektach.

Cascade Office Building to jeden z flagowych projektów biurowych w Bukareszcie. Znajduje się w samym centrum miasta, przy Strada Buzești 62-64, 7 minut spacerem od Placu Victoriei i 20 minut jazdy od międzynarodowego lotniska Henri Coandă. Budynek o powierzchni 4 210 m kw został ukończony w 2005 roku. Zawiera nowoczesne elementy energooszczędne, takie jak inteligentne oświetlenie, klimatyzację, a także systemy zarządzania temperaturą i kontrolą dostępu oraz monitoring CCTV. Proces certyfikacji trwał 7 miesięcy i opierał się na ocenie siedmiu kryteriów potwierdzających doskonałe warunki eksploatacji i utrzymania budynku (LEED O+M). Są to: zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko, zrównoważony teren, efektywna gospodarka wodna, użyteczne materiały i zasoby naturalne, jakość środowiska wewnętrznego, innowacyjność i priorytety regionalne, a także lokalizacja i transport.

Do portfolio nieruchomości biurowych GTC, które znajdują się w Rumunii należą: City Gate (City Gate North Tower i City Gate South Tower), Cascade Office Building, Premium Plaza oraz Premium Point. W ciągu ostatnich trzech lat wszystkie te nieruchomości otrzymały certyfikat Gold lub zostały ponownie certyfikowane: City Gate South Tower awansował z poziomu LEED Silver na Gold, biurowiec City Gate North Tower uzyskał recertyfikację LEED Gold, a inwestycje Premium Point i Premium Plaza zostały recertyfikowane w systemie DGNB na poziomie Gold.

 „Przystanie certyfikatu LEED Gold dla biurowca Cascade jest ważnym osiągnięciem w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, którą przedstawiliśmy w ostatnim raporcie ESG. Zobowiązaniem GTC jest budowanie lub nabywanie wyłącznie ekologicznych budynków o wysokiej energooszczędności, będącymi nieruchomościami przyjaznymi dla środowiska i zapewniającymi najlepsze warunki pracy. Znajdujemy się obecnie w skomplikowanej sytuacji, spowodowanej m.in. pandemią COVID-19. Uważam, że możemy pokonać wszystkie wyzwania, dostosowując działalność naszej firmy do nowego, hybrydowego sposobu pracy, a także unowocześniając posiadane budynki, aby były bardziej przyjazne środowisku. Dzięki pracy naszego zespołu, każdy metr kwadratowy inwestycji GTC w Rumunii jest certyfikowany na poziomie Gold, co jest ogromnym osiągnięciem” – skomentował Ziv Gigi, Managing Director GTC w Rumunii.

GTC S.A. pozyskuje 123 mln euro poprzez emisję nowych akcji

Na skutek decyzji akcjonariuszy dotyczącej podniesienia kapitału Spółki, podjętej w czerwcu 2021, GTC zaoferowała 55 milionów akcji na okaziciela serii O. Ostatecznie, w wyniku silnego popytu, Spółka sprzedała aż 88,7 mln akcji po cenie 6,40 zł za akcję, pozyskując nowy kapitał w wysokości około 123 mln euro.

Transakcja odbyła się w formule przyspieszonego budowania księgi popytu, które rozpoczęło się we wtorek, 14 grudnia a zakończyło w czwartek, 16 grudnia. W ciągu tych dwóch dni, liczni polscy i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali swój popyt na akcje, znacznie przekraczając podstawową emisję obejmującą 55 mln nowych akcji. Na skutek wysokiego popytu, Spółka podjęła decyzję o powiększeniu oferty o ponad 60% i ostatecznie sprzedała 88,7 mln akcji po cenie 6,40 zł za akcję, pozyskując około 123 mln euro, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy i finansowanie dalszego wzrostu.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni mogąc przeprowadzić tak udaną transakcję w końcu roku, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych obecnych, jak również nowych, inwestorów, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć wielkość transakcji i ograniczyć poziom dyskonta wobec ceny rynkowej. Ten wynik stanowi miarę dużego popytu na akcje GTC i potwierdzenie słuszności naszej strategii i mocnej pozycji na rynku.” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Wpływy z tego bardzo udanego podniesienia kapitału, wraz ze środkami ze sprzedaży portfela w Serbii, pozwolą nam na wzmocnienie naszej struktury kapitałowej, obniżenie wskaźnika LTV ale również sfinansowanie przyszłego wzrostu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tego procesu. Chciałbym pogratulować całemu zespołowi pracującemu nad transakcją i podziękować im za włożony wysiłek.” – dodał Ariel Ferstman, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC.

„Pomimo trudnej sytuacji rynkowej na koniec roku, zarówno polscy jak i międzynarodowi inwestorzy wyrazili duże zainteresowanie co pozwoliło GTC na powiększenie wartości transakcji o ponad 60% i wycenienie transakcję przy bardzo ograniczonym dyskoncie 6,6% do 10 dniowego VWAP. Jesteśmy dumni mogąc być częścią tak wielkiego sukcesu.” – dodał Mateusz Kacprzak, Szef Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Polska.

Santander, Erste Group I WOOD & Company pełniły łącznie role Globalnych Koordynatorów Emisji i Prowadzących Księgę Popytu wspomagając Spółkę przy tej transakcji.

GTC z nowymi członkami Zarządu

Do Zarządu GTC dołączyli nowi członkowie. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pedję Petronijevica na stanowisko dyrektora ds. rozwoju, a Jánosa Gárdai na dyrektora operacyjnego.

Nowo powołany dyrektor ds. rozwoju i członek zarządu GTC, Pedja Petronijevic, dołączył do Grupy w 2008 roku jako dyrektor techniczny na Serbię. Od 2012 roku pełni funkcje dyrektora zarządzającego GTC Serbia i z sukcesem nadzoruje rozwój portfela nieruchomości Spółki w tym kraju. W trakcie jego kierownictwa, GTC wybudowało 10 obiektów biurowych w Belgradzie, w tym parki biurowe FortyOne i Green Heart, a także Ada Mall, nowoczesne centrum handlowe położone w samym sercu Belgradu. Pedja Petronijevic ma na swoim koncie również nagrodę „Najlepszego lidera roku 2017” w CIJ Awards Serbia & SEE. Przed rozpoczęciem pracy w GTC Pedja nadzorował działalnością Mercury Engineering w Serbii. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier projektu w jednej z największych inwestycji w Gaborone w Botswanie. Petronijevic posiada tytuł magistra inżyniera mechanika uzyskany na Uniwersytecie w Belgradzie.

János Gárdai, nowy dyrektor operacyjny i członek zarządu GTC, rozpoczął swoją karierę w 1996 roku jako analityk finansowy w Autóvill Rt. W latach 1997-1999 pracował jako kontroler finansowy i kierownik ds. sprawozdawczości w ERECO Rt. Następnie Gárdai dołączył do White Star Real Estate (AIG/Lincoln), gdzie przez ostatnie 22 lata był zaangażowany we wszystkie aspekty działalności w branży nieruchomości na różnych stanowiskach, począwszy od dyrektora finansowego, poprzez dyrektora ds. rozwoju, dyrektora zarządzającego, aż po partnera krajowego. Zarządzał i nadzorował działalność węgierskiego biura. Był zaangażowany w budowę obiektów, zarządzanie nieruchomościami i aktywami, a także w procesy zakupowe i poszukiwanie nowych możliwości biznesowych. Przez lata zarządzał inwestycjami o łącznej wartości 400 mln euro. Gárdai ukończył studia na kierunku rachunkowości korporacyjnej w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości.

Z radością witam dwóch nowych znakomitych członków Zarządu GTC: Pedję Petronijevica, który obejmuje stanowisko dyrektora ds. rozwoju i Jánosa Gárdai – nowego dyrektora operacyjnego. Pedja będzie wspierał dalszy rozwój naszej firmy, a János nadzorował działalność operacyjną. Nominacje wynikają z ich bogatego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych i ogromnej wiedzy rynkowej. Jestem przekonany, że mając ich w Zarządzie GTC umocni swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i osiągnie kolejne sukcesy – powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Zmodernizowany biurowiec Globis Poznań z nowym najemcą

Firma NOTUS Finanse SA wynajmie 430 m kw. w niedawno zmodernizowanym biurowcu Globis Poznań. Umowę zawarto tuż po zakończeniu kompleksowego remontu obiektu, obejmującego m.in. modernizację lobby i optymalizację systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania HVAC.

NOTUS Finanse, lider rynku pośrednictwa finansowego w Polsce, wybrał swoją nową siedzibę na kolejne 5 lat. Najemca zajmie 430 m kw. powierzchni biurowej klasy A na czwartym piętrze zmodernizowanego budynku Globis Poznań należącego do GTC. Łącznie biurowiec oferuje 13 500 m kw. powierzchni klasy premium, a dzięki swojej doskonałej lokalizacji w sąsiedztwie Targów Poznańskich i Starego Miasta zapewnia najemcom szybki dostęp do Dworca Głównego, licznych linii tramwajowych i autobusowych oraz dogodne połączenie z Międzynarodowym Portem Lotniczym Poznań-Ławica. Budynek jest certyfikowany w systemie BREEAM In-Use na poziomie Excellent, spełniając najbardziej wyśrubowane kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia osób korzystających z pomieszczeń. Przy podpisaniu umowy doradzała firma Brookfield Partners.

„Cieszymy się, mogąc powitać NOTUS Finanse SA w gronie naszych najemców. Fakt, że dołączyła do niego kolejna renomowana firma potwierdza, że działania GTC w zakresie rewitalizacji powierzchni biurowych przekładają się na zaufanie naszych partnerów. Modernizując nasze starsze nieruchomości, działamy dwutorowo. Z jednej strony skupiamy się na zmniejszeniu wpływu budynków na środowisko, realizując strategię zrównoważonego rozwoju: w przypadku Globis Poznań procesowi optymalizacji została poddana instalacja HVAC. Z drugiej strony, planując rewitalizację tego budynku, myśleliśmy o komforcie pracowników i partnerów biznesowych naszych najemców, do których dołącza NOTUS Finanse. Pragnę również podziękować firmie Brookfield Partners za wsparcie w procesie negocjacji umowy” – powiedział Grzegorz Strutyński, country manager GTC w Polsce.

GTC zakończyło niedawno kompleksową rewitalizację Globis Poznań, dążąc do zapewnienia najlepszej oferty usług dla najemców. Dzięki nowym proekologicznym rozwiązaniom najemcy biurowca mogą cieszyć się lepszą jakością powietrza i większym komfortem w korzystaniu z powierzchni biurowej. Co więcej, modernizacja systemów wentylacyjnych oraz zmniejszenie zużycia wody, ciepła i energii elektrycznej wpłyną na wyższą ocenę budynku pod kątem zrównoważonego rozwoju. Globis Poznań zyskał nowy wygląd, z nowoczesną recepcją zaprojektowaną zgodnie z najnowszymi trendami architektonicznymi. Za budowę i wykończenie obiektu odpowiadali eksperci z firmy Tétris Fit-out. Przy wejściu do budynku pojawiły się nowe stojaki na rowery, zielona strefa relaksu, poszerzono też ofertę udogodnień dla najemców. Ponadto, w grudniu 2021 r. wprowadzono nowe rozwiązanie technologiczne skierowane do najemców Globis Poznań, aplikację „Welcome GTC” służącą m.in. do zarządzania społecznością biurową oraz korzystania z oferty handlowo-usługowej.

„Kompleksowy lifting recepcji oraz korytarzy wymagał zaawansowanych, wieloetapowych prac. Na uwagę zasługują oryginalne, efektowe detale wykończeniowe: drewniane elementy wykonane z thermo jesionu na ścianach, suficie i ladzie recepcyjnej, a także powstający w skomplikowanym, wieloetapowym procesie mikrocement na posadzkach. Wnętrze recepcji ożywiają kolorowe meble oraz miękka wykładzina” – dodał Paweł Pikus, dyrektor kontraktu w Tétris.

Z przyjemnością informujemy o naszej nowej siedzibie w Globis Poznań. Ta wyjątkowa nieruchomość zaskoczyła nas bogactwem udogodnień, jakie zostały niedawno wprowadzone. Wierzymy, że połączenie eksperckiego doradztwa finansowego, które na co dzień dostarczamy naszym klientom, z zarządzaniem nieruchomościami na najwyższym poziomie przez GTC, zaowocuje długoterminową i satysfakcjonującą współpracą” – powiedział Paweł Sobieski, dyrektor regionalny NOTUS Finanse.

NOTUS Finanse to jedna z największych i najlepiej ocenianych firm pośrednictwa finansowego na polskim rynku. Dzięki licznym oddziałom na terenie całego kraju, a także grupie ponad 1500 doświadczonych doradców finansowych, firma pomogła już ponad 400 000 klientom.

Welcome GTC: nowa aplikacja budynkowa stworzona dla lepszego komfortu najemców

Globe Trade Centre uruchomiło nową aplikację budynkową „Welcome GTC”. Jej celem jest ułatwienie bezpiecznego i komfortowego korzystania z udogodnień dostępnych w miejscu pracy. Z aplikacji mogą już korzystać pracownicy kilku najbardziej rozpoznawalnych biurowców GTC w Polsce warszawskiego Aeropark Business Centre, Globis Poznań i University Business Park w Łodzi. Docelowo, GTC planuje udostępnić aplikację „Welcome GTC” we wszystkich swoich nieruchomościach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Aplikacja „Welcome GTC” została stworzona przez programistów Space OS. Przekształca zwykłe biuro w dynamiczne środowisko pracy, ułatwiając zaspokojenie zmieniających się potrzeb najemców i zwiększając bezpieczeństwo korzystania z przestrzeni biurowej. Dzięki niej użytkownicy wybranych biur GTC mogą rezerwować sale konferencyjne, zdobywać najświeższe informacje dotyczące oferty gastronomicznej lub handlowej w okolicy budynku, zamawiać posiłki na wynos z lokalnych restauracji lub – w razie potrzeby – zgłaszać problemy techniczne. Obecnie, rozwiązanie „Welcome GTC” jest dostępne dla pracowników trzech budynków biurowych w Polsce: warszawskiego Aeropark Business Centre, Globis Poznań i University Business Park w Łodzi. Firma planuje rozszerzyć dostępność aplikacji na wszystkie swoje nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od początku pandemii jeszcze mocniej skupiamy się na wzmacnianiu relacji z najemcami, stawiając na pierwszym miejscu ich bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i komfort, a także starając się jak najlepiej odpowiadać na ich zmieniające się potrzeby. Uruchomienie aplikacji „Welcome GTC” to kolejny krok w realizacji tych założeń, zachęcający do korzystania z szerokiej oferty udogodnień w naszych budynkach. Wprowadzenie tego innowacyjnego, łatwego w użyciu rozwiązania to tylko jeden z elementów naszej długofalowej strategii budowania społeczności. Chcemy, aby nasi najemcy, jak również ich pracownicy, partnerzy biznesowi i goście, czuli się w biurowcach GTC jak w domu. Dlatego też wybraliśmy zapraszające „Welcome GTC” jako nazwę aplikacji– skomentowała Karolina Kucharczyk, Regional Property Management Director GTC w Polsce.

GTC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najemcom jak najlepsze doświadczenia w korzystaniu z środowiska biurowego. Uruchomienie aplikacji „Welcome GTC” jest kolejnym etapem w realizacji tej wizji. Firma planuje systematycznie rozwijać kolejne elementy aplikacji oraz integrować ją z ofertą usług dla najemców.

Wzrost napędzany zakupem nieruchomości

KLUCZOWE DANE ZA 9 MIESIĘCY 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 93 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (91 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.)
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 83 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (82 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.)
 • FFO wyniosło 52 mln euro[1] w okresie 9 m-cy 2021 r. (54 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,11 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.149 mln euro na dzień 30 września 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,37 euro (10,96 zł)
 • Zakup nieruchomości generujących dochód i działek inwestycyjnych w wysokości 339 mln euro

Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% na 30 września 2021 r. (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

PRZEJŚCIE Z DŁUGU ZABEZPIECZONEGO NA GŁÓWNIE FINANSOWANIE NIEZABEZPIECZONE

 • Zakończono spłatę kredytów z emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro (spłata 9 kredytów na łącznie 452 mln euro)
 • Udział długu niezabezpieczonego to 50%, a nieruchomości nieobciążonych – 45% (9% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,14%[2] (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Wyróżnienie działań w obszarze ESG:
  • Otrzymaliśmy nagrodę EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Silver Award
  • Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju – nasz raport ESG otrzymał wyróżnienie za najlepszy debiut

„Dzięki nieruchomościom nabytym w 2021 r. mogliśmy rozpoznać ok. 7 mln euro dodatkowej marży brutto, co z nadwyżką skompensowało negatywny wpływ COVID-19 i sprzedaż biurowca Spiral. Wyniki po trzech kwartałach 2021 r. wykazują tendencję wzrostową, a wszystkie główne parametry są powyżej wartości z 2020 r. Mimo iż aktywność w zakresie wynajmu nie dorównuje wynikom sprzed pandemii COVID-19, udało nam się utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%. Obserwujemy ekspansję najemców powierzchni handlowych na wszystkich naszych rynkach i we wszystkich centrach handlowych. Zwłaszcza galerie handlowe w Polsce i Serbii odnotowują coraz lepsze wyniki po lockdownach, a ich obroty są wyższe nawet w porównaniu z 2019 rokiem. Najemcy powierzchni biurowych zazwyczaj pozostają w zajmowanych obiektach i nie szukają nowych, co działa na naszą korzyść. Przed nami jeszcze w tym roku planowane podwyższenie kapitału. Zidentyfikowaliśmy aktywa generujące dochód, w które chcemy inwestować. Chcielibyśmy alokować nowe środki napływające do Spółki, aby dalej rozwijać biznes” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Zakończyliśmy spłatę kredytów wykorzystując zielone euroobligacje, które wyemitowaliśmy w czerwcu 2021 r. Refinansowaliśmy 9 pożyczek na łączną kwotę 452 mln euro. Jak ogłaszaliśmy na początku tego roku, naszym celem jest finansowanie głównie niezabezpieczonym długiem i aby móc osiągnąć ten cel, ponownie skorzystamy z rynku obligacji najpóźniej na początku 2022 r.” – skomentował Ariel Ferstman, Dyrektor Finansowy i członek Zarządu GTC.[1] Obliczenie FFO za okres 9 m-cy 2021 roku uwzględnia narosłe odsetki z tytułu obligacji (5,3 mln euro).

[2] Nie obejmuje kredytów na aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Nowy Country Manager w GTC na Węgrzech

Ede Gulyás awansował na stanowisko Country Managera GTC na Węgrzech. Po rezygnacji Roberta Snowa, dotychczasowego członka zarządu i Country Managera oddziału węgierskiego, Ede przejmie kompleksową odpowiedzialność za rozwój GTC na lokalnym rynku.

Nowy Country Manager GTC na Węgrzech, Ede Gulyás ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości. Przez dekadę pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i inwestycyjnych, posiadających budynki biurowe i handlowe klasy A. Przed dołączeniem do GTC, Ede Gulyás, jako dyrektor zarządzający, kierował CA Immo Hungary Kft., gdzie nadzorował fuzję firmy z Europolis. Wcześniej nadzorował portfel nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości ponad 500 milionów euro. W skład portfolio wchodziło ponad 10 budynków biurowych klasy A, a także nieruchomości handlowe i przemysłowe, wynajmowane przez 200 najemców. W trakcie swojej kariery Ede rozwinął umiejętności i zdobył wiedzę w zakresie zarządzania nowoczesnymi nieruchomościami, z uwzględnieniem zarządzania aktywami, transakcjami oraz rozbudowanym portfolio budynków komercyjnych.

Na swoim nowym stanowisku Ede Gulyás zastąpi Roberta Snowa, historycznego lidera w GTC, który pracował w firmie od początku jej istnienia.

„Chciałem podziękować Robertowi za ponad 20 lat owocnej pracy w naszej firmie. To w dużej mierze dzięki niemu GTC stało się uznanym deweloperem, inwestorem i pracodawcą na rynku. Życzę Robertowi wielu spokojnych lat na emeryturze spędzonych z najbliższymi. Nominacja Ede’a na Country Managera jest wyrazem uznania dla jego imponujących umiejętności zarządzania i szerokiej wiedzy branżowej. Jestem przekonany, że dzięki dogłębnej znajomości lokalnego rynku i portfela GTC, Ede wzmocni naszą działalność na Węgrzech. – powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Niezmiernie cieszę się, że będę mógł kierować oddziałem i planuję, aby za mojej kadencji firma osiągnęła nowe kamienie milowe na rynku lokalnym. Z chęcią wykorzystam naszą lokalną strategię zarządzania inwestycjami w nieruchomości, która polega na koncentrowaniu się na poprawie obłożenia i dochodów z najmu, jak również wdrażaniu rozwiązań zorientowanych na najemców i środowisko” – skomentował Ede Gulyás, Country Manager GTC Węgry.

Ede posiada tytuły magistra w zakresie biznesu i ekonomii menedżerskiej oraz Business English, zdobyte na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie oraz Uniwersytecie w Debreczynie. Oprócz ojczystego języka węgierskiego posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

Nowi dyrektorzy w GTC w Polsce

Polski oddział GTC sukcesywnie rozbudowuje kadrę ekspercką i wzmacnia dział rozwoju biznesu. Do firmy dołączył właśnie Maciej K. Król jako dyrektor handlowy, a Yacine Diallo objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Ich dogłębna znajomość rynków nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej pomoże wzmocnić wyniki rynkowe Spółki, a także realizować strategię rozwoju biznesu zgodnie z najlepszymi praktykami ESG w branży.

Maciej K. Król jest ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości, IT, marketingu korporacyjnego, optymalizacji procesów biznesowych oraz restrukturyzacji. W trakcie swojej kariery, Maciej K. Król był partnerem i dyrektorem zarządzającym w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej GVA Worldwide, a także członkiem zarządu dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości. Odpowiadał tam za restrukturyzację portfela i finansowanie. Przed dołączeniem do GTC pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Business Link, będącego częścią Grupy Skanska. Ponadto, jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Urban Land Insitute. Jako dyrektor handlowy w polskim oddziale GTC, Maciej K. Król będzie odpowiedzialny za koordynację i wdrażanie strategii biznesowej, rozwój produktów i standaryzację usług, a także wspieranie zespołów leasingu, zarządzania aktywami oraz projektami.

Yacine Diallo jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i członkiem polskiej Izby Architektów. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora działu rozwoju w HB Reavis Polska, a także dyrektora działu technicznego w polskim oddziale Globalworth. W ciągu 20 lat pracy na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, Yacine z powodzeniem prowadził różnorodne projekty z zakresu nieruchomości komercyjnych. Będąc z wykształcenia architektem, współtworzył prestiżowe projekty mieszkaniowe i komercyjne w Londynie oraz Warszawie. W roli dyrektora ds. rozwoju GTC będzie odpowiadał za zarządzanie wyceną oraz audytami technicznymi (due diligence) w zakresie nabywania gruntów i aktywów, jak również za działania deweloperskie i budowlane dla portfolio GTC w Polsce.  

“Z radością witam dwóch ekspertów z imponującym doświadczeniem, którzy pokierują działami handlowym i rozwoju w polskim oddziale GTC. Wierzę, że dzięki Maciejowi K. i Yacine rozwiniemy portfolio, wzmacniając naszą działalność zgodnie z praktykami ESG. Oboje wnoszą rozległą wiedzę branżową i różnorodne doświadczenia w zakresie rozwoju portfela i sprzedaży. Jestem przekonany, że przełoży się to na doskonałe wyniki biznesowe, rozwój naszego udziału na polskim rynku oraz nową jakość nieruchomości GTC, z naciskiem na zrównoważony rozwój i zadowolenie najemców” – komentuje Grzegorz Strutyński, country manager w GTC Polska.

GTC przywiązuje szczególną uwagę do rozwoju zrównoważonych i nowoczesnych budynków w Polsce. To podejście idzie w parze z rozwojem biznesu, ponieważ zarówno najemcy, jak i inwestorzy oczekują nieruchomości, które będą przyjazne dla środowiska. Dbałość o dobro najemcy i dostosowanie budynków do najwyższych standardów ESG przejawia się na wszystkich etapach rozwoju nieruchomości GTC – od wyboru lokalizacji pod nową inwestycję, poprzez projektowanie i budowę, aż po zarządzanie aktywami czy tworzenie oferty usługowej dla gotowego budynku. Firma zdobyła renomę w Europie Środkowo‑Wschodniej dzięki wysokiej jakości budynkom z ponadczasową architekturą i nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi, a także przez doskonałą ofertę dla najemców. Z nowymi ekspertami na pokładzie, firma planuje kontynuować strategię opartą na ESG, jednocześnie przenosząc rozwój biznesu na wyższy poziom efektywności.

Od 2021 roku wszystkie biura GTC w Polsce są zasilane zieloną energią i posiadają certyfikaty środowiskowe, potwierdzające ich ekologiczną doskonałość. Więcej informacji na temat zrównoważonego budownictwa i rozwoju GTC można znaleźć w raporcie ESG Grupy 2020 na stronie www.esg.gtc.com.pl/.

Yacine Diallo, dyrektor ds. rozwoju GTC w Polsce
Maciej K. Król, dyrektor handlowy GTC w Polsce

Zrównoważony rozwój górą: GTC ze srebrem w EPRA sBPR

GTC otrzymało srebrną nagrodę w EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Awards. Deweloper został wyróżniony, biorąc udział w konkursie po raz pierwszy, co potwierdza wysokie standardy praktyk raportowania ESG stosowanych przez Grupę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

GTC zadebiutowało w EPRA Sustainability Best Practices Recommendation Awards i otrzymało srebrny poziom zgodności (pomiędzy 70-85%) z rekomendacjami dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju EPRA. Firma jest jedynym deweloperem działającym w Polsce, który został wyróżniony w konkursie za najlepszy raport roczny dotyczący zrównoważonego rozwoju w swojej branży. Jury wysoko oceniło praktyki D&I, BHP, a także kompleksowe rozwiązania energo- i wodooszczędne wdrażane we wszystkich – istniejących i planowanych – budynkach GTC.

“Biorąc pod uwagę, że po raz pierwszy ubiegaliśmy się o nagrodę EPRA, jesteśmy niezwykle zadowoleni z tak wysokiej oceny zasad zrównoważonego rozwoju, którymi kierujemy się jako Grupa i jako deweloper. Nasza branża stale ewoluuje i jest wrażliwa na zmiany oraz globalne wyzwania, takie jak pandemia czy kryzys klimatyczny. Srebrna nagroda za nasze praktyki raportowania ESG to znak, że jesteśmy na dobrej drodze do przejrzystej komunikacji prośrodowiskowych rozwiązań  zorientowanych na najemców, które wdrażamy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których jesteśmy obecni. Wszystko po to, aby tworzyć przyjazne środowisku nieruchomości, które są atrakcyjne dla współtworzonych przez nas społeczności” – komentuje Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

GTC przywiązuje szczególną uwagę do rozwoju zrównoważonych budynków na 6 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dbałość o dobro najemcy i dostosowanie budynków do najwyższych standardów ESG przejawia się na wszystkich etapach rozwoju nieruchomości – od wyboru lokalizacji pod nową inwestycję, poprzez projektowanie i budowę, aż po zarządzanie aktywami i tworzenie oferty usługowej dla gotowego budynku. Firma zdobyła renomę w Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki wysokiej jakości budynkom z ponadczasową architekturą i nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi oraz doskonałą ofertą dla najemców. Deweloper stale rewitalizuje swoje obiekty i tereny zewnętrzne, sukcesywnie rozbudowując katalog udogodnień dostępnych dla najemców, takich jak np. ścieżki rowerowe.

Ekologiczną doskonałość budynków potwierdzają certyfikaty środowiskowe, które od 2021 r. posiada aż 84% budynków Grupy. Więcej informacji na temat zrównoważonego budownictwa i polityki prośrodowiskowej można znaleźć w raporcie ESG Grupy, który jest dostępny na stronie internetowej: www.esg.gtc.com.pl.