GTC ma nowego zastępcę dyrektora na Węgrzech

Z początkiem sierpnia Ede Gulyás awansował na pozycję zastępcy dyrektora węgierskiego oddziału firmy. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadał za wszystkie działania operacyjne GTC na Węgrzech. Jego bogate doświadczenie w zakresie leasingu i zarządzania aktywami, a także dogłębna wiedza o rynku nieruchomości, pomogą mu w kierowaniu rozwojem firmy na lokalnym rynku. Szczególnie, że w ciągu pierwszego półrocza GTC zainwestowało na Węgrzech 264 mln euro.

Nowo powołany dyrektor jest związany z sektorem nieruchomości od 20 lat. Przez dekadę kierował spółkami inwestycyjnymi, posiadającymi budynki biurowe i handlowe klasy A.

Przed dołączeniem do GTC, Ede Gulyás jako dyrektor zarządzający kierował CA Immo Hungary Kft., gdzie nadzorował fuzję firmy z Europolis. Wcześniej nadzorował portfel nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości ponad 500 milionów euro. W skład portfolio wchodziło ponad 10 budynków biurowych klasy A, a także nieruchomości handlowe i przemysłowe, wynajmowane przez 200 najemców.

W trakcie swojej kariery Ede rozwinął umiejętności i wiedzę w zakresie zarządzania nowoczesnymi nieruchomościami, z uwzględnieniem zarządzania aktywami, transakcjami oraz rozbudowanym portfolio budynków komercyjnych.

„Awans Ede’a Gulyása jest wyrazem uznania dla jego wybitnych umiejętności zarządzania i szerokiej wiedzy branżowej. Dzięki dogłębnej znajomości naszych nieruchomości i strategii rozwoju portfela, Ede wzmocni naszą działalność na Węgrzech i pomoże rozwijać Grupę GTC” – powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Moje doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami pomoże we wdrożeniu i dostosowaniu lokalnej strategii GTC na Węgrzech, obejmującej zarządzanie inwestycjami, ze szczególnym naciskiem na wzrost obłożenia i przychodów z najmu, a także pozyskiwanie i rozwój zrównoważonych nieruchomości przyszłości” – komentuje Ede Gulyás, zastępca dyrektora GTC Węgry.

Ede posiada tytuły magistra w zakresie biznesu i ekonomii menedżerskiej oraz Business English, zdobyte na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie oraz Uniwersytecie w Debreczynie. Oprócz ojczystego języka węgierskiego posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

GTC przywiązuje szczególną wagę do rozwijania działalności na wszystkich rynkach nieruchomości, na których jest obecne, wdrażając najlepsze praktyki ESG w zakresie rozwoju biur, relacji inwestorskich, a także budowania długoterminowych relacji z najemcami oraz poprawy jakości życia lokalnych społeczności. W 2020 roku Grupa wyemitowała zielone obligacje o wartości 110 milionów euro denominowanych w forintach węgierskich, demonstrując swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacje finansowe. Działania firmy zostały docenione ratingiem inwestycyjnym BBB- przez Scope Ratings.

W trosce o zmniejszenie wpływu środowiskowego budynków w Budapeszcie, firma dąży do uzyskania zielonych certyfikatów przez wszystkie nieruchomości w regionie. Na początku 2021 roku GTC osiągnęło ten cel w Polsce. Deweloper wzbogacił również portfolio węgierskich aktywów o dwa biurowce certyfikowane LEED: Ericsson i Siemens Evosoft Headquarters. Obecnie portfel biurowy GTC w Budapeszcie obejmuje budynki Duna Tower, Váci Greens D, Center Point I i II, GTC Metro, Forest Offices, biurowiec Váci 188 oraz centrum handlowe i biurowiec Hegyvidék. Ponadto, firma realizuje w stolicy Węgier biurowiec Pillar o powierzchni 29 000 m kw, który stanie się krajową siedzibą ExxonMobil. Jego ukończenie jest planowane na 2022 rok.

Bardzo dobre wyniki, przejście na finansowanie niezabezpieczone i inwestycje w wysokości 300 mln euro

KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 59 mln euro w I półroczu 2021 r. (59 mln euro w I półroczu 2020 r.)
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 52 mln euro w I półroczu 2021 r. (52 mln euro w I półroczu 2020 r.)
 • FFO wyniosło 31 mln euro (33 mln euro w I półroczu 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,06 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.126 mln euro na dzień 30 czerwca 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,32 euro (10,49 zł)
 • Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 246 mln euro na dzień 30 czerwca 2021 r.
 • Inwestycje w wysokości 268 mln euro w nabycie nieruchomości generujących przychody i gruntów pod przyszłą zabudowę  komercyjną
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

PRZEJŚCIE Z DŁUGU ZABEZPIECZONEGO NA GŁÓWNIE NIEZABEZPIECZONE FINANSOWANIE

 • Dwie agencje ratingowe przyznały GTC rating korporacyjny („CFR”):
  • Fitch Ratings („Fitch”) – BBB- z perspektywą stabilną
  • Moody’s Investors Service („Moody’s”) – Ba1 z perspektywą pozytywną
 • Emisja zielonych euroobligacji o wartości 500 mln euro w czerwcu 2021 r. (nadsubskrypcja 2,8x z portfelem zapisów o wartości ponad 1,4 mld euro)
 • Zrefinansowano 369,1 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych
 • 82 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych w trakcie refinansowania
 • Udział długu niezabezpieczonego na poziomie 48%
 • Udział nieruchomości nieobciążonych na poziomie 35% (9% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Średnia ważona stopa procentowa (WAIR) na historycznie niskim poziomie 2,18%¹ (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

¹ Bez uwzględnienia kredytów na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

„W pierwszym półroczu skupiliśmy się na zmianach w naszym portfolio. Podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży naszego portfela biurowców w Serbii, zabezpieczając jednak nasz przyszły rozwój w Belgradzie poprzez nabycie działki przeznaczonej pod etapową inwestycję biurową o dużej skali. Rozpoczęliśmy także nowy projekt biurowy GTC X. Ponadto zainwestowaliśmy znaczne środki w nieruchomości biurowe klasy A w Budapeszcie, zwiększając udział rynków o wyższym ratingu w naszym portfolio. Skupiliśmy się też na naszych galeriach handlowych, które po ostatnim lockdownie odnotowują świetne wyniki, a ich obroty znacznie przewyższają wartości z 2019 r., zwłaszcza w Polsce. Również w tym okresie, jako pierwszy deweloper w regionie Europy Środkowo-Wschodniej opublikowaliśmy raport ESG, będący zwieńczeniem 25 lat rozwoju GTC, opartego na wysokiej jakości ofercie, budowaniu długoterminowych relacji i transparentności działań. Był to naturalny kolejny krok dla naszej firmy – konsekwentnie realizujemy strategię korporacyjną, zakładającą dostarczanie podnoszących jakość życia rozwiązań na rynku nieruchomości i budowanie platformy biznesowej opartej na zaufaniu oraz współpracy z interesariuszami. Drugie półrocze będzie równie pracowite, ponieważ przygotowujemy się do pozyskania kapitału i przeprowadzenia kolejnych inwestycji” – skomentował Yovav Carmi, prezes Zarządu GTC.

„Pierwsze półrocze przyniosło zmiany w strukturze finansowania i przejście z indywidualnych kredytów bankowych na poszczególne inwestycje, na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Przede wszystkim otrzymaliśmy ratingi kredytowe: od agencji Moody’s Investors Services na poziomie Ba1 oraz rating inwestycyjny na poziomie BBB- od agencji Fitch Ratings. Później wykorzystaliśmy rynek euroobligacji w poszukiwaniu bardziej elastycznych instrumentów i z sukcesem wyemitowaliśmy zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro z kuponem 2,25%. Książka miała 2,8-krotną nadsubskrypcję, z portfelem zapisów przekraczającym 1,4 mld euro. Daje nam to dużo pewności i potwierdza zasadność zmiany strategii, modelu biznesowego oraz zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia w odniesieniu do naszych nieruchomości. Wierzę, że będziemy mogli wrócić na rynek jeszcze w tym roku, aby zrealizować nasz cel i zrefinansować większość pozostałego zadłużenia zabezpieczonego” – skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.

GTC wita na pokładzie firmę Theta

Kolejna renomowana firma zaufała rumuńskiemu oddziałowi GTC. Theta, lider rynku produkcji mebli na wymiar oraz doradztwa w zakresie aranżacji wnętrz wybrał City Gate na swoją nową siedzibę. Firma zajmie ponad 1 tys. m kw. przestrzeni w południowym wieżowcu kompleksu biurowego znajdującego się w stolicy Rumunii. Najemca planuje przenieść swoje główne biuro i showroom w marcu 2022 r.

Półtora roku po wybuchu pandemii COVID-19, coraz więcej firm rozważa powrót do biur, odpowiadając tym samym na potrzeby pracowników, którzy coraz są zmęczeni modelem pracy z domu. W post-pandemicznej rzeczywistości, pracownicy, poszukując spokojnego miejsca do pracy, oczekują wysokich standardów biurowych, które zapewnią im nie tylko bezpieczeństwo i komfort, ale również relaks czy możliwość pracy na świeżym powietrzu. W przypadku Theta, uznanej firmy zajmującej się projektowaniem wnętrz i produkcją mebli, były to kluczowe czynniki wyboru nowej rumuńskiej siedziby. Najemca zajmie ponad 1 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w południowym wieżowcu biurowca City Gate. Kontrakt został podpisany na okres 5-ciu lat.

To, że kolejny lider rumuńskiego rynku wybrał City Gate na swoją siedzibę, potwierdza passę sukcesów rumuńskiego oddziału Grupy GTC. Podpisana umowa najmu jest oznaką silnej pozycji, jaką cieszymy się na rynku biurowym w Bukareszcie. Z radością  witamy w naszych progach tak renomowanego najemcę, jakim jest Theta i jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie. Byliśmy mile zaskoczeni szybkim przebiegiem negocjacji oraz decyzją firmy, która wybrała doskonałą lokalizację dla swoich pracowników. Chciałbym również podziękować zespołowi zarządzającemu aktywami CEE Estate oraz rumuńskiemu oddziałowi Knight Frank za ich wsparcie w realizacji tej transakcji. Nawiązując do popularnego powiedzenia „nie ma to jak w domu”, mam nadzieję, że tak właśnie będzie czuła się Theta w City Gate, a podpisana umowa najmu zapoczątkuje długotrwałą i korzystną dla obu stron współpracę” – powiedziałZiv Gigi, dyrektor zarządzający działalnością GTC w Rumunii.

Theta należy do Intermedio General Group, która działa w sektorze produkcji mebli dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Od 2008 r., firma jest jednym z liderów rynku w Europie Wschodniej z ponad 11-letnim doświadczeniem w produkcji mebli na zamówienie oraz renowacji wysokiej klasy powierzchni. Theta oferuje najwyższej jakości rozwiązania w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz dla ponad 1500 klientów, zarówno w sektorze standardowego meblarstwa, jak i usług dostępnych na zamówienie. Firma doradzała w wyborze i dostarczała nowoczesne wnętrza o łącznej powierzchni 300 tys. m kw. dla 882 biur, 112 obiektów HoReCa oraz 504 powierzchni mieszkalnych i komercyjnych. Na wybór City Gate jako nowej siedziby decydujący wpływ miała doskonale skomunikowana z innymi częściami miasta lokalizacja, nowoczesny wystrój wnętrz oraz różnorodne możliwości relaksu i rozrywki, oferowane najemcom.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, mogąc ogłosić przeniesienie naszej siedziby i głównego salonu sprzedaży do południowego wieżowca City Gate. Wierzymy, że harmonia między charakterystycznym budynkiem biurowca, a jakością produktów i usług, które świadczymy jako Theta, wpłynie na zadowolenie naszych klientów i pracowników” – powiedział Florin Gheorghe, prezes Theta w Rumunii.

City Gate to wysokiej jakości budynek biurowy położony w północnej części Bukaresztu, z łatwym dostępem do obiektów biznesowych i rekreacyjnych, znajdujących się w pobliżu parku Herăstrău, a także dzielnic biurowych, takich jak Piața Victoriei. Nieruchomość oferuje 48 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, dostosowanej do różnorodnych potrzeb najemców. Południowa wieża została niedawno wzbogacona o zupełnie nowe lobby, oferujące najemcom i odwiedzającym City Gate najwyższej klasy wnętrza. Obiekt wyróżnia się bezpośrednim dostępem do linii autobusowej i tramwajowej, oferuje również ok. 1 tys. miejsc parkingowych. Znajdująca się nieopodal Plaza jest oazą spokoju dla najemców i gości, którzy mogą zrelaksować się w jednym z lobby zaaranżowanych w spójnym, miejskim stylu. Ponadto, najwyższe piętra City Gate oferują wyjątkowy widok na park Herăstrău, a najemcy korzystający ze znajdującego się tam sky-baru i restauracji mogą zjeść lunch czy napić się kawy.

Informacja o decyzji dot. podwyższenia kapitału Spółki GTC S.A.

Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Globe Trade Centre S.A. otrzymało poparcie Udziałowców dla podwyższenia kapitału do 20% istniejącego kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki docenia zaufanie, jakim obdarzyli ją Akcjonariusze.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, Zarząd może przeprowadzić transakcję w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jednakże jego intencją jest przekazanie Inwestorom wyników za II kwartał 2021 r. przed ewentualną emisją nowych akcji.

Inspirowany zrównoważonym rozwojem: nowy wygląd warszawskiego Aeroparku

GTC rozpoczęło modernizację Aeropark Business Center, jednego z kluczowych biurowców należących do warszawskiego portfolio firmy. Wkrótce Zephirus, czyli jeden z trzech budynków klasy A przynależących do tego parku biurowego, będzie wyróżniał się nowym lobby, które zaprojektowano wspólnie ze studiem BIT CREATIVE. Renowacja lobby jest pierwszym krokiem mającym na celu przystosowanie obiektu do nowoczesnych standardów, co wpisuje się w proces modernizacji starszych biurowców GTC, tak aby były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i przyjazne społecznościom lokalnym.

Przebudowie lobby przyświeca idea koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, zakładającej ponowne użycie istniejących materiałów. Projektując przestrzeń, studio BIT Creative zwróciło szczególną uwagę na doświetlenie wnętrza, aby uczynić je bardziej przyjaznym i przestrzennym. Architekci optycznie powiększyli lobby, doskonale wykorzystując wielkość pomieszczenia poprzez grę skośnych ścian, wykonanych z podświetlanych, lakierowanych elementów. Meble recepcyjne, inspirowane nowym logo Aeroparku, które ma w sobie skrzydła, doskonale dopełnią aranżację wnętrza i dodadzą przestrzeni ciepła. Dynamiczna forma projektu, którą wzmocniono odpowiednim oświetleniem nada lekkości wejściu do Zephirusa.

„Architektura odgrywa kluczową rolę w inspirowaniu i motywowaniu pracowników do osiągania coraz lepszych wyników zawodowych. Pracując nad renowacją lobby Zephirusa, mieliśmy na uwadze obecne i  przyszłe potrzeby GTC oraz ich najemców. Inspirowaliśmy się fundamentalnymi wartościami GTC, m.in. stosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Znajdują one odzwierciedlenie w spójności wizualnej lobby, a także materiałach, które wybraliśmy. Celem projektu było stworzenie estetycznego i wygodnego, ale także funkcjonalnego wnętrza, dopasowanego do potrzeb najemców. Co więcej, unikatowa architektura lobby jest odpowiedzią na znaki czasu – zrównoważony rozwój osadzony w przyszłościowym designie. Połączenie drewna, stali, bieli i czerni nadaje wnętrzu bardzo nowoczesny, a jednocześnie klasyczny i ponadczasowy styl. Materiały, które zastosowaliśmy, pochodzą z zrównoważonych źródeł i zostały wykorzystane powtórnie, co pozwoliło nam wykorzystać ergonomię budynku w najbardziej efektywny sposób. W wyniku naszej współpracy stworzyliśmy nową wizytówkę Aeroparku, która utożsamia ducha GTC” – mówi Barnaba Grzelecki, czołowy architekt studia BIT Creative.

Aeropark jest wysokiej klasy parkiem biznesowym, w którego skład wchodzą trzy biurowce klasy A – Corius, Nothus, Zephirus – o łącznej powierzchni 28 800 mkw.  Obiekt znajduje się zaledwie trzy minuty od Lotniska Chopina w Warszawie. Każdy z budynków wyróżnia wyrafinowana architektura, wzbogacona o zrównoważone rozwiązania, takie jak wodo-  i energooszczędne systemy. Zasilany zieloną energią, Aeropark spełnia najsurowsze kryteria ekologiczne, potwierdzone certyfikatami LEED. Oprócz dogodnego połączenia z głównymi arteriami komunikacyjnymi miasta, najemcy parku biurowego mogą korzystać z autobusu i w łatwy sposób poruszać się między budynkami kompleksu. Park biurowy jest siedzibą jednej z najbardziej renomowanych firm logistycznych. Sąsiaduje też z wieloma hotelami i obiektami konferencyjnymi.

Aeropark Business Center wyróżnia się wyjątkową ofertą usług, która sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających najemców. Niedawno poszerzono ścieżki rowerowe i uzupełniano o flotę rowerów miejskich Revelo. Z myślą o rowerzystach remontowane są również prysznice. Najemcy mogą odpocząć od codziennego biurowego zgiełku i skorzystać z w pełni wyposażonej siłowni, kantyny oraz food trucków, znajdujących się na zielonych terenach z sąsiadującym stawem. Od niedawna najemcy Aeroparku mogą również cieszyć się zielenią za sprawą zielnika, stworzonego z okazji Dnia Ziemi. Ponadto, GTC planuje rozbudowę balkonu, który będzie pełnił funkcję tarasu widokowego, rozpościerającego się na lądujące i startujące z lotniska Chopina samoloty.

„Aeropark Business Center to ponadczasowy obiekt w naszym portfolio, który niezmiennie przyciąga najemców. Tajemnica jego sukcesu jest prosta: udoskonalamy naszą ofertę usług, tak aby wyprzedzać oczekiwania najemców. Obecnie koncentrujemy się na unowocześnianiu naszych nieruchomości z myślą o bezpieczeństwie i potrzebach najemców, którzy coraz chętniej wracają do biur. Zielone certyfikaty są dowodem na to, że Aeropark zmienia się w bardziej zrównoważoną przestrzeń biurową o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Ponadto zapewniamy naszym najemcom realne „korzyści”, takie jak atrakcyjne, odnowione lobby Zephirusa, wypożyczalnie rowerów Revelo czy zielnik, który niedawno wspólnie zasadziliśmy. Modernizacja nigdy nie jest procesem jednokierunkowym – jest to dialog pomiędzy najemcami a zarządcą budynku, który owocuje długotrwałymi i opartymi na zaufaniu relacjami” – mówi Grzegorz Strutyński, country manager GTC na Polskę.

Modernizacja Aeroparku to kolejny krok w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju GTC. Deweloper przykłada szczególną wagę do najwyższej jakości usług oraz nowoczesnych rozwiązań w trosce o komfort najemców. Biurowce wchodzące w skład Aeropark Business Center są zgodne z wymogami LEED i otrzymały certyfikaty ekologiczne na poziomie Gold. Ponadto, od kwietnia 2021 roku wszystkie obiekty Aeroparku są zasilane zieloną energią, pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

design: Bit Creative Barnaba Grzelecki photos: Katarzyna Seliga-Wróblewska, Marcin Wróblewski / Fotomohito

Seweryna Afanasjew dołącza do zespołu GTC w Polsce jako dyrektor ds. zarządzania aktywami

GTC powołało Sewerynę Afanasjew na stanowisko dyrektora ds. zarządzania aktywami w Polsce. Jej dogłębna znajomość branży, w połączeniu z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu aktywami komercyjnymi oraz wynajmem dla funduszy inwestycyjnych, wzmocni pozycję GTC na rynku. Z Seweryną jako członkiem zespołu, firma spodziewa się pomyślnego rozwoju swojego portfela nieruchomości w harmonii z najlepszymi praktykami ESG.

Seweryna Afanasjew jest znana dzięki swojej działalności w organizacjach branżowych, m.in. jako członek zarządu RICS World Europe Board, przewodnicząca zarządu RICS Poland Board, członek IFMA Poland oraz Polskiej Rady Facility Management. Jest również licencjonowanym zarządcą i pośrednikiem nieruchomości. Seweryna ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze nieruchomości komercyjnych (biur, centrów handlowych, magazynów). Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia efektywności zarówno nieruchomości, jak i całych organizacji, co doskonale wpisuje się w strategię GTC, polegającą na rozwijaniu przyszłościowych, zrównoważonych projektów komercyjnych z naciskiem na dobrobyt najbliższej społeczności.

Jako ekspertka w dziedzinie nieruchomości korporacyjnych i strategicznego zarządzania obiektami w dużych międzynarodowych organizacjach, Seweryna rozpoczęła karierę zawodową w 1999 r. w firmie Cushman&Wakefield. Następnie, przez ponad 7 lat, pełniła funkcję dyrektora ds. zarządzania nieruchomościami w Citi Group. Seweryna była również dyrektorem ds. zarządzania aktywami w kilku funduszach nieruchomościowych oraz kierowała zespołem ds. zarządzania aktywami i wynajmu, podczas budowy portfela nieruchomości komercyjnych Octava Property Trust. Od 2016, jako CEE Real Estate Facilities Fleet & Energy Head, zarządzała obszarem strategicznym FM w Liberty Global, mając w portfelu 1000 umów najmu i 300 tys. m kw. wynajmowanej powierzchni. Seweryna jest również założycielką i współwłaścicielką 4 FM, firmy z branży proptech, specjalizującej się w tworzeniu platform do strategicznego sourcingu w zarządzaniu obiektami.

„Miło nam powitać Sewerynę Afanasjew, jako nowego dyrektora ds. zarządzania aktywami w Polsce. W nowej roli będzie nadzorować zróżnicowany portfel nieruchomości oraz współpracować z zewnętrznymi partnerami zarządzającymi w celu maksymalizacji potencjału naszych nieruchomości w zakresie generowania większych przychodów, dochodów operacyjnych netto, inwestycji kapitałowych oraz planowania i ochrony aktywów. Jestem przekonany, że dogłębna wiedza branżowa i imponujące doświadczenie Seweryny pomogą GTC wzmocnić relacje z najemcami w Polsce. To z myślą o ich komforcie, chcemy wejść z naszą ofertą na jeszcze wyższy poziom, szczególnie teraz, gdy koncentrujemy się na innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązaniach dla naszych budynków i jesteśmy nastawieni na cyfrową transformację  portfolio GTC” – mówi Grzegorz Strutyński, country manager GTC w Polsce.

Seweryna Afanasjew może pochwalić się licznymi dyplomami i certyfikatami m.in. ukończeniem kursu transformacji cyfrowej Boston Consulting Group na Uniwersytecie Wirginijskim, i tytułami magistra z wyceny i zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Sheffield Hallam oraz wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy, Seweryna jest częstym prelegentem i wykładowcą na webinariach, konferencjach i szkoleniach. Jest również autorką wielu artykułów z dziedziny nieruchomości oraz współautorką publikacji RICS „Real Estate Fund, Asset and Property Management: investment services” oraz „Procurement of Facilities Management”.

„GTC od lat znajduje się w czołówce deweloperów, którzy wyróżniają się doskonałym zarządzaniem aktywami, co jest doceniane przez wielu renomowanych najemców. Otwarcie firm na dialog z partnerami oraz stałe podwyższanie swoich usług jest szczególnie istotne w okresie pandemii, gdy właściciele i najemcy nieruchomości są poddawani dodatkowej presji. To zaszczyt, że powierzono mi tak odpowiedzialne zadanie, jakim jest umacnianie wyjątkowej reputacji GTC i zdobywanie nowych celów w obszarze zarządzania aktywami w Polsce. Cieszę się na długą i owocną współpracę z GTC, ponieważ wierzę, że moje doświadczenie pomoże w realizacji strategii Grupy, zakładającej rozwój zrównoważonych budynków i zapewnianie długoterminowych umów, opartych na zaufaniu i komforcie najemców. Wspólnie będziemy realizować strategię rozwoju GTC w kierunku stabilnego, długoterminowego wzrostu w Polsce” – komentuje Seweryna Afanasjew, dyrektor ds. zarządzania aktywami GTC w Polsce. 

GTC przywiązuje szczególną wagę do budowania długotrwałych relacji ze współtworzonymi społecznościami. Troska o otoczenie przejawia się na wszystkich etapach rozwoju nieruchomości – od wyboru lokalizacji pod nową inwestycję, poprzez projektowanie i budowę, aż po zarządzanie aktywami i tworzenie oferty usługowej dla gotowego budynku. Grupa dąży do poprawy jakości nieruchomości w Polsce, zarówno tych realizowanych, jak i już oddanych do użytku, koncentrując się na potrzebach najemców. GTC z powodzeniem rewitalizuje starsze budynki wchodzące w skład swojego portfolio, wzbogacając je o zrównoważone rozwiązania. Przykładowo, od 2021 r. wszystkie biura GTC w Polsce są zasilane zieloną energią i posiadają certyfikaty środowiskowe, potwierdzające ich ekologiczność. Polski oddział GTC cieszy się reputacją firmy zarządzającej aktywami premium, poprzez utrzymywanie najwyższej jakości przestrzeni wspólnych, stref relaksu i wypoczynku w estetycznym otoczeniu, co jest doceniane przez partnerów. Więcej informacji o dobrych praktykach GTC w zakresie zrównoważonego zarządzania budynkami można znaleźć w raporcie ESG 2020 Grupy dostępnym na stronie www.esg.gtc.com.pl.

GTC się zazielenia: wszystkie budynki biurowe w Polsce zasilane energią z OZE

GTC poinformowało, że używa zielonej energii we wszystkich swoich biurowcach w Polsce. Energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł i jest poświadczona gwarancjami pochodzenia. Celem, który przyświeca firmie jest redukcja śladu węglowego w 16 biurowcach m.in. w kompleksie Aeropark Business Centre w Warszawie czy Korona Office Complex w Krakowie. Jest to kolejny kamień milowy w programie zrównoważonego rozwoju firmy, który przybliża GTC do zapewnienia przystępnej cenowo i czystej energii we wszystkich swoich obiektach.

Globe Trade Centre robi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju swojego portfolio. Zgodnie z przyjętą strategią odpowiedzialnego budownictwa i rozwoju, firma podejmuje działania mające na celu realizację zobowiązań dotyczących przystępnej cenowo i czystej energii. Deweloper zakończył niedawno proces zielonej certyfikacji wszystkich budynków w Polsce, a obecnie wdraża zieloną energię w 16 biurowcach w Polsce. Dostarczana energia ma tzw. gwarancję pochodzenia, czyli certyfikat potwierdzający jej pozyskanie z odnawialnych źródeł energii.

„Z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii modernizacji naszych budynków, dlatego wdrażamy skuteczne rozwiązania minimalizujące wpływ naszej działalności na środowisko. Nie zatrzymujemy się. Po uzyskaniu certyfikatów LEED i BREEAM we wszystkich naszych nieruchomościach w Polsce, „przestawiliśmy” się na zieloną energią, a planach mamy kolejne działania. Dzięki wysiłku naszych specjalistów i owocnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, znacząco podnieśliśmy standard naszych biurowców, pozwalając na zmniejszenie ich emisji z korzyścią dla środowiska” – mówi Grzegorz Strutyński, Country Manager GTC w Polsce.

Globe Trade Centre przyświeca idea bycia zarówno firmą odpowiedzialną, jak i dobrym sąsiadem dla społeczności, które współtworzy. Ostatnio firma jako pierwszy deweloper komercyjny na rynku Europy Środkowo-Wschodniej opublikowała swój pierwszy raport ESG, podsumowujący 25-letnią aktywność Grupy na sześciu rynkach nieruchomości. Firma całościowo podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zgodnie z Agendą Narodów Zjednoczonych 2030. GTC zapewnia wiele energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań, takich jak nowoczesne systemy grzewcze i wentylacyjne oraz stosuje rozwiązania ograniczające zużycie wody i stosuje materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Deweloper dokłada również wszelkich starań, aby promować zdrowy styl życia wśród swoich najemców i wspierać ich w budowaniu zrównoważonych nawyków, takich jak dojeżdżanie do pracy rowerem czy komunikacją miejską. Dlatego GTC stale poprawia infrastrukturę i unowocześnia swoje obiekty tak, aby były jeszcze bardziej przyjazne rowerzystom. Ponadto, wszystkie biurowce firmy są świetnie dostosowane do transportu publicznego, tak aby użytkujący ich pracownicy mogli dojeżdżać do pracy autobusem, tramwajem czy metrem.

Więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju GTC można znaleźć w raporcie ESG Grupy na rok 2020, dostępnym na stronie www.esg.gtc.com.pl.

Zaufany partner: Best Value przenosi swoją siedzibę do biurowca GTC

Rumuński oddział GTC przyjął pod swoje skrzydła nowego najemcę – spółkę Millenium Pro Design, działającą w branży handlowej pod marką Best Value. Na swoją nową siedzibę firma wybrała City Gate, gdzie zajmie ponad 1 600 mkw. powierzchni biurowej w południowym wieżowcu. Best Value wprowadzi się do biurowca do końca III kwartału 2021 r.

W wyniku pandemii COVID-19, większość firm wstrzymywało poszukiwania nowej przestrzeni biurowej w ubiegłym roku. Obecnie coraz więcej najemców wraca do biur, a tegoroczne perspektywy dla deweloperów wydają się obiecujące. Doskonała lokalizacja, sąsiedztwo kluczowych punktów miejskich czy szeroka oferta udogodnień biurowych (m.in. strefa odpoczynku) stają się równie istotne dla pracowników, którzy przez ostatni rok wykonywali swoje obowiązki zawodowe z domu, jak higiena i bezpieczeństwo. Rumuński oddział GTC, znany z wysokiej jakości, bezpiecznych i zorientowanych na najemców nieruchomości, podpisał kolejną umowę najmu w jednym z głównych budynków biurowych w Bukareszcie. Best Value, uznany międzynarodowy detalista oferujący najwyższej jakości produkty dostępne w sklepach wolnocłowych, wybrał City Gate na swoją główną siedzibę w Rumunii. Firma planuje wprowadzić się do nowej lokalizacji do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Przyszła siedziba Best Value ma powierzchnię ponad 1 600 mkw. i znajduje się w południowym wieżowcu City Gate.

“Cieszę się, że kolejna renomowana firma wybrała City Gate na swoją siedzibę. To znak silnej pozycji GTC na rynku biurowym w Bukareszcie. Dzięki zaufaniu, jaki obdarzyło nas Best Value, w bardzo szybkim tempie przystąpiliśmy do negocjacji i podpisaliśmy umowę, w ramach której nowy najemca zapewni doskonałą lokalizację dla swojej firmy i pracowników. Chciałbym również podziękować zespołowi agencji  CEE Estate za wsparcie przy tej transakcji. Mamy nadzieję, że Best Value poczuje się w City Gate jak w domu, co będzie początkiem długofalowej i owocnej współpracy” – komentuje Ziv Gigi, dyrektor zarządzający działalnością GTC w Rumunii.

Best Value należy do Grupy Millennium Pro Design, będącej właścicielem marki Obsentum oraz operatorem franczyz Furla Baneasa Shopping City i Coccinele Promenada Mall. Założony w 1999 roku, Millennium Pro Design jest jednym z liderów rynku detalicznego w Europie Wschodniej i posiada 12‑letnie doświadczenie w handlu bezcłowym produktów premium, obsługując takie marki jak m.in. Swarowski, Gucci, Furla, Tom Ford, Yves Saint Laurent. Best Value posiada 23 sklepy w 12 międzynarodowych portach lotniczych i ponad 20 sklepów znajdujących się w Rumunii. Dobrze skomunikowana okolica, świetnie zaprojektowane wnętrza oraz wysokiej jakości oferta udogodnień dla najemców przesądziły o tym, że Best Value wybrało City Gate na swoją główną siedzibę w Bukareszcie. Firma przeniesie się do biurowca do III kwartału bieżącego roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rozpoczynamy współpracę z GTC w Rumunii, a naszą główną siedzibą będzie tak znany biurowiec jak City Gate. Wierzymy, że dzięki doskonałej lokalizacji i udogodnieniom City Gate stworzymy wspaniałe środowisko pracy dla naszych pracowników” – mówi Cristian Negoita, dyrektor generalny Millenium Pro Design.

City Gate to wysokiej klasy budynek biurowy położony w północnej części Bukaresztu, oferujący łatwy dostęp do obiektów biznesowych i rekreacyjnych, skupionych wokół parku Herăstrău oraz centrów biurowych, takich jak Piața Victoriei. Obiekt dysponuje 48 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, dostosowanej do potrzeb różnych najemców. Niewątpliwymi zaletami City Gate są bezpośrednie połączenia autobusowe i tramwajowe oraz ok. 1 000 podziemnych miejsc parkingowych. Pracownicy i ich goście mogą zrelaksować się w jednym z lobby znajdujących się w przestrzeni rekreacyjnej między budynkami na terenie tzw. Plazy. Ponadto, górne piętra City Gate oferują wyjątkowy widok na Park Herastrau, a najemcy korzystający z znajdującego się tam sky-baru oraz restauracji mogą zjeść lunch lub zrobić sobie przerwę na kawę.

Sukces przeszedł najśmielsze oczekiwania: zielone obligacje GTC cieszyły się dużym popytem ze strony inwestorów

Globe Trade Centre z sukcesem wyemitowało po raz pierwszy niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Kupon wynosi 2,25 proc. Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony europejskich inwestorów, czego efektem była kilkukrotna nadsubskrypcja z portfelem zamówień o wartości ponad 1,4 mld euro.

Po serii przełomowych transakcji oraz publikacji pierwszego w historii firmy raportu ESG, GTC pozostaje w centrum uwagi inwestorów i z sukcesem emituje pięcioletnie niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Świadczy to o solidnej pozycji rynkowej Grupy oraz niesłabnącym zaufaniu inwestorów, co potwierdzają niedawno otrzymane ratingi inwestycyjne na poziomie BBB-/ z perspektywą stabilną od Fitch Ratings oraz Ba1/ z perspektywą pozytywną przyznany przez Moody’s Investors Service.

„Dowodem na atrakcyjność emisji jest fakt, że księga popytu została zapełniona w ciągu zaledwie kilku godzin od rozpoczęcia zapisów. W sumie zainteresowanie objęciem obligacji GTC zgłosiło 120 inwestorów z Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii. Mimo wzmożonej aktywności na rynku długu i dużej podaży ze strony firm z sektora nieruchomości, wartość zapisów przekroczyła 1,4 mld euro, co z perspektywy spółki była bardzo udaną emisją” – skomentował Ariel Ferstman, CFO oraz członek Zarządu GTC. „Emisja zielonych obligacji pozwala nam pozyskać na atrakcyjnych warunkach finansowanie i podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, o czym świadczy fakt, że 84 proc. naszych aktywów posiada certyfikat ekologiczny” – dodał.

Emisja zielonych obligacji wynika ze zobowiązania GTC do certyfikowania nieruchomości biurowych i handlowych w ramach najbardziej rozpoznawalnych certyfikacji ekologicznych, takich jak LEED, BREEAM czy DGNB. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych nieruchomości w ramach Green Bond Framework, jak również finansowanie przyszłych projektów. Obecnie 84 proc. portfela GTC o wartości 1,9 mld euro posiada certyfikację ekologiczną. W ogłoszonym niedawno pierwszym raporcie ESG, Grupa deklaruje dążenie do potwierdzenia zielonego statusu wszystkich nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Ambicja ta jest już realizowana w Polsce, gdzie wszystkie budynki biurowe należące do GTC posiadają certyfikaty środowiskowe i są zasilane zieloną energią. Więcej informacji na temat Green Bonds Framework i strategii zrównoważonego rozwoju GTC można znaleźć w pierwszym raporcie ESG Grupy za 2020 r., który jest dostępny na stronie www.esg.gtc.com.pl.

Jak zauważył J.P. Morgan, pełniący rolę globalnego koordynatora, wyłącznego doradcy ds. ratingów oraz agenta ds. zielonej strukturyzacji: „Ta niezwykle udana transakcja, będąca inauguracją na międzynarodowych rynkach kapitału dłużnego, jest dowodem na przekonującą historię kredytową GTC i zaangażowanie firmy w tworzenie ekologicznych rozwiązań. Jest również zwieńczeniem wielu miesięcy intensywnych przygotowań, w tym uzyskania przez GTC po raz pierwszy ratingu na poziomie inwestycyjnym od międzynarodowej agencji ratingowej.”

Morgan Stanley, będący globalnym koordynatorem, stwierdził: „Dzięki silnej dynamice, księga popytu została zapełniona zaledwie w ciągu godziny od uruchomienia, wypełniając się zamówieniami od ponad 120 klientów.”

Refinansowanie zabezpieczonych kredytów za pomocą zielonych obligacji wpisuje się w strategię GTC, zakładającą odejście od modelu finansowania opartego głównie na długu zabezpieczonym. Emisja zielonych obligacji pozwoli GTC na przedterminową spłatę zabezpieczonych kredytów i uwolnienie ok. 840 mln euro obciążonych aktywów, co znacząco obniży skonsolidowany wskaźnik zabezpieczonej dźwigni GTC (consolidated secured leverage ratio).

Emisja była oferowana szerokiej grupie inwestorów i została alokowana głównie funduszom i bankom (85%), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii oraz Europy kontynentalnej, w tym z regionu DACH (19%) i Europy Środkowo-Wschodniej (5%).

Termin wykupu obligacji przypada na 23 czerwca 2026 r. Wartość kuponu jest stała i wynosi 2.25 proc. w skali roku.

J.P. Morgan był globalnym koordynatorem, wyłącznym doradcą ds. ratingów oraz agentem ds. zielonej strukturyzacji, a Morgan Stanley pełnił rolę globalnego koordynatora. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Erste Gropu i Raifeissen Bank International byli współprowadzącymi księgi popytu. Doradcą GTC był Dentos, a doradcą współprowadzących księgę popytu – Clifford Chance.

Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym momencie przez organizację go przyznającą. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i typów papierów wartościowych niekoniecznie będą posiadać takie samo znaczenie. Waga każdego ratingu powinna być analizowana niezależnie od innych ratingów.

Obligacje są oferowane i sprzedawane zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, poza Stanami Zjednoczonymi w transakcjach offshore, w oparciu i zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty dla żadnej osoby w Stanach Zjednoczonych. Dystrybucja niniejszego ogłoszenia do dowolnej osoby w Stanach Zjednoczonych jest nieuprawniona.

GTC otrzymuje rating BBB-/ z perspektywą stabilną od agencji Fitch oraz Ba1/ z perspektywą pozytywną od agencji Moody’s

Spółka Globe Trade Centre ogłosiła dziś, że agencja Fitch przyznała jej rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, a agencja Moody’s rating Ba1 z perspektywą pozytywną.

Po serii zakończonych sukcesem, przełomowych transakcji i pierwszej w historii publikacji raportu ESG, GTC kontynuuje umacnianie swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez uzyskanie ratingów kredytowych od agencji Fitch Ratings (“Fitch”) i Moody’s Investors Service (“Moody’s”). Agencja Fitch przyznała Spółce rating na poziomie inwestycyjnym BBB- (stabilny) zaś agencja Moody’s przyznała Spółce rating Ba1 (pozytywny), co potwierdza solidne wyniki Grupy. Spółka uzyskała ratingi kredytowe w oczekiwaniu na planowaną emisję zielonych euroobligacji o wartości 500 mln euro, w ramach przejścia z finansowania zabezpieczonego na finansowanie głównie niezabezpieczonymi euroobligacjami.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z uzyskania ratingów od agencji Fitch i Moody’s, które potwierdzają solidny profil działalności spółki i zapewniają Grupie większą elastyczność w umacnianiu pozycji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję Fitch potwierdza nasze dotychczasowe osiągnięcia operacyjne oraz jakość długoterminowych przepływów pieniężnych, jak również świadczy o naszym zaangażowaniu w utrzymywanie najwyższej jakości sytuacji bilansowej. Dzięki aktywności na rynkach kapitałowych w 2020 r., udało nam się pozyskać około 110 mln euro z niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, zapewniając sobie dodatkową elastyczność w spłacie zadłużenia oraz podejmowaniu nowych inwestycji i zakupów. Pierwsza emisja zielonych obligacji denominowanych w forintach w ramach naszego programu „Green Bond Framework” w grudniu 2020 r. dodatkowo pokazała zaangażowanie GTC w zrównoważony rozwój i innowacje finansowe, co zostało docenione ratingiem inwestycyjnym BBB- przez agencję Scope Rating” – skomentował Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

GTC posiada portfolio o wartości 2,1 mld euro, w którego skład wchodzą nowoczesne, generujące przychodzy nieruchomości biurowe i handlowe zlokalizowane w Polsce i pięciu stolicach Europy Środkowo-Wschodniej. Budynki biurowe są siedzibą wielu międzynarodowych firm i dużych spółek giełdowych. W przeważającej części portfolio Spółki jest finansowane poprzez zadłużenie zabezpieczone, a planowana emisja obligacji o wartości 500 mln euro jest zgodna ze strategią GTC zakładającą przejście do modelu finansowania opartego głównie na zadłużeniu niezabezpieczonym. Niedawno spółka ogłosiła sprzedaż swojego portfela biurowego w Belgradzie realizując zysk ok. 2 mln euro powyżej wartości księgowej, uwalniając środki, które zostaną zainwestowane ponownie, głównie w projekty w Polsce i na Węgrzech. Wspomniana transakcja, a także emisją obligacji o wartości 500 mln euro, wzmocnią pozycję firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

„Większość wpływów z planowanej emisji obligacji o wartości 500 mln euro zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę zabezpieczonych kredytów, co pozwoli na zwiększenie elastyczności finansowej GTC oraz podniesie wskaźnik aktywów nieobciążonych zadłużeniem zabezpieczonym do blisko 50%. Poprawi to płynność GTC i perspektywę spłaty zadłużenia wobec niezabezpieczonych wierzycieli” – dodaje Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

Agencje Moody’s i Fitch doceniły wysoki udział certyfikowanych nieruchomości w ramach dochodowego portfolio GTC. Obecnie 84% budynków GTC posiada certyfikaty LEED lub BREEAM, a wkrótce wszystkie nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej mają posiadać potwierdzenie swojego ekologicznego statusu. GTC zrealizowało już tę ambicję w Polsce, gdzie wszystkie biura dewelopera posiadają certyfikaty środowiskowe i są zasilane zieloną energią. Co więcej, firma tworzy kolejne wysokiej jakości zrównoważone budynki, które zapewniają komfort i dobre samopoczucie najemców. Obecnie w budowie są dwa projekty biurowe: Pillar, biurowiec klasy A w Budapeszcie o powierzchni 29 tys. mkw., który został wynajęty w 96 proc. firmie Exxon Mobil, a także Sofia Tower 2, wieża o powierzchni 8,3 tys. mkw. dobudowana do istniejącego projektu typu mixed-use w stolicy Bułgarii, Sofii. Ponadto GTC realizuje dwa kolejne projekty o łącznej powierzchni biurowej 52 300 mkw., które będą gotowe do realizacji po podpisaniu umów przedwstępnych.

Zarówno agencja Fitch, jak i Moody’s, przyznały wysokie oceny ratingowe w oparciu o charakteryzujące się odpornością na czynniki zewnętrzne środowisko operacyjne Grupy, która prowadzi działalność w krajach o stabilnej sytuacji ekonomicznej. Zarówno silne średnio- i długoterminowe fundamenty, jak i dobra płynność finansowa, którą poprawi planowana emisja obligacji i akcji, znacznie powiększą nieobciążoną bazę aktywów GTC. Agencje pozytywnie oceniły również głównego akcjonariusza GTC –  posiadającą 66% udziałów w spółce firmę Optima, która w pełni wspiera plan działania Zarządu.

Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym momencie przez organizację go przyznającą. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i typów papierów wartościowych niekoniecznie będą posiadać takie samo znaczenie. Waga każdego ratingu powinna być analizowana niezależnie od innych ratingów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie jest rekomendacją kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym czasie przez organizację przyznającą rating. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i różnych typów papierów wartościowych niekoniecznie oznaczają to samo. Znaczenie każdego ratingu powinno być analizowane niezależnie od innych ratingów.