Wyniki w segmencie obiektów handlowych dotknięte pandemią COVID-19. Biura odporne na COVID. Wysoka skuteczność poboru czynszu

Kluczowe dane za I półrocze 2020 r.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 59 mln euro (61 mln euro w I półroczu 2019 r.)
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 94% (95% w grudniu 2019 r.)
 • Spadek FFO I o 11% do 33 mln euro (37 mln euro w I półroczu 2019 r.), FFO na akcję w wysokości 0,07 euro
 • Zysk operacyjny: 32 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej w I półroczu 2020 r. (37 mln euro w I półroczu 2019 r.)
 • Strata po opodatkowaniu wyniosła 34 mln euro, strata na akcję wyniosła 0,07 euro
 • EPRA NAV spadła o 3% do 1.161 mln euro na dzień 30 czerwca 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,39 euro (10,67 zł przy kursie EUR/PLN 4,466)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 46% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na poziomie 2,6% (2,6% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 142 mln euro na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

Aktualizacja portfolio (I półrocze 2020 r.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: ODPORNA NA COVID
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95%
  • Brak utrudnień w poborze czynszu
  • 500 m kw. w budowie, w terminie i zgodnie z budżetem
  • Trwają negocjacje dotyczące sprzedaży biurowca Spiral, wzrost wartości obiektu o 10 mln euro
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: UTRZYMUJE SIĘ TREND POWROTU DO POZIOMÓW SPRZED WYBUCHU PANDEMII COVID-19
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 92%
  • Konsumenci zyskują zaufanie do działań podjętych w zakresie ochrony zdrowia
  • Odwiedzalność w ostatnim tygodniu lipca w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. na poziomie 72%
  • Przychody ze sprzedaży w lipcu średnio na poziomie 86% w porównaniu z ubiegłym rokiem
  • Przychody ze sprzedaży spadły w mniejszym stopniu niż odwiedzalność – wyższa konwersja i średnia wartość koszyka
  • Pobór czynszu na poziomie 91% w I półroczu 2020 r.

 

„Złagodzono obostrzenia na naszych rynkach, dzięki czemu dokładniej poznaliśmy konsekwencje pandemii dla naszej działalności. Zakończyliśmy renegocjacje z większością najemców powierzchni handlowych, którzy odczuli skutki kryzysu COVID-19, a także przyznaliśmy najemcom ulgi, które obniżyły naszą marżę brutto o 8 mln euro w pierwszym półroczu. Skuteczność poboru czynszu za powierzchnię handlową była wysoka i wyniosła w tym okresie 91%. Obserwujemy kontynuację trendu powrotu do wyników sprzed COVID-19, w połączeniu ze stopniowym wzrostem odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych. W odniesieniu do powierzchni biurowej, jako operator biur zlokalizowanych w CBD przewidujemy, że straty spowodowane pandemią COVID-19 będą niewielkie i krótkoterminowe. Kontynuujemy rozwój naszego portfolio, zachęceni dużym zainteresowaniem powierzchnią biurową w regionie CEE” – skomentował Yovav Carmi, Członek Zarządu GTC.

 

2020_Q2_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

GTC prezentuje bardzo mocny bilans na koniec marca 2020 r. Skutki epidemii COVID-19 znajdują odzwierciedlenie w wynikach operacyjnych

Kluczowe dane za I kw. 2020 r.

 • Przychody z czynszu wzrosły o 11% do 145,4 mln euro rocznie (130,6 mln euro rocznie w I kw. 2019 r.)
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 1% do 30 mln euro
 • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95%
 • FFO I wzrosło o 3% do 18,3 mln euro, FFO na akcję wyniosło 0,04 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 13 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 3 mln euro, zysk na akcję wyniósł 0,01 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 1% do 1.208 mln euro na dzień 31 marca 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,49 euro (11,33 zł przy kursie EUR/PLN 4,55)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,6% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły 196,6 mln euro na dzień 31 marca 2020 r.

Aktualizacja portfolio (I kw. 2020 r.)

 • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95%
  • 19.000 m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni
 • Ukończenie wysokiej jakości powierzchni biurowej i handlowej:
  • Green Heart (N3) w Belgradzie
 • 3 biurowce w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 11,1 mln euro:
  • Matrix B
  • Advance Business Center II
  • Pillar

“Nasze działania zostały przetestowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy w Europie rozpoczęła się epidemia COVID-19. Zamknęliśmy wszystkie nasze centra handlowe na drugą połowę marca, kwiecień i część maja. Aby zapewnić ciągłość w działalności naszych centrów handlowych, wspieramy naszych najemców po ponownym otwarciu sklepów. Ta sytuacja będzie miała negatywny wpływ zarówno na naszą działalność, jak i na wartość nieruchomości, która, jak wcześniej ogłosiliśmy, w ostatnim czasie spadła o 2,7%. W wyniku spadku wartości nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 r. nie przestrzegaliśmy niektórych kowenantów finansowych zawartych w umowach kredytowych dotyczących aktywów handlowych. W przypadku kredytów dla Galerii Jurajskiej i Ada Mall udało nam się uzyskać zawieszenie tych kowenantów do czerwca 2021 r. Rozpoczęliśmy również negocjacje z kredytodawcą Galerii Północnej. Gdy jednak spojrzymy na statystyki centrów handlowych po ich ponownym otwarciu, wydają się one zachęcające”. – skomentował Yovav Carmi, Członek Zarządu GTC.

Zalecamy Walnemu Zgromadzeniu zatrzymanie zysków z 2019 r. w Spółce w celu walki z konsekwencjami wybuchu epidemii COVID-19 oraz przygotowanie się do dalszego rozwoju lub działalności akwizycyjnej, która będzie zależna od warunków rynkowych.” – dodał Yovav Carmi.

2020_Q1_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

Commerzbank wybiera Advance Business Center II

 • Commerzbank wynajął ponad 3 500 m kw. powierzchni w Advance Business Center II, biurowcu klasy A zlokalizowanym w tętniącej życiem dzielnicy biznesowej Sofii, stolicy Bułgarii
 • Kontrakt zapewnia wynajęcie budynku na poziomie 75 proc.
 • Advance Business Center II zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2020 roku

Do bogatego portfolio najemców Advance Business Center II dołączył Commerzbank. Od 1 grudnia 2020 roku jeden z największych niemieckich banków będzie wynajmował 3 500 m kw. powierzchni biurowej. Za doradztwo przy transakcji odpowiedzialne było CBRE. Advance Business Center II jest w trakcie budowy i zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2020 roku.

Advance Business Center II to drugi projekt deweloperski GTC w ramach powstającego kompleksu Business Park Sofia. Budynek oferuje dziesięć pięter nowoczesnej przestrzeni biurowej o łącznej powierzchni najmu 17 800 m kw., a także trzy podziemne kondygnacje z 279 miejscami parkingowymi. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w połączeniu z wysokiej jakości projektem architektonicznym zapewni idealne warunki do pracy, odpowiadając na wszystkie potrzeby i wymagania pracowników. Zielone strefy zlokalizowane między budynkami kompleksu biurowego GTC zostaną wzbogacone o kaskady wodne i ławki, tworząc przyjazną przestrzeń do relaksu. Advance Business Center II spełnia najwyższe standardy nowoczesnego biurowca, co potwierdza otrzymanie wstępnego certyfikatu na poziomie LEED Gold.

Ideą Advance Business Center II jest stworzenie światowej klasy środowiska pracy uwzględniającego potrzebę wypoczynku, która jest obecnie niezwykle istotna dla pracowników. Poziom wynajęcia budynku wynosi obecnie 75 proc. Cieszymy się, że Commerzbank wybrał nasz biurowiec, podobnie jak wcześniej Modis czy Bank Światowy. Jesteśmy przekonani, że najwyższa jakość inwestycji spełni wymagania wszystkich najemców, którzy zaufali Advance Business Center II jako doskonałemu miejscu do pracy. – powiedział Danny Bercovich, Prezes GTC Bułgaria.

Zgodnie z planem Advance Business Center II zostanie oddany do użytku pod koniec 2020 roku. Budynek jest chętnie wybierany przez najemców ze względu na najwyższą jakość najdrobniejszych szczegółów, a także atrakcyjną lokalizację tuż obok stacji metra, która zapewnia szybki dostęp do centrum miasta, centrum handlowego Sofia Ring oraz lotniska. W nowej lokalizacji Commerzbank dołączy do m.in. Banku Światowego, który podpisał umowę najmu na 4 000 m kw. powierzchni biurowej w listopadzie 2019 r.

 

ABC II

GTC prezentuje bardzo mocny bilans na koniec 2019 r.

Kluczowe dane za 2019 r.

 • Roczne przychody z czynszu wzrosły o 12% do 145 mln euro
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 15% do 128 mln euro
 • FFO I wzrosło o 14% do 70 mln euro, FFO na akcję wyniosło 0,14 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 13%-owy wzrost do 73 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 75 mln euro, zysk na akcję wyniósł 0,15 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 3% do 1.200 mln euro (po wypłacie dywidendy w czerwcu 2019 r.) na dzień 31 grudnia 2019 r., EPRA NAV na akcję wyniosła 2,47 euro (10,52 zł przy kursie EUR/PLN 4,26)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
 • Dywidenda uzależniona od dynamiki rynku i rozwoju sytuacji na świecie

Aktualizacja portfolio (2019 R.)

 • Wskaźnik wynajęcia na wysokim poziomie 95%
  • 236 tys. m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni (188,7 tys. m kw. w 2018 r.)
 • Ukończenie wysokiej jakości powierzchni biurowej i handlowej:
  • Green Heart (N1 i N2) w Belgradzie
  • Matrix A w Zagrzebiu
  • Advance Business Centre I w Sofii
  • Ada Mall w Belgradzie
 • Sprzedaż GTC White House i Neptun Office Center
 • Rozpoczęcie budowy i pełne wynajęcie biurowca Pillar, obiektu klasy A o powierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie
 • 4 budynki biurowe w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 12,2 mln euro.

„Nasza strategia zakładająca szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV). Działalność GTC jest w znacznym stopniu wspierana przez dobrze zarządzaną strukturę kapitałową, przyczyniając się do wzrostu FFO o 14% do poziomu 70 mln euro” – skomentował Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

Wierzymy, że w stolicach regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest jeszcze dużo przestrzeni na wzrost wartości obiektów biurowych i wybranych obiektów handlowych. W ostatnim czasie sytuacja stała się jednak bardzo niestabilna i wymagająca. Uważnie przyglądamy się rynkom. Dzięki stabilnemu bilansowi i doświadczonemu zespołowi zarządzającemu jesteśmy gotowi podjąć wszelkie kroki pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych” – dodał Prezes GTC.

2019_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

GTC z refinansowaniem w wysokości 130 mln euro

 • GTC pozyskało 5-letni kredyt na refinansowanie Galerii Jurajskiej.
 • Częstochowska galeria handlowa jest ważnym punktem handlowym w regionie, wyróżniając się niemal całkowitym wynajęciem powierzchni.

GTC podpisało umowę w wysokości 130 mln euro na refinansowanie jednego z najważniejszych aktywów w swoim
portfolio – Galerii Jurajskiej. Istniejące od ponad 10 lat centrum handlowe należy do najbardziej popularnych obiektów na śląskiej mapie handlowej, mając w swojej ofercie ponad 200 sklepów i punktów usługowych, rozwiniętą strefę restauracyjną oraz kino – wszystko to ulokowane na powierzchni 48 700 m kw.

Pod koniec ubiegłego roku ponad 50 najemców przedłużyło wygasające umowy. Wynajmujący doceniają rekordowe wyniki częstochowskiego centrum handlowego oraz jego popularność wśród mieszkańców województwa śląskiego. Galeria Jurajska prężnie się rozwija: niedawno została wyróżniona certyfikatem BREEAM na poziomie “Excellent” za wdrażanie ekologicznych rozwiązań, takich jak energooszczędne oświetlenie i wydajny system wentylacji. Nieustająca passa sukcesów wpłynęła
na zainteresowanie banków refinansowaniem obiektu, a zarząd GTC wybrał najlepszą ofertę.

“Nowy kredyt refinansujący, zawarty na niezwykle atrakcyjnych warunkach finansowych, przyniesie GTC ponad 40 mln euro wolnej gotówki. Galeria Jurajska to wysokiej jakości inwestycja, z której jesteśmy dumni. Środki pozyskane na jej refinansowanie, które pochodzą z wiodących banków w regionie, pozwolą na istotny wzrost FFO” – powiedział Erez Boniel, CFO spółki GTC.

fot. Galeria Jurajska (1)

Bank Światowy najemcą w Advance Business Center II

 • Advance Business Center II będzie budynkiem klasy A zlokalizowanym w tętniącej życiem dzielnicy biznesowej w stolicy Bułgarii – Sofii
 • Obiekt o powierzchni całkowitej 17 tys. m kw. będzie składał się z dziesięciu pięter
 • Advance Business Center II zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2020

Bułgarski oddział GTC podpisał umowę z Bankiem Światowym na wynajem powierzchni 4 tys. m kw. w biurowcu Advance Business Center II. Obecnie budynek jest w trakcie budowy i zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2020 r. Advance Business Center II zaoferuje dziesięć pięter o łącznej powierzchni najmu 17 tys. m kw., a także trzy kondygnacje podziemne z 279 miejscami parkingowymi.

Advance Business Center II to nowatorski projekt architektoniczny wyróżniający się wysoką jakością i nowoczesnymi rozwiązaniami inżynieryjnymi. Te atrybuty, w połączeniu ze sprawnym zarządzaniem obiektem, pozwolą stworzyć inspirujące środowisko pracy, które pomoże zwiększyć wydajność oraz poprawić samopoczucie i kreatywność pracowników. Po ukończeniu, będzie to biurowiec o najwyższym standardzie, który spełni wszystkie wymagania najemców.

Advance Business Center II to nie tylko budynek klasy A w atrakcyjnej lokalizacji, do której łatwo dojechać transportem własnym i publicznym. To także miejsce, w którym pracownicy Banku Światowego będą mogli cieszyć się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, strefami zieleni i wspólną przestrzenią stworzoną dla wszystkich najemców. Warto podkreślić, że podobnie jak Advance Business Center I, projekt otrzymał wstępny certyfikat na poziomie LEED Gold” – powiedział Danny Bercovich, Prezes GTC Bułgaria.

Advance Business Center II to drugi projekt GTC w obrębie Business Park Sofia, zlokalizowanego w południowo-wschodniej części miasta. Dobra organizacja komunikacji publicznej oraz bliskość obwodnicy prowadzącej do centrum i innych rejonów miasta zapewniają komfortowy dojazd do pracy. Wokół kompleksu można znaleźć bogatą ofertę usługowo-rozrywkową: fitness, kino, salon piękności, Hotel Park Inn, kawiarnie i supermarkety. Sama inwestycja dostarczy również wielu pozytywnych wrażeń. Gości powita nowocześnie urządzone lobby ze wspaniałym wnętrzem i ścianą video. Na miejscu będzie można skorzystać z oferty licznych restauracji i kawiarni z ogródkami wychodzącymi na teren zielony między budynkami kompleksu biurowego, z wodnymi kaskadami i ławkami. Advance Business Center II stworzy środowisko pracy i odpoczynku na światowym poziomie, co potwierdza precertyfikacja LEED Gold.

ABC II_foto

GTC sprzedaje Neptun Office Center

 

 • Dzięki swojej strategii pozyskiwania i profesjonalnemu zarządzaniu aktywami, firma GTC podniosła wartość budynku Neptun Office Center i sprzedała go generując wolne środki pieniężne
 • Transakcja dowodzi skuteczności strategii GTC z 2015 roku

GTC zamknęło sprzedaż Neptun Office Center. Budynek był w portfelu GTC od 2016 roku, kiedy to deweloper nabył nieruchomość jako część portfela od Hines. Dalekosiężna strategia zarządzania aktywami GTC doprowadziła do pełnego wynajmu budynku, przedłużenia średniej długości najmu, a przede wszystkim do znacznego wzrostu wartości tej inwestycji.

W 2016 roku nabyliśmy nieruchomość wynajętą w 72% w atrakcyjnej cenie. Doskonałe zarządzanie nieruchomościami, jak również zarządzanie aktywami, pozwoliła nam na zmianę wizerunku budynku a co za tym idzie doprowadziło do wynajęcia całej dostępnej powierzchni. Sprzedaż budynku wygenerowała środki pieniężne które mogą zostać przeznaczone na reinwestycje oraz częściowo możemy się nimi podzielić z akcjonariuszami mówi Thomas Kurzmann, prezes GTC.

Neptun to budynek biurowy klasy A zlokalizowany w Gdańsku Wrzeszczu, przy alei Grunwaldzkiej – na głównej trasie łączącej centrum miasta z pobliskimi metropoliami: Gdynią i Sopotem. Ukończony w 2014 roku Neptun bardzo szybko stał się ikoną trójmiejskiej architektury, symbolizującej dynamiczny rozwój metropolii. Neptun Office Center oferuje 16 100 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 160 miejsc parkingowych. Budynek znajduje się w niewielkiej odległości od przystanków autobusowych, pociągów miejskich i bezpośrednio przy dworcu kolejowym w Gdańsku. Otoczony obiektami handlowymi takimi jak Galeria Bałtycka, Galeria Metropolia czy Gdańskie Centrum Handlowe Manhattan, Neptun Office Center zapewnia najemcom zrównoważone połączenie pracy i wypoczynku.

Podczas transakcji CBRE i Avison Young reprezentowały odpowiednio strony sprzedającego i kupującego.

Moderna przywraca Katowicom ducha modernizmu

 • GTC uzyskało pozwolenie na budowę Moderny – najnowszej inwestycji biurowej w samym sercu Katowic
 • Projekt zaoferuje 18 315 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej na 5 piętrach, a także 354 miejsca na parkingu podziemnym
 • Budynek został zaprojektowany zgodnie z wymogami certyfikatu LEED Gold

GTC – wiodący deweloper w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – otrzymał pozwolenie na budowę nowej inwestycji biurowej w Katowicach. Będzie to budynek klasy A położony w samym sercu miasta i oferujący 18 315 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej na 5 piętrach. Zaprojektowana przez JEMS Architekci Moderna to wyjątkowy projekt inspirowany katowicką architekturą modernistyczną, oparty na funkcjonalności, minimalizmie i prostocie oraz otwartości na otaczające go miasto.  

Dzięki swojej wyjątkowej architekturze nasz nowy budynek będzie współgrał z lokalną społecznością, kreując otoczenie i dzieląc przestrzeń publiczną z mieszkańcami. Jesteśmy przekonani, że Moderna stanie się także istotnym punktem na biurowej mapie Katowic, zapewniającym najwyższej jakości środowisko pracy, zarówno dla obecnych tu firm, jak i tych, które dopiero wkraczają na śląski rynek” – komentuje Grzegorz Boczek, dyrektor działu ds. najmu powierzchni biurowych GTC.

Oferta Moderny będzie wykraczać dalece poza modernistyczny styl, a to za sprawą włączenia filozofii well-being w proces projektowania. Budynek będzie harmonijnie łączył zieleń z elementami architektury, tj. wysokiej jakości materiałami, eleganckim lobby, otwartymi tarasami, dwoma zielonymi placami, jak również szerokimi korytarzami prowadzącymi do nowoczesnych sal konferencyjnych, stołówki i holu z windami. Dzięki zapewnieniu szerokiego dostępu do naturalnego światła w przestrzeni biurowej, Moderna stworzy idealne warunki do twórczej pracy, a jednocześnie zapewni przestrzeń pełną spokoju i przyjaznej atmosfery.

Należąca do GTC Moderna to niepowtarzalny “miastotwórczy” projekt, który uzupełni południową część centrum miasta, tworząc przestrzeń do pracy i odpoczynku otwartą dla mieszkańców Katowic i gości. Wewnątrz biurowca powstanie patio, które wraz z chodnikami i ścieżkami zapewni dogodną komunikację pieszą z sąsiednimi nieruchomościami – nowym osiedlem mieszkaniowym, parkiem, kościołem i historycznym centrum miasta. Słowem – wszystko będzie połączone w sposób przemyślany i wygodny dla mieszkańców.

Aby zmaksymalizować komfort najemców i możliwie zmniejszyć wpływ budynku na środowisko, w Modernie zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne – dodaje Grzegorz Boczek – Naszym celem jest, aby inwestycja otrzymała certyfikat LEED GOLD, który potwierdzi jej ekologiczne walory”.

Mając za sobą 25-letnie doświadczenie w realizacji wysokiej klasy projektów biurowych, GTC koncentruje się na filozofii well-being w miejscu pracy i stale inwestuje w zrównoważone rozwiązania, dzięki którym może zaoferować klientom wyjątkową ofertę. Moderna ma być symbolem połączenia najwyższej klasy architektury z technologią, przy jednoczesnym stawianiu człowieka i jego potrzeb w centrum zainteresowania.

Moderna_Katowice

 

Dobre wyniki najmu przekładają się na wzrost wartości i FFO

Kluczowe dane za 9 m-cy 2019 r.

 • Roczne przychody z czynszu wzrosły do 144 mln euro; porównywalne roczne przychody z czynszu (like-for-like) wzrosły o 4,1 mln euro, a nowe aktywa zwiększyły przychody o 16,5 mln euro
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 13% do 94 mln euro (83 mln euro w 9 m-cach 2018 r.)
 • FFO I wzrosło o 11% do 52 mln euro (46 mln euro
  w 9 m-cach 2018 r.), FFO na akcję wyniosło 0,11 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 10%-towy wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 53 mln euro (48 mln euro w 9 m-cach 2018 r.)
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 63 mln euro w 9 m-cach 2019 r. (69 mln euro w 9 m-cach 2018 r.)
 • Zysk na akcję wyniósł 0,13 euro w 9 m-cach 2019 r.
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.).
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
 • Dywidenda w wysokości 0,37 zł na akcję, stopa dywidendy na poziomie 4,3%
  • 38 mln euro wypłacone w formie dywidendy pieniężnej
  • Emisja 2.018.126 akcji serii N.

Aktualizacja portfolio

 • Wskaźnik wynajęcia pozostał na wysokim poziomie 94% (94% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
  • 123,6 tys. m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni w III kw. 2019 r.; 204,7 tys. m kw. w 9 m-cach 2019 r.)
 • Ukończenie dwóch nieruchomości:
  • Green Heart N1, biurowca klasy A o powierzchni 13,1 tys. m kw. w Belgradzie
  • Matrix A, biurowca klasy A o powierzchni 10,8 tys. m kw. w Sofii
 • Sprzedaż GTC White House, biurowca klasy A o powierzchni 21,6 tys. m kw. w Budapeszcie
 • Rozpoczęcie budowy i pełne wynajęcie biurowca Pillar, biurowca klasy A o powierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie
 • 4 budynki biurowe w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 12,2 mln euro.

„Nasza oferta w ukończonych i stale modernizowanych budynkach, a także nasze inwestycje w budowie odpowiadają wysokiemu i stale rosnącemu zapotrzebowaniu na powierzchnię biurową i handlową na wszystkich rynkach, na których działamy. Wyprzedziliśmy trendy rynkowe i uzyskaliśmy idealną równowagę pod względem jakości, cen i lokalizacji, co spotyka się z uznaniem ze strony wymagających najemców. Nasza strategia realizowania z odpowiednim wyprzedzeniem nowoczesnych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Budapeszt, okazała się sukcesem pod względem wzrostu przychodów z czynszu i kompresji stóp kapitalizacji. Wierzymy, że w stolicach regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest jeszcze dużo przestrzeni na wzrost wartości”komentuje Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

„Wybieramy doskonałe lokalizacje i zapewniamy wysoką jakość nowych inwestycji, a także skutecznie zarządzamy aktywami i zapewniamy zwiększoną efektywność energetyczną istniejących budynków. Wszystko to będzie dalej przyczyniać się do wzrostu wartości i FFO”dodał Prezes GTC.

2019_9M_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

 

Biurowa transakcja roku: Pillar wynajęty przez ExxonMobil

 • Należący do GTC biurowiec Pillar to budynek klasy A, którego powierzchnia będzie wynosić 29.000 m kw. Jest zlokalizowany w atrakcyjnym pasie biurowym Váci w Budapeszcie.
 • Obiekt jest w budowie, a już został w 95% wynajęty, co stanowi imponujący rezultat na węgierskim rynku.
 • Pillar zostanie oddany do użytku na początku 1. kw. 2022 roku

GTC wraz z Global Business Center ExxonMobil podpisały umowę najmu, w której GTC zgadza się wynająć ExxonMobil cały budynek biurowy Pillar w Budapeszcie. Pillar wciąż pozostaje w budowie, a termin ukończenia został wyznaczony na początek 1. kw. 2022 roku. To największa umowa najmu dotycząca nieukończonego budynku biurowego w historii węgierskich transakcji biurowych. 

Nowy budynek Pillar będzie symbolem wysokiej jakości technologii i precyzyjnego zarządzania projektami, tym samym idealnie wpasuje się w portfolio GTC. ExxonMobil, jako przyszły wyłączny najemca został zaangażowany w fazę projektowania i budowy. Systematyczne konsultacje obydwu stron zagwarantują dostosowanie biurowca Pillar do potrzeb najemcy. Będzie to widoczne w ekologicznych rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska, m.in. dostępie do ładowarek dla pojazdów elektrycznych, ale także w restauracjach, placówkach opieki nad dziećmi, czy obiektach rekreacyjnych. Uwzględniając, że projekt jest w trakcie budowy, umowa najmu podkreśla zdolność GTC do konsekwentnego i rzetelnego dostarczenia wysokiej jakości obiektu, który w maksymalnym stopniu zaspokoi potrzeby klienta.

Pillar nie będzie tylko biurowcem zaprojektowanym zgodnie z najnowszą technologią, ale również miejscem, w którym pracownicy ExxonMobil będą mogli cieszyć się czasem spędzonym w biurze, przestrzeni wspólnej, w ogrodzie, restauracji, kawiarni czy na siłowni. Niezmiernie się cieszę, że mogę być częścią tego niesamowitego projektu tworzonego z ExxonMobil. Podpisanie umowy najmu to tylko pośrednia stacja w podróży z ExxonMobil, która rozpoczęła się 17 lat temu” – mówi Bori Gedai, zastępca Country Manager węgierskiego oddziału GTC.  

 

Umowa najmu z GTC na nowy biurowiec Pillar stała się okazją do kontynuowania obchodów 15-lecia ExxonMobil. ”Pillar zapewni naszym pracownikom nowoczesne środowisko pracy, wskazując kierunek innowacji i zachęcając ich do współpracy, dzięki czemu stworzymy tu siłę napędową dla całego biznesu ExxonMobil. Z niecierpliwością oczekuję kolejnych kroków tego atrakcyjnego projektu i tym samym kontynuacji współpracy pomiędzy GTC, CBRE i Exxon Mobil” – skomentował Romke Noordhuis, Dyrektor Zarządzający ExxconMobil GBC na Węgrzech.
Budynek Pillar o powierzchni 29.000 m kw. to przełomowa inwestycja biurowa położona w samym sercu Budapesztu, niedaleko popularnego pasa biurowego Váci. Filary tego najwyższej klasy obiektu będą skrywać oazę spokoju dla wszystkich użytkowników. Dzięki uzyskaniu wstępnego certyfikatu LEED Gold, Pillar ustanawia nowy standard dla nowoczesnych przestrzeni biurowych.

 

GTC kładzie szczególny nacisk na wspieranie działalności nowych społeczności. Wykorzystując te zasady w projektowaniu, proste budynki zamieniają się w przestrzenie, w których ludzkie zdrowie i produktywność są priorytetami, a lokalna społeczność odgrywa dużą rolę. Aby podkreślić ten wysiłek, w budynku Pillar stworzono portyk prowadzący do wewnętrznej oazy, zaprojektowany przez wielokrotnie nagradzanego architekta, ZDA – Zoboki Építésziroda Kft.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36.000000 cameraFNumber (float): 8.000000 cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000 cameraFarRange (float): 100000.000000 cameraFocalLength (float): 69.000000 cameraFov (float): 29.241743 cameraNearClip (float): 0.000000 cameraNearRange (float): 0.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 15298.655273 cameraTransform (m44f) channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 2999, 1999] displayWindow (box2i): [0, 0, 2999, 1999] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "PhysCamera001" vrayInfo/computername (string): "greypixel1" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaP3Xeon(MA)" vrayInfo/date (string): "2018. 11. 27." vrayInfo/filename (string): "ZDA_GTC_II_v03.max" vrayInfo/frame (string): "00002" vrayInfo/h (string): "2000" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win10" vrayInfo/primitives (string): "11934699" vrayInfo/ram (string): "32736MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 16m 54.6s" vrayInfo/time (string): "22:08:03" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03" vrayInfo/w (string): "3000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDenoiser.B (half) VRayDenoiser.G (half) VRayDenoiser.R (half) VRayObjectID (uint) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayRenderID (uint) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (float) atmosphere.B (half) atmosphere.G (half) atmosphere.R (half