Kluczowe dane za I półrocze 2018 r. to:

 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 26% do 54 mln euro (43 mln euro w I półroczu 2017 r.).
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 46 mln euro (60 mln euro w I półroczu 2017 r.), zysk na akcję wyniósł 0,10 euro.
 • Zysk po opodatkowaniu przed zyskiem z aktualizacji wartości aktywów wzrósł o 49% do 25 mln euro (17 mln euro w I półroczu 2017 r.).
 • Wskaźnik FFO I wzrósł o 35% do 29 mln euro (21 mln euro
 • w I półroczu 2017 r.), a FFO I na akcję wyniósł 0,06 euro.
 • Przychody z wynajmu wzrosły o 14% do 125 mln euro.
 • EPRA NAV wzrosła o 4% do 1.120 mln euro (1.073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.), a EPRA NAV na akcję wzrosła do 2,32 euro.
 • Średnie oprocentowanie spadło do 2,6% w skali roku z 2,8% na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 4,0x.
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45%.

Aktualizacja portfolio:

 • Odnowienie dwóch budynków w inwestycji Green Heart (dawniej GTC Square).
 • Ukończenie inwestycji White House.
 • Nabycie Mall of Sofia i Sofia Tower.
 • 4 inwestycje w budowie, oferujące łącznie 85 tys. m kw. GLA, do ukończenia w 2019 r.
 • 3 inwestycje o łącznej powierzchni 90 tys. m kw., których budowa rozpocznie się jeszcze w 2018 r.
 • Dobre wyniki zarządzania posiadanymi aktywami:
  • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 93% (93% w I kw. 2018 r.)
  • 85 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej, wynajętej i z przedłużonymi umowami najmu w I półroczu 2018 r.

„Bardzo dobre wyniki działalności operacyjnej, w połączeniu z działalnością deweloperską i nowo pozyskanymi inwestycjami nieustannie poprawiają kluczowe wskaźniki efektywności GTC” – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes GTC. „Ukończenie biurowca GTC White House w Budapeszcie, którego głównym najemcą jest BlackRock, to dowód na to, że GTC potrafi dostarczyć międzynarodowym klientom najwyższej jakości powierzchnię biurową. Utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na powierzchnię biurową i handlową w stolicach państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz w największych miastach w Polsce stanowi silne wsparcie naszej strategii w zakresie rozwoju i nabyć.”

2018_H1_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

2018_H1_GTC_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio