KLUCZOWE DANE ZA 2020 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 119 mln euro (128 mln euro w 2019 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 15 mln euro
 • Zysk z działalności operacyjnej:66 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej (73 mln euro w 2019 r.)
 • Wysokie FFO w kwocie 66 mln euro (70 mln euro w 2019 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,14 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.112 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,29 euro (10,57 zł)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 45% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa (WAIR) na historycznie niskim poziomie 2,3% (2,6% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 272 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • Rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Rating
 • Emisja zielonych obligacji na kwotę 110 mln euro w grudniu 2020 r. (nadsubskrypcja o 33%), a następnie emisja obligacji na kwotę 54 mln euro w marcu 2021 r. (nadsubskrypcja o 25%)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (2020 R.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: SPOWOLNIENIE AKTYWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA COVID-19
  • W 2020 r. wynajęto 70 tys. m kw., mimo spadku najmu spowodowanego pandemią:
   • Rozszerzenie i przedłużenie najmu Barry Callebaut w UBP B w Łodzi (6 tys. m kw.)
   • Rozszerzenie i przedłużenie najmu Takeda w Sterlinga w Łodzi (5,6 tys. m kw.)
   • Przedłużenie najmu EoN w City Gate w Bukareszcie (4,2 tys m kw.)
   • Wybór Advance Business Center w Sofii przez CommerzBank (3,5 tys. m kw.)
   • Podpisanie umowy przednajmu z Generali w Matrix B w Zagrzebiu (2,5 tys. m kw.)
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 90% na dzień 31 września 2020 r. (95% w grudniu 2019 r.), mimo ukończenia inwestycji o poziomie wynajęcia poniżej średniej Grupy
  • Ukończenie 3 budynków biurowych:
   • Green Heart N3 w Belgradzie (5,4 tys. m kw.)
   • Matrix B w Zagrzebiu (10,7 tys. m kw.)
   • ABC 2 w Sofii (17,8 tys. m kw.)
  • Nabycie działki w Budapeszcie pod przyszłą inwestycję
  • Rozpoczęcie budowy Sofia Tower (8,3 tys. m kw.)
  • Rozpoczęcie modernizacji Center Point 1 i 2
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: SZYBKIE I SKUTECZNE DZIAŁANIA W CELU OGRANICZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW
  • Renegocjacje umów z najemcami powierzchni handlowej
  • Spadek marży brutto o 15 mln euro w 2020 r. z powodu lockdownu związanego z COVID-19 i rozwiązań wspierających najemców
  • Tymczasowe ulgi w zamian za przedłużenia umów najmu pozwoliły utrzymać wskaźnik WALT na poziomie 3,6 lat na dzień 31 grudnia 2020 r. (4,0 lat na 31 grudnia 2019 r.)
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 95%
  • Dobre wyniki w zakresie poboru czynszu: opłacono 97% czynszów na podstawie faktur za najem powierzchni handlowej w 2020 r.
  • Warunki kredytowania zostały złagodzone lub zrezygnowano z ich egzekwowania

Od kilku lat, w tym również w 2020 roku, nieustannie powiększamy portfel naszych nieruchomości poprzez rozwój i przemyślane przejęcia. Zaostrzyliśmy politykę finansową i wzmocniliśmy płynność. Nasze zespoły zarządzające aktywami zapewniały najemcom doskonałą obsługę, utrzymując wysoki poziom wynajęcia. Zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w obszarze ESG, wyemitowaliśmy zielone obligacje, a także działamy na rzecz lokalnych społeczności. Jesteśmy dumni z kroków, które przygotowały nas na trudne do przewidzenia wyzwania związane z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku– powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Na koniec 2020 roku nasz portfel nieruchomości osiągnął wartość 2,1 mld euro, a łączne przychody ­160 mln euro. EPRA NAV, czyli wartość aktywów netto Grupy wynosi obecnie 1,1 mld euro, co jest odzwierciedleniem wysokiej jakości naszego portfela i niskiej dźwigni finansowej, przy współczynniku LTV w wysokości 45% na koniec roku. GTC wykazuje rekordowo niski koszt zadłużenia w wysokości 2,3% i wysoki wskaźnik pokrycia odsetek netto na poziomie 3,7x. Wskaźnik wynajęcia w całym portfelu utrzymał się na stabilnym poziomie 91%. A wszystko to pomimo bardzo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności – dodał Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

GTC pozostawało aktywne na rynkach kapitałowych w 2020 roku, emitując niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane na kwotę około 110 mln euro, które zapewnią dodatkową elastyczność, a także posłużą do spłaty zadłużenia oraz sfinansowania nowych inwestycji i zakupów. Wyemitowaliśmy również zielone obligacje, potwierdzając po raz kolejny nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacyjność w obszarze finansów. Silną pozycję rynkową Grupy potwierdził również rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Ratings. Łączna dostępna płynność Grupy na koniec 2020 roku wyniosła 272 mln euro. Dzięki temu GTC jest finansowo przygotowane na wszelkie okazje i niepewności, które mogą się pojawić”–skomentował Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio