KLUCZOWE DANE ZA III KW. I 9 M-CY 2020 R.

 • Rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Rating
 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 32 mln euro w III kw. (33 mln euro w III kw. 2019 r.) i 91 mln euro w okresie 9 m-cy (94 mln euro w 9 m-cach 2019 r.), pomimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 2 mln euro w III kw. i 10 mln euro w okresie 9 m-cy
 • Zysk z działalności operacyjnej: zysk przed opodatkowaniem i korektą wartości godziwej wzrósł do 21 mln euro w III kw. (15 mln euro w III kw. 2019 r.) i 52 mln euro w okresie 9 m-cy (53 mln euro w 9 m-cach 2019 r.)
 • FFO I wzrosło o 5% do 54 mln euro (52 mln euro w 9 m-cach 2019 r.), a FFO na akcję wyniosło 0,11 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.174 mln euro na dzień 30 września 2020 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,42 euro (10,95 zł przy kursie 4,5268 EUR/PLN)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 45% (44% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,5% (2,6% na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na poziomie 139 mln euro na dzień 30 września 2020 r.

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (III KW. I 9 M-CY 2020 R.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: ODPORNOŚĆ NA SKUTKI COVID-19 UTRZYMUJE SIĘ
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 94% na dzień 30 września 2020 r. (95% w grudniu 2019 r.)
 • Brak problemu najemców z regulowaniem zobowiązań czynszowych
  • Sprzedaż biurowca Spiral w październiku 2020 r.
  • Nowe umowy najmu podpisane w III kw. 2020 r. na łącznie 10 tys. m kw., w tym:
   • Powiększenie powierzchni i przedłużenie najmu Barry Callebaut w UBP B w Łodzi (6 tys. m kw.)
  • Dodatkowo podpisana umowa przednajmu z Generali na 2,5 tys. m kw. powierzchni biurowej w Matrix B w Zagrzebiu
  • Rozpoczęcie budowy Sofia Tower 2
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: STOPNIOWY POWRÓT DO WYNIKÓW SPRZED PANDEMII W III KW. 2020 R. PRZED DRUGĄ FALĄ COVID-19 W LISTOPADZIE
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymał się na wysokim poziomie 93%
  • Spadek wskaźnika odwiedzalności z 76% we wrześniu 2020 r. do 69% w październiku w związku z wyższą liczbą infekcji
  • Średnia obrotów najemców we wrześniu na poziomie 87% w porównaniu z ubiegłym rokiem, spadek do 83% w październiku 2020 r. w związku z wyższą liczbą infekcji
  • Wyższa konwersja i średnia wartość koszyka
  • Oczekiwany dalszy spadek wyników, ze względu na zamknięcie centrów handlowym w Polsce w okresie 7–27 listopada 2020 r.
  • Utrata przychodów z czynszu w związku z COVID-19 w wysokości 10 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.
  • 92% należności regulowanych terminowo w okresie 9 m-cy 2020 r.
  • Tymczasowe ulgi w zamian za przedłużenia umów najmu, pozwoliły utrzymać wskaźnik średniej długości trwania umów najmu (WALT) na poziomie 3,7 lat na dzień 30 września 2020 r. (4,0 lat na 31 grudnia 2019 r.)
  • Najemcy rozwijają sieć sprzedaży: podpisanie umowy najmu w Galerii Północnej dla największego polskiego sklepu Sinsay (2,7 tys. m kw.)

„W trzecim kwartale 2020 roku zauważyliśmy poprawę wyników operacyjnych, która potrwała do nadejścia drugiej fali pandemii COVID-19. Sektor powierzchni biurowej wykazał się odpornością, natomiast sektor powierzchni handlowej stopniowo powracał do stanu sprzed pandemii, a obroty najemców osiągnęły średnio 87% poziomu z 2019 roku. Utrzymaliśmy wskaźnik wynajęcia na praktycznie niezmienionym poziomie, dzięki skutecznej reakcji naszego zespołu na wyzwania związane z COVID-19. Od strony finansowej inwestycje ukończone w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozwoliły nam zrównoważyć spadek przychodów spowodowany pandemią i doprowadziły do wzrostu FFO o 5%, w połączeniu z wysokim odsetkiem regulowanych terminowo należności czynszowych. Rozpoczęliśmy budowę Sofia Tower 2, biurowca klasy A będącego częścią naszego centrum handlowego Mall of Sofia, a w październiku zakończyliśmy sprzedaż Spiral, w oczekiwaniu na możliwości dalszego rozwoju naszego portfela biurowego w regionie. Skuteczność naszych działań i dobrą sytuację Grupy potwierdza rating inwestycyjny BBB- przyznany przez agencję Scope Ratings, który przeprowadziliśmy przygotowując się do emisji zielonych obligacji na rynku węgierskim” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio