Kluczowe dane za 9 m-cy 2019 r.

 • Roczne przychody z czynszu wzrosły do 144 mln euro; porównywalne roczne przychody z czynszu (like-for-like) wzrosły o 4,1 mln euro, a nowe aktywa zwiększyły przychody o 16,5 mln euro
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 13% do 94 mln euro (83 mln euro w 9 m-cach 2018 r.)
 • FFO I wzrosło o 11% do 52 mln euro (46 mln euro
  w 9 m-cach 2018 r.), FFO na akcję wyniosło 0,11 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 10%-towy wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 53 mln euro (48 mln euro w 9 m-cach 2018 r.)
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 63 mln euro w 9 m-cach 2019 r. (69 mln euro w 9 m-cach 2018 r.)
 • Zysk na akcję wyniósł 0,13 euro w 9 m-cach 2019 r.
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.).
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
 • Dywidenda w wysokości 0,37 zł na akcję, stopa dywidendy na poziomie 4,3%
  • 38 mln euro wypłacone w formie dywidendy pieniężnej
  • Emisja 2.018.126 akcji serii N.

Aktualizacja portfolio

 • Wskaźnik wynajęcia pozostał na wysokim poziomie 94% (94% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
  • 123,6 tys. m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni w III kw. 2019 r.; 204,7 tys. m kw. w 9 m-cach 2019 r.)
 • Ukończenie dwóch nieruchomości:
  • Green Heart N1, biurowca klasy A o powierzchni 13,1 tys. m kw. w Belgradzie
  • Matrix A, biurowca klasy A o powierzchni 10,8 tys. m kw. w Sofii
 • Sprzedaż GTC White House, biurowca klasy A o powierzchni 21,6 tys. m kw. w Budapeszcie
 • Rozpoczęcie budowy i pełne wynajęcie biurowca Pillar, biurowca klasy A o powierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie
 • 4 budynki biurowe w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 12,2 mln euro.

„Nasza oferta w ukończonych i stale modernizowanych budynkach, a także nasze inwestycje w budowie odpowiadają wysokiemu i stale rosnącemu zapotrzebowaniu na powierzchnię biurową i handlową na wszystkich rynkach, na których działamy. Wyprzedziliśmy trendy rynkowe i uzyskaliśmy idealną równowagę pod względem jakości, cen i lokalizacji, co spotyka się z uznaniem ze strony wymagających najemców. Nasza strategia realizowania z odpowiednim wyprzedzeniem nowoczesnych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Budapeszt, okazała się sukcesem pod względem wzrostu przychodów z czynszu i kompresji stóp kapitalizacji. Wierzymy, że w stolicach regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest jeszcze dużo przestrzeni na wzrost wartości”komentuje Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

„Wybieramy doskonałe lokalizacje i zapewniamy wysoką jakość nowych inwestycji, a także skutecznie zarządzamy aktywami i zapewniamy zwiększoną efektywność energetyczną istniejących budynków. Wszystko to będzie dalej przyczyniać się do wzrostu wartości i FFO”dodał Prezes GTC.

2019_9M_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

 

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio