KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2022 R.

 • Wzrost przychodów do 42 mln euro w I kw. 2022 r. (37 mln euro w I kw. 2021 r.)
 • Wzrost marży brutto z wynajmu do 30 mln euro w I kw. 2022 r. (27 mln euro w I kw. 2021 r.)
 • Wzrost skorygowanego zysku EBITDA do 26 mln euro w I kw. 2022 r. (24 mln euro w I kw. 2021 r.)
 • FFO I wyniosło 16 mln euro w I kw. 2022 r. (14 mln euro w I kw. 2021 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,03 euro
 • EPRA NTA wyniosła 1.288 mln euro na dzień 31 marca 2022 r., przy EPRA NTA na akcję w wysokości 2,24 euro (10,43 zł)
 • LTV netto wyniósł 43%
 • Proponowana dywidenda z zysku za 2021 r. w wysokości 0,28 zł na akcję
 • Silna pozycja gotówkowa w wysokości 278 mln euro i dostępne linie kredytowe w wysokości 94 mln euro

KLUCZOWE DANE O PORTFOLIO (I KW. 2022 R.)

 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% na dzień 31 marca 2022 r. (90% na dzień 31 grudnia 2021 r.)
 • Sprzedaż biurowców w Serbii za 268 mln euro (powyżej wartości księgowej) ukończona w styczniu 2022 r.
 • Ukończenie budowy Pillar, biurowca klasy A w Budapeszcie (29,1 tys. m kw. GLA)
 • Rozpoczęcie budowy Matrix C, biurowca klasy A w Zagrzebiu (10,5 tys. m kw. GLA)
 • 88% ukończonych budynków z zielonymi certyfikatami, 11% w trakcie procesu certyfikacji

„Rok 2021 przyniósł doskonałe wyniki, w związku z czym zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2021 roku, co oznacza powrót do regularnych wypłat dywidend. Nasze wyniki za I kw. 2022 r. wskazują na to, że ten rok również zapowiada się dobrze, pomimo sprzedaży serbskiego portfela biurowego. Wyniki operacyjne, zwłaszcza w sektorze handlowym, są bardzo dobre i obiecujące, natomiast sektor biurowy będzie wymagał więcej uwagi. Skupimy się także na rozwoju portfela nieruchomości biurowych – w pierwszym kwartale rozpoczęliśmy realizację naszej nowej inwestycji w Zagrzebiu, a w drugim kwartale rozpoczynamy prace nad budową biurowca w Budapeszcie. Dzięki wysokiemu saldu środków pieniężnych jesteśmy otwarci na okazje inwestycyjne i aktywnie monitorujemy rynki, aby wesprzeć nasz wzrost” – skomentował Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

„Wyniki po stronie przychodowej za I kw. 2022 r. wykazują znaczną poprawę, a nabyte nieruchomości równoważą przychody utracone w efekcie sprzedaży serbskiego portfela. W sektorze handlowym odnotowaliśmy silny wzrost, nie tylko po stronie przychodów, lecz także – co ważniejsze – po stronie osiąganych wyników, ponieważ obroty wzrosły o 12% w porównaniu do 2019 roku. Mamy bardzo silny bilans, a nasze saldo środków pieniężnych również jest bardzo wysokie. Zadłużenie netto pozostaje praktycznie bez zmian, LTV jest na poziomie 43%, a koszt długu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 2,16%. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników i z optymizmem patrzymy na dalszą część roku” –skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC i członek zarządu.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio