KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2019 R

 • Przychody z czynszu wzrosły o 15% do 131 mln euro (114 mln euro na dzień 31 marca 2018 r.)
 • Marża brutto z wynajmu i usług wzrosła o 10% do 30 mln euro (27 mln euro w I kw. 2018 r.)
 • FFO I wzrosło o 16% do 18 mln euro (15 mln euro w I kw. 2018 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,04 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 18 mln euro (16 mln euro w I kw. 2018 r.)
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 20 mln euro (24 mln w I kw. 2018 r.), przy zysku na akcję w wysokości 0,04 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 2% do 1.192 mld euro na dzień 31 marca 2019 r. (1.170 mld euro na dzień 31 grudnia 2018 r.), przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,47 euro (10,62 zł).
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (I KW. 2019 R.)

 • Wskaźnik wynajęcia wzrósł do 95% (94% na dzień 31 grudnia 2018 r., 93% na dzień 31 marca 2018 r.)
  • Najwyższy poziom od końca 2009 r.
  • 45,6 tys. m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni (wzrost o 34% względem I kw. 2018 r.).
 • Rozpoczęcie budowy 7 nieruchomości biurowych i jednej handlowej (o łącznej powierzchni 113,2 tys. m kw.) w 2018 r., które zostaną ukończone w latach 2019–2020. Kolejny projekt rozpocznie się w II kw. 2019 r. Po zakończeniu prac i stabilizacji zwiększą roczne przychody z czynszu o prawie 31 mln euro
 • Planowane rozpoczęcie budowy kolejnych 6 nieruchomości w latach 2019–2020

Choć zrealizowaliśmy plan pod względem operacyjnym i finansowym, najbardziej ekscytujące wydarzenia o znacznym wpływie na wyniki osiągane przez GTC będą miały miejsce w nadchodzących kwartałach. Otwarcie Ada Mall w Belgradzie jeszcze w tym miesiącu i ukończenie czterech kolejnych budynków biurowych klasy A latem i jesienią przyczynią się do dalszej poprawy wyników – skomentował prezes Thomas Kurzmann. Duży popyt na nowoczesne wysokiej klasy powierzchnie biurowe to kluczowy czynnik skłaniający nas do dalszej pracy nad  nowymi inwestycjami i przygotowania ich do procesu rozpoczęcia budowy, z myślą o dalszym rozwoju naszej działalności – dodał Thomas Kurzmann.

2019_Q1_GTC_Financial Results_Press release

2019_Q1_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio