pasek


Tworzymy wartość poprzez aktywne zarządzanie rosnącym portfelem nieruchomości


Grupa GTC jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. 

W ciągu 25 lat działalności Grupa GTC :

  • wybudowała 77 nieruchomości komercyjne oferujące ok. 1 400 000 m kw. powierzchni do wynajmu,
  • nabyła 18 nieruchomości komercyjnych oferujących ponad 260 000 m kw. powierzchni do wynajmu,
  •  wybudowała projekty mieszkaniowe oferujących ok. 380 000 m kw. powierzchni.

Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 44 budynków komercyjnych oferujących  763 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej swoim klientom w Polsce, na Węgrzech, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. Ponadto Grupa planuje zrealizować  ok. 460 000 m kw. powierzchni handlowej i biurowej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których  51 000 jest w trakcie budowy.

Struktura regionalna Grupy GTC, z siedziba główną w Warsza­wie oraz biurami regionalnymi w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, i na Węgrzech, pozwala na zarządzanie portfelem nieruchomości komercyjnych w całym regionie. Podczas gdy biuro w Warszawie pełni funkcje zarządcze, to każdy z oddziałów regionalnych peł­ni funkcje zarządzania nieruchomościami, leasingu i rachunkowości, które są wspomagane przez zespół doświadczonych menedżerów, jak i renomowanych agentów nieruchomości i firm serwi­sowych.

GTC aktywnie zarządza rosnącym portfelem nieruchomości komer­cyjnych. Grupa rozwija go poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich oraz zakup nieruchomości, jednocześnie zachowu­jąc zasady ograniczania ryzyka oraz optymalizacji wyników dzięki strukturze regionalnej Grupy.

GTC koncentruje swoje działania na polskim rynku ze względu na ce­chującą go stabilność makroekonomiczną, trwały wzrost PKB oraz nieustający popyt ze strony inwestorów i najemców.

Zakładając długoterminowy wzrost Grupy, GTC inwestuje również w pozostałych krajach Europy Wschodniej i Południowej, w tym w Serbii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Kraje te, dzięki stosunkowo słabo rozwiniętym lokalnym rynkom nieru­chomości charakteryzuje długoterminowy potencjał wzrostu. Każ­da inwestycja, którą realizuje Grupa jest dokładnie analizowana pod względem korzyści i ryzyka, jakie za sobą pociąga.

Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (inward listing) .

 


Siedziba Spółki Globe Trade Centre S.A. znajduje się w Warszawie, przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 45A.


Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio