GTC zrealizuje swoją pierwszą inwestycję na Ukrainie razem z firmą Europort Ltd. Obie firmy wspólnie wybudują obiekt wielofunkcyjny w Odessie. Jednocześnie spółka zależna GTC nabyła dziesięcioprocentowy udział w Europort Ltd – notowanej na giełdzie firmie działającej na rynku nieruchomości WNP.

Firma GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. („GTC Ukraine”), której 85,5% udziałów posiada firma Globe Trade Centre S.A. („GTC”), nabyła 49,99% udziałów w spółce będącej właścicielem gruntu w Odessie. Pozostała część udziałów w tym przedsięwzięciu należy do Europort Ltd, spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE), inwestującej w projekty deweloperskie w krajach WNP. GTC Ukraine udzieli przedsięwzięciu, jako jego udziałowiec, pożyczki w wysokości 12,6 mln USD.

W tym samym czasie należąca w 95% do Globe Trade Centre S.A. spółka weszła w posiadanie dziesięcioprocentowego udziału w firmie Europort Ltd i na określonych warunkach może zwiększyć ten udział do 20%. Cena nabycia 10% akcji wynosi 5,5 mln USD.

Na początku 2008 roku GTC weszła na rynek rosyjski, nabywając połowę udziałów w inwestycji w Sankt Petersburgu. Przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie budynków biurowych o powierzchni 110 000 m2 na działce liczącej 4,3 ha i znajdującej się w dzielnicy Wyborgskiej.

GTC planuje kontynuację rozwoju w Rosji i Ukrainie, działając samodzielnie bądź wspólnie z renomowanymi partnerami. 10% udziałów w GTC Ukraine posiada Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), zaś partnerem GTC w prowadzonym w Sankt Petersburgu projekcie jest Menora Mivtachim, wiodąca izraelska grupa ubezpieczeniowa, której aktywa mają wartość ponad 14 mld USD.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio