7


Troska o długofalowe dobro wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, stała się jednym z integralnych elementów naszej strategii


Temat odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) jest dla nas ważną częścią działalności. Przy każdej planowanej inwestycji: biurowej czy handlowej kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Bierzemy udział w wielu działaniach non profit jako partner, organizator lub sponsor. Wspieramy takie inicjatywy jak pozyskiwanie dawców szpiku, akcje pomocowe dla domów dziecka czy aktywności poprawiające jakość życia mieszkańców – np. poprzez rozwój lokalnej infrastruktury, także w obszarach znacznie odbiegających od naszej podstawowej działalności.Przykładem tego jest zaprojektowanie Placu Miejskiego dla mieszkańców Wilanowa, który stał się centrum spotkań lokalnej społeczności.

Nie zapominamy, że sukces naszej Grupy to przede wszystkim ludzie. W GTC opracowujemy i wdrażamy zasady – często nowatorskie – dobrych praktyk w zarządzaniu przedsiębiorstwem i poprawy jakości pracy.
Troska o długofalowe dobro wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, stała się jednym z integralnych elementów naszej strategii. Podejście to znajduje wyraz w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach, które realizujemy zgodnie ze wskazówkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dotyczą one m.in. współpracy z lokalnymi społecznościami, tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy infrastruktury miast i dzielnic.

Każda inwestycja, także biurowa czy handlowa to początek zmian w jej otoczeniu. Pieczołowicie zaplanowane projekty GTC zawsze przyczyniają się do poprawy m.in. jakości lokalnej komunikacji miejskiej oraz wpływają stymulująco na miejscową gospodarkę, w szczególności na małe i średnie firmy produkcyjne i usługowe. W ten sposób nasza Grupa tworzy wartość dodaną dla interesariuszy, w szczególności dla lokalnej społeczności.

Mając na celu jak najlepsze wpisanie się w lokalną społeczność i otoczenie inwestycji, nie zapominamy o analizie kluczowych parametrów, która wykonywana jest przed rozpoczęciem każdego projektu. Wśród badanych czynników są m.in.:

  • bezpieczeństwo,
  • wpływ na natężenie ruchu drogowego,
  • natężenie hałasu,
  • zużycie energii,
  • wpływ inwestycji na specyficzne czynniki lokalne, jak np. poziom wód gruntowych, itd.

Jako firma z ponad 20-letnim doświadczeniem wiemy, że dbałość o środowisko i otoczenie naszych inwestycji to niezbędny warunek powodzenia i popularności naszych budynków wśród najemców. Wśród nich są organizacje traktujące ekologię priorytetowo i wymagające od GTC zachowania najwyższych światowych standardów. Dlatego nie tylko dbamy, by nasze budynki miały pozytywny wpływ na ekosystem, lecz robimy znacznie więcej niż to konieczne, aby udowodnić, że zielone budownictwo to nie tylko hasło.

Wiemy, że dobrze zaplanowane i zaprojektowane inwestycje budowlane nie tylko nie wykluczają dbania o środowisko, ale wręcz mogą przyczyniać się do poprawy jego stanu dzięki wykorzystaniu np. produkowanych lokalnie surowców czy zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów wykorzystywanych w budowie.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio