Troska o długofalowe dobro wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, stała się jednym z integralnych elementów naszej strategii.

Zachęcamy do lektury drugiego raportu ESG


 

Jako odpowiedzialny inwestor i zarządca nieruchomości od wielu lat uwzględniamy kwestie środowiskowe i społeczne w swojej działalności.

 

Emisji Zielonych Euroobligacji

W 2021 r. w GTC dokonaliśmy kroku milowego w zakresie emisji Zielonych Euroobligacji, które pozwoliły nam na zrefinansowanie zabezpieczonych kredytów i  realizację zielonych projektów.  Przeprowadzenie przełomowej dla nas emisji obligacji o wartości 500 mln euro było możliwe dzięki pozytywnej ocenie renomowanych agencji ratingowych, które doceniły wyniki i perspektywy firmy, zaangażowanie w zrównoważony rozwój i prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska.

 

Wpływ środowiskowy

Doskonaliliśmy również naszą działalność, aby zrealizować wymagające cele w zakresie ESG. Wszystkie nasze nieruchomości biurowe w Polsce i Rumunii obecnie są zasilane zieloną energią, a lokalne biura również angażują się w działania proekologiczne.

W ostatnim roku wszystkie nasze nieruchomości w Polsce uzyskały zielone certyfikaty, co jest olbrzymim sukcesem. Do najważniejszych osiągnięć w 2021 r. zaliczamy certyfikację LEED biurowców Advance Business Center I w Bułgarii i Cascade w Rumunii na poziomie Gold, a także zakończenie procesu certyfikacji Advance Business Center II, również z wynikiem LEED na poziomie Gold. Łącznie uzyskaliśmy i odnowiliśmy zielone certyfikaty dla 18 budynków w 2021 r. i dla kolejnych 12 na początku roku 2022. Z dumą informujemy, że obecnie 88% wszystkich biurowców GTC posiada taki certyfikat, a pozostałe budynki są na etapie certyfikacji.

Wpływ społeczny

W 2021 r. kontynuowaliśmy to wsparcie, udostępniając przestrzeń w naszych centrach handlowych na działania społeczne i  charytatywne. Ponadto w 2021 r. podjęliśmy współpracę z Fundacją Virtuosa, która pomaga ulepszać placówki medyczne dla dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi.

Nasze zobowiązania w obszarze społecznym wynikają z Polityki ESG i koncentrują się na dobrostanie naszych pracowników, najemców i społeczności. Chcemy być dobrym pracodawcą, solidnym i zaufanym partnerem, który angażuje się w lokalne problemy i odpowiada na wyzwania spójne z jego podejściem.

Zdając sobie sprawę ze znaczenia kwestii ESG dla naszej Grupy i naszych inwestorów, GTC będzie zarówno kontynuowało swoje zaangażowanie w rozwój przyjaznych środowisku rozwiązań, jak i dbało o relacje ze swoimi kluczowymi interesariuszami.

 

Dowiedz się więcej z naszego najnowszego raportu ESG.

 

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio