6


Naszą ambicją jest prowadzenie biznesu tak, aby przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Wspieramy rozwój miast i społeczności wszędzie tam, gdzie prowadzimy nasze działania. Z każdym rokiem coraz większą uwagę przykładamy do ograniczania śladu węglowego już na etapie planowania nowych inwestycji, a także poprzez wdrażanie innowacji w obiektach
już istniejących.


Naszą strategię biznesową opieramy na zasadach zrównoważonego rozwoju i dążymy do zarządzania naszą Grupą zgodnego z najlepszymi praktykami ESG. Planując inwestycje i zarządzając nimi, bierzemy pod uwagę środowisko i ludzi – najemców, pracowników i lokalne społeczności. Chcemy, aby budynki GTC były ekologiczne, bezpieczne i przyjazne, kreowały wartość dla społeczności lokalnej i przyczyniały się do tworzenia zrównoważonych miast.

Od 2015 r. nasze portfolio opieramy na zrównoważonym budownictwie. Dążymy do realizacji obiektów neutralnych dla środowiska, wyposażonych w najnowsze rozwiązania, spełniające rygorystyczne wymogi BREEAM czy LEED.

Z dumą informujemy, że obecnie 88% wszystkich biurowców GTC posiada taki certyfikat, a pozostałe budynki są na etapie certyfikacji.

Naszą rolę jako odpowiedzialnego inwestora widzimy również w aspekcie troski o społeczność lokalną, w której odnawiając tereny poprzemysłowe, tworzymy otwartą przestrzeń dla mieszkańców.

Zachęcamy do lektury  raportów ESG, w których znajdą Państwo informacje na temat naszych wyników i inicjatyw zrealizowanych w roku 2020 i 2021: http://ir.gtc.com.pl/pl/reports/esg

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio