• Galeria Północna jest partnerem głównym wystawy „Cool Globes Warsaw”
  • Uczestnictwo w wystawie jest potwierdzeniem ekologicznych wartości, których przestrzega jako inwestycja przyjazna środowisku

Galeria Północna jest strategicznym partnerem polskiej edycji międzynarodowej wystawy „Cool Globes” poświęconej ochronie środowiska i problemowi zmiany klimatu na Ziemi.

Artystyczna inicjatywa szerzenia świadomości dotyczącej problemu ocieplenia klimatu powstała w Chicago. W ramach oryginalnej wystawy w przestrzeni miejskiej artyści wykonali globy demonstrujące sposoby na zapobieganie zmianom klimatycznym.

Poprzez partnerstwo Galerii Północnej w wystawie deklarujemy, że w naszych rozwiązaniach projektowych stawiamy na ekologię i już dziś wdrażamy w życie pomysły na ochłodzenie planety. W szczególności rozwiązania prezentowane przez globy „Zielone Dachy”, „Oszczędzajmy Wodę”, „Ogranicz, Korzystaj, Przetwarzaj” są spójne z realizowaną przez nas ideą zrównoważonego budownictwa. To także  potwierdzenie ekologicznych wartości, których przestrzegamy jako inwestycja przyjazna środowisku. – zaznacza Jacek Wachowicz, dyrektor wykonawczy Galerii Północnej

Powstające na Białołęce centrum handlowe realizowane jest zgodnie z zasadą zrównoważonego budownictwa i ubiega się o certyfikację w międzynarodowym systemie LEED. Jest ona przyznawana budynkom, w których rozwiązania projektowe zapewniają oszczędność pod względem zużycia energii oraz wody. Już w trakcie budowy, generalny wykonawca spełnia restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczenia zanieczyszczeń środowiska. Ekologiczny charakter budynku potwierdzi także zielony dach, który w całości dostępny będzie dla odwiedzających galerię.

W ramach inicjatywy „Cool Globes”, przez 10 lat ponad 120 globów pojawiło się w wielu miastach Stanów Zjednoczonych (m.in. Chicago, Waszyngtonie, Los Angeles), a także Europy (Amsterdam, Genewa, Kopenhaga i Marsylia). W ramach “Cool Globes Warsaw” zwiedzający Bulwary Wiślane mogą obejrzeć 15 z nich. Na szczególną uwagę zasługuje 16 glob, stworzony w Warszawie przez Marka Sułka – symbolizujący inwestycje w zieleń miejską.

Wystawa w Warszawie potrwa do 30 sierpnia br. Informacje na temat Cool Globes można będzie znaleźć w mediach społecznościowych Galerii Północnej oraz Miasta Stołecznego Warszawy i Stołecznego Biura Turystyki,

Wystawa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio