„Emisja obligacji jest zgodna z wcześniej ogłoszonym przez GTC planem refinansowania części obligacji zapadających w kwietniu 2014 r. oraz ma na celu zapewnienie finansowania Grupie przyszłego wzrostu” – powiedział Erez Boniel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC.

GTC z powodzeniem wyemitowało 20 000 nowych obligacji o całkowitej wartości nominalnej 200 milionów złotych, w nominalnej cenie 10 000 złotych za jedną obligację. Obligacje zapadają w 2019 roku. Nabywcami obligacji są polskie instytucje finansowe. GTC planuje wprowadzenie obligacji do Alternatywnych Systemów Obrotu zarządzanych przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych oraz BondSpot.

***

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to jeden z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Powstała w 1994 r. w Warszawie Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 000 m kw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300 000 m kw. GTC obecnie zarządza ok. 583 000 m kw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 530 000 m kw.). Spółka posiada również imponujący portfel inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,1 mln m kw. powierzchni komercyjnej i 615 000 m kw. mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 1,9 mld euro.
Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG30. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio