Globe Trade Centre S.A. (GTC) ogłosiła wyniki finansowe III kwartału 2008 roku. W tym okresie przychody wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału o 87%, do 35,8 mln euro. Zysk netto podwyższył się natomiast o 36% (w porównaniu do II kw. 2008 r.), osiągając poziom 58,3 mln euro.
Kapitał własny GTC na koniec sierpnia 2008 r. wyniósł 1,134 mld euro, a łączne aktywa wzrosły do 2,421 mld euro.

  • Przychody wzrosły do 35,8 mln euro, o 87% w porównaniu do poprzedniego kwartału
  • Spółka posiada wysoką płynność, dysponując 210 mln euro w gotówce
  • Pozyskano 512 mln euro kredytów bankowych dla finansowania realizacji nowych inwestycji

Zwiększenie przychodów z wynajmu do 18,1 mln euro (wobec 16,5 mln euro w II kw. 2008 r.) jest rezultatem wyższych wpływów z czynszu w już istniejących budynkach oraz rozpoczęcia płatności czynszu przez najemców w nowych obiektach oddawanych do użytku w tym roku. ? Przekazanie mieszkań z pierwszych faz osiedla Rose Garden w Bukareszcie i kompleksu Park Apartments w Belgradzie spowodowało wzrost przychodów z segmentu mieszkaniowego do 17,7 mln euro (wobec 2,7 mln euro w II kw. 2008 r.). Marża brutto na sprzedaży apartamentów wyniosła w III kwartale br. 25%.
Zysk przed opodatkowaniem z aktualizacji wyceny obecnego portfela nieruchomości GTC wyniósł 46,5 mln euro, a rosnące wpływy z wynajmu zrekompensowały wzrost stóp kapitalizacji. W największym stopniu dotyczyło to Galerii Mokotów, gdzie przychody operacyjne netto były o 30% wyższe niż przed rokiem, co zaowocowało zyskiem z rewaluacji przed opodatkowaniem na poziomie 35 mln euro.

Oddanie do użytku drugiego budynku (9 400 mkw. powierzchni netto) w warszawskim kompleksie Platinium Business Park przyniosło spółce 14,5 mln euro przed opodatkowaniem, co oznacza marżę deweloperską na poziomie 71%.

Także w III kwartale 2008 r. ukończenie pierwszej części fazy 1 GTC Square w Belgradzie (23 000 mkw. powierzchni netto) znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Zysk wyniósł 9,8 mln euro, a kolejna cześć tej inwestycji zostanie zaksięgowana w późniejszym terminie.

GTC utrzymało silna pozycję finansową: 210 mln euro w gotówce na 30 września 2008 roku, przy wskaźniku zadłużenia długoterminowego do łącznych aktywów na poziomie 39%. Dodatkowo okres zapadalności długu zapewnia bezpieczną strukturę bilansu, bowiem około 75% zobowiązań Spółka ma spłacić w 2013 roku i później, a średnia ważona zapadalność długu wynosi około 6 lat. Średni koszt finansowania to 6,4%.

Kondycja finansowa GTC i długoterminowe dobre relacje z czołowymi instytucjami finansowymi, historia działalności oraz wysokiej jakości projekty deweloperskie pozwoliły Spółce zabezpieczyć finansowanie nowych inwestycji nawet w czasie zawirowań na rynku kredytowym. Łączna wartość kredytów bankowych przyznanych na inwestycje w trakcie realizacji wynosi 512 mln euro.

Zarząd GTC przygotowywał się do okresu zawirowań w sektorze nieruchomości i na rynkach finansowych i podjął stosowne działania odpowiednio wcześniej. Od 2006 r. spółka sprzedała aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 500 mln euro, wyemitowała niezabezpieczone obligacje o 5 i 7-letnim okresie zapadalności w łącznej kwocie 1,15 mld zł, a w końcu 2007 r. zmniejszyła tempo zakupu gruntów pod nowe projekty.

Jako element strategii finansowej, GTC wykorzystuje środki własne na zakup gruntów, a kredytem w spółce celowej przy konserwatywnym poziomie LTV (stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości) finansuje realizację nowych inwestycji. Tak przemyślane zarządzanie finansami pozwoliło na zrównoważony wzrost, gdzie dynamiczny przyrost wartości dla akcjonariuszy został osiągnięty przy zachowaniu zdrowej struktury bilansu.

GTC na bieżąco analizuje proces inwestycyjny dostosowując plany ekspansji i działalność operacyjną spółki do zmieniających się warunków rynkowych.

Projekty mieszkaniowe nie będą rozpoczynane dopóki nie odwróci się negatywny trend na rynku mieszkaniowym. Jednocześnie Spółka zmieni przeznaczenie kilku projektów z mieszkaniowych na biurowe. Uwzględniając przy tym przychody z obecnie budowanych projektów mieszkaniowych, które zostaną zaksięgowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy, udział projektów mieszkaniowych w portfelu GTC zmniejszy się do 18% (w mkw.) na koniec 2009 r.

Realizacja projektów biurowych i centrów handlowych rozpoczyna się dopiero po pełnym zabezpieczeniu finansowania, gdy poziom wynajmu zapewnia odpowiednią komercjalizację budynku.

„GTC działa aktywnie w regionie od 1994 r.” – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. „Nasi menedżerowie doświadczali już wcześniej spowolnienia rynkowego i doskonale wiedzą, jak skutecznie działać także na niestabilnych rynkach. Działalność GTC jest zdywersyfikowana nie tylko pod względem rynków geograficznych i sektorów, ale również partnerów biznesowych, takich jak banki czy generalni wykonawcy. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani na trudne czasy na rynkach nieruchomości w naszym regionie.”

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio