Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obejmie 10% kapitału zakładowego GTC Ukraine
Ponad 60% apartamentów Park Apartments w Belgradzie zostało sprzedanych

W dniu 18 pażdziernika 2006 Globe Trade Centre S.A. (GTC) i Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju (EBOiR) zawarły umowę, zgodnie z którą EBOiR obejmie udziały stanowiące 10% kapitału zakładowego GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. (GTC Ukraine), podczas gdy GTC będzie posiadać 85,5% udziałów w tej spółce.

Strony uzgodniły wspólne zaangażowanie w inwestycje na Ukrainie kapitałów własnych wstępnie do 100 milionów dolarów (z czego 10 mln dolarów to część przypadająca na EBOiR). Kwota zaangażowania kapitałów własnych może być w przyszłości zwiększona w miarę pozyskiwania nowych inwestycji.

Częścią strategii GTC na Ukrainie są wspólne przedsięwzięcia z wiarygodnymi, lokalnymi partnerami, posiadającymi atrakcyjne tereny w dużych miastach. GTC analizuje obecnie szereg potencjalnych inwestycji, koncentrując się w pierwszym rzędzie na sektorze biurowym i centrach handlowych.

Utworzony w 1991 roku EBOiR zajmuje się współfinansowaniem projektów inwestycyjnych w 28 krajach dawnego bloku wschodniego i byłego ZSRR. EBOiR jest największym pojedynczym inwestorem w tym regionie świata. Akcjonariuszami banku są rządy 60 państw oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. W 2005 r. EBOiR zainwestował łącznie 4,3 mld euro w 151 projektów. Bank już od kilku lat współpracuje z GTC.

W 2000 roku EBOiR uczestniczył w podwyższeniu kapitału zakładowego Globe Trade Centre S.A.

Bank współfinansuje również inwestycję prowadzoną przez GTC w Belgradzie: 19 Avenija – budynek biurowy o powierzchni 16.000 m.kw. netto i Park Apartments – kompleks mieszkaniowy, powstające w prestiżowej dzielnicy stolicy Serbii – Nowy Belgrad.

Zakończenie budowy tych obiektów planowane jest w drugiej połowie 2007 roku. Apartamenty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nabywców – obecnie sprzedano już 120 ze 190 oferowanych mieszkań. Prowadzone są też zaawansowane negocjacje z renomowanymi najemcami dotyczące wynajmu powierzchni biurowej.

W 2005 roku GTC ukończyło w Belgradzie GTC House – budynek biurowy klasy A o powierzchni 13.500 m.kw. , wynajęty w 100%, w większości międzynarodowym instytucjom. W budynku tym mieści się również siedziba EBOiR w Serbii.

W ostatnim czasie GTC zakończyło badanie nieruchomości (due diligence) w Kiszyniowie i Sofii, co do których wcześniej uzgodniono warunki ich nabycia. W stolicy Mołdawii był to budynek biurowy, natomiast w Sofii grunt o powierzchni 4.500 m.kw. Po analizie wyników badań i oszacowaniu wszelkich ryzyk związanych z tymi inwestycjami, GTC postanowiło wycofać się z obu transakcji.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio