Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za trzeci kwartał 2010 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (IFRS) i zaprezentowane w Euro.

Wyniki III kw. 2010

 

  • Przychody z wynajmu znacząco wzrosły do 31 mln Euro w III kw. 2010 roku (+39% rok do roku)
  • Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł się do 23 mln Euro (+28% rok do roku)
  • Rewaluacja portfela nieruchomości przyniosła zysk w wysokości 3 mln Euro
  • Zysk netto wyniósł 5 mln Euro wobec 34 mln Euro straty netto w III kwartale 2009 roku
  • Stabilny, wysoki poziom gotówki 199 mln Euro

 

“Wyniki GTC w III kwartale odzwierciedlają poprawę w działalności spółki. Widzimy oznaki ożywienia na kilku rynkach wynikające ze wzrostu popytu na nowe powierzchnie biurowe i komercyjne ze strony najemców. Dzięki znaczącemu portfelowi inwestycji w budowie, GTC będzie w stanie wykorzystać te okazje szybciej niż konkurenci” – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Wyniki finansowe

Łączne przychody operacyjne wzrosły rok do roku o 10% do 37 mln Euro, głównie dzięki 39-proc. wzrostowi przychodów z wynajmu, które wyniosły 31 mln Euro. Wzrost przychodów z wynajmu jest efektem przychodów z nowo oddanych do użytku obiektów oraz poprawy stopnia wynajęcia powierzchni. Marża operacyjna na wynajmie wyniosła 74%.

Wzrost przychodów z wynajmu został częściowo zniwelowany przez niższe przychody ze sprzedaży mieszkań, które w III kwartale 2010 roku wyniosły 6 mln Euro (wobec 11 mln Euro rok wcześniej), co wynikało z mniejszej liczby apartamentów i domów przeznaczonych do sprzedaży.

Zysk brutto z działalności operacyjnej podwyższył się do 23 mln Euro (+28 rok do roku).

Dodatni wynik aktualizacji wyceny portfela nieruchomości w wysokości 3 mln Euro wskazuje na dalsza poprawę zarówno na rynku inwestycyjnym jak i wynajmu.

Zysk z działalności kontynuowanej wzrósł znacząco do 21 mln Euro, podczas gdy w tym samym okresie 2009 spółka zanotowała 30 mln Euro straty.

Koszty finansowe ukształtowały się na poziomie 20 mln Euro (wobec 13 mln Euro przed rokiem) głownie w wyniku zwiększenia kredytów finansujących nowe projekty oraz pozyskanym kredytom refinansowym. Średni koszt finansowania długiem pozostał na poziomie 6%.

„Z wysokim poziomem gotówki, długim terminem zapadalności zobowiązań i potwierdzoną historią dokonań, GTC jest wiarygodnym partnerem dla czołowych europejskich banków. Jesteśmy w stanie pozyskać finansowanie na korzystnych warunkach, co obecnie jest głównym czynnikiem powodzenia w biznesie deweloperskim” – komentuje Erez Boniel, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy GTC.

GTC utrzymuje korzystną strukturę zapadalności długu – około 50% zadłużenia jest wymagalne w 2016 roku i później.

Zysk netto w III kwartale wzrósł do 5 mln Euro, podczas gdy rok wcześniej spółka zanotowała 34 mln straty.

Ostatnie wydarzenia

29 października 2010 r. GTC sfinalizowała umowę sprzedaży budynków Topaz i Nefryt funduszowi zarządzanemu przez Rreef Investment GmbH za kwotę 79 mln EURO. Sprzedaż, po spłacie zobowiązań, przyniosła GTC 21 mln Euro wolnej gotówki.

We wrześniu 2010 r. GTC Romania, zawarła wspólnie ze swoim partnerem w tym projekcie – funduszem Blue House, umowę kredytu refinansowego o wartości 80 mln euro dla City Gate – biurowca w Bukareszcie, który zdobył dwie nagrody CEE Real Estate Quality Awards. Umowa została podpisana z konsorcjum banków, w skład której wchodzą Alpha Bank Group, Bank of Cyprus oraz Eurobank EFG Group.

“To największa transakcja refinansowania nieruchomości w Rumunii w tym roku” – mówi Hagai Harel, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych GTC. „To również jeden z najbardziej znaczących kredytów na rynku nieruchomości komercyjnych w tym kraju od początku kryzysu gospodarczego”.

Kolejnym przykładem na poprawę sytuacji na rynku Europy Południowo-Wschodniej, jest podpisana przez GTC umowa najmu z francuską siecią hipermarketów CORA dla Gallerii Arad w Rumunii na 9 000 mkw. Hipermarket Cora w Galerii Arad będzie pierwszym hipermarketem Romania Hypermarche w tym mieście. Wcześniej najemcami Galerii Arad zostały m.in. marki Reserved, Sprider, Leonardo, House of Art, Fox, Cinema City, Tina R, Altex i wiele innych.

11 listopada 2010 otwarte zostało nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe z częścią biurową – Galeria Harfa w Pradze. Pomimo trudnej sytuacji na rynku, GTC udało się zapewnić finansowanie dla tak dużego projektu i osiągnąć 90% wynajęcia powierzchni przez międzynarodowych najemców jak H&M, C&A, Marks and Spencer, New Yorker, Sephora, a także supermarket Spar.

Także 11 listopada 2010 GTC otworzyła Galerię Stara Zagora w Bułgarii. Całkowita powierzchnia najmu Galerii Stara Zagora wynosi 25 000 mkw. Lista najemców obejmuje wiele międzynarodowych i lokalnych marek, jak Zara, Berska, Stradivarius, Pull & Bear, Reserved, Deichman, jak również pierwszy w mieście multiplex Cinema City.

 

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w 10 państwach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie i w Rosji.

GTC realizuje inwestycje w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 800 000 mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 565 000 mkw. netto. Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,7 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Spółki przekraczają 2,7 mld euro.

Akcje GTC notowane są na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio