Z początkiem sierpnia Ede Gulyás awansował na pozycję zastępcy dyrektora węgierskiego oddziału firmy. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadał za wszystkie działania operacyjne GTC na Węgrzech. Jego bogate doświadczenie w zakresie leasingu i zarządzania aktywami, a także dogłębna wiedza o rynku nieruchomości, pomogą mu w kierowaniu rozwojem firmy na lokalnym rynku. Szczególnie, że w ciągu pierwszego półrocza GTC zainwestowało na Węgrzech 264 mln euro.

Nowo powołany dyrektor jest związany z sektorem nieruchomości od 20 lat. Przez dekadę kierował spółkami inwestycyjnymi, posiadającymi budynki biurowe i handlowe klasy A.

Przed dołączeniem do GTC, Ede Gulyás jako dyrektor zarządzający kierował CA Immo Hungary Kft., gdzie nadzorował fuzję firmy z Europolis. Wcześniej nadzorował portfel nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości ponad 500 milionów euro. W skład portfolio wchodziło ponad 10 budynków biurowych klasy A, a także nieruchomości handlowe i przemysłowe, wynajmowane przez 200 najemców.

W trakcie swojej kariery Ede rozwinął umiejętności i wiedzę w zakresie zarządzania nowoczesnymi nieruchomościami, z uwzględnieniem zarządzania aktywami, transakcjami oraz rozbudowanym portfolio budynków komercyjnych.

„Awans Ede’a Gulyása jest wyrazem uznania dla jego wybitnych umiejętności zarządzania i szerokiej wiedzy branżowej. Dzięki dogłębnej znajomości naszych nieruchomości i strategii rozwoju portfela, Ede wzmocni naszą działalność na Węgrzech i pomoże rozwijać Grupę GTC” – powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Moje doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami pomoże we wdrożeniu i dostosowaniu lokalnej strategii GTC na Węgrzech, obejmującej zarządzanie inwestycjami, ze szczególnym naciskiem na wzrost obłożenia i przychodów z najmu, a także pozyskiwanie i rozwój zrównoważonych nieruchomości przyszłości” – komentuje Ede Gulyás, zastępca dyrektora GTC Węgry.

Ede posiada tytuły magistra w zakresie biznesu i ekonomii menedżerskiej oraz Business English, zdobyte na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie oraz Uniwersytecie w Debreczynie. Oprócz ojczystego języka węgierskiego posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

GTC przywiązuje szczególną wagę do rozwijania działalności na wszystkich rynkach nieruchomości, na których jest obecne, wdrażając najlepsze praktyki ESG w zakresie rozwoju biur, relacji inwestorskich, a także budowania długoterminowych relacji z najemcami oraz poprawy jakości życia lokalnych społeczności. W 2020 roku Grupa wyemitowała zielone obligacje o wartości 110 milionów euro denominowanych w forintach węgierskich, demonstrując swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacje finansowe. Działania firmy zostały docenione ratingiem inwestycyjnym BBB- przez Scope Ratings.

W trosce o zmniejszenie wpływu środowiskowego budynków w Budapeszcie, firma dąży do uzyskania zielonych certyfikatów przez wszystkie nieruchomości w regionie. Na początku 2021 roku GTC osiągnęło ten cel w Polsce. Deweloper wzbogacił również portfolio węgierskich aktywów o dwa biurowce certyfikowane LEED: Ericsson i Siemens Evosoft Headquarters. Obecnie portfel biurowy GTC w Budapeszcie obejmuje budynki Duna Tower, Váci Greens D, Center Point I i II, GTC Metro, Forest Offices, biurowiec Váci 188 oraz centrum handlowe i biurowiec Hegyvidék. Ponadto, firma realizuje w stolicy Węgier biurowiec Pillar o powierzchni 29 000 m kw, który stanie się krajową siedzibą ExxonMobil. Jego ukończenie jest planowane na 2022 rok.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio