KLUCZOWE DANE ZA 9 M-CY 2016 R.

 • NOI wzrósł o 10% do 65 mln euro (59 mln euro w 9 m-cach 2015 r.)
 • Zysk z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 39 mln euro (strata 2 mln w 9 m-cach 2015 r.) głównie w dzięki projektom w trakcie realizacji
 • Zysk netto wyniósł 107 mln euro (17 mln euro w 9
  m-cach 2015 r.), dzięki korzystnemu wpływowi połączenia GTC S.A. z holenderskimi podmiotami
 • FFO wzrosło o 14% do 33 mln euro (29 mln euro w 9 m-cach 2015 r.)
 • 175 mln euro nowych kredytów inwestycyjnych
 • EPRA NAV wzrosła o 8% do 837 mln euro (779 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.), co odpowiada EPRA NAV na akcję w wysokości 1,82 euro [7,85 zł] (1,69 euro [7,29zł] na dzień 31 grudnia 2015 r.)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Całkowita wartość portfela nieruchomości wyniosła 544 mln euro na dzień 30 września 2016 r. (1.324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • Portfel nieruchomości generujących przychody wzrósł o 16% do 1.222 mln euro (1.052 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • Całkowita wartość inwestycji wyniosła 221 mln euro (z czego 152 mln euro stanowią zakupy budynków)
 • Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową została zakończona; sprzedaż gruntów jest obecnie realizowana; całkowita wartość transakcji wyniosła 29 mln euro w 9 m-cach 2016 r.
 • 000 m kw. powierzchni w fazie realizacji w czterech projektach, z czego 82.000 m kw. zostanie ukończone w 2017 r.
 • 000 m kw. w fazie planowania, a kolejne 39.000 m kw. w fazie przygotowawczej
 • 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej nowo wynajętej lub z odnowionymi umowami najmu
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%

“Jesteśmy niezwykle zadowoleni z bardzo solidnych wyników w III kwartale 2016 r. Nabycie w ciągu ostatnich 9 miesięcy kilku nowych generujących przychody nieruchomości biurowych przyczynia się do wzrostu naszego przychodu operacyjnego i dodatkowo wzmocni wyniki w kolejnych kwartałach. GTC posiada ponad 106.000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w budowie, które znacząco wpłynął na wartość naszego portfolio w 2017 r. Dodatkowo prawie 200.000 m kw. przestrzeni biurowej i handlowej, które znajduje się w fazie planowania, gwarantuje stały wzrost przez kolejne 3 lata. Z naszą silną pozycją gotówkową, jesteśmy gotowi do kolejnych przejęć na naszych kluczowych rynkach” – mówi Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

“Zakończyliśmy sprzedaż aktywów niezwiązanych z naszą działalnością podstawową z ujemnymi przepływami, stabilizując tym samym naszą obecną bazę aktywów. Duże uproszczenie w strukturze naszego niepolskiego holdingu w połączeniu z refinansowaniem kredytów dalej obniża koszty finansowe, co znacząco zwiększa efektywność i rentowność naszej działalności” – komentuje Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

KLUCZOWE OSIĘGNIĘCIA Z 9 M-CY 2016 R.

 

Wzrost generującego przychody portfolio poprzez wzmożone zakupy oraz zakończone inwestycje Przez 9 m-cy 2016 r., GTC zwiększyło portfel nieruchomości generujących przychody o 16% do 1.222 mln euro poprzez inwestycje 152 mln euro w generujące przychody nieruchomości biurowe

Zakupione ostatnio nieruchomości z powodzeniem wzmocniły pozycję spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej:

o   Pixel, niepowtarzalny budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu (Polska)

o   Premium Plaza i Premium Point, dwa budynki biurowe klasy A w Bukareszcie (Rumania)

o   Neptun Office Center, wieżowiec biurowy w Gdańsku (Polska)

o   Sterlinga Business Center w Łodzi (Polska) z 13.900 m kw. powierzchni do wynajęcia

 

Powiększenie portfela nieruchomości poprzez przyśpieszony rozwój; Obecnie 106.000 m kw. jest w trakcie budowy, z których ponad 82.000 zostaną ukończone w 2017 r., 160.000 m kw. na etapie planowania, a kolejne 39.000 m kw. na etapie wstępnego planowania

 

 Zakończenie budowy University Business Park B, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Łodzi

Zakończenie budowy FortyOne II, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Belgradzie

Budowa Galerii Północnej posuwa się zgodnie z planem, a oficjalne otwarcie zaplanowano na lato 2017 r. (Galeria skomercjalizowana w 75%)

Budowa FortyOne III posuwa się zgodnie z planem, a oficjalne otwarcie zaplanowano na I kwartał 2017 r. (budynek wynajęty w 70%)

Budowa Artico, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Warszawie, postępuje zgodnie z pierwotnym planem, a otwarcie zaplanowano na III kwartał 2017 r. (budynek wynajęty w 100%)

Początek budowy White House, nowoczesnego budynku biurowego klasy A, został zaplanowany na I kwartał 2017 r. po zakończeniu prac przedbudowlanych

Ada Mall, nowoczesne centrum handlowe w Belgradzie, oczekuje na pozwolenie na budowę, które zostanie przyznane najprawdopodobniej na koniec tego roku; komercjalizacja już się rozpoczęła

Trwa obecnie proces projektowania oraz pozostałe prace prowadzące do uzyskania pozwolenia budowę Budapest City Tower, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Budapeszcie

Rozpoczął się proces projektowania i zagospodarowania przestrzennego Green Heart, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Belgradzie

Galeria Wilanów jest w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę

Koncepcja projektu “X”, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Belgradzie, jest w przygotowaniu

Projekt Avenue Park, nowoczesnego budynku biurowego klasy A w Zagrzebiu, który już posiada pozwolenie na budowę, jest obecnie odświeżany

 

Nieprzerwany wynajem  Dalsza poprawa wskaźnika wynajęcia w budynkach spółki, który obecnie przekracza 91%

Przez 9 m-cy 2016 r, Grupa wynajęła 94.000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej na podstawie nowych lub odnowionych umów, m.in. przedłużonego kontraktu na 13.000 m kw. podpisanego z Romtelecom na powierzchnie w City Gate oraz na 12.200 m kw. powierzchni zajmowanej przez IBM w Korona Office Complex

 

WYNIKI FINANSOWE

 

 

Przychody Przez 9 m-cy 2016 r., przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług zwiększyły się o 6 mln euro do 85 mln euro głównie w wyniku zakupu nieruchomości Duna Tower, Pixel, Premium Plaza i Premium Point, Sterlinga Business Center oraz Neptun Office Center

 

Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów 39 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. wobec straty 2 mln euro przez 9 m-cy 2015 r.

Odzwierciedla postępy w budowie Galerii Północnej, University Business Park B i FortyOne II, jak również zyski z aktualizacji wartości Galerii Jurajskiej i Galleria Burgas, które odnotowały poprawę wyników operacyjnych

 

Koszty finansowe netto Spadek do 20 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. z 22 mln euro przez 9 m-cy 2015 r., co było możliwe dzięki refinansowaniu oraz spłacie droższych kredytów

Zmniejszenie kosztów finansowych netto było możliwe także dzięki niskim stopom procentowym EURIBOR oraz redukcji średniego kosztu kredytu do 3,2% w okresie 9 m-cy 2016 r. z 3,4% w okresie 9 m-cy 2015 r.

 

Opodatkowanie  Bezgotówkowe rozwiązanie rezerwy podatkowej wyniosło 36 mln euro przez 9
m-cy 2016 r. i było głównie rezultatem fuzji GTC S.A. z GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. i GTC RH B.V., która odwróciła przejściowe różnice podatkowe, związane z denominowanymi pożyczkami udzielonymi w euro GTC RH B.V. przez GTC S.A.

 

Zysk netto  107 mln euro przez 9 m-cy 2016 r., w porównaniu do 17 mln euro przez 9 m-cy
2015 r.

 

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO)  Wzrosły do 33 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. z 29 mln euro przez 9 m-cy 2015 r. głównie dzięki znaczącemu wzrostowi NOI oraz spadkowi kosztów finansowych i kosztów hedgingu

 

Wartość portfela nieruchomości Wynosi 1.544 mln euro na dzień 30 września 2016 r. wobec 1.324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupów, inwestycji w nieruchomości w budowie, a także z zysku z aktualizacji wyceny

 

EPRA NAV  Wzrosła o 8% do 837 mln euro przez 9 m-cy 2016 r. z 779 mln euro w 2015 r.

Odpowiada to EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,82 euro [7,85 zł] w porównaniu do 1,69 euro [7,29 zł]

 

Zobowiązania finansowe  827 mln euro na dzień 30 września 2016 r. wobec 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.

Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,2% w skali roku

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45% na dzień 30 września 2016 r. w porównaniu do 39% na dzień 31 grudnia 2015 r., ze względu na zwiększenie kredytów w wysokości 175 mln euro związanych z nabytymi nieruchomościami, nieruchomościami w budowie i refinansowaniem

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3,6x na dzień 30 września 2016 r. w porównaniu do 3.0x z dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Spadek do 107 mln euro na dzień 30 września 2016 r. z 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., z powodu działań inwestycyjnych częściowo skompensowanych przez wzrost kredytów

28,9 mln euro denominowanych obligacji wypuszczonych na polski rynek w listopadzie 2016 r.

9-m-cy-2016_gtc_wyniki-finansowe_informacja-prasowa

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio