• Przychody z wynajmu w I półroczu 2010 roku wzrosły do 61,2 mln EUR (+41% r/r)

• GTC osiągnęła 49,6 mln EUR zysku z działalności kontynuowanej (+226% r/r)

• Rewaluacja portfela nieruchomości w II kwartale br. przyniosła zysk w wysokości 13 mln EUR, po 5 kwartałach strat z tego tytułu

• GTC utrzymała 203 mln EUR w gotowce i krótkoterminowych depozytach.

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki I półrocza 2010 roku. Spółka osiągnęła 78 mln EUR przychodów operacyjnych. Łączna wartość aktywów zwiększyła się do 2,7 mld EUR. Zysk netto w I półroczu wyniósł 2,8 mln EUR.

Przychody operacyjne obniżyły się o 7%, głównie w wyniku niższych przychodów ze sprzedaży mieszkań. Wyniosły one w I półroczu 2010 r. 16,7 mln EUR (spadek z 40 mln EUR rok wcześniej) z powodu mniejszej liczby apartamentów przeznaczonych do sprzedaży.

Przychody z najmu wzrosły o 41% rok do roku, do 61,2 mln EUR, dzięki dochodom z najmu nowo oddanych do użytku obiektów i wysokiego stopnia wynajęcia powierzchni. Marża operacyjna na wynajmie została utrzymana na poziomie 78%.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł o 16% w porównaniu do I półrocza 2009 r., i wyniósł 48,3 mln EUR.

W II kwartale 2010 roku niezależni biegli dokonali wyceny portfela nieruchomości GTC. W rezultacie w I półroczu Spółka zanotowała zysk z rewaluacji w wysokości 12,6 mln EUR. Największy pozytywny wpływ na wynik wyceny miały budynki biurowe w Warszawie (w związku z obniżką stóp kapitalizacji i wyższym stopniem wynajęcia powierzchni), warszawska Galeria Mokotów (wzrost przychodów z najmu) oraz City Gate w Bukareszcie (w efekcie poprawy stopnia wynajmu oraz niższej stopy kapitalizacji po ukończeniu budowy biurowca).

Zysk z działalności kontynuowanej w I półroczu 2010 roku wzrósł do 49,6 mln EUR, o 226% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koszty finansowe wyniosły 34,4 mln EUR (wobec 20,7 mln EUR w I półroczu 2009 r.)

„Podczas gdy GTC utrzymuje niski koszt oprocentowania zaciągniętych kredytów, jednorazowe koszty finansowe i rezerwy podatkowe miały negatywny wpływ na wynik netto, który wyniósł w I półroczu 2010 r. 2,8 mln EUR. Jednorazowy koszt finansowy pojawił się w wyniku zakwalifikowanie biurowców Topaz i Nefryt jako „aktywów przeznaczonych do sprzedaży”. Rezerwy podatkowe wynikają z aprecjacji aktywów wycenianych w walutach lokalnych i mogą ulec odwróceniu, gdy zmniejszy się zmienność kursu wymiany euro, a także z wpływu odsetek, dla których nie można rozpoznać aktywów z odroczonego podatku” – wyjaśnił Erez Boniel, członek zarządu GTC odpowiedzialny za finanse.

„GTC posiada zdrową sytuację bilansową, z 203 mln EUR w gotowce i krótkoterminowych depozytach i z długiem, którego 50% jest wymagalne w 2015 roku i kolejnych latach” – dodał Erez Boniel. „Nasi kredytodawcy wierzą w stabilną sytuację finansową GTC, co pozwala nam z sukcesem pozyskiwać finansowanie dla nowych inwestycji” – powiedział.

W I półroczu 2010 roku GTC pozyskała 100 mln EUR na finansowanie kolejnych inwestycji w Warszawie (Platinium Business Park 4), Osijek (Chorwacja), Burgas (Bulgaria) i Bratysławie.

„GTC korzystając z wieloletniej współpracy ze swoim strategicznym partnerem – Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – oraz z głównym bankami w regionie, zapewniło finansowanie na atrakcyjnych warunkach dla budowanych centrów handlowo-rozrywkowych w Osijek i Burgas”– skomentował Hagai Harel, członek zarządu GTC odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne.

Wysoka jakość inwestycji oraz reputacja GTC, pozwoliły Spółce na sfinalizowanie największej w Polsce tegorocznej transakcji najmu obiektu, którego budowa jeszcze trwa. Cały czwarty budynek w kompleksie Platinium Business Park (ok. 13 000 mkw. powierzchni najmu) został wynajęty przez Grupę Aviva. GTC pozyskała już finansowanie dla tego projektu.

Firma otrzymuje również wiele zapytań od potencjalnych najemców piątej fazy tego kompleksu, jak również trzeciego budynku, który powstanie w ramach Okęcie Business Park. GTC planuje rozpoczęcie realizację obu inwestycji w IV kw. 2010 r.

Pierwsze półrocze 2010 roku było dla GTC okresem nabywania nowych i sprzedaży ukończonych wcześniej inwestycji. GTC podpisała umowę o utworzeniu spółki joint venture z Polnord S.A. Wspólne przedsięwzięcie obu firm przewiduje budowę nowoczesnego centrum handlowego w Wilanowie – jednej z najzasobniejszych dzielnic Warszawy. Zgodnie z podpisaną umową, Polnord wnosi do spółki działkę, na której będzie realizowane centrum. GTC zajmie się zarządzaniem projektem w imieniu obu partnerów. Obie firmy posiadają 50% udziałów w zawiązanej spółce.

W pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku GTC uzgodniła również kluczowe warunki sprzedaży dwóch budynków biurowych w Warszawie – Nefryt oraz Topaz o łącznej powierzchni najmu 27 000 mkw.

„To pierwsze działania GTC tego typu od początku kryzysu gospodarczego w 2007 roku. Wskazują na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości, jak również są dowodem powrotu GTC do strategii polegającej na sprzedaży wybranych ukończonych inwestycji oraz selektywnym nabywaniu nowych projektów” – powiedział Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A.

W latach 2011-2012 GTC planuje oddanie do użytku ok. 250 000 mkw. realizowanej obecnie powierzchni biurowej i handlowej netto. W 2010 roku Spółka zakończy realizację biurowców w Katowicach, Łodzi i Budapeszcie (GTC Metro), jak również centrów handlowych w Pradze i Starej Zagorze (Bułgaria).

Obecnie GTC dysponuje obiektami komercyjnymi o powierzchni do wynajęcia netto na poziomie 515 000 mkw.

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w 10 państwach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie i w Rosji.

GTC realizuje inwestycje w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 750 000 mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 455 000 mkw. netto. Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,8 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Spółki przekraczają 2,6 mld euro.

Akcje GTC notowane są na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio