Zysk netto GTC w III kw. 2006 r. osiągnął 100 mln USD. Zysk operacyjny w trzecim kwartale zwiększył się o 126%. Proces inwestycyjny nabiera tempa – w 2006 r. spółka pozyskała nieruchomości dające możliwość wybudowania łącznie 580 000 mkw.

W trzecim kwartale 2006 roku Globe Trade Centre S.A. (GTC) wypracowało zysk netto na poziomie 100 mln USD. Jest to najlepszy wynik kwartalny w historii spółki, o 134% wyższy niż w analogicznym okresie 2005 roku. Narastająco, po dziewięciu miesiącach 2006 roku, zysk netto sięga 234 mln USD.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale 2006 r. wyniósł 124 mln USD, co stanowi wzrost o 126% w stosunku rocznym.

Przychody z wynajmu zwiększyły się w trzecim kwartale o 16%, pomimo, że część wpływów z Galerii Kazimierz nie została uwzględniona w wynikach, po sprzedaży w kwietniu 2006 r. 50% udziałów irlandzkiej grupie Quinlan Private.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych zaksięgowane w trzecim kwartale sięgnęły 2,45 mln USD. W 2006 roku GTC podpisała umowy sprzedaży lub gwarantowane zaliczką umowy przedwstępne łącznie na 280 apartamentów o wartości ponad 50 mln USD w Sasad Resort (Budapeszt), Green Dream Residence (Bukareszt) oraz Park Apartments (Belgrad). Jednak ze względu na zasady rachunkowości wpływy z przedsprzedaży nie mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2006 r. Przychody i zyski z tych inwestycji zostaną zaksięgowane po zakończeniu inwestycji lub ich poszczególnych faz.

GTC znacząco zwiększył swoją aktywność w sektorze mieszkaniowym w Europie Środkowowschodniej. Z portfelem 4 300 apartamentów o łącznej powierzchni 465 000 mkw., Spółka spodziewa się odnieść znaczące korzyści z dynamicznego wzrostu rynku mieszkaniowego w regionie.

10 października 2006 roku spółki zależne GTC sfinalizowały umowę sprzedaży Mokotów Business Park (MBP) funduszom Heitman European Partners III za kwotę 287 mln USD. Jest to jedna z największych tego typu transakcji w regionie. Sprzedaż MBP jest częścią strategii GTC zakładającej zmianę struktury portfela inwestycyjnego w Polsce. Chodzi m.in. o zmniejszenie udziału starszych nieruchomości na rynku warszawskim i przyspieszenie nowych inwestycji w pozostałych dużych miastach Polski. Obecnie GTC jest aktywne w siedmiu polskich miastach :Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie, Łodzi oraz Katowicach, z łączną powierzchnią 280 000 mkw. netto na różnych etapach realizacji.

W trzecim kwartale 2006 r. zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości GTC sięgnął 115 mln USD. Kwota ta uwzględnia spodziewany zysk ze sprzedaży MBP (40 mln USD przed opodatkowaniem) oraz zyski z aktualizacji innych zakończonych inwestycji. Aktualizacja wyceny Galerii Mokotów związana ze zwiększeniem powierzchni do wynajęcia, wzrostem średniej stawki czynszu oraz zastosowaniem aktualnej stopy kapitalizacji, przyniosła 40 mln USD.

Dodatkowo zwiększony wskaźnik wynajęcia oraz wzrost przychodów z wynajmu zaowocował wyższą wyceną trzech budynków biurowych: Galileo w Krakowie, Globis w Poznaniu oraz GTC House w Belgradzie. Natomiast aktualizacja wyceny portfela nieruchomości w Czechach przyniosła zysk w spółce stowarzyszonej, który dodał 5,2 mln USD do wyników trzeciego kwartału.

W trzecim kwartale GTC rozpoczęło działalność na Ukrainie – dziewiątym kraju, w którym obecna jest spółka. GTC sfinalizowała umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, która zakłada objęcie przez EBOiR 10% udziałów w GTC Ukraine.

Wcześniej, w drugim kwartale tego roku weszło na rynek w Słowacji i w Bułgarii.

W 2006 roku GTC znacząco zwiększyło tempo nowych inwestycji – pozyskanych zostało 17 projektów umożliwiających wybudowanie około580 000 mkw. powierzchni do wynajęcia netto.

Spółka zatrudnia obecnie zespół 125 doskonale wykształconych profesjonalistów w pełni gotowy do realizacji dynamicznie rosnącego portfela nowych inwestycji.

GTC spodziewa, iż w 2007 roku będzie trwała realizacja (w fazie końcowej lub początkowej) 45 inwestycji, dających łącznie 650 000 mkw.powierzchni do wynajęcia netto.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio