Spółka Globe Trade Centre ogłosiła dziś, że agencja Fitch przyznała jej rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, a agencja Moody’s rating Ba1 z perspektywą pozytywną.

Po serii zakończonych sukcesem, przełomowych transakcji i pierwszej w historii publikacji raportu ESG, GTC kontynuuje umacnianie swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez uzyskanie ratingów kredytowych od agencji Fitch Ratings (“Fitch”) i Moody’s Investors Service (“Moody’s”). Agencja Fitch przyznała Spółce rating na poziomie inwestycyjnym BBB- (stabilny) zaś agencja Moody’s przyznała Spółce rating Ba1 (pozytywny), co potwierdza solidne wyniki Grupy. Spółka uzyskała ratingi kredytowe w oczekiwaniu na planowaną emisję zielonych euroobligacji o wartości 500 mln euro, w ramach przejścia z finansowania zabezpieczonego na finansowanie głównie niezabezpieczonymi euroobligacjami.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z uzyskania ratingów od agencji Fitch i Moody’s, które potwierdzają solidny profil działalności spółki i zapewniają Grupie większą elastyczność w umacnianiu pozycji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję Fitch potwierdza nasze dotychczasowe osiągnięcia operacyjne oraz jakość długoterminowych przepływów pieniężnych, jak również świadczy o naszym zaangażowaniu w utrzymywanie najwyższej jakości sytuacji bilansowej. Dzięki aktywności na rynkach kapitałowych w 2020 r., udało nam się pozyskać około 110 mln euro z niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, zapewniając sobie dodatkową elastyczność w spłacie zadłużenia oraz podejmowaniu nowych inwestycji i zakupów. Pierwsza emisja zielonych obligacji denominowanych w forintach w ramach naszego programu „Green Bond Framework” w grudniu 2020 r. dodatkowo pokazała zaangażowanie GTC w zrównoważony rozwój i innowacje finansowe, co zostało docenione ratingiem inwestycyjnym BBB- przez agencję Scope Rating” – skomentował Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

GTC posiada portfolio o wartości 2,1 mld euro, w którego skład wchodzą nowoczesne, generujące przychodzy nieruchomości biurowe i handlowe zlokalizowane w Polsce i pięciu stolicach Europy Środkowo-Wschodniej. Budynki biurowe są siedzibą wielu międzynarodowych firm i dużych spółek giełdowych. W przeważającej części portfolio Spółki jest finansowane poprzez zadłużenie zabezpieczone, a planowana emisja obligacji o wartości 500 mln euro jest zgodna ze strategią GTC zakładającą przejście do modelu finansowania opartego głównie na zadłużeniu niezabezpieczonym. Niedawno spółka ogłosiła sprzedaż swojego portfela biurowego w Belgradzie realizując zysk ok. 2 mln euro powyżej wartości księgowej, uwalniając środki, które zostaną zainwestowane ponownie, głównie w projekty w Polsce i na Węgrzech. Wspomniana transakcja, a także emisją obligacji o wartości 500 mln euro, wzmocnią pozycję firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

„Większość wpływów z planowanej emisji obligacji o wartości 500 mln euro zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę zabezpieczonych kredytów, co pozwoli na zwiększenie elastyczności finansowej GTC oraz podniesie wskaźnik aktywów nieobciążonych zadłużeniem zabezpieczonym do blisko 50%. Poprawi to płynność GTC i perspektywę spłaty zadłużenia wobec niezabezpieczonych wierzycieli” – dodaje Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

Agencje Moody’s i Fitch doceniły wysoki udział certyfikowanych nieruchomości w ramach dochodowego portfolio GTC. Obecnie 84% budynków GTC posiada certyfikaty LEED lub BREEAM, a wkrótce wszystkie nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej mają posiadać potwierdzenie swojego ekologicznego statusu. GTC zrealizowało już tę ambicję w Polsce, gdzie wszystkie biura dewelopera posiadają certyfikaty środowiskowe i są zasilane zieloną energią. Co więcej, firma tworzy kolejne wysokiej jakości zrównoważone budynki, które zapewniają komfort i dobre samopoczucie najemców. Obecnie w budowie są dwa projekty biurowe: Pillar, biurowiec klasy A w Budapeszcie o powierzchni 29 tys. mkw., który został wynajęty w 96 proc. firmie Exxon Mobil, a także Sofia Tower 2, wieża o powierzchni 8,3 tys. mkw. dobudowana do istniejącego projektu typu mixed-use w stolicy Bułgarii, Sofii. Ponadto GTC realizuje dwa kolejne projekty o łącznej powierzchni biurowej 52 300 mkw., które będą gotowe do realizacji po podpisaniu umów przedwstępnych.

Zarówno agencja Fitch, jak i Moody’s, przyznały wysokie oceny ratingowe w oparciu o charakteryzujące się odpornością na czynniki zewnętrzne środowisko operacyjne Grupy, która prowadzi działalność w krajach o stabilnej sytuacji ekonomicznej. Zarówno silne średnio- i długoterminowe fundamenty, jak i dobra płynność finansowa, którą poprawi planowana emisja obligacji i akcji, znacznie powiększą nieobciążoną bazę aktywów GTC. Agencje pozytywnie oceniły również głównego akcjonariusza GTC –  posiadającą 66% udziałów w spółce firmę Optima, która w pełni wspiera plan działania Zarządu.

Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym momencie przez organizację go przyznającą. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i typów papierów wartościowych niekoniecznie będą posiadać takie samo znaczenie. Waga każdego ratingu powinna być analizowana niezależnie od innych ratingów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie jest rekomendacją kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym czasie przez organizację przyznającą rating. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i różnych typów papierów wartościowych niekoniecznie oznaczają to samo. Znaczenie każdego ratingu powinno być analizowane niezależnie od innych ratingów.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio