• Przychody operacyjne wzrosły o 36,5% rok do roku, do 156,4 mln euro

• Strata netto 139.4 mln euro w 2009 wynika głównie z aktualizacji wyceny portfela nieruchomości i gruntów

• Poziom gotówki i depozytów na koniec 2009 roku to 215 mln euro

• Zobowiązania długoterminowe do łącznych aktywów utrzymały się na umiarkowanym poziomie 54%

• Tylko 5% długu jest wymagane w każdym z najbliższych dwóch lat, podczas gdy 56% zobowiązań przypada na rok 2015 i lata późniejsz

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za 2009 rok. Przychody z wynajmu podwyższyły się o 33,6% rok do roku, notując poziom 96,2 mln euro. Tak silny wzrost przychodów z czynszów odzwierciedla jakość aktywów komercyjnych Spółki, która osiąga dobre rezultaty mimo niekorzystnych warunków gospodarczych. Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł do 85,2 mln euro ( +36% w porównaniu z 2008 rokiem)

Marża operacyjna na wynajmie wzrosła do 77% (z 74% w 2008 roku), głównie z powodu wyższego poziomu wynajmu powierzchni w nowo ukończonych inwestycjach.

Przychody ze sprzedaży mieszkań podniosły się do 60,1 mln euro (wzrost o 42% z 42,5 mln euro rok wcześniej) i były wynikiem oddania do użytku mieszkań sprzedawanych w 2008 i 2009 roku. Marża brutto na sprzedaży mieszkań utrzymała się na poziomie ok. 20%.

Negatywny trend dotyczący stawek czynszu i wzrost stóp kapitalizacji wpłynął na stratę z aktualizacji wyceny nieruchomości w wysokości 172,3 mln euro w 2009 roku.

„GTC w sposób przejrzysty aktualizuje wartość nieruchomości inwestycyjnych, aby pokazać rynkową wartość portfela oszacowaną przez niezależnych rzeczoznawców. W związku ze wzrostem stóp kapitalizacji średnio o ok. 100 punktów bazowych w 2009 roku i obniżeniem szacowanych czynszów rynkowych (ERV), głównie w IV kwartale br., GTC zanotowała w całym roku stratę netto. Nie ma ona jednak żadnego wpływu na przychody operacyjne i cash flow” – wyjaśnia Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC. „GTC nadal utrzymuje wysoki poziom gotówki, umiarkowaną dźwignię finansową i korzysta z odległej zapadalności zobowiązań”.

GTC kontynuowała pozyskiwanie finansowania przy niskich kosztach. W 2009 roku Spółka zaciągnęła ponad 400 mln euro nowych kredytów na finansowanie inwestycji dzięki świetnym, długoletnim relacjom z wiodącymi bankami europejskimi. Średni koszt obecnego zadłużenia GTC wynosi 6.1%.

W sierpniu 2009 roku warszawska Galeria Mokotów – flagowe centrum handlowe GTC, otrzymała kredyt refinansowy o wartości 205 mln euro.

„Wyniki operacyjne GTC potwierdzają zdolność do efektywnego działania także podczas kryzysu gospodarczego. Kierownictwo GTC udowodniło, że nawet w tak trudnych czasach Spółka jest w stanie pozyskiwać nowe finansowanie i realizować duże, prestiżowe obiekty najwyższej klasy. Wierzymy, że rynek nieruchomości w Europie Centralnej i Wschodniej odbije się w 2010 roku – wzrośnie zarówno popyt najemców jak i wolumen transakcji na rynku inwestycyjnym. GTC zajmuje czołową pozycje an rynku i jest odpowiednio przygotowane do wykorzystania pozytywnych trendów w Polsce oraz w innych krajach regionu.” – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

W 2009 roku GTC z sukcesem zakończyła realizację kilku pierwszorzędnych inwestycji.

W czerwcu oddano do użytku Centrum Biurowe Kazimierz w Krakowie, w którym ponad 90% powierzchni jest wynajęte, głównie przez State Street (12 000 mkw.) i Ernst&Young (1 000 mkw.).

Galerię Jurajską, pierwsze nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w Częstochowie o powierzchni do wynajęcia 49 000 mkw. otwarto w październiku 2009 roku. Galeria wynajęta jest w 95% przez znakomitych najemców m.in. Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, Cinema City czy Alma Market.

W IV kwartale 2009 roku GTC oddało do użytku City Gate w Bukareszcie – kompleks dwóch biurowców klasy A o łącznej powierzchni do wynajęcia 44 000 mkw. Wśród najemców są uznane firmy jak: Bank Millennium, Romtelecom, Rompetrol, Microsoft i Hoffman LaRoche. Obecnie kompleks jest wynajęty w ponad 80%, a negocjacje dotyczące pozostałych 20% są bardzo zaawansowane.

W grudniu 2009 roku GTC zrealizowała trzeci biurowiec w warszawskim kompleksie Platinium Business Park. 80% powierzchni zostało już wynajęte renomowanym najemcom, m.in. TUI, CBRE Facilities Management, Panasonic and Artegence.

Łącznie na koniec 2009 roku portfel ukończonych komercyjnych inwestycji Spółki zwiększył się do 455 000 mkw. powierzchni do wynajęcia netto. Na lata 2010-2011 planowane jest oddanie do użytku kolejnych 240 000 mkw. oraz 90 000 mkw. powierzchni mieszkalnej.

W 2009 roku GTC wykorzystała okazję do zwiększenia udziałów w dwóch dużych inwestycjach. W City Gate udział GTC zwiększył się do 59%, a w spółce realizującej Galerię Burgas w Bułgarii GTC wykupiła udziały mniejszościowego udziałowca i teraz posiada 100% kapitału Spółki. Łączny koszt tych dwóch inwestycji wyniósł 12 mln euro.

GTC będzie nadal starała się wykorzystać swoje zasoby gotówkowe i pozyskane finansowanie zewnętrzne do nowych inwestycji na obecnych rynkach, zarówno dla zwiększenia udziałów w posiadanych projektach, jak i nabywając nowe projekty. W 2010 roku GTC planuje rozpocząć budowę kolejnych budynków biurowych w Warszawie i Bukareszcie oraz centrów handlowych: Avenue Mall w chorwackim Osijeku i Galleria Burgas w Bułgarii. Wraz z budową obiektów, których realizacja już się rozpoczęła, jak i z nowymi akwizycjami, GTC zainwestuje łącznie pomiędzy 200 a 300 mln EUR w 2010 roku.

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w 10 państwach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie i w Rosji.

GTC realizuje inwestycje w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 750 000 mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 455 000 mkw. netto. Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,8 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Spółki przekraczają 2.6mld euro.

Akcje GTC notowane są na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio