Wyniki za I kwartał 2016 r.

KLUCZOWE DANE ZA I KWARTAŁ 2016 r.

 • NOI wyniósł 21 mln euro (20 mln euro w I kwartale 2015 r.); marża na poziomie 76% (74% w I kwartale 2015 r.)
 • Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów wyniósł €7m dzięki realizowanym projektom deweloperskim
 • Dochód przed opodatkowaniem wyniósł
  19 mln euro (4 mln euro w I kwartale 2015 r.)
 • FFO wzrosło do 11 mln euro (9 mln euro w I kwartale 2015 r.
 • Wskaźnik LTV wyniósł 43% (39% na dzień 31 grudnia 2015 r.) w wyniku zwiększenia kredytów inwestycyjnych i zaangażowania środków pieniężnych w projekty deweloperski
 • Wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 3.6x (3.0x na dzień 31 grudnia 2015 r.)
 • Zakończenie procesu refinansowania University Business Park, Pixel i Globis Poznań

PORTFEL NIERUCHOMOŚCI

 • Zakup biurowca Pixel
 • Zakup działki pod biurowiec w Budapeszcie
 • 90 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w fazie realizacji w trzech projektach
 • 126 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w zaawansowanej fazie przygotowawczej
 • 25 500 m kw. powierzchni biurowej i handlowej wynajętej, wliczając przedłużenie najmu na 13 000 m w City Gate przez Romtelecom
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 92%
 • Całkowita wartość nieruchomości wyniosła 1 389 mln euro
 • EPRA NAV wzrosła do 797 mln euro (779 mln na dzień 31 grudnia 2015 r.) co odpowiada EPRA NAV na akcję w wysokości 1,73 euro (+0,04 / akcję)

GTC nieustannie rośnie dzięki zakupom nowych projektów, w tym biurowca Pixel w Poznaniu oraz kolejnych inwestycji, które firma planuje na II kwartał 2016 r. Zwiększamy bazę aktywów generujących przychody oraz poprawiamy nasze wyniki finansowe.” – powiedział Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC. “Ponad 90 000 m kw. powierzchni komercyjnej w trakcie budowy., które zostaną oddane do użytku na przełomie 2016 i 2017 r. oraz cztery kolejne projekty będące obecnie w fazie planowania o łącznej powierzchni około 126 000 m kw., w istotny sposób wpłyną na wartość aktywów netto spółki.” – dodał Thomas Kurzmann.

WYNIKI FINANSOWE

Całkowite przychody wyniosły 31 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 30 mln euro w I kwartale 2015 r. głównie w wyniku wzrostu przychodów z najmu w następstwie zakupu aktywów biurowych jak również ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych.

NOI wyniósł 21 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 20 mln euro w I kwartale 2015 r., głównie w wyniku zakupu Duna Tower i biurowca Pixel co zostało częściowo skompensowane przez sprzedaż Centrum Biurowego Kazimierz, Galerii Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek w 2015 r. Marża NOI wzrosła do 76% w porównaniu z 74% w I kwartale 2015 r.

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, pozostały na niezmienionym poziomie 2,6 mln w I kwartale 2016 r.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 7 mln euro w I kwartale 2016 r. głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park i Fortyone.

Koszty finansowe netto wyraźnie spadły, piąty kwartał z rzędu, do 6 mln euro w I kwartale 2016 r. z 8 mln euro w I kwartale 2015 r., co było możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej, restrukturyzacji długu oraz spłacie kredytów w wyniku sprzedaży nieruchomości. Spadek kosztów finansowych netto był możliwy również dzięki zmianie strategii zabezpieczania stop procentowych wdrożonej przez GTC w następstwie utrzymywania się niskiej stopy procentowej Euribor oraz skutkującej redukcją średniego kosztu kredytu do 3,4% w i kwartale 2016 r. z 4,2% w I kwartale 2015 r.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 19 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu do 4 mln euro w I kwartale 2015 r. głównie dzięki poprawie wyników operacyjnych, rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto piąty kwartał z rzędu.

Rezerwa podatkowa wyniosła 2,3 mln euro i składała się z 0,8 mln euro rezerwy z tytułu podatków bieżących i 1,4 mln euro rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Zysk netto wyniósł 16 mln euro w I kwartale 2016 r., w porównaniu do 8 mln euro w I kwartale 2015 r.

FFO wzrosło do 11 mln euro w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 9 mln euro w I kwartale 2015 r. głównie dzięki znaczącemu spadkowi kosztów finansowych oraz kosztów hedgingu, a także poprawie marży z wynajmu.

Wartość nieruchomości wzrosła do 1 389 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. wobec 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupu Pixela i rozpoznania kosztów oraz zysku z wyceny projektów w fazie realizacji. 78% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody, a dodatkowych 10% portfela to projekty deweloperskie w fazie realizacji.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych wzrósł do 743 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. z 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,4 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,4% w skali roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły 118 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu ze 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z transakcji zakupu Pixela i działki w Budapeszcie w wysokości 44 mln euro (włączając koszty samej transakcji) oraz inwestycji w projekty Galeria Północna, University Business Park i Fortyone w wysokości 19 mln euro.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43,2% na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu do 39,4% na dzień 31 grudnia 2015 r.

EPRA NAV wzrosła do 797 mln euro na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu z 779 mln euro 31 grudnia 2015 r., co odpowiada EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,73 euro. (+0.04 / akcję)

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3,6x na dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu do 3,0x z dnia 31 grudnia 2015 r.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Kolejne zakupy wzmacniają pozycję GTC w regionie

GTC umocniło swoją pozycję w regionie dzięki ostatnim przejęciom i wykupom. Grupa pozyskała nowoczesny biurowiec klasy A, Pixel, w Poznaniu i dwa budynki tej samej klasy w Bukareszcie, Premium Plaza i Premium Point, co w sumie powiększyło portfolio dewelopera o 29 000 m kw. powierzchni biurowej. Wcześniej w tym roku, GTC zostało jedynym właścicielem City Gate, jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w Budapeszcie, wykupując udziały swojego partnera mniejszościowego – Bluehouse Capital. Ponadto firma zainwestowała w swój przyszły rozwój, kupując działkę pod zabudowę biurową w samym sercu dzielnicy biznesowej Budapesztu.

Ponad 25 500 m kw. powierzchni komercyjnej oraz handlowej wynajętej lub z przedłużoną umową najmu

W pierwszym kwartale 2016 r., dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami GTC utrzymało poziom wynajmu na imponującym poziomie 92%. Grupa podpisała umowy najmu obejmujące ponad 25 500 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w regionie, włączając w to przedłużenie umowy najmu z Rometelecom w City Gate (13 000 m kw.)

Dynamiczna realizacja projektów inwestycyjnych

Prace nad drugą fazą Fortyone, inwestycją biurową w Belgradzie, rozpoczęły się w listopadzie 2015 r., a zakończenie planowane jest na początek września 2016 r. Na ten moment, prace konstrukcyjne nad budynkiem są praktycznie zakończone. W międzyczasie, korzystając z ogromnego potencjału rynku biurowego w Belgradzie, GTC rozpoczęło w kwietniu trzecią fazę w.w. projektu. Ostatni budynek ma oferować 10 800 m kw. w najwyższym standardzie i zgodnie z założeniami ma zostać ukończony w pierwszej połowie 2017.

Budowa Galerii Północnej idzie zgodnie z planem. Dzięki dziesiątkom tysięcy metrów kwadratowych betonu i stali, prace konstrukcyjne zaczynają wchodzić na ostatni poziom. Budowa inwestycji rozpoczęła się w lipcu zeszłego roku, a otwarcie jest zaplanowane na pierwszą połowę 2017.

Drugi budynek University Business Park, kompleksu biurowego GTC w Łodzi, otrzymał zezwolenie na użytkowanie w kwietniu. Ten nowoczesny biurowiec A klasy, usytuowany jest w samym sercu miasta, tym samym oferując najemcom elastyczność oraz możliwości rozwoju w obrębie jednego kompleksu. Po ukończeniu drugiego etapu, University Business Park oferuje swoim najemcom 39 200 m kw. powierzchni i 600 miejsc parkingowych w siedmiopiętrowym budynku. Na długiej liście najemców znalazły się takie marki jak Fujitsu, Aegon, Impel Catering, Samsung Electronics Poland, Accenture, Mobica i PKP Informatyka.

Zawarcie umów kredytowych na finansowanie University Business Park, Pixel i Globis Poznań oraz dalsza redukcja kosztów finansowych

Wraz z rozwojem działalności deweloperskiej, GTC z powodzeniem uzyskało kresdyty na sfinansowanie zakupu biurowca Pixel oraz budowę University Business Park II. Dodatkowo GTC z powodzeniem refinansowało budynek Globis Poznań. Ponadto strategia hedgingowa przyjęta przez GTC jest zoptymalizowana, co zostało odzwierciedlone w redukcji kosztów finansowych w pierwszym kwartale 2016 roku.

I kwartał 2016_GTC_Wyniki_Informacja prasowa

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio