W pierwszym kwartale 2008 roku Globe Trade Centre S.A. (GTC) wypracowała zysk netto na poziomie 34,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 211% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk operacyjny wzrósł o 236% do 59,9 mln EUR. Całkowita wartość aktywów wyniosła niemal 2 mld EUR, a poziom kapitału własnego przekroczył 1 mld EUR.

GTC już po raz kolejny informuje o imponujących wynikach finansowych – spółka w I kw. 2008 roku potroiła w stosunku do roku poprzedniego zarówno zysk netto jak i zysk operacyjny. Przychody operacyjne wzrosły o 7% do 15,9 mln EUR , mimo że przychody ze sprzedanych już mieszkań nie zostały jeszcze uwzględnione w sprawozdaniach finansowych.

Wartość posiadanych nieruchomości inwestycyjnych wzrosła niemal o 70% w stosunku do roku poprzedniego – do 947,7 mln EUR, a łączne aktywa osiągnęły 1,976 mld EUR (wzrost o 58% rok do roku).

Aktualizacja wyceny dwóch budynków biurowych ukończonych w I kw. 2008 – Nefryt (15 300 mkw. powierzchni netto) w Warszawie i Globis we Wrocławiu (14 700 mkw. powierzchni netto) oraz części biurowej Galerii Kazimierz w Krakowie (2 000 mkw. powierzchni netto) przyniosła 52,5 mln EUR zysku.

W I kw. 2008 roku GTC osiągnęła marżę deweloperską na poziomie 95%, wobec 88% uzyskanych w IV kw. 2007 roku. Tak imponujące wyniki dowodzą, że GTC z powodzeniem osiaga stopy zwrotu powyżej średnich rynkowych dzięki atrakcyjnej lokalizacji, efektywnemu projektowi architektonicznemu i specyfikacji technicznej budynków, jak i starannemu doborowi renomowanych najemców.

Wyniki pierwszego kwartału wskazują, że poziom stóp kapitalizacji dla budynków komercyjnych o najwyższym standardzie nie zmienił się w porównaniu z czwartym kwartałem 2007 roku. Niezależny międzynarodowy rzeczoznawca nieruchomości dokonał wyceny budynków Nefryt i Globis Wrocław przy stopach kapitalizacji w wysokości – odpowiednio 5,9% oraz 6,3%.

W maju 2008 roku GTC podpisała największą w historii swojej działalności umowę najmu. State Street – czołowa światowa instytucja finansowa, w której zdeponowane są aktywa o wartości 15 bilionów USD oraz zarządzająca środkami o wartości 2 bilionów USD – wynajęła 11 600 mkw. w Centrum Biurowym Kazimierz w Krakowie oraz 3,000 mkw. w niedawno ukończonym Edisonie. Centrum Biurowe Kazimierz, którego ukończenie planowane jest na II kw. 2009 roku, zaoferuje najemcom łącznie 15 300 mkw. powierzchni biurowej i usługowej.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne powierzchnie biurowe w Polsce, GTC realizuje największy w historii program inwestycyjny. W Warszawie drugi budynek w Platinium Business Park (9 100 mkw.) oraz Zephirus w Okęcie Business Park (9 000 mkw.) zostaną oddane do użytku w III kw. 2008 roku. Inwestycje biurowe w Łodzi (37 000 mkw.), Katowicach (21 500 mkw.) oraz Wrocławiu (15 000 mkw. – pierwszy etap realizacji) mają zostać ukończone pod koniec 2009 roku.

Spółka w szybkim tempie rozwija portfel swoich inwestycji w centra handlowe. W I kw. 2008 roku GTC rozpoczęła budowę swojej największej obecnie wartościowo inwestycji – Galerii Jurajskiej w Częstochowie (48 000 mkw. powierzchni netto). W Rumunii trzy centra handlowe mają zostać ukończone w 2008 roku – Galleria Buzau, Galleria Piatra Neamti oraz Galleria Suceava. 12 kolejnych centrów handlowych w Czechach, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji oraz na Węgrzech ma zostać otwartych w latach 2009-2010.

GTC z sukcesem realizuje w regionie także inwestycje mieszkaniowe – w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spółka sprzedała 1200 apartamentów w dwóch inwestycjach w Bukareszcie: Rose Garden i Felicity. 500 mieszań w pierwszym z projektów zostanie przekazanych lokatorom jeszcze w 2008 roku. W dwóch kolejnych inwestycjach, które mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku – Belgrade’s Park Apartments i Prague Marina – sprzedano już odpowiednio 100% oraz 70% mieszkań. Zgodnie ze stosowanymi przez spółkę zasadami rachunkowości zarówno przychochody jak i zyski z tych inwestycji zostaną jednak uwzględnione w raportach finansowych GTC dopiero po ukończeniu budowy i przekazaniu mieszkań nabywcom.

Spółka rozpoczyna także swoją działalność operacyjną w Rosji – w kwietniu 2008 roku GTC Russia, działając poprzez spółkę zależną, nabyła 50% udziałów w inwestycji biurowej w Sankt Petersburgu. Spółka joint venture będzie realizowac 110 000 mkw. powierzchni biurowej netto, której ukończenie zaplanowano na lata 2011-2013. GTC S.A. posiada 95% udziałów w GTC Russia.

Płynność finansowa spółki wzmacnia jej konkurencyjną pozycję w regionie. Pod koniec I kw. 2008 roku GTC posiadało 286 mln EUR gotówki i środków płynnych, a stosunek zobowiązań długoterminowych do całkowitych aktywów utrzymał się na stabilnym poziomie 39%. Zabezpieczono także finansowanie bankowe wszystkich inwestycji będących w trakcie realizacji w Polsce oraz w większości pozostałych krajów działalności.

Znacząco powiekszony – do ponad 2 mln mkw. powierzchni netto – został także portfel nowych inwestycji będących na różnych etapach realizacji, zarówno poprzez nabycie nowych gruntów jak i zwiększenie powierzchni w obecnie realizowanych projektach. Ukończenie większość z tych inwestycji planowane jest do do końca 2011 roku.

Szybkie tempo rozwoju i profesjonalizm działania GTC zostały docenione przez ekspertów rynku nieruchomości. W lutym 2008 roku Globe Trade Centre S.A. otrzymało prestiżową nagrodę Central & Eastern European Real Estate Quality Award oraz tytuł CEE Real Estate Developer of the Year 2007 – po tym jak spółka została uhonorowana tym samym tytułem w 2004 roku. W maju 2008 roku GTC zostało także ogłoszone mianem Developer of the Year in the Southeastern Europe Real Estate Awards – plebiscyt organizuje Europaproperty.com.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio