• Refinansowanie istniejących kredytów projektowych w wysokości 221,5 mln euro
  • Nowe kredyty budowlane w wysokości 96 mln euro
  • 68,5 mln w obligacjach denominowanych w euro

GTC, wiodącemu inwestorowi i deweloperowi działającemu na rynkach CEE, wystarczyło jedynie pierwsze 6 miesięcy 2017 r., by pozyskać refinansowanie i nowe kredyty w wysokości niemal 400 mln euro w formie wyemitowanych obligacji oraz kredytów projektowych i budowlanych.

Zawarte umowy finansowania i refinansowania kredytów na 8 projektów Spółki opiewają na ponad 300 mln euro. W tym roku GTC podpisało m.in. wiążącą umowę przedwstępną z Banca Intesa Beograd, VUB i PBZ na finansowanie Ada Mall w Belgradzie w wysokości 64 mln euro oraz otrzymało kredyt budowlany na finansowanie GTC White House w Budapeszcie od Raiffeissen Bank. Największymi umowami o refinansowanie były umowa z Erste Bank na 84 mln euro dla City Gate, umowa z BZWBK na 46 mln euro dla Korona Office Complex oraz na 50 mln euro dla Avenue Mall Zagreb.

Ponadto w samym czerwcu 2017 r. spółka GTC zakończyła ofertę trzyletnich obligacji denominowanych w euro o wartości 40 mln euro, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku Catalyst i są stanowią część sumy około 70 mln euro obligacji wyemitowanych od początku roku, które wykorzystywane są m.in. do refinansowania droższego zadłużenia.

Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Działalność operacyjna i ekspansja naszej firmy zapewniły długoterminowe finansowanie pozyskane w formie nowych obligacji i refinansowania. Wciąż czerpiemy korzyść z niskiej stopy procentowej w celu obniżenia kosztów obsługi długu, przy jednoczesnej optymalizacji poziomu wskaźnika dźwigni” komentuje Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio